Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, November 4, 2015

ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပရန္ ရက္ပုိင္းအလုိတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္သူကုိ ေၾကာက္ရႊံေတြေ၀ေစမည့္ ၄ မိနစ္စာ ဗီဒီယုိကုိ လႊင့္တင္ခဲ့ဟု ဆုိ


 လာမည့္ တနဂၤေႏြေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အကယ္၍ အာဏာရပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ပါက ႏုိင္ငံတြင္ ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ ဗီဒီယုိတစ္ခုကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတရုံး ေဖ႔ဘုတ္အေကာင့္တြင္ လႊင့္တင္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု Sydney Morning Herald သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

၄ မိနစ္ၾကာ ထုိဗီဒီယုိထဲတြင္ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈအၿပီး အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဓါတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပသတိေပးထားသည္။

ဟဲဗီးမက္တယ္ဂီတ ေနာက္ခံ၊ စိတ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ တီးလုံးမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးထားသည့္ ထုိဗီဒီယုိတြင္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေဒသမွ ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ အဆံုးသတ္၍ ၂၀၁၁ တြင္ အရပ္သားတစ္ပုိင္း အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ ပံုရိပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗီဒီယုိ၏ အဆံုးသတ္တြင္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမွသာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလ ၂ လအတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ အနည္းငယ္သာရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားက စုိးရိမ္ လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ကာလရွည္ ေနထုိင္လာခဲ့သည့္ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက “တင္းမာမႈေတြ ျမင့္တက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႀကဳိ လူထုသေဘာထား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခုိင္လံုေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ မရွိေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။ NLD ပါတီမွာ ျပည္မတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ မ်ားျပားေၾကာင္း ေပၚလြင္ေန သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅% ကုိ စစ္တပ္က ရယူထားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစုအႏုိင္ရ ပါတီျဖစ္လုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆံုး ၆၇% အႏုိင္ရရန္ လုိအပ္သည္။

အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီအဖြဲ႕ မဘသ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာ ဆက္လက္ ကုိင္ဆြဲထားႏုိင္ရန္ ယံုၾကည္မႈရွိသည္ဟု ေျပာၾကားၾက သည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

...............................................

ျရးေကာကၸဲျ က္င္းပရႏ္ ရကၸဳိင္းအလုိၾတင္ သမၼတဦးသိႏ္းစိႏၠ ်ပၫ္သဴကုိ ေၾကာက္ရႊံေေၾတ၀ေစမၫ့္ ၄ မိနစၥာ ဗီဒီယုိကုိ လႊင့္တငၡဲ့ဟု ဆုိ


 လာမည့္ တနဂၤေႏျေန႔ ေျရးေကာၾကၸဲၾတင္ အကယ္၍ အာဏာရပါတီ ႐ံႈးနိမ့္ ခဲ့ပါက ႏုိင္ငံၾတင္ ေၾသးၾထက္သံယုိ ပဋိပကၡမ္ား ်ဖစ္ေပၚလာႏုိင္သၫ္ ဟု ေဖာ္်ပထားေသာ ဗီဒီယုိတစၡဳကုိ သမၼတ ဦးသိႏ္းစိႏ္၏ သမၼတ႐ုံး ေဖ႔ဘုေတ္အကာင့္ၾတင္ လႊင့္တင္ၿခိမ္းေ်ခာကၡဲ့သၫ္ဟဳ Sydney Morning Herald သတင္းစာက ေဖာ္်ပထားသၫ္။

၄ မိနစ္ၾကာ ထုိဗီဒီယုိထဲၾတင္ အာရပ္ေႏျဦး လႈပ္ရြားမႈအၿပီး ေအရြ႕အလယၸဳိင္းေဒသၾတင္ ေပၚေပါကၡဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲမႈ ႐ႈပ္ေၾထးမႈမ္ား ေၾသးၾထက္သံယုိ်ဖစၼႈမ္ားကုိ ေၾကာကၼၾကၹယ္ ဓါတၸဳံမ္ား်ဖင့္ ေဖာ္်ပသတိေပးထားသၫ္။

