Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, October 28, 2013

ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ FEC မ်ားအား သတ္မႇတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက ျပန္လည္အပ္ႏႇံ လဲလႇယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္


Tuesday, October 29, 2013

ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ Foreign Exchange Certificate(FEC) မ်ားအား သတ္မႇတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ပါက ျပန္လည္အပ္ႏႇံ လဲလႇယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ အခ်ိန္မီ လဲလႇယ္ၾကရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ျပည္သူမ်ာ းလက္၀ယ္ထားရႇိ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္မ်ား ျပန္လည္ေရြးႏုတ္ ယူျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရႇိရာတြင္ ကနဦး သတ္မႇတ္ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မႇ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အထိ ကာလ၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ လဲလႇယ္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏႇင့္အညီ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ ႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရႇိၿပီး ယင္းသတ္မႇတ္ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ လက္၀ယ္ထားရႇိ ပုိင္ဆုိင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ရန္ ဗဟုိဘဏ္မႇ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္...

အဆုိပါ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ ေပးခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားမႇာ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ လဲလႇယ္သူ စာရင္းဖြင့္လႇစ္ ထားေသာ ဘဏ္ရႇိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြစာရင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေငြသားထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ လဲလႇယ္သူ အမည္ျဖင့္ ဘဏ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခား ေငြစာရင္းအသစ္ ဖြင့္လႇစ္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဗဟုိဘဏ္မႇ ေန႔စဥ္ထုတ္ျပန္သည့္ ရည္ညြန္းေငြ လဲလႇယ္ႏႈန္းကုိ အေျခခံေသာ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားေငြ ၀ယ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ ရရႇိေသာ က်ပ္ေငြကုိ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ လဲလႇယ္သူ ဖြင့္လႇစ္ထားေသာ က်ပ္ေငြစာရင္းသုိ႔ ထည့္သြင္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ လဲလႇယ္သူ အမည္ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာဘဏ္၌ က်ပ္ေငြစာရင္းသစ္ ဖြင့္လႇစ္ ထည့္သြင္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြျဖင့္ ေငြသားထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဗဟုိဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္မ်ားကုိ ကနဦး သတ္မႇတ္ ကာလအတြင္း အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ႏုိင္ျခင္း မရႇိသူမ်ားသည္ ကနဦး ကာလအတြင္း မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းအတြက္ ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေရးသားေဖာ္ျပ တင္ျပကာ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္ ၁ ရက္မႇ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားတြင္ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ ႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ရ ဘဏ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ျခင္းကုိ အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားရႇိၿပီး ယင္းသတ္မႇတ္ ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ႏုိင္ငံျခား ေငြလက္မႇတ္ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြလက္မႇတ္ လက္၀ယ္ထားရႇိ ပုိင္ဆုိင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္မီ အပ္ႏႇံလဲလႇယ္ရန္ ဗဟုိဘဏ္မႇ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment