Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, February 23, 2015

ျပည္ပေခ်းေငြေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေႂကြး ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး ပိုမ်ားလာ

သူရ ဦးေအာင္ကုိ
ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေတြနဲ႔ ေခ်းေငြေတြကို သံုးစြဲရာမွာ   ေလလြင့္မႈေတြရွိေနသလို ျပည္ပေခ်းေငြေတြ ရယူ တာဟာ ႏို္င္ငံမွာ အေႂကြး၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမ်ားလာေနတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၃ ရက္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ  ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ေငြေတြကို မွ်တစြာ ခြဲေ၀သံုးစြဲႏိုင္ျခင္းနဲ႔ ေလလြင့္ဆံုးရႈံးမႈေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေအာင္ ျပန္စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့တဲ့  ကံပက္လက္ မဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကို ကေျပာၾကားလိုက္တာပါ။

ဒီေမးျမန္းခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းနဲ႔စီးပြားေရးဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီးေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းက  ႏိုင္ငံတကာေထာက္ပံ့ေငြ၊ ေခ်းေငြမ်ားကို က႑အလိုက္ ခြဲေဝသုံးစြဲရာတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈအသုံးစရိတ္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ စီမံကိန္းႀကီးၾကပ္ေရးယူနစ္မ်ားကို ထားရွိၿပီး လစဥ္စီမံကိန္းၿပီးစီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနကို အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနကို မိတၱဴေပးပို႔၍ အစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံးကို ပုံမွန္တင္ျပလ်က္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ  ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအဆင္‌့ဆင့္ကို ျပည္သူဗဟိုျပဳဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မူဝါဒအရ ဦးစားေပးက႑မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္ ျပည္သူကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္  ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္ ခုနစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ လၽွပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းလည္းေျပာသြားပါတယ္။

သူရဦးေအာင္ကိုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြ အေပၚမွာ သံုးစြဲတဲ့၀န္ၾကီးဌာနေတြအေနနဲ႔ အက်င္ပ်က္ျခစားမႈေတြတိုးပြားလာတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံကူညီမႈေတြကို ရယူမဲ့အစား ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈေတြမ်ားမ်ား ၀င္ေရာက္ လာေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔  အၾကံျပဳ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ  စီမံခ်က္ ၂၆ ခုအတြက္ ေခ်းေငြ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၅၂.၉၂၈ သန္းေခ်းယူဖိုရ  ညႇိႏႈိင္းထားတဲ့ အနက္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀.၇၃၄ သန္း ရရွိၿပီးၿပီးလို႔   ဒု၀န္ႀကီးေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံ၊  ကုလသမဂနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြကေနေပးအပ္တဲ့ အကူအညီဟာ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ထိ စီမံခ်က္ ၅၆၂ ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၅၄.၄၂၁ သန္းနဲ႔  ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး  ရရွိၿပီးပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၇၁.၃၂၇ သန္း ရွိတယ္လို႔  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးရဲဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

By ေအာင္ႀကီး (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/82931

No comments:

Post a Comment