အိမ္ငွါးက ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒအရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့


သတိထားႏိုင္ေစဖို႔ပါ...

အိမ္ငွါးက ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒအရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့...

တရားစြဲဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆံုးသြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့... ေစ်ကြက္ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးပါ....

"၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထုိင္လာသူထံမွ ေျမႏွင့္အိမ္ကို၀ယ္လွ်င္"

''ေရာင္းမယ့္ အိမ္နဲ႔ ေျမက ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္လုိ႔ ဝယ္ဖုိ႔
အဆင္ေျပပါ့မလား ဆရာ'' ဟု တပည့္တစ္ဦးက လာေရာက္
ေဆြး ေႏြး ပါသည္။

''ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္ဘူးဆုိ တာက ဘာကို ေျပာတာလဲ၊
ေျမပိုင္ရွင္က ေသဆုံးသြားလုိ႔လား''

''အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ''

''ဘယ္လုိမွ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ်ာေလ့လာခဲ့မွေပါ့ကြယ္၊
ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေျဖေတာ့''

''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ''

''ေျမနဲ႔ အိမ္အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္က တစ္ေယာက္၊
အခုေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့''

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမ္နဲ႔ ေျမကို ဝယ္ထား
တာလား၊ ဘယ္လုိ ပုိင္ဆုိင္လာတာလဲ''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူရဲ႕ေျပာ စကားအရေတာ့
အခုအိမ္နဲ႔ ေျမ ေပၚမွာေနတာ အႏွစ္ ၂ဝ နီးပါးရွိၿပီလုိ႔
ေျပာတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ေျမပိုင္ရွင္က သူတုိ႔ ကို ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔
ထားတာလား''

''အိမ္ေျမပိုင္ရွင္က သူ႔ကို က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္တယ္ဆုိၿပီး
တရား စြဲခဲ့တယ္''

''အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးသြား ၿပီလား''

''အိမ္ေျမပုိင္ရွင္ရဲ႕ တရားစြဲဆုိမႈက ကာလစည္းကမ္းသတ္
၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလုိ႔ တရားစြဲတာ ႐ႈံးသြားတယ္ေျပာတယ္''

''သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္လုိ႔ ပိုင္ရွင္ကို
ဆန္႔ က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားတာျဖစ္ မယ္''

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ၊ အ
ခု သူတို႔က အိမ္နဲ႔ ေျမကို ေရာင္းမွာ ဆရာ''

''ဒါမ်ဳိးကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယ္ဖုိ႔လုိတယ္၊
ေရာင္းတဲ့သူက လည္း ေနာက္ထပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရွင္း
ကင္းေအာင္ဆုိၿပီး သင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူေရာင္း
သြားမယ့္ သေဘာျဖစ္မယ္''

''ဟုတ္တယ္ဆရာ၊
ေစ်းသင့္ လုိ႔ ဝယ္မယ့္သူက သမီးဆီလာၿပီး စာရြက္စာတမ္း
စစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ သမီးလည္းေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့
႐ႈပ္ေထြးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ'' ဟု
တပည့္ျဖစ္သူ မိန္းကေလးက ရွင္းျပပါသည္။

''ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္လာၾကတယ္ဆိုတာေတာ့
မသိဘူးေပါ့ကြယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိင္လာခဲ့တာ ၁၂ ႏွစ္ ကာလ
ေက်ာ္ခဲ့ရင္ ကာလစည္းကမ္းသတ္ အက္ ဥပေဒအရ
ပိုင္ရွင္ဆုိသူက တရားစြဲဆုိဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။
အခ်င္းျဖစ္ေျမနဲ႔ အိမ္မွာေနတဲ့ သူ ေတြက ပုိင္ရွင္အေပၚ
ဆန္႔က်င္ေန ထုိင္ခြင့္ရသြားၿပီျဖစ္တယ္၊
တခ်ဳိ႕ ကလည္း အဲဒီအေျခအေနကို ပစၥည္းအေပၚ
ဆန္႔က်င္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။
အဲဒီေျမအိမ္၊ တုိက္ခန္း စတဲ့ မိမိေနထုိင္တဲ့ အေဆာက္အအုံ
ဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိင္သြားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်တာေတြျဖစ္လာတာေပါ့''

''အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ''

