Latest News

Saturday, July 9, 2016

အိမ္ငွါးက ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒအရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့


သတိထားႏိုင္ေစဖို႔ပါ...

အိမ္ငွါးက ေနထိုင္တာ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားပါက ဥပေဒအရ ႏွင္ခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ပါဘူးတဲ့...

တရားစြဲဖို႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခား ကုန္ဆံုးသြားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့... ေစ်ကြက္ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးပါ....

"၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနထုိင္လာသူထံမွ ေျမႏွင့္အိမ္ကို၀ယ္လွ်င္"

''ေရာင္းမယ့္ အိမ္နဲ႔ ေျမက ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္လုိ႔ ဝယ္ဖုိ႔
အဆင္ေျပပါ့မလား ဆရာ'' ဟု တပည့္တစ္ဦးက လာေရာက္
ေဆြး ေႏြး ပါသည္။

''ပိုင္ရွင္အစစ္မဟုတ္ဘူးဆုိ တာက ဘာကို ေျပာတာလဲ၊
ေျမပိုင္ရွင္က ေသဆုံးသြားလုိ႔လား''

''အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆရာ၊ ဘယ္လုိေျပာရမလဲ''

''ဘယ္လုိမွ မေျပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ်ာေလ့လာခဲ့မွေပါ့ကြယ္၊
ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေျဖေတာ့''

''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ''

''ေျမနဲ႔ အိမ္အမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္က တစ္ေယာက္၊
အခုေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာေပါ့''

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမ္နဲ႔ ေျမကို ဝယ္ထား
တာလား၊ ဘယ္လုိ ပုိင္ဆုိင္လာတာလဲ''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူရဲ႕ေျပာ စကားအရေတာ့
အခုအိမ္နဲ႔ ေျမ ေပၚမွာေနတာ အႏွစ္ ၂ဝ နီးပါးရွိၿပီလုိ႔
ေျပာတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ေျမပိုင္ရွင္က သူတုိ႔ ကို ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔
ထားတာလား''

''အိမ္ေျမပိုင္ရွင္က သူ႔ကို က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္တယ္ဆုိၿပီး
တရား စြဲခဲ့တယ္''

''အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးသြား ၿပီလား''

''အိမ္ေျမပုိင္ရွင္ရဲ႕ တရားစြဲဆုိမႈက ကာလစည္းကမ္းသတ္
၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္သြားလုိ႔ တရားစြဲတာ ႐ႈံးသြားတယ္ေျပာတယ္''

''သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္လုိ႔ ပိုင္ရွင္ကို
ဆန္႔ က်င္ေနထုိင္ခြင့္ ရသြားတာျဖစ္ မယ္''

''ဟုတ္တယ္ ဆရာ၊ အ
ခု သူတို႔က အိမ္နဲ႔ ေျမကို ေရာင္းမွာ ဆရာ''

''ဒါမ်ဳိးကေတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယ္ဖုိ႔လုိတယ္၊
ေရာင္းတဲ့သူက လည္း ေနာက္ထပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရွင္း
ကင္းေအာင္ဆုိၿပီး သင့္တဲ့ေစ်းနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူေရာင္း
သြားမယ့္ သေဘာျဖစ္မယ္''

''ဟုတ္တယ္ဆရာ၊
ေစ်းသင့္ လုိ႔ ဝယ္မယ့္သူက သမီးဆီလာၿပီး စာရြက္စာတမ္း
စစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေျပာတယ္။ သမီးလည္းေမးၾကည့္လုိက္ေတာ့
႐ႈပ္ေထြးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ'' ဟု
တပည့္ျဖစ္သူ မိန္းကေလးက ရွင္းျပပါသည္။

''ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ ေနထုိင္လာၾကတယ္ဆိုတာေတာ့
မသိဘူးေပါ့ကြယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိင္လာခဲ့တာ ၁၂ ႏွစ္ ကာလ
ေက်ာ္ခဲ့ရင္ ကာလစည္းကမ္းသတ္ အက္ ဥပေဒအရ
ပိုင္ရွင္ဆုိသူက တရားစြဲဆုိဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။
အခ်င္းျဖစ္ေျမနဲ႔ အိမ္မွာေနတဲ့ သူ ေတြက ပုိင္ရွင္အေပၚ
ဆန္႔က်င္ေန ထုိင္ခြင့္ရသြားၿပီျဖစ္တယ္၊
တခ်ဳိ႕ ကလည္း အဲဒီအေျခအေနကို ပစၥည္းအေပၚ
ဆန္႔က်င္ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ရသြားၿပီဆုိၿပီး သတ္မွတ္ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။
အဲဒီေျမအိမ္၊ တုိက္ခန္း စတဲ့ မိမိေနထုိင္တဲ့ အေဆာက္အအုံ
ဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိင္သြားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ ထပ္ဆင့္ ေရာင္းခ်တာေတြျဖစ္လာတာေပါ့''

''အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ အေဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ''

''တုိက္ခန္းမွာ အမည္ေျပာင္း ဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲရွိႏုိင္သလုိ၊
ေျမ နဲ႔ အိမ္ဆုိရင္လည္း အေရာင္းအ ဝယ္ေျမပုံကူးယူဖုိ႔
အေရာင္းအဝယ္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔
ဂရန္ေျမအမည္ေျပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အမည္ေပါက္သူက
တာဝန္ယူမွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အခက္အခဲ
ေတြ႔မွာျဖစ္တယ္''

''ဆရာေျပာေတာ့ ဆန္႔က်င္ ပိုင္ဆုိင္တယ္ဆုိ''

ဒါက အားလုံးက လြယ္လြယ္ ေျပာေနၾကတာ၊
တရား႐ုံးက ပိုင္ဆုိင္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာ မဟုတ္ဘူး။
တရားစြဲဆုိခြင့္ ကာလေက်ာ္လြန္သြားၿပီလုိ႔ ဆုံးျဖတ္
ေပးလုိက္တာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၈ မွာ
*** တရားစြဲဆုိဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ကာလအပုိင္းအျခား
ကုန္ဆုံးသြားရင္ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္း ပိုင္ဆုိင္ခြင့္သည္လည္း
ကုန္ဆုံးျပတ္စဲ သြားၿပီလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အတြက္
ေနထုိင္ေနသူက ပစၥည္းကို ပိုင္ဆုိင္ သြားၿပီလုိ႔
ယူဆၾကတာျဖစ္တယ္ ***

''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရွင္က ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီေပါ့ေနာ္''

''ငါ့တပည့္ကို ရွင္းေအာင္ ေျပာရရင္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က
ဆုံး ျဖတ္ထားတဲ့ စီရင္ထုံးတစ္ခုကို ဖတ္ျပမယ္''

စာေရးသူက စာအုပ္စင္ေပၚ က စီရင္ထုံးစာအုပ္ကို
ဆြဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္ျပလုိက္ပါသည္။

ေဒၚငန္လြယ္ပါ ရွစ္ဦးႏွင့္ ေဒၚတြဲလ်န္ပါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၉၂
အမႈတြင္

"ေဒၚတြဲလ်န္ တုိ႔က အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ တရားမစြဲဆုိမီ
၅၅ ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ဆန္႔က်င္လက္ရွိထားခဲ့သျဖင့္
ယင္း ေျမႏွင့္အိမ္ကို ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျမြက္ဟေၾကညာေပးရန္
တရား႐ုံး တြင္ ေဒၚငန္လြယ္တုိ႔အေပၚ တရားစြဲဆုိ
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။"

တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္သည္မွာ

- ေဒၚတြဲလ်န္အဆုိျပဳသည့္အတုိင္း အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္ကုိ
ပုိင္ရွင္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္၍ ၁၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ လက္ရွိထားခဲ့ပါမူ၊
ဆုိင္ရာ ပုိင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မွာ
ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၈ အရ
ကုန္ဆုံးျပတ္စဲသြားေပမည္။

- ပိုင္ရွင္တုိ႔အေနျဖင့္ ကာလ စည္းကမ္းသတ္ အက္ဥပေဒ
ပုဒ္မ ၂၈ အရ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ကုန္ဆုံးျပတ္စဲေစကာမူ၊
ေဒၚတြဲလ်န္တို႔သည္ ယင္းသို႔ဆန္႔က်င္ လက္ရွိထားျခင္းျဖင့္
အခ်င္းျဖစ္ ေျမႏွင့္အိမ္၏ ပိုင္ ရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေစရမည္ဟု
အဆုိပါ ပုဒ္မ ၂၈ တြင္ ျပ႒ာန္း ထားျခင္းမရွိေပ။

- အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ရွင္တုိ႔က ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔အေပၚ
ယင္းပစၥည္းမ်ားကို လက္ေရာက္ရလုိေၾကာင္း တရားစြဲဆုိခြင့္
မရွိေတာ့ျခင္းမွာ အခ်င္းျဖစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔၏ ပုိင္ေရးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ဟု
မဆုိႏုိင္ေပ။

- ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚတြဲလ်န္တုိ႔စြဲဆုိေသာ အခ်င္း ျဖစ္ေျမႏွင့္
အိမ္ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရန္ စြဲဆုိမႈအား
ပလပ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။

'' * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ဆန္႔က်င္ေနထုိင္လာ႐ုံနဲ႔
အဆုိပါ ပစၥည္းကုိ အလုိအေလ်ာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရၿပီး
ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။
ေနပုိင္ခြင့္ဆက္လက္ ရွိေနျခင္းကို ဆုိလုိတာျဖစ္တယ္။
ပိုင္ရွင္က မိမိကို အဆုိပါ အ ေဆာက္အအုံမွ
ဖယ္ရွားေပးရန္ တရားစြဲဆုိခြင့္ မရွိျခင္းသာ ျဖစ္ တယ္၊
ဥပေဒအရ ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာ မွာ မဟုတ္ဘူး * ''

''ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့''

''အေရာင္းအဝယ္လုပ္လုိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။
ပစၥည္းတစ္ ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သူ သေဘာတူ ရင္
အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ အေျခအေနမ်ဳိး က ဥပေဒနဲ႔အညီ
တရားဝင္ပိုင္ရွင္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္
ကန္႔ကြက္တာ၊ တရားစြဲဆုိတာေတြျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတြက္
ဒီအခ်က္ေတြကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္မွသာ ဝယ္ ပါ''လုိ႔
အႀကံျပဳ ေျပာၾကားလုိက္ပါ သည္။

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)

credit - Zaygwet Journal via အိမ္ျခံေျမလမ္းဆံု
..........
သတိထားႏိုင္ေစဖို႔ပါ...

အိမ္ငြါးက ေနထိုငၲာ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ၾသားပါက ဥေပဒအရ ႏြငၡ္ျခင့္ မ႐ြိေတာ့ပါဘူးတဲ့...

တရားျစဲဖို႔ ကႏ္႔သတၳားတဲ့ ကာလအပိုင္းအ်ခား ကုႏၧံဳးၾသားလို႔ ်ဖစၸါတယၱဲ့... ေစ္ၾကကၢ္ာနယၸါ ေဆာင္းပါးပါ....

"၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ ေနထုိငႅာသူထံမြ ေ်မႏြင့္အိမၠိဳ၀ယႅြ္င္"

''ေရာင္းမယ့္ အိမၷဲ႔ ေ်မက ပိုင္ရြင္အစစၼဟုတႅဳိ႔ ဝယၹဳိ႔
အဆင္ေ်ပပါ့မလား ဆရာ'' ဟု တပၫ့္တစ္ဦးက လာေရာက္
ေၾဆး ေႏျး ပါသၫ္။

''ပိုင္ရြင္အစစၼဟုတၻဴးဆုိ တာက ဘာကို ေ်ပာတာလဲ၊
ေ်မပိုင္ရြငၠ ေသဆုံးၾသားလုိ႔လား''

''အဲဒီလုိေတာ့ မဟုတၻဴး ဆရာ၊ ဘယႅဳိေ်ပာရမလဲ''

''ဘယႅဳိမြ ေမ်ပာနဲ႔ေတာ့၊ ေသခ္ာေလ့လာခဲ့ေမြပါ့ၾကယ္၊
ကဲ- ဆရာေမးတာပဲ ေ်ေဖတာ့''

''ဟုတၠဲ့ ဆရာ''

''ေ်မနဲ႔ အိမ္အမၫ္ေပါကၸိဳင္ရြငၠ တစ္ေယာက္၊
အခုေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူက တစ္ေယာက္်ဖစ္ေနတာေပါ့''

''ဟုတၱယ္ ဆရာ''

''ေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူက အဲဒီ အိမၷဲ႔ ေ်မကို ဝယၳား
တာလား၊ ဘယႅဳိ ပုိငၧဳိငႅာတာလဲ''

''ေရာင္းမယၦဳိတဲ့ သူရဲ႕ေ်ပာ စကားအေရတာ့
အခုအိမၷဲ႔ ေ်မ ေပၚမြာေနတာ အႏြစ္ ၂ဝ နီးပါးရြိၿပီလုိ႔
ေ်ပာတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ေ်မပိုင္ရြငၠ သူတုိ႔ ကို ျခင့္်ပဳခ္ကၷဲ႔
ထားတာလား''

