ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး အေရးႀကီးအဆုိအား ေထာက္ခံသူ ၄၀၀ ၊ ကန္ ့ကြက္သူ ၁ ဦးျဖင့္ အတည္ျပဳ

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္း ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အယ္လ္နီညိဳ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆုိအား ယေန ့ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိအေရးႀကီး အဆုိအား လြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂ ဦးက ႏွစ္ရက္ၾကာ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပုိ ့ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ လူမူ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန တုိ ့မွ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ေရး စီမံ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားအား ျပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိရွင္၏ သေဘာထားအတုိင္း လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာဆႏၵရယူခဲ့သည္။

အေရးႀကီးအဆုိႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၃၀ ဦး ရွိသည့္ အနက္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ ၄၀၀ ၊ ကန္ ့ကြက္ ဆႏၵမဲ ၁ ၊ ၾကားေန ဆႏၵမဲ ၁၄ ျဖင့္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ အေရအတြက္ မ်ားသျဖင့္ အဆုိအား အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထုိအေရးႀကီး အဆုိအား မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္း ႏွင့္ အယ္လ္နီညဳိ(EL Nino) အက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ႀကဳံေတြ ့ခံစားရမည့္ ေရရွားပါးမႈ ၊ အပူခ်ိန္ ျပင္းထန္မႈ ၊ ေသာက္သုံးေရ ရွားပါးမႈ ၊ က်န္းမာေရး ျပသနာမ်ား ၊ စားေရရိကၡာ ျပသနာမ်ား ၊ မီးေဘး အႏၱရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရသုိ ့တုိက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆုိ တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

...............................................


်ပၫ္သဴ ့လႊတ္ေတာ္ အစၫ္းေအဝးအား ်မင္ေၾတ႔ရစၪ္ (ဆျင္ဟာ)
    ရႏၠဳႏ္ ၊ ေေဖဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ (ဆျင္ဟာ)

    ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေ်ပာင္းလဲလာ်ခင္း ႏြင့္ ၂၀၁၆ ခုႏြျစၲင္ ်ဖစ္ေပၚလာမည့္ အယႅၷီညိဳ အက္ိဳး သက္ေရာကၼႈ ေၾကာင့္ ်မႏၼာႏိုင္ငံတစ္ဝြမ္း ်ဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သဘာေဝဘးအႏၲရာယၼ္ားကို ႀကိဳတင္ ကာၾကယ္ စီမံ ေဆာျင္ရက္ ႏိုင္ေရး ႏြင့္ သကၦိဳင္ရာ ဝႏ္ႀကီးဌာနမ္ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာျင္ရက္ေရးကို ်ပၫ္ေထာငၥဳ အစိုးရအား တိုၾကၱႏ္းေၾကာင္း ေအရးႀကီး အဆုိအား ေယန ့ေေဖဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ ်ပၫ္သဴ ့လႊတ္ေတာ္ အစၫ္းေအ၀းၾတင္ အတၫ္်ပဳခဲ့သၫ္။

ထုိေအရးႀကီး အဆုိအား ၾလတ္ေတာ္ ကုိယၥားလြယ္ ၂၂ ဦးက ႏြစ္ရက္ၾကာ ေထာကၡံေၾဆးေႏျးမႈမ္ား ်ပဳလုပၡဲ့ၿပီးေနာက္ သကၦဳိင္ရာ ၀ႏ္ႀကီးဌာနမ္ား်ဖစ္ၾကသၫ့္ ပုိ ့ေဆာင္ေရး ၀ႏ္ႀကီးဌာန ၊ လယ္ယာစုိကၸ္ဳိးေရး ႏြင့္ ဆၫ္ေ်မာင္း ၀ႏ္ႀကီးဌာန ၊ ်ပၫၳဲေရး ၀ႏ္ႀကီးဌာန ၊ က္ႏ္းမာေရး ၀ႏ္ႀကီးဌာန ၊ လူမူ၀ႏၴမ္း ကယၦယ္ေရး ႏြင့္ ်ပႏႅၫ္ ေနရာ ခ္ထားေရး ၀ႏ္ႀကီးဌာန တုိ ့မြ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာၾကယ္ေရး စီမံ ေဆာျင္ရကၳားမႈမ္ားအား ်ပႏႅၫ္ ရြင္းလင္း တင္်ပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆုိရြင္၏ ေသဘာထားအတုိင္း လႊတ္ေတာ္၏ ေသဘာဆႏၵရယူခဲ့သၫ္။

ေအရးႀကီးအဆုိႏြင့္ ပတ္သတ္၍ ဆႏၵမဲေပးျခင့္ရြိသူ ၄၃၀ ဦး ရြိသၫ့္ အနက္ ေထာကၡံ ဆႏၵမဲ ၄၀၀ ၊ ကႏ္ ့ၾကက္ ဆႏၵမဲ ၁ ၊ ၾကားေန ဆႏၵမဲ ၁၄ ်ဖင့္ ေထာကၡံဆႏၵမဲ ေအရအၾတက္ မ္ားသ်ဖင့္ အဆုိအား အတၫ္်ပဳခဲ့သၫ္။

ထုိေအရးႀကီး အဆုိအား မိတၳီလာ မဲဆႏၵနယၼြ လႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယ္ ေဒါကၱာ ေမာင္သင္းက တျင္သင္းခဲ့်ခင္း ်ဖစ္ၿပီး ကမာၻ ့ရာသီဥတု ေ်ပာင္းလဲ်ခင္း ႏြင့္ အယႅၷီညဳိ(EL Nino) အက္ဳိး သက္ေရာက္ မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏြျစၲင္ ်မႏၼာႏုိင္ငံ တစ္၀ႏ္း ်ဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယၼ္ားေၾကာင့္ ်ပၫ္သဴလူထု ႀကဳံေၾတ ့ခံစားရမၫ့္ ေရရြားပါးမႈ ၊ အပူခ္ိႏ္ ်ပင္းထႏၼႈ ၊ ေသာက္သဳံးေရ ရြားပါးမႈ ၊ က္ႏ္းမာေရး ်ပသနာမ္ား ၊ စားေရရိကၡာ ်ပသနာမ္ား ၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္ ႀကဳိတင္ ကာၾကယ္ စီမံ ေဆာျင္ရက္ရႏ္အၾတက္ သကၦဳိင္ရာ ၀ႏ္ႀကီးဌာနမ္ား ၊ ်ပျၫၱင္း်ပၫၸမြ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အျဖဲ ့အစၫ္းမ္ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာျင္ရက္ေရးကုိ ်ပၫ္ေထာငၥဳ အစုိးရသုိ ့တုိၾကၱႏ္းေၾကာင္း ေအရးႀကီး အဆုိ တျင္သင္းရ်ခင္း ်ဖစ္ေၾကာင္း ရြင္းလင္း ေ်ပာၾကားခဲ့သၫ္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)