''တုိက္ခန္းမွာ အမည္ေျပာင္း ဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲရွိႏုိင္သလုိ၊
ေျမ နဲ႔ အိမ္ဆုိရင္လည္း အေရာင္းအ ဝယ္ေျမပုံကူးယူဖုိ႔
အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔
ဂရန္ေျမအမည္ေျပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အမည္ေပါက္သူက
တာဝန္ယူမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲ
ေတြ႔မွာျဖစ္တယ္''

''ဆရာေျပာေတာ့ ဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆုိ''

ဒါက အားလုံးက လြယ္လြယ္ ေျပာေနၾကတာ၊
တရား႐ုံးက ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။
တရားစြဲဆုိခြင့္ ကာလေက်ာ္လြန္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္
ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ မွာ
*** တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပုိင္းအျခား
ကုန္ဆုံးသြားရင္ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္သည္လည္း
ကုန္ဆုံးျပတ္စဲ သြားၿပီလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္
ေနထုိင္ေနသူက ပစၥည္းကို ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီလုိ႔
ယူဆၾကတာျဖစ္တယ္ ***

''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရွင္က ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီေပါ့ေနာ္''

''ငါ့တပည့္ကို ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က
ဆုံး ျဖတ္ထားတဲ့ စီရင္ထုံးတစ္ခုကို ဖတ္ျပမယ္''

စာေရးသူက စာအုပ္စင္ေပၚ က စီရင္ထုံးစာအုပ္ကို
ဆြဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေဒၚငန္လြယ္ပါ ရွစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ပါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၉၂
အမႈတြင္

"ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔က အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ တရားမစြဲဆုိမီ
၅၅ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဆန္႔က်င္လက္ရွိထားခဲ့သျဖင့္
ယင္း ေျမႏွင့္အိမ္ကို ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမြက္ဟေၾကညာေပးရန္
တရား႐ုံး တြင္ ေဒၚငန္လြယ္တုိ႔အေပၚ တရားစြဲဆုိ
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။"

တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္သည္မွာ

- ေဒၚတြဲလ်န္အဆုိျပဳသည့္အတုိင္း အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ
ပုိင္ရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္၍ ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ လက္ရွိထားခဲ့ပါမူ၊
ဆုိင္ရာ ပုိင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွာ
ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ အရ
ကုန္ဆုံးျပတ္စဲသြားေပမည္။

- ပိုင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၈ အရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကုန္ဆုံးျပတ္စဲေစကာမူ၊
ေဒၚတြဲလ်န္တို႔သည္ ယင္းသို႔ဆန္႔က်င္ လက္ရွိထားျခင္းျဖင့္
အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္၏ ပိုင္ ရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစရမည္ဟု
အဆုိပါ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိေပ။

- အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္တုိ႔က ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔အေပၚ
ယင္းပစၥည္းမ်ားကို လက္ေရာက္ရလုိေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခြင့္
မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔၏ ပုိင္ေရးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု
မဆုိႏုိင္ေပ။

- ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔စြဲဆုိေသာ အခ်င္း ျဖစ္ေျမႏွင့္
အိမ္ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္ စြဲဆုိမႈအား
ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

'' * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္လာ႐ုံနဲ႔
အဆုိပါ ပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရၿပီး
ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
ေနပုိင္ခြင့္ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းကို ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။
ပိုင္ရွင္က မိမိကို အဆုိပါ အ ေဆာက္အအုံမွ
ဖယ္ရွားေပးရန္ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိျခင္းသာ ျဖစ္ တယ္၊
ဥပေဒအရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာ မွာ မဟုတ္ဘူး * ''

''ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့''

''အေရာင္းအဝယ္လုပ္လုိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
ပစၥည္းတစ္ ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သူ သေဘာတူ ရင္
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိး က ဥပေဒနဲ႔အညီ
တရားဝင္ပိုင္ရွင္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္
ကန္႔ကြက္တာ၊ တရားစြဲဆုိတာေတြျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္
ဒီအခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ ဝယ္ ပါ''လုိ႔
အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလုိက္ပါ သည္။

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)

credit - Zaygwet Journal via အိမ္ျခံေျမလမ္းဆံု
..........
သတိထားႏိုင္ေစဖို႔ပါ...

အိမ္ငြါးက ေနထိုငၲာ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ၾသားပါက ဥေပဒအရ ႏြငၡ္ျခင့္ မ႐ြိေတာ့ပါဘူးတဲ့...

တရားျစဲဖို႔ ကႏ္႔သတၳားတဲ့ ကာလအပိုင္းအ်ခား ကုႏၧံဳးၾသားလို႔ ်ဖစၸါတယၱဲ့... ေစ္ၾကကၢ္ာနယၸါ ေဆာင္းပါးပါ....

"၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ ေနထုိငႅာသူထံမြ ေ်မႏြင့္အိမၠိဳ၀ယႅြ္င္"

''ေရာင္းမယ့္ အိမၷဲ႔ ေ်မက ပိုင္ရြင္အစစၼဟုတႅဳိ႔ ဝယၹဳိ႔
အဆင္ေ်ပပါ့မလား ဆရာ'' ဟု တပၫ့္တစ္ဦးက လာေရာက္
ေၾဆး ေႏျး ပါသၫ္။

''ပိုင္ရြင္အစစၼဟုတၻဴးဆုိ တာက ဘာကို ေ်ပာတာလဲ၊
ေ်မပိုင္ရြငၠ ေသဆုံးၾသားလုိ႔လား''

''အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတၻဴး ဆရာ၊ ဘယႅဳိေ်ပာရမလဲ''

''ဘယႅဳိမြ ေမ်ပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ္ာေလ့လာခဲ့ေမြပါ့ၾကယ္၊
ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေ်ေဖတာ့''

''ဟုတၠဲ့ ဆရာ''

''ေ်မနဲ႔ အိမ္အမၫ္ေပါကၸိဳင္ရြငၠ တစ္ေယာက္၊
အခုေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္်ဖစ္ေနတာေပါ့''

''ဟုတၱယ္ ဆရာ''

''ေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမၷဲ႔ ေ်မကို ဝယၳား
တာလား၊ ဘယႅဳိ ပုိငၧဳိငႅာတာလဲ''

''ေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူရဲ႕ေ်ပာ စကားအေရတာ့
အခုအိမၷဲ႔ ေ်မ ေပၚမြာေနတာ အႏြစ္ ၂ဝ နီးပါးရြိၿပီလုိ႔
ေ်ပာတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ေ်မပိုင္ရြငၠ သူတုိ႔ ကို ျခင့္်ပဳခ္ကၷဲ႔
ထားတာလား''

''အိမ္ေ်မပိုင္ရြငၠ သူ႔ကို က္ဴး ေက္ာ္ေနထုိငၲယၦဳိၿပီး
တရား ျစဲခဲ့တယ္''

''အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးၾသား ၿပီလား''

''အိမ္ေ်မပုိင္ရြင္ရဲ႕ တရားျစဲဆုိမႈက ကာလစၫ္းကမ္းသတ္
၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ၾသားလုိ႔ တရားျစဲတာ ႐ႈံးၾသားတယ္ေ်ပာတယ္''

''သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာႅဳိ႔ ပိုင္ရြငၠိဳ
ဆႏ္႔ က္င္ေနထုိျငၡင့္ ရၾသားတာ်ဖစ္ မယ္''

''ဟုတၱယ္ ဆရာ၊ အ
ခု သူတို႔က အိမၷဲ႔ ေ်မကို ေရာင္းမြာ ဆရာ''

''ဒါမ္ဳိးေကတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယၹဳိ႔လုိတယ္၊
ေရာင္းတဲ့သူက လၫ္း ေနာကၳပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရြင္း
ကင္းေအာငၧဳိၿပီး သင့္တဲ့ေစ္းနဲ႔ ၾလၾယႅယၠဴကူေရာင္း
ၾသားမယ့္ ေသဘာ်ဖစၼယ္''

''ဟုတၱယၦရာ၊
ေစ္းသင့္ လုိ႔ ဝယၼယ့္သူက သမီးဆီလာၿပီး စာျရကၥာတမ္း
စစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေ်ပာတယ္။ သမီးလၫ္းေမးၾကၫ့္လုိက္ေတာ့
႐ႈပ္ေၾထးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ'' ဟု
တပၫ့္်ဖစ္သဴ မိႏ္းေကလးက ရြင္း်ပပါသၫ္။

