Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, November 10, 2015

အႏုိင္ရ NLDပါတီ၏ သမၼတတင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ခြင့္ အာဏာ


ျပည္ေ္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၆၆၄ ေနရာရွိပါတယ္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားႏွင့္တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၂၄ ဦးရွိပါသည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦး တင္ေျမွာက္ရပါမည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္သားႏွင့္တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၄၀ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦး တင္ေျမွာက္ ရပါမည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၁၀ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၆ ဦးရွိပါသည္။ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဒုတိသမၼတ ၁ ဦးတင္ေျမွာက္ ရပါမည္။

ဒုတိယသမၼတ ၃ ဦးထဲမွ သမၼတ ၁ ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္အေရအတြက္ ၆၆၄ တြင္ အနည္ဆုံး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အမတ္အေရအတြက္ ၃၃၃ ဦး ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီက မိမိတင္ေျမွာက္လိုသူကို သမၼတ တင္ျခင္းျဖင့္ သမၼတ တင္ေျမွာက္ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္/တုိင္းအစိုုးရအဖြဲ႕ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိသည္။

လတ္တေလာ NLD ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၃၃၃ ဦးေက်ာ္ အႏုိင္ရရွိထား၍ သမၼတတင္ေျမွာက္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။
The Irrawaddy (Burmese Version)


.......................
The Irrawaddy (Burmese Version)


အႏုိင္ရ NLDပါတီ၏ သမၼတတင္ေ်မြာၾကၡင့္ႏြင့္ အစိုးရအျဖဲ႕ ျဖဲ႕ျခင့္ အာဏာ
=================================================

်ပၫ္ေၳာငၥဳလႊတ္ေတာ္ၾတင္ အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ႏြင့္ တေပၼတာ္သားလႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယၥဳစုေပါင္း ၆၆၄ ေနရာရြိပါတယ္။

အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ၾတင္ အရပ္သားႏြင့္တေပၼတာ္သား လႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယ္ ၂၂၄ ဦးရြိပါသၫ္။ အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာၠ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦး တင္ေ်မြာက္ရပါမၫ္။

်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ၾတင္ အရပ္သားႏြင့္တေပၼတာ္သား လႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယ္ ၄၄၀ ရြိပါတယ္။ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာၠ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦး တင္ေ်မြာက္ ရပါမၫ္။

တေပၼတာ္သားလႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယ္သၫ္ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ၾတင္ ၁၁၀ ဦး၊ အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ၾတင္ ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၆၆ ဦးရြိပါသၫ္။ တေပၼတာ္သားလႊတ္ေတာၠဳိယၥားလြယၼ္ားက ဒုတိသမၼတ ၁ ဦးတင္ေ်မြာက္ ရပါမၫ္။

ဒုတိယသမၼတ ၃ ဦးထဲမြ သမၼတ ၁ ဦးကုိ ေျရးခ္ယၱင္ေ်မြာက္ရမၫ္်ဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမေတ္အရအၾတက္ ၆၆၄ ၾတင္ အနၫၦဳံး ၅၀ ရာခိုင္ႏႈႏ္းေက္ာ္ အမေတ္အရအၾတက္ ၃၃၃ ဦး ပုိငၧဳိငၴားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီက မိမိတင္ေ်မြာကႅိဳသူကို သမၼတ တင္်ခင္း်ဖင့္ သမၼတ တင္ေ်မြာက္ႏုိင္သၫ္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသၫ္ ်ပၫ္ေထာငၥဳအစုိးရအျဖဲ႕၊ ်ပၫၷယ္/တုိင္းအစိုုးရအျဖဲ႕ကို ဥေပဒႏြင့္အညီ ျဖဲ႕စၫ္းျခင့္ရြိသၫ္။

လေတၱလာ NLD ပါတီသၫ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၃၃၃ ဦးေက္ာ္ အႏုိင္ရရြိထား၍ သမၼတတင္ေ်မြာၾကၡင့္ႏြင့္ ်ပၫ္ေထာငၥဳအစုိးရအျဖဲ႕ကုိ ျဖဲ႕စၫ္းျခင့္ ရရြိထားၿပီ်ဖစ္သၫ္။

No comments:

Post a Comment