Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Sunday, October 11, 2015

တေက်ာ့ျပန္ ခ႐ိုနီ အမတ္ေလာင္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေနခ်ိန္တြင္ လူတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိုသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ အသြင္ရွိသည္။ သူတို႔က ျမန္မာနိုင္ငံမွ ခ်မ္းသာသည့္ ပုဂိၢဳလ္ေတြ ျဖစ္ၾကသည္။

ထင္ရွားသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ေရလိုက္ငါးလိုက္ မေနခဲ့သည့္ တျခားေသာ သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမွ ေဘးဖယ္ က်န္ရစ္ေစခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အခက္အခဲမ်ားကို ခ႐ိုနီ အေျမာက္အမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေဌးျမင့္ႏွင့္ ဦးခင္ေရႊတို႔က ပိုမို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရက စီစဥ္ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေမြကို ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ တျခားၾသဇာ ရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားလည္း ၎တို႔ႏွင့္ အတူပါ၀င္လာၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၁၇၁ ေနရာအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ အတြင္းတြင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းက အံ့အားသင့္စရာ မဟုတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔ထဲမွ အမ်ားစုမွာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အေတြ႔အႀကံဳရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရွိေနျခင္းက ေကာင္းသည့္ အခ်က္တခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူ အမ်ားအျပားက ေျပာၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တျခားသူမ်ားကမူ ၎တို႔ မည္သူေတြျဖစ္၍ ထိုေနရာသို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ကို အေလးထားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ ခ႐ိုနီမ်ား သို႔မဟုတ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေနေသာ ခ႐ိုနီမ်ားသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား မွတဆင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀လာသူမ်ား အျဖစ္ လူသိမ်ားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မသမာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု အမ်ားက ယူဆထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုမွတဆင့္ ေနရာရလာသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ဝီကီလိခ္စ္ (WikiLeaks) မွ ေပါက္ၾကားခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ သံတမန္ေၾကးနန္း သတင္းတခုကို “စီးပြားေရးသမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လိမ့္မယ္။ ဒါကို သေဘာက်သလား၊ မက်ဘူးလား” ဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ထားျခင္းက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ညႊန္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သူတို႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္၏ အေထာက္အပံ့ လိုအပ္သည့္ သစၥာရွိသူမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ႏိုင္ရန္အတြက္ စစ္အစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ အတင္းအက်ပ္ ၀င္ေရာက္ေစခဲ့သည္ ဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“သာမန္ျပည္သူ အမ်ားစု က စစ္အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သေဘာက် ေက်နပ္ဖြယ္ရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာအစိုးရက အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိဖို႔ကလည္း ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြရဲ႕ ေစတနာ အေပၚမွာ မူတည္ေနတဲ့အတြက္ သူတို႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ ဒါကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရး နည္းပါးပါတယ္” ဟု အဆိုပါ ေၾကးနန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မျဖစ္မေန အခ်ိန္ေပးရျခင္းႏွင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ နီးစပ္မႈကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္လိုက္သလို ျဖစ္သြားျခင္းစေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ရွိလာဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ေၾကးနန္းသတင္းတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာက္ ၆ ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီးသည့္ အခါ ယခင္ကေလာက္ အႏၲရယ္မရွိေတာ့သည့္ အသြင္ျဖစ္လာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ တြန္းပို႔ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အေရးပါ အရာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနက အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို တခ်က္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ပထမဆံုး အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အထူးကန္႔သတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသား စာရင္း (SDN) တြင္ လက္ရွိ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ဦးေဌးျမင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ကိုလည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ေၾကးနန္းသတင္း၌ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အလားအလာရွိသူ တဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဦးေဌးျမင့္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတိုင္း၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္လည္း ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။

ဦးေဌးျမင့္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္သည့္ ယုဇန ကုမၸဏီ လီမိတက္၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္က SDN စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ဦးေဌးျမင့္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းကာလ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူေပးရန္ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကးနန္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ရလဒ္အျဖစ္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ား ေပၚထြက္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကားမွ လယ္ယာေျမ အေျမာက္အမ်ား အပါအ၀င္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ အမ်ားအျပားတြင္ ဦးေဌးျမင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္။

နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ တျခား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးမွာ ေဇကမာၻ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေရႊျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သူက ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၈) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၎မဲဆႏၵနယ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ခ်င္း မတူညီသည့္အတြက္ ဦးခင္ေရႊႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။