''ဘယႅဳိနၫ္းနဲ႔ က္ဴးေက္ာ္ ေနထုိငႅာၾကတယၦိဳတာေတာ့
မသိဘူးေပါ့ၾကယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိငႅာခဲ့တာ ၁၂ ႏြစ္ ကာလ
ေက္ာၡဲ့ရင္ ကာလစၫ္းကမ္းသတ္ အက္ ဥေပဒအရ
ပိုင္ရြငၧဳိသူက တရားျစဲဆုိဖယ္ရြားပိုျငၡင့္မရြိေတာ့ဘူး။
အခ္င္း်ဖစ္ေ်မနဲ႔ အိမၼြာေနတဲ့ သူ ေၾတက ပုိင္ရြေင္အပၚ
ဆႏ္႔က္င္ေန ထုိျငၡင့္ရၾသားၿပီ်ဖစၲယ္၊
တခ္ဳိ႕ ကလၫ္း အဲဒီေအ်ခေအနကို ပစၥၫ္းေအပၚ
ဆႏ္႔က္ငၸိဳငၧဳိျငၡင့္ ရၾသားၿပီဆုိၿပီး သတၼြတ္ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။
အဲဒီေ်မအိမ္၊ တုိကၡႏ္း စတဲ့ မိမိေနထုိငၲဲ့ ေအဆာက္အအုံ
ဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိျင္သားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ ထပၧင့္ ေရာင္းခ္တာေၾတ်ဖစႅာတာေပါ့''

''အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ ေအဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ''

''တုိကၡႏ္းမြာ အမၫ္ေ်ပာင္း ဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲရြိႏုိင္သလုိ၊
ေ်မ နဲ႔ အိမၧဳိရငႅၫ္း ေအရာင္းအ ဝယ္ေ်မပုံကူးယူဖုိ႔
ေအရာင္းအဝယ္ မြတၸဳံတင္ စာခ္ဳပၡ္ဳပၧဳိဖုိ႔
ဂရႏ္ေ်မအမၫ္ေ်ပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေၾတမြာ အမၫ္ေပါက္သဴက
တာဝႏ္ယဴမြာ မဟုတၱဲ့အၾတက္ အခက္အခဲ
ေၾတ႔မြာ်ဖစၲယ္''

''ဆရာေ်ပာေတာ့ ဆႏ္႔က္င္ ပိုငၧဳိငၲယၦဳိ''

ဒါက အားလုံးက ၾလၾယႅယ္ ေ်ပာေနၾကတာ၊
တရား႐ုံးက ပိုငၧဳိျင္သားၿပီလုိ႔ ဆုံး်ဖတၱာ မဟုတၻဴး။
တရားျစဲဆုိျခင့္ ကာေလက္ာ္ၾလျႏ္သားၿပီလုိ႔ ဆုံး်ဖတ္
ေပးလုိကၱာ်ဖစၲယ္။

ဒါေပမယ့္ ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒ ပုဒၼ ၂၈ မြာ
*** တရားျစဲဆုိဖုိ႔ ကႏ္႔သတၳားတဲ့ ကာလအပုိင္းအ်ခား
ကုႏၧဳံးၾသားရင္ အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္း ပိုငၧဳိျငၡင့္သၫႅၫ္း
ကုႏၧဳံး်ပတၥဲ ၾသားၿပီလုိ႔ ်ပ႒ာႏ္းထားတဲ့ အၾတက္
ေနထုိင္ေနသူက ပစၥၫ္းကို ပိုငၧဳိင္ ၾသားၿပီလုိ႔
ယူဆၾကတာ်ဖစၲယ္ ***

''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရြငၠ ပုိငၧဳိင္ ျခင့္ဆုံး႐ႈံးၾသားၿပီေပါ့ေနာ္''

''ငါ့တပၫ့္ကို ရြင္းေအာင္ ေ်ပာရရင္ တရား႐ုံးခ္ဳပၠ
ဆုံး ်ဖတၳားတဲ့ စီရငၴဳံးတစၡဳကို ဖတ္်ပမယ္''

စာေရးသူက စာအုပၥင္ေပၚ က စီရငၴဳံးစာအုပၠိဳ
ၾဆဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္်ပလုိကၸါသၫ္။

ေဒၚငျႏႅယၸါ ရြစ္ဦးႏြင့္ ေဒၚၾတဲလ္ႏၸါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏြစ္ ်မႏၼာႏုိင္ငံ တရားစီရငၴဳံး စာမ္က္ႏြာ ၉၂
အမႈၾတင္

"ေဒၚၾတဲလ္ႏ္ တုိ႔က အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမၠဳိ တရားမျစဲဆုိမီ
၅၅ ႏြစၡႏ္႔မြစ၍ ဆႏ္႔က္ငႅက္ရြိထားခဲ့သ်ဖင့္
ယင္း ေ်မႏြင့္အိမၠိဳ ပိုငၧဳိင္ေၾကာင္း ်ျမေက္ဟၾကညာေပးရႏ္
တရား႐ုံး ၾတင္ ေဒၚငျႏႅယၱဳိ႔ေအပၚ တရားျစဲဆုိ
ေလြ္ာကၳားခဲ့်ခင္း်ဖစ္ သၫ္။"

