Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, April 19, 2014

အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရိွေသာ IRI စစ္တမ္းသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ႏွင့္ ကင္းကြာေနသျဖင့္ တန္ျပန္စစ္တမ္းတစ္ခု ေကာက္ယူရန္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႕ ေဆြးေႏြးမည္


Sunday, April 20, 2014

အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရိွaသာ International Republican Institute (IRI) က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိသည့္ စစ္တမ္းအား ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအမွန္ႏွင့္ ကင္းကြာေနသည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ တန္ျပန္စစ္တမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔အတြင္း စတင္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

IRI က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ လူထုစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းျပီး ရလဒ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္တမ္းရလဒ္ကို ေဖာ္ျပရာ၌ က႑ေလးခုကို သီးျခားေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ပထမပိုင္းတြင္ လက္ရွိဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဒုတိယပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရလဒ္မ်ားကို ေဖာ္ျပျပီး တတိယပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ စတုတၳပိုင္းတြင္ မီဒီယာပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

-ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွ ဦးတင္ေမာင္ဦးက “ ဒီစစ္တမ္းက အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕က မွားယြင္းေနတယ္။ ဒါကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္တမ္းျပန္လည္ ေကာက္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေကာက္ခံႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔အတြင္းမွာ အရင္ဆံုး အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးမွာပါ။ အဖြဲ႔အတြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးသြားရင္ေတာ့ အျခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကိစၥက က်ယ္ျပန္႔သလို အေရးလည္း ၾကီးပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနက ကမၻာကထင္ေနသလို အေျခအေနေကာင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တရားမွ်တမႈ မရွိသလို၊ စစ္တပ္ရဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကိုလည္း ခံေနရတယ္။ ဒီႏိုင္ငံအတြင္းမွာ တခ်ဳိ႕ NGO ေတြ INGO က အစိုးရ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ လုပ္ေနတာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္သင့္မခံႏိုင္ပါဘူး။ စစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့အေပၚမွာလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ပဲ အေျဖထြက္ေစခ်င္တယ္” ဟု The Daily Eleven ၏ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားသည္။

ထိုစစ္တမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္းကို AAPP ၏တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုၾကည္က ျပင္ပတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္းလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို စစ္တမ္းေျဖဆိုသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခဲ့ျပီးေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ မွားယြင္းေနသည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။

လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနျပီဟု ေထာက္ခံသူ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရာ၌ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေထာက္ခံသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာသျဖင့္ဟု ေျဖဆိုျပီး ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တိုးတက္လာသျဖင့္ဟု ဆိုပါသည္။ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ရလာသျဖင့္ဟု ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး သုံးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာေထာက္ပံ့မႈ တိုးျမင့္လာေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ က်န္သုံးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေနျခင္းကို ေထာက္ခံသည္ဟုဆိုသည္။

စစ္တမ္းေျဖဆိုသူမ်ားအနက္ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္း မြန္သည္ဟု ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ပံု နည္းလမ္း မွန္ကန္သည္ဟု ေျဖဆိုသူ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံခဲ့ျပီး လႊတ္ေတာ္မွ ေကာင္းမြန္ စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

အစိုးရကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အနက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ကို ႏွစ္သက္သူ ၈၇ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ျပီး ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈကို ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမႈေၾကာင့္ ႏွစ္သက္သူ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့သည္။

-ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးလွေရႊက “ အစိုးရတစ္ရပ္က သံုးႏွစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ အစိုးရအေနနဲ ႔ဘာေတြမ်ား အေကာင္း ဘက္ကို ေရာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္လို႔လဲ၊ အေျခခံျပည္သူေတြ ဆင္းရဲေနသမွ်၊ အေျခခံျပည္သူေတြ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသမွ် ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ၿပီလို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment