Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, January 26, 2015

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားေနလား

ဓာတ္ပံု - ဖိုးခ်ိဳ
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေရွ႕သို႔ တိုးထြက္လာသည့္ ကိစၥရပ္ မွာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္း ျဖစ္သည္။ ''ျမန္မာေတြက အလုပ္မကြၽမ္းက်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽမ္းက်င္ေၾကာင္း သက္ေသျပစရာ လက္မွတ္မရွိတာပါ''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္(ခ) ျပည္သစ္ၫြန္႔ေဝက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI မ်ားဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ အေျခခံလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ မႈအပိုင္းတြင္မူ ကြၽမ္းက်င္မႈအသိအမွတ္ ျပဳလက္မွတ္မရရွိျခင္းေၾကာင့္ တျခား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို သံုးစြဲလ်က္ရွိသည္။ ''ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ စိုက္တဲ့ ေနရာမွာေတာင္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကိုသံုးေန ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဗီယက္နမ္ကေဆာက္ တဲ့ ဟိုတယ္မွာဆိုရင္ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ကအေျခခံလုပ္သားပဲလုပ္ခြင့္ရတယ္။ ကြၽမ္း က်င္မႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ဗီယက္နမ္က လူေတြကိုပဲငွားသံုးတဲ့အတြက္ ျမန္မာလုပ္ သားေတြေတာ္ေတာ္နစ္နာေနပါၿပီ'' ဟု အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ လင္းကေျပာသည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနကအလုပ္ သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အလုပ္ အကိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းစံသတ္ မွတ္ရန္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္အရည္ အခ်င္းစစ္လက္စြဲမ်ားထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ လ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားငါးမ်ဳိးသာရွိသည္။ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္တြင္လည္း ကြၽမ္း က်င္(Skill)အဆင့္သာသတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး အထူးပညာရွင္(Expert) အဆင့္သို႔ သတ္ မွတ္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ''စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္အကိုင္ အမ်ဳိးအစား၅ဝေလာက္မွာ ငါးခုပဲလက္ မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝရိန္၊လက္သမား၊ Aircon ၊လွ်ပ္စစ္မီးခ်ိတ္ဆက္မႈနဲ႔ ဟိုတယ္ဝန္ ေဆာင္မႈဒါပဲရွိတယ္''ဟု စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွအႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ႏိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အထူးလိုအပ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွား ပါးမႈျပႆနာမွာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာ အျဖစ္စိန္ေခၚေနသည္။ မၾကာေသးမီ ဇန္နဝါရီလဆန္းအတြင္း က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ OECD ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္အစီအရင္ ခံစာတြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါး မႈေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားက မွီခိုမ်ဳိးဆက္အျဖစ္ေျပာင္း လဲသြားႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈကို အလြန္ အမင္းဆိုးရြားေသာ အဟန္႔အတားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအႏၲရာယ္ မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၏ အထက္ ပိုင္းတြင္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ မွသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူဦးေရသည္ မၾကာမီ အိုမင္းလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေနရာ မခ်မ္းသာမီ အိုမင္းလာႏိုင္မည့္ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ကို ၾကံဳေတြ႕ေနေၾကာင္း၊ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္း ႏွင့္အရြယ္ေရာက္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့ က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားအတြက္ မူဝါဒ တစ္ရပ္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း OECD အစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ျပည္တြင္းရွိစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ေပၚ ေပါက္လာမည့္အလုပ္အကိုင္အမ်ားအျပား သည္ နည္းပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာမ်ားကိုေကာင္းစြာအသံုးခ်ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္(TVET)သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းလာအို ႏိုင္ငံထက္ပင္ နိမ့္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ''AEC လာမယ္ဆိုကတည္းက သင္ တန္းေတြတည္ေထာင္ဖို႔ UMFCCI နဲ႔ ေပါင္း ၿပီးစီစဥ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္တကယ္လို အပ္ခ်က္ကႀကီးမားေနေတာ့ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလိုပါပဲ၊ အရာမထင္ဘူး'' ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးကေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား သည္ဘြဲ႕ရၿပီးခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အသင့္ ျဖစ္မေနဘဲ အလုပ္သမားမ်ား(အေထြေထြ လုပ္သား)မ်ားကလည္းလုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ မွသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ယူၾကေသာ ေၾကာင့္ အခက္အခဲပိုမိုၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္သင္တန္းႏွင့္ အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေဝးေပးႏိုင္သည္ အထိေဆာင္ရြက္မႈအလြန္တစ္ရာနည္းပါး ေနရာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္အစိုးရပိုင္းက ကြၽမ္း က်င္လုပ္သားမ်ားေမြးထုတ္ရန္အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲျခင္း မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္ လ်က္ရွိသည္။
''အလုပ္ရွင္ေတြအားလံုး ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားေမြးထုတ္ဖို႔ေဆာင္ရြက္ပါ။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥျဖစ္ေနၿပီ''ဟု ဦးျမင့္စိုး ကေျပာသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးအတြက္ မိမိႏွင့္လိုက္ ဖက္သည့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသည့္ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သင္တန္းမ်ားလုပ္ ေဆာင္သင့္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးစနစ္တြင္ေက်ာင္း မွလုပ္ငန္းခြင္သို႔ကူးေျပာင္းရာတြင္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ဥႏဃီ အဖြဲ႕က ေက်ာင္းမ်ားကိုစာေမးပြဲေအာင္/က်စနစ္ ျဖင့္ဆံုးျဖတ္ေသာတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္ မ်ား၊အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသားအရည္အေသြးဆိုင္ရာမူ ေဘာင္ (National Qualification Frame work-NQF)ကို အျပည့္အဝထူေထာင္ရန္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတ ကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအၾကံျပဳထားသည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား ကကြၽမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေပၚလာ ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးေတာင္းဆို လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သံုးစြဲမည့္ဘ႑ာေငြ ႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အထူးမူတည္လ်က္ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း ျပည္တြင္း၌အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ေသာ အသက္အရြယ္ရွိသည့္ လူ ငယ္အခ်ဳိးအစားက်ဆင္း၍ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာပညာ ရွင္မ်ားကသတိေပးၾကသည္။လာမည့္ဧၿပီ လတြင္ျပည္သူမ်ားထံသို႔ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ံုးမွဘက္ဂ်တ္အစီရင္ခံစာစာေစာင္ထုတ္ ေဝျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ရာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကမည္မွ်သံုးစြဲမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္
The Union Daily
http://uniondaily.net/News/DetailView.aspx?id=10561&path=Opinion.aspx

No comments:

Post a Comment