''အိမ္ေ်မပိုင္ရြငၠ သူ႔ကို က္ဴး ေက္ာ္ေနထုိငၲယၦဳိၿပီး
တရား ျစဲခဲ့တယ္''

''အဲဒီေတာ့ အမႈေကာၿပီးၾသား ၿပီလား''

''အိမ္ေ်မပုိင္ရြင္ရဲ႕ တရားျစဲဆုိမႈက ကာလစၫ္းကမ္းသတ္
၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ၾသားလုိ႔ တရားျစဲတာ ႐ႈံးၾသားတယ္ေ်ပာတယ္''

''သူတုိ႔က အႏုိင္ရတယ္ေပါ့၊ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာႅဳိ႔ ပိုင္ရြငၠိဳ
ဆႏ္႔ က္င္ေနထုိျငၡင့္ ရၾသားတာ်ဖစ္ မယ္''

''ဟုတၱယ္ ဆရာ၊ အ
ခု သူတို႔က အိမၷဲ႔ ေ်မကို ေရာင္းမြာ ဆရာ''

''ဒါမ္ဳိးေကတာ့ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ဝယၹဳိ႔လုိတယ္၊
ေရာင္းတဲ့သူက လၫ္း ေနာကၳပ္အမႈအခင္း အ႐ႈပ္အရြင္း
ကင္းေအာငၧဳိၿပီး သင့္တဲ့ေစ္းနဲ႔ ၾလၾယႅယၠဴကူေရာင္း
ၾသားမယ့္ ေသဘာ်ဖစၼယ္''

''ဟုတၱယၦရာ၊
ေစ္းသင့္ လုိ႔ ဝယၼယ့္သူက သမီးဆီလာၿပီး စာျရကၥာတမ္း
စစ္ေဆးေပးပါလုိ႔ ေ်ပာတယ္။ သမီးလၫ္းေမးၾကၫ့္လုိက္ေတာ့
႐ႈပ္ေၾထးေနတာနဲ႔ ဆရာ့ဆီ အႀကံလာေတာင္းတာ ဆရာ'' ဟု
တပၫ့္်ဖစ္သဴ မိႏ္းေကလးက ရြင္း်ပပါသၫ္။

''ဘယႅဳိနၫ္းနဲ႔ က္ဴးေက္ာ္ ေနထုိငႅာၾကတယၦိဳတာေတာ့
မသိဘူးေပါ့ၾကယ္၊ အဲဒီလုိ ေနထုိငႅာခဲ့တာ ၁၂ ႏြစ္ ကာလ
ေက္ာၡဲ့ရင္ ကာလစၫ္းကမ္းသတ္ အက္ ဥေပဒအရ
ပိုင္ရြငၧဳိသူက တရားျစဲဆုိဖယ္ရြားပိုျငၡင့္မရြိေတာ့ဘူး။
အခ္င္း်ဖစ္ေ်မနဲ႔ အိမၼြာေနတဲ့ သူ ေၾတက ပုိင္ရြေင္အပၚ
ဆႏ္႔က္င္ေန ထုိျငၡင့္ရၾသားၿပီ်ဖစၲယ္၊
တခ္ဳိ႕ ကလၫ္း အဲဒီေအ်ခေအနကို ပစၥၫ္းေအပၚ
ဆႏ္႔က္ငၸိဳငၧဳိျငၡင့္ ရၾသားၿပီဆုိၿပီး သတၼြတ္ေခၚေဝၚ ၾကတယ္။
အဲဒီေ်မအိမ္၊ တုိကၡႏ္း စတဲ့ မိမိေနထုိငၲဲ့ ေအဆာက္အအုံ
ဥပစာကို မိမိတုိ႔ ပုိျင္သားၿပီလုိ႔ ယူဆၾကတယ္။
ဒါနဲ႔ပဲ ထပၧင့္ ေရာင္းခ္တာေၾတ်ဖစႅာတာေပါ့''

''အဲဒီလုိရခဲ့တဲ့ ေအဆာက္အအုံ ဥပစာကို ဝယ္ရင္
တရားဝင္ ပါ့မလား ဆရာ''