ဟဲဗီးမကၱယၢီတ ေနာကၡံ၊ စိတ္ေ်ခာက္်ခားျဖယ္ တီးလုံးမ္ား်ဖင့္ ဖႏၲီးထားသည့္ ထုိဗီဒီယုိၾတင္ ေအရြ႕အလယၸဳိင္းေဒသမြ ေၾသးၾထက္သံယုိ ပဋိပကၡ ်မျငၠင္းမ္ားႏြင့္ ်မႏၼာႏုိင္ငံၾတင္ ဆယၥဳႏြစ္ ၅ ခုၾကာ စစ္အဳပၡ္ဳပ္ေရးကုိ အဆံုးသတ္၍ ၂၀၁၁ ၾတင္ အရပ္သားတစၸဳိင္း အစုိးရ တကႅာၿပီးေနာကၸဳိင္း တၫ္ၿငိျမၹံ႕ၿဖဳိးမႈ ပံုရိပၼ္ားကုိ ေဖာ္်ပထားသၫ္။

ဗီဒီယုိ၏ အဆံုးသၾတၱင္ “ၿငိမ္းခ္မ္းေရး ရရြိမြသာ ဒီမုိေကရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေဆာျင္ရကၼၫ္” ဟု ေဖာ္်ပထားသၫ္။

်မႏၼာႏုိင္ငံၾတင္ ေျရးေကာၾကၸဲ မဲၾဆယၠာလ ၂ လအၾတင္း ပဋိပကၡ်ဖျစၸားမႈ အနၫ္းငယ္သာရြိေသာႅၫ္း ေျရးေကာၾကၸဲေန႔ၾတင္ ပဋိပကၡမ္ား ်ဖစ္ေပၚလာမၫၠဳိ ေလ့လာသူမ္ားႏြင့္ သံတမႏၼ္ားက စုိးရိမ္ လ္က္ရြိသၫ္။ ရႏၠဳႏ္ၿမဳိ႕ၾတင္ ကာလရြၫ္ ေနထုိငႅာခဲ့သည့္ ၾသေစၾတးလ္ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးက “တင္းမာမႈေၾတ ်မင့ၱက္ေနပါတယ္” ဟု ေ်ပာၾကားခဲ့သၫ္။

ေျရးေကာၾကၸဲႀကဳိ လူထုေသဘာထား ႏြင့္ ပတ္သက္၍ ်မႏၼာႏုိင္ငံၾတင္ ခုိငႅံဳေသာ စစၲမ္းေကာက္ယဴမႈ မရြိေသာႅၫ္း ေဒၚေအာငၧႏ္းစုၾကၫ္။ NLD ပါတီမြာ ်ပၫၼၾတင္ လူထုေထာကၡံမႈ မ္ား်ပားေၾကာင္း ေပၚၾလင္ေန သၫ္။ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ အမတ္ေနရာ ၂၅% ကုိ စစၲပၠ ရယူထားသ်ဖင့္ လႊတ္ေတာ္ၾတင္ အမ္ားစုအႏုိင္ရ ပါတီ်ဖစႅဳိပါက ေျရးေကာၾကၸဲၾတင္ အနၫ္းဆံုး ၆၇% အႏုိင္ရရႏ္ လုိအပ္သၫ္။

အာဏာရ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီမြ တာ၀ႏ္ရြိသူမ္ားကမူ စစၲပ္၏ ေထာကၡံမႈႏြင့္ အျစႏ္းေရာက္ အမ္ဳိးသားေရး၀ါဒီအျဖဲ႕ မဘသ၏ လႈပ္ရြားမႈမ္ားေၾကာင့္ အာဏာ ဆကႅက္ ကုိျငၧဲထားႏုိင္ရႏ္ ယံုၾကၫၼႈရြိသၫ္ဟဳ ေ်ပာၾကားၾက သၫ္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

No comments:

Post a Comment