တရား႐ုံးခ္ဳပၠ ဆုံး်ဖတ္သၫၼြာ

- ေဒၚၾတဲလ္ႏ္အဆုိ်ပဳသၫ့္အတုိင္း အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမၠဳိ
ပုိင္ရြငၲဳိ႔အား ဆႏ္႔က္င္၍ ၁၂ ႏြစ္ ေက္ာ္ လက္ရြိထားခဲ့ပါမူ၊
ဆုိင္ရာ ပုိင္ရြငၲဳိ႔ေအန်ဖင့္ ယင္းပစၥၫ္းမ္ားၾတင္ ပိုငၧဳိျငၡင့္မြာ
ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒပုဒၼ ၂၈ အရ
ကုႏၧဳံး်ပတၥဲၾသားေပမၫ္။

- ပိုင္ရြငၲဳိ႔ေအန်ဖင့္ ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒ
ပုဒၼ ၂၈ အရ ပိုငၧဳိျငၡင့္ ကုႏၧဳံး်ပတၥဲေစကာမူ၊
ေဒၚၾတဲလ္ႏၲိဳ႕သၫ္ ယင္းသို႔ဆႏ္႔က္င္ လက္ရြိထား်ခင္း်ဖင့္
အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမ္၏ ပိုင္ ရြင္အ်ဖစ္သိဳ႕ ေရာက္ေစရမၫ္ဟဳ
အဆုိပါ ပုဒၼ ၂၈ ၾတင္ ်ပ႒ာႏ္း ထား်ခင္းမရြိေပ။

- အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္းမ္ား၏ ပိုင္ရြငၲဳိ႔က ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔ေအပၚ
ယင္းပစၥၫ္းမ္ားကို လက္ေရာက္ရလုိေၾကာင္း တရားျစဲဆုိျခင့္
မရြိေတာ့်ခင္းမြာ အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္းမ္ားႏြင့္ စပႅ္ၪ္း၍
ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔၏ ပုိင္ေရးပိုျငၡင့္ႏြင့္ သကၦဳိင္သၫ္ဟဳ
မဆုိႏုိင္ေပ။

- ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔ျစဲဆုိေသာ အခ္င္း ်ဖစ္ေ်မႏြင့္
အိမၸဳိငၧဳိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရႏ္ ျစဲဆုိမႈအား
ပလပ္ေၾကာင္း အမိႏ္႔ခ္မြတၡဲ့သၫႅိဳ႕ ေဖာ္်ပထားတယ္။

'' * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ ဆႏ္႔က္င္ေနထုိငႅာ႐ုံနဲ႔
အဆုိပါ ပစၥၫ္းကုိ အလုိေအလ္ာက္ ပိုငၧဳိျငၡင့္ရၿပီး
ပိုင္ရြင္်ဖစႅာမြာ မဟုတၻဴး။
ေနပုိျငၡင့္ဆကႅက္ ရြိေန်ခင္းကို ဆုိလုိတာ်ဖစၲယ္။
ပိုင္ရြငၠ မိမိကို အဆုိပါ အ ေဆာက္အအုံမြ
ဖယ္ရြားေပးရႏ္ တရားျစဲဆုိျခင့္ မရြိ်ခင္းသာ ်ဖစ္ တယ္၊
ဥေပဒအရ ပိုင္ရြင္်ဖစႅာ မြာ မဟုတၻဴး * ''

''ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့''

''ေအရာင္းအဝယႅဳပႅဳိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတၻဴး။
ပစၥၫ္းတစ္ ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သဴ ေသဘာတူ ရင္
ေအရာင္းအဝယ္်ဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ ေအ်ခေအနမ္ဳိး က ဥေပဒနဲ႔အညီ
တရားဝငၸိဳင္ရြင္ မဟုတၱဲ့အၾတက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္
ကႏ္႔ၾကကၱာ၊ တရားျစဲဆုိတာေၾတ်ဖစ္ႏုိငၲဲ့အၾတက္
ဒီအခ္က္ေၾတကို ရငၧဳိင္ႏုိငၼြသာ ဝယ္ ပါ''လုိ႔
အႀကံ်ပဳ ေ်ပာၾကားလုိကၸါ သၫ္။

ထီယု (ဥေပဒအတိုငၸငၡံ)

credit - Zaygwet Journal via အိမ္်ခံေ်မလမ္းဆံု
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)