''တုိကၡႏ္းမြာ အမၫ္ေ်ပာင္း ဖုိ႔ ကိစၥ အခက္အခဲရြိႏုိင္သလုိ၊
ေ်မ နဲ႔ အိမၧဳိရငႅၫ္း ေအရာင္းအ ဝယ္ေ်မပုံကူးယူဖုိ႔
ေအရာင္းအဝယ္ မြတၸဳံတင္ စာခ္ဳပၡ္ဳပၧဳိဖုိ႔
ဂရႏ္ေ်မအမၫ္ေ်ပာင္းဖုိ႔စတဲ့ ကိစၥေၾတမြာ အမၫ္ေပါက္သဴက
တာဝႏ္ယဴမြာ မဟုတၱဲ့အၾတက္ အခက္အခဲ
ေၾတ႔မြာ်ဖစၲယ္''

''ဆရာေ်ပာေတာ့ ဆႏ္႔က္င္ ပိုငၧဳိငၲယၦဳိ''

ဒါက အားလုံးက ၾလၾယႅယ္ ေ်ပာေနၾကတာ၊
တရား႐ုံးက ပိုငၧဳိျင္သားၿပီလုိ႔ ဆုံး်ဖတၱာ မဟုတၻဴး။
တရားျစဲဆုိျခင့္ ကာေလက္ာ္ၾလျႏ္သားၿပီလုိ႔ ဆုံး်ဖတ္
ေပးလုိကၱာ်ဖစၲယ္။

ဒါေပမယ့္ ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒ ပုဒၼ ၂၈ မြာ
*** တရားျစဲဆုိဖုိ႔ ကႏ္႔သတၳားတဲ့ ကာလအပုိင္းအ်ခား
ကုႏၧဳံးၾသားရင္ အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္း ပိုငၧဳိျငၡင့္သၫႅၫ္း
ကုႏၧဳံး်ပတၥဲ ၾသားၿပီလုိ႔ ်ပ႒ာႏ္းထားတဲ့ အၾတက္
ေနထုိင္ေနသူက ပစၥၫ္းကို ပိုငၧဳိင္ ၾသားၿပီလုိ႔
ယူဆၾကတာ်ဖစၲယ္ ***

''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ရြငၠ ပုိငၧဳိင္ ျခင့္ဆုံး႐ႈံးၾသားၿပီေပါ့ေနာ္''

''ငါ့တပၫ့္ကို ရြင္းေအာင္ ေ်ပာရရင္ တရား႐ုံးခ္ဳပၠ
ဆုံး ်ဖတၳားတဲ့ စီရငၴဳံးတစၡဳကို ဖတ္်ပမယ္''

စာေရးသူက စာအုပၥင္ေပၚ က စီရငၴဳံးစာအုပၠိဳ
ၾဆဲယူလုိက္ ၿပီး ဖတ္်ပလုိကၸါသၫ္။

ေဒၚငျႏႅယၸါ ရြစ္ဦးႏြင့္ ေဒၚၾတဲလ္ႏၸါ သုံးဦး ၊
၁၉၈၃ ခုႏြစ္ ်မႏၼာႏုိင္ငံ တရားစီရငၴဳံး စာမ္က္ႏြာ ၉၂
အမႈၾတင္

"ေဒၚၾတဲလ္ႏ္ တုိ႔က အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမၠဳိ တရားမျစဲဆုိမီ
၅၅ ႏြစၡႏ္႔မြစ၍ ဆႏ္႔က္ငႅက္ရြိထားခဲ့သ်ဖင့္
ယင္း ေ်မႏြင့္အိမၠိဳ ပိုငၧဳိင္ေၾကာင္း ်ျမေက္ဟၾကညာေပးရႏ္
တရား႐ုံး ၾတင္ ေဒၚငျႏႅယၱဳိ႔ေအပၚ တရားျစဲဆုိ
ေလြ္ာကၳားခဲ့်ခင္း်ဖစ္ သၫ္။"

တရား႐ုံးခ္ဳပၠ ဆုံး်ဖတ္သၫၼြာ

- ေဒၚၾတဲလ္ႏ္အဆုိ်ပဳသၫ့္အတုိင္း အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမၠဳိ
ပုိင္ရြငၲဳိ႔အား ဆႏ္႔က္င္၍ ၁၂ ႏြစ္ ေက္ာ္ လက္ရြိထားခဲ့ပါမူ၊
ဆုိင္ရာ ပုိင္ရြငၲဳိ႔ေအန်ဖင့္ ယင္းပစၥၫ္းမ္ားၾတင္ ပိုငၧဳိျငၡင့္မြာ
ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒပုဒၼ ၂၈ အရ
ကုႏၧဳံး်ပတၥဲၾသားေပမၫ္။

