Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, June 13, 2013

ကမၻာေက်ာ္ဆြီဒင္ဘတ္စ္ကား Scania (စကန္နီးယား)

 
 

ဘတ္စ္ကား ထုတ္လုပ္မႈ အ ေတြ႔အႀကံဳ ႏွစ္ေပါင္း (၁၂၀) ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေသာ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီ မွာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ Scania Group ပင္ျဖစ္သည္။ Scania သည္ေခတ္မီ လွပေသာ ဘတ္စ္ကား (Buses) မ်ား ႏွင့္ ထရပ္ကား (Trucks) မ်ဳိးစံုသန္း ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီး သို႔ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ သည္။ Scania Brand သည္ အေမ ရိကန္၊ ဥေရာပ၊ ႐ုရွား၊ အာဖရိက၊ တ ႐ုပ္ႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူႀကိဳက္ မ်ားၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳ ၾကေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ားျဖစ္သည္။ "Scania" ကုိ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခု အခါ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဘတ္စ္ကား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအုပ္စုႀကီးျဖစ္ သည္။ ဘတ္စ္ကားမ်ားအျပင္ Heavy Truck မ်ား၊ မီးစက္ႀကီးမ်ား၊ ေရေၾကာင္းအင္ဂ်င္ႀကီးမ်ား (Marine Engines)ကိုထုတ္လုပ္သည္။ "Scania" သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္တြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း (၃၄၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္ လ်က္ရွိသည္။ အစဥ္တိုးတက္မႈအ တြက္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (R & D) ကုိ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံတြင္ထားရွိၿပီး၊ အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္ ေပါင္း (၂၄၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္နည္းပညာ သုေတသနလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ Scania's Vision ွ Scania ၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္မွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ မႈ လုပ္ငန္းႀကီးတြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ အစဥ္ရပ္တည္ေရး ႏွင့္ Customers ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အစု ရွယ္ယာရွင္မ်ား၊ စတိတ္ဟုိဒါ (Sta-keholders) မ်ားအားလံုးအတြက္ အ ေကာင္းဆံုးအျမင့္ဆံုး တန္ဖိုးတစ္ခု ဖန္တီးေပးေရးျဖစ္သည္။ ွScania ၏ အဓိကမ႑ိဳင္ တန္ဖိုးထားမႈ (Core Values) ွScania ၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ (Service) မ်ား အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မ ျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ခ် မွတ္ထားေသာ Core Values မ်ား မွာ - Customer First (စားသံုး သူ ဦးစားေပးေရး) Respect for individual (တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေပၚ ေလး စားမႈရွိေရး) Quality(အရည္အေသြး) တို႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့တစ္၀န္းမွ Scania လုပ္ငန္းမ်ား "Scania Group" သည္ ကမၻာ့လံုးဆုိင္ရာ ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီး ျဖစ္၍ စက္႐ံုခြဲမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ျဖန္႔က်က္ထားသည္။ ဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိက၊ အာရွ၊ အာဖရိ ကႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ေဒသတို႔တြင္ ႏိုင္ ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္၌ Sales and Service အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ ထားရွိသည္။ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဂိုလာ၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ၾသစေၾတးလီးယား၊ အဇာဘုိင္ဂ်န္၊ ဘာရိန္း၊ ဘယ္လ္ဂ်ီ ယမ္၊ ေဘာစနီးယား၊ ဘရာဇီးလ္၊ က ေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ တ႐ုတ္၊ ကုိလံဘီယာ၊ ဆုိက္ပရပ္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္၊ အီ ေကြေဒါ၊ အီဂ်စ္၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ တြင္ Scania ၏ စက္႐ံုခြဲမ်ား လုပ္ ငန္းခြဲမ်ားထားရွိသည္။ Scania၏ မွတ္တိုင္မ်ား - ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ Direct- injection Diesel