ေသဆံုးသြားသည့္ဘိုးေဘးမ်ားကို မီးခိုးက်ပ္တိုက္၍ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ မပ်က္မစီးသိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိသည့္ ေတာင္ေပၚမ်ိဳးႏြယ္စု


ပါပူအာနယူးဂီနီကၽြန္းႏိုင္ငံေလးရွိ အေနာက္ပါပူအာေဒသမွ ၀ိုဂီရြာေလးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဒါနီမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ ဘိုး ေဘးဘီဘင္မ်ား၏
႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကိုမီးခိုးက်ပ္တိုက္ကာ ႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီ ေအာင္ ေဆးစီရင္
သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို မပ်က္မစီးေအာင္ ထားရွိေလ့ရွိၾကသည္။
ေခတ္မီတိုးတက္လာသည့္ ယေန႕ေခတ္အခါႀကီးတြင္ ႐ုပ္ အေလာင္းမ်ားကိုမီးခိုးက်ပ္တိုက္ကာ ေဆးစီရင္ေလ့မရွိၾကေတာ့
ေသာ္လည္း ဒါနီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက ေသဆံုးသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားကာ အေလးအျမတ္ထားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ မၾကာ ေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဒါဘီမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ထံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ကမၻာ လွည့္ခရီးသြားေပါင္းမ်ားစြာရွိလာခဲ့ၿပီး ဒါဘီ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ထံုးတမ္းဓေလ့အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ စစ္တိုက္သည့္ဟန္ျပဳလုပ္ကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ၾကပံုမ်ားကို လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။
၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ နယူး ဂီနီသို႕
ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အေမရိကန္သတၱေဗဒပညာရွင္ ရစ္ခ်တ္အာ့ခ်္ဘိုးက စတင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါဘီ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မ်က္ႏွာ ေဆးျခယ္ျခင္း၊ အေမြးအေတာင္ႏွင့္အ႐ိုးမ်ား၀တ္ဆင္ျခင္း၊Koteka အမည္ရွိ လိင္ အဂၤါအဖံုးအကာ၀တ္ဆင္ျခင္းတို႕ အပါအ၀င္ ႐ိုးရာ၀တ္စံုမ်ား၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေကာက္႐ိုးမ်ား၊ ယက္ လုပ္ထားသည့္အိတ္တို႕ကို ၀တ္ဆင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ေမဇြန္(DM,19.8.16)
Pyi Myanmar
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)