- ပိုင္ရြငၲဳိ႔ေအန်ဖင့္ ကာလ စၫ္းကမ္းသတ္ အက္ဥေပဒ
ပုဒၼ ၂၈ အရ ပိုငၧဳိျငၡင့္ ကုႏၧဳံး်ပတၥဲေစကာမူ၊
ေဒၚၾတဲလ္ႏၲိဳ႕သၫ္ ယင္းသို႔ဆႏ္႔က္င္ လက္ရြိထား်ခင္း်ဖင့္
အခ္င္း်ဖစ္ ေ်မႏြင့္အိမ္၏ ပိုင္ ရြင္အ်ဖစ္သိဳ႕ ေရာက္ေစရမၫ္ဟဳ
အဆုိပါ ပုဒၼ ၂၈ ၾတင္ ်ပ႒ာႏ္း ထား်ခင္းမရြိေပ။

- အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္းမ္ား၏ ပိုင္ရြငၲဳိ႔က ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔ေအပၚ
ယင္းပစၥၫ္းမ္ားကို လက္ေရာက္ရလုိေၾကာင္း တရားျစဲဆုိျခင့္
မရြိေတာ့်ခင္းမြာ အခ္င္း်ဖစၸစၥၫ္းမ္ားႏြင့္ စပႅ္ၪ္း၍
ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔၏ ပုိင္ေရးပိုျငၡင့္ႏြင့္ သကၦဳိင္သၫ္ဟဳ
မဆုိႏုိင္ေပ။

- ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒၚၾတဲလ္ႏၲဳိ႔ျစဲဆုိေသာ အခ္င္း ်ဖစ္ေ်မႏြင့္
အိမၸဳိငၧဳိင္ေၾကာင္း ေၾကညာေပးရႏ္ ျစဲဆုိမႈအား
ပလပ္ေၾကာင္း အမိႏ္႔ခ္မြတၡဲ့သၫႅိဳ႕ ေဖာ္်ပထားတယ္။

'' * ဒါေၾကာင့္ ၁၂ ႏြစ္ေက္ာ္ ဆႏ္႔က္င္ေနထုိငႅာ႐ုံနဲ႔
အဆုိပါ ပစၥၫ္းကုိ အလုိေအလ္ာက္ ပိုငၧဳိျငၡင့္ရၿပီး
ပိုင္ရြင္်ဖစႅာမြာ မဟုတၻဴး။
ေနပုိျငၡင့္ဆကႅက္ ရြိေန်ခင္းကို ဆုိလုိတာ်ဖစၲယ္။
ပိုင္ရြငၠ မိမိကို အဆုိပါ အ ေဆာက္အအုံမြ
ဖယ္ရြားေပးရႏ္ တရားျစဲဆုိျခင့္ မရြိ်ခင္းသာ ်ဖစ္ တယ္၊
ဥေပဒအရ ပိုင္ရြင္်ဖစႅာ မြာ မဟုတၻဴး * ''

''ဒါဆုိ ေရာင္းလ႔ုိမရဘူးေပါ့''

''ေအရာင္းအဝယႅဳပႅဳိ႔ မရ ဘူးေတာ့ မဟုတၻဴး။
ပစၥၫ္းတစ္ ခုကို ေရာင္းသူဝယ္သဴ ေသဘာတူ ရင္
ေအရာင္းအဝယ္်ဖစ္ၾကတာပဲ။
ဒါေပမယ့္ အခုလုိ ေအ်ခေအနမ္ဳိး က ဥေပဒနဲ႔အညီ
တရားဝငၸိဳင္ရြင္ မဟုတၱဲ့အၾတက္ ေရာင္းမယ္ ဆုိရင္
ကႏ္႔ၾကကၱာ၊ တရားျစဲဆုိတာေၾတ်ဖစ္ႏုိငၲဲ့အၾတက္
ဒီအခ္က္ေၾတကို ရငၧဳိင္ႏုိငၼြသာ ဝယ္ ပါ''လုိ႔
အႀကံ်ပဳ ေ်ပာၾကားလုိကၸါ သၫ္။

ထီယု (ဥေပဒအတိုငၸငၡံ)

credit - Zaygwet Journal via အိမ္်ခံေ်မလမ္းဆံု

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post