ဦးခင္ေရႊသည္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းတြင္ မတရား ေျမသိမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ ေျဖရွင္း မေပးလွ်င္ အစိုးရကို တရားစြဲမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပႆနာက လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျမယာမ်ား ရယူခဲ့ျခင္းကို ဦးခင္ေရႊက မျငင္းဆန္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ စစ္အစိုးရက သူ႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ မလိုေၾကာင္း သူက ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

ဦးေဌးျမင့္ ႏွင့္ ဦးခင္ေရႊတို႔ ၂ ဦးလံုးက လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ၎၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး အမ်ားစုကို ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ အသင့္ျပင္ထားသည္။

၎တို႔ထဲမွ တဦးမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးအျဖစ္ လက္ရွိတာ၀န္ယူေနေသာ ဦး၀င္းျမင့္ ျဖစ္သည္။ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အႀကီးဆံုး ထုတ္ကုန္-သြင္းကုန္ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္သည့္ ေရႊနဂါးမင္း ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည္။ သူက စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးပြင့္ဆန္းႏွင့္ လက္ရွိအားကစား ၀န္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္း တို႔လည္း ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဦးတင့္ဆန္းက ACE ကုမၸဏီ အုပ္စု၏ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည္။

အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ NLD ပါတီဘက္မွလည္း ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္းသူတခ်ိဳ႕ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ အားလံုးက ႏိုင္ငံေရးတြင္ လူသစ္မ်ားျဖစ္သည္။ NLD က နာမည္ရ ေရႊနန္းေတာ္ စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ ပိုင္ရွင္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ခ်မ္းသာေသာမ်ိဳး႐ိုးမွ ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္ပံုရသည့္ အလွကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ မိကြန္ခ်မ္းတို႔ကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။ မိကြန္ခ်မ္းသည္ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သမုိင္း၀င္ ထုိင္း-ျမန္မာ “ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း” အား ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ မင္းဗညားစံႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိၿပီး ၎က မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

တသီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ သူမ်ားထဲတြင္ ေဇာတိက ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ ဦးခင္လိႈင္က ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး Sakura Group မွ ဦးေဌးေအာင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္တခုမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ထင္ရွားသူမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ ၎တို႔ ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနထိုင္သူ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကသာ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ဦးခင္လိႈင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္အနီးမွ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ၅ ခုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုကလည္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဇူလိုင္လ အေစာပိုင္းတြင္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ သည္။

ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္

ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ၾကားတြင္လည္း ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား အမည္စာရင္း တင္သြင္းလာျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစဥ္အလာလို ျဖစ္ေနေသာ ခ႐ိုနီ၀ါဒ၏ အနံ႔ဆိုးထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။ တျခားသူမ်ားက စစ္အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့ရေသာ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ အားသစ္ေလာင္းရန္ႏွင့္ ခိုင္မာေသာ ဘ႑ာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ စြန္႔ဦးတည္ထြင္တတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လိုအပ္သည္ဆိုသည့္ ဘက္မွ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တခ်ိန္က အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီ အေျမာက္အမ်ားက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အာမခံႏိုင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရးသမားေတြ ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားလာတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလ အတြက္ ဒီလိုလူေတြကို လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္း လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးလည္း ျဖစ္ေသာ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း အတြင္းတြင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ခ႐ိုနီမ်ားက အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ လုပ္မျပႏိုင္ခဲ့ၾကဟု သူက ထပ္ေျပာသည္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ သူတို႔ေၾကာင့္ ဘာမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူး” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

မွ်တစြာေျပာရလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးက မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ တိုင္းျပည္၏ GDP က သိသိသာသာ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ GDP ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိသြားမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေရာက္ရွိမည့္ ႏႈန္းမွာ ၆ ဒသမ ၅ ခန္႔သာ ျဖစ္မည္ဟု ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဦးခင္လိႈင္က လူတေယာက္ကို သူပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကးကိုၾကည့္၍ မဆံုးျဖတ္ရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

“က်ေနာ္ ေတာင္းဆိုေနတာက ျပည္သူေတြက စီးပြားေရးသမား တေယာက္အေနနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးသမား တေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို အေနအထားနဲ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ခဲ့တာေတြကိုပဲ ၾကည့္ဖို႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔က ျပည္သူေတြ အတြက္ ေကာင္းမယ့္ အရာေတြကိုပဲ လုပ္ရပါမယ္” ဟု သူက ဧရာ၀တီသို႔ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက စီးပြားေရးသမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တာေတြကို အေျခခံၿပီး အျပစ္ရွိတယ္လို႔ မစဥ္းစားသင့္ပါဘူး။ အဲဒါေတြက သန္႔ရွင္းမႈ ရွိသလား၊ မရွိဘူးလားလို႔ မစဥ္းစားသင့္ပါဘူး”

(ေက်ာ္ဆုမြန္ႏွင့္ ဖလစ္ ေဆာ္လမြန္ (Feliz Solomon) တို႔၏ Crony Candidates Make a Comeback for November Polls ကုိ ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
irrawaddy
.................................
တကျော့ပြန် ခရိုနီ အမတ်လောင်းများမြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်မှု နည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများ ထွက်ပေါ်လာနေချိန်တွင် လူတချို့ကတော့ ထိုသို့သော အခက်အခဲများမှ ကင်းလွတ်နေသည့် အသွင်ရှိသည်။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှ ချမ်းသာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်ကြသည်။

ထင်ရှားသည့် ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ ဘာသာခြားများနှင့် ရေလိုက်ငါးလိုက် မနေခဲ့သည့် တခြားသော သူများ ရွေးကောက်ပွဲမှ ဘေးဖယ် ကျန်ရစ်စေခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး အခက်အခဲများကို ခရိုနီ အမြောက်အများ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ပါ၀င်နေပြီး လက်ရှိတွင်လည်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးဌေးမြင့်နှင့် ဦးခင်ရွှေတို့က ပိုမို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြသော နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထပ်မံ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခင် စစ်အစိုးရက စီစဉ် ကျင်းပပေးခဲ့သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၏ အမွေကို ဆက်ခံ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေးအတွက် တခြားသြဇာ ရှိသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အများအပြားလည်း ၎င်းတို့နှင့် အတူပါ၀င်လာကြမည် ဖြစ်သည်။

လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၁၁၇၁ နေရာအတွက် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော် အတွင်းတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများ ပါ၀င်နေခြင်းက အံ့အားသင့်စရာ မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာ လက်ရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးလာနေသည့် ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် အတွေ့အကြုံရှိသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ ရှိနေခြင်းက ကောင်းသည့် အချက်တခု ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာစောင့်ကြည်သူ အများအပြားက ပြောကြသည်။

သို့သော်လည်း တခြားသူများကမူ ၎င်းတို့ မည်သူတွေဖြစ်၍ ထိုနေရာသို့ မည်ကဲ့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကို အလေးထားရန် အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြသည်။ ယခု ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမည့် ခရိုနီများ သို့မဟုတ် လက်ရှိအချိန်တွင် လွှတ်တော်အတွင်း၌ ရှိနေသော ခရိုနီများသည် ယခင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် နီးကပ်သည့် ဆက်သွယ်မှုများ မှတဆင့် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝလာသူများ အဖြစ် လူသိများကြသည်။ ထို့အပြင် မသမာမှုများရှိခဲ့သည်ဟု အများက ယူဆထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ တခုမှတဆင့် နေရာရလာသူများလည်း ဖြစ်သည်။

ဝီကီလိခ်စ် (WikiLeaks) မှ ပေါက်ကြားခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က အမေရိကန် သံတမန်ကြေးနန်း သတင်းတခုကို “စီးပွားရေးသမား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မယ်။ ဒါကို သဘောကျသလား၊ မကျဘူးလား” ဟု ခေါင်းစဉ် တပ်ထားခြင်းက ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ညွှန်ပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်တွင် သူတို့ ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် စစ်တပ်၏ အထောက်အပံ့ လိုအပ်သည့် သစ္စာရှိသူများဖြင့် ဖြည့်နိုင်ရန်အတွက် စစ်အစိုးရက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကို ရွေးကောက်ပွဲသို့ အတင်းအကျပ် ၀င်ရောက်စေခဲ့သည် ဟုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

“သာမန်ပြည်သူ အများစု က စစ်အစိုးရရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တယောက် ဖြစ်လာဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောကျ ကျေနပ်ဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ စီးပွားရေး အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့ကလည်း ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ စေတနာ အပေါ်မှာ မူတည်နေတဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ဒါကို ရှောင်လွှဲနိုင်မယ့် အခွင့်အရေး နည်းပါးပါတယ်” ဟု အဆိုပါ ကြေးနန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

နိုင်ငံရေးသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ အချိန်ပေးရခြင်းနှင့် စစ်အစိုးရနှင့် ၎င်းတို့၏ နီးစပ်မှုကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်လိုက်သလို ဖြစ်သွားခြင်းစသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိလာဖွယ် ရှိသည်ဟုလည်း ကြေးနန်းသတင်းတွင် ဆက်လက် ဖော်ပြထားသည်။ နောက် ၆ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးသည့် အခါ ယခင်ကလောက် အန္တရယ်မရှိတော့သည့် အသွင်ဖြစ်လာသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများက အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

အရေးပါ အရာရောက်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

သို့သော်လည်း အခြေအနေက အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို တချက်ကြည့်ကြပါစို့။ ပထမဆုံး အနေဖြင့် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အထူးကန့်သတ်ထားသည့် နိုင်ငံသား စာရင်း (SDN) တွင် လက်ရှိ ပါ၀င်နေဆဲဖြစ်သည့် ဦးဌေးမြင့် ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုလည်း အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ကြေးနန်းသတင်း၌ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အလားအလာရှိသူ တဦးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဦးဌေးမြင့်သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို့နယ်မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင်လည်း ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည်။

ဦးဌေးမြင့်သည့် ဆောက်လုပ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းစုကြီး တခုဖြစ်သည့် ယုဇန ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။ မကြာသေးခင်က SDN စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည့် ဦးဝင်းအောင်နှင့် ဦးဌေးမြင့်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလ နောက်ပိုင်းတွင် အကူအညီပေးရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပေးရန် အစိုးရက ရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟု ကြေးနန်းသတင်းတွင် ဖော်ပြထားပြီး ရလဒ်အဖြစ် မြေသိမ်းယူမှုများ ပေါ်ထွက်သည်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယုံကြည်မှုများ ရှိခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင်း တောင်ကြားမှ လယ်ယာမြေ အမြောက်အများ အပါအဝင် မြေယာသိမ်းယူမှု အများအပြားတွင် ဦးဌေးမြင့် ပါ၀င်ပတ်သက်ခဲ့သည်။

နာမည်ပျက်စာရင်းဝင် တခြား ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးမှာ ဇေကမ္ဘာ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရွှေဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အချိန်တွင် သူက ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၈) မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းမဲဆန္ဒနယ်တွင် ပါ၀င်သည့် ကော့မှူးမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် လွှတ်တော်ချင်း မတူညီသည့်အတွက် ဦးခင်ရွှေနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် မဟုတ်ပါ။

ဦးခင်ရွှေသည်လည်း ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတွင် မတရား မြေသိမ်းမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများရှိခဲ့ပြီး သူ့ဘက်မှ ရပ်တည် ဖြေရှင်း မပေးလျှင် အစိုးရကို တရားစွဲမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည့်အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြဿနာက လွှတ်တော်အထိ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် မြေယာများ ရယူခဲ့ခြင်းကို ဦးခင်ရွှေက မငြင်းဆန်ခဲ့ပါ။ သို့သော်လည်း ယခင် စစ်အစိုးရက သူ့ကို ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် မလိုကြောင်း သူက ဖြေရှင်းခဲ့သည်။

ဦးဌေးမြင့် နှင့် ဦးခင်ရွှေတို့ ၂ ဦးလုံးက လက်ရှိအာဏာရ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ၎င်း၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး အများစုကို ယခုလာမည့် ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အသင့်ပြင်ထားသည်။

၎င်းတို့ထဲမှ တဦးမှာ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးအဖြစ် လက်ရှိတာဝန်ယူနေသော ဦးဝင်းမြင့် ဖြစ်သည်။ ဦးဝင်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အကြီးဆုံး ထုတ်ကုန်-သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်သည့် ရွှေနဂါးမင်း ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ သူက စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတွက် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပွင့်ဆန်းနှင့် လက်ရှိအားကစား ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း တို့လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဦးတင့်ဆန်းက ACE ကုမ္ပဏီ အုပ်စု၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။

အဓိက အတိုက်အခံပါတီဖြစ်သည့် NLD ပါတီဘက်မှလည်း ငွေကြေးအင်အား တောင့်တင်းသူတချို့ ပါ၀င်လာခဲ့သည်။ အားလုံးက နိုင်ငံရေးတွင် လူသစ်များဖြစ်သည်။ NLD က နာမည်ရ ရွှေနန်းတော် စိန်ရွှေရတနာဆိုင် ပိုင်ရှင် ဒေါ်သက်သက်ခိုင် နှင့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ချမ်းသာသောမျိုးရိုးမှ ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်ပုံရသည့် အလှကုန် လုပ်ငန်းရှင် မိကွန်ချမ်းတို့ကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းခဲ့သည်။ မိကွန်ချမ်းသည် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက် သမိုင်းဝင် ထိုင်း-မြန်မာ “သေမင်းတမန် ရထားလမ်း” အား ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်နေသည့် မင်းဗညားစံနှင့် ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး ၎င်းက မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။

တသီးပုဂ္ဂလအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် သူများထဲတွင် ဇောတိက ကုမ္ပဏီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်လှိုင်က ရန်ကုန်တိုင်း ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်မှ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Sakura Group မှ ဦးဌေးအောင်က ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်တခုမှ ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့မှ ထင်ရှားသူများထဲတွင် ပါ၀င်သည့် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးလုံးသည် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ကျင်းပခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဝင်များအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ နေထိုင်သူ ၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကသာ မဲပေးခဲ့ကြသည်။

ဦးခင်လှိုင်က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်အနီးမှ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း ၅ ခုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုကလည်း ကန့်ကွက်ခဲ့သောကြောင့် ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းတွင် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက် သည်။

ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်

ငွေကြေးချမ်းသာသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာဆန်းစစ်သူများ ကြားတွင်လည်း ကွဲပြားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ချမ်းသာသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အများအပြား အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာခြင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစဉ်အလာလို ဖြစ်နေသော ခရိုနီဝါဒ၏ အနံ့ဆိုးထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တချို့က ပြောကြသည်။ တခြားသူများက စစ်အစိုးရ လက်အောက်တွင် ပျက်စီးယိုယွင်းခဲ့ရသော စီးပွားရေးကို ပြန်လည် အားသစ်လောင်းရန်နှင့် ခိုင်မာသော ဘဏ္ဍာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ရန် စွန့်ဦးတည်ထွင်တတ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုအပ်သည်ဆိုသည့် ဘက်မှ ရပ်တည်ခဲ့ကြသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သော်လည်း တချိန်က အပယ်ခံဖြစ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီ အမြောက်အများက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အာမခံနိုင်မှုများကို စောင့်ဆိုင်းနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။

“စီးပွားရေးသမားတွေ နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလာတာ ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလ အတွက် ဒီလိုလူတွေကို လိုအပ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။ NLD ပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တဦးလည်း ဖြစ်သော ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြည်သူ့လွှတ်တော် စီမံကိန်းများနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကော်မတီဝင် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် လွှတ်တော်သက်တမ်း အတွင်းတွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော ခရိုနီများက အမှန်တကယ် တိုးတက်မှုရရှိအောင် လုပ်မပြနိုင်ခဲ့ကြဟု သူက ထပ်ပြောသည်။ “ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ သူတို့ကြောင့် ဘာမှ မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး” ဟု ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက မှတ်ချက်ချသည်။

မျှတစွာပြောရလျှင် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးက များစွာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စ၍ တိုင်းပြည်၏ GDP က သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် GDP ဖွံ့ဖြိုးမှုက ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိသွားမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် ရောက်ရှိမည့် နှုန်းမှာ ၆ ဒသမ ၅ ခန့်သာ ဖြစ်မည်ဟု ဆက်လက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ရန်ကုန်မြို့တွင် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးခင်လှိုင်က လူတယောက်ကို သူပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးကိုကြည့်၍ မဆုံးဖြတ်ရန် မဲဆန္ဒရှင်များကို မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။

“ကျနော် တောင်းဆိုနေတာက ပြည်သူတွေက စီးပွားရေးသမား တယောက်အနေနဲ့၊ နိုင်ငံရေးသမား တယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လို အနေအထားနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပဲ ကြည့်ဖို့ပါ။ ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းမယ့် အရာတွေကိုပဲ လုပ်ရပါမယ်” ဟု သူက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။

“နိုင်ငံရေးသမားတွေက စီးပွားရေးသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တာတွေကို အခြေခံပြီး အပြစ်ရှိတယ်လို့ မစဉ်းစားသင့်ပါဘူး။ အဲဒါတွေက သန့်ရှင်းမှု ရှိသလား၊ မရှိဘူးလားလို့ မစဉ်းစားသင့်ပါဘူး”

(ကျော်ဆုမွန်နှင့် ဖလစ် ဆော်လမွန် (Feliz Solomon) တို့၏ Crony Candidates Make a Comeback for November Polls ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။)
irrawaddy

No comments:

Post a Comment