Engine ကုိစတင္ တီထြင္ခဲ့သည္။ - ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ Scania ၏ ဥေရာပေဒသဆိုင္ရာ အေရာင္း ကြန္ရက္ကုိ တည္ေဆာင္ခဲ့သည္။ - ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဘရာဇီးလ္ ႏိုင္ငံ၌ ထရပ္ကား (Truck) မ်ားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ - ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ Heavy Truck ကားသံုး ျမင္းေကာင္ေရ (၃၅၀) ရွိေသာ V.8 Engine (14000 CC)မ်ားကုိ စတင္ထုတ္လုပ္သည္။ - ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ အာဂ်င္တီးနား တြင္ ကားစက္႐ံုတစ္ခု ထပ္မံဖြင့္ လွစ္သည္။ - ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ တြင္ ကားစက္႐ံုသစ္ထပ္မံဖြင့္သည္။ - ၁၉၉၅ နယူးေယာက္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ Scania ၏ ရွယ္ယာ မ်ား ေစ်းကြက္၀င္ခဲ့သည္။ - ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ Scania ၏ ကားထုတ္လုပ္စက္႐ံုေပါင္း (၁၁) ႐ံုကုိ ႏိုင္ငံေပါင္း (၅) ႏိုင္ငံ၌ ထရပ္ ကားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားေပါင္း သန္းခ်ီ ၍ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ Volkswagen သည္ Scania ၏ အဓိကပုိင္ဆုိင္မႈ (၆၈.၆) ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါ၀င္ခဲ့ သည္။ - ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ က Scania Bus ႏွင့္ ထရပ္ကားမ်ား ကုိ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ Scania Siam Co., Ltd. (ထုိင္း) ကို တည္ေထာင္၍ ကားမ်ား ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ - ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ Scania ၏ Irizar PB Coach ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ဥေရာပ၏ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ Coach ့ ဆု တံဆိပ္ကုိရရွိခဲ့သည္။ - ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ Scania R- Series ထရပ္ကားျဖင့္ Year 2010 Truck ဆုကုိရရွိခဲ့သည္။ - ဂ်ပန္ရာမာ (Yarmar) ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး Scania Marine Engine မ်ားထုတ္လုပ္၍ ကမၻာ့အေပ်ာ္စီး သေဘာၤေစ်းကြက္ကုိ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ - ဂ်ပန္ Hino Motor ကုမၸဏီ ႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း၍ ဘတ္စ္ႏွင့္ ထ ရပ္ကားမ်ားထုတ္လုပ္သည္။ - တ႐ုတ္ Higer ဘက္စ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ "Scania Touring Coach" အဆင့္ျမင့္ဘတ္စ္ ကားႀကီးမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး ကမၻာ့ ဘတ္စ္ကားေစ်းကြက္ကုိ လြမ္းမိုးခဲ့ သည္။ ွScania မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဘတ္စ္ကားမ်ား ွScania သည္ ကားႀကီးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာအေတြ႔ အ ႀကံဳမ်ားစြာ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္၍ ကမၻာ့အဆင့္ျမင့္ဘတ္စ္ကား မ်ဳိးစံုကုိထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ တြင္းႏွင့္ ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ သံုးေသာ City Bus မ်ား ခရီးေ၀း သြား Coach ဘတ္စ္ကား၊ Express ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံဘတ္စ္ ကားႀကီးမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္သည္။ ွScania ၏ ဘတ္စ္ကားအမ်ဳိးမ်ဳိး - City/ Suburban - Intercity/ Coach - Citywide - Omnicity - Scania Touring - Scania Higer A 30 - Scania Ommi Express - Scania Irizar - Scania Irizar i4 - Scania Irizar Century Scania ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ Size အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီဇုိင္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္သည္။ အသံုးျပဳလိုေသာ ခရီးစဥ္ကိုလိုက္၍ ၿမိဳ႕တြင္းသံုးခရီး သည္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဘတ္စ္ ကားမ်ားႏွင့္ ခရီးေ၀းသြား အဆင့္ျမင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ထား သည္။ Scania Touring ႏွင့္ Scania Higer A 30 အဆင့္ျမင့္ Express ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ Higer ဘတ္စ္ကား ကုမၸဏီႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္၍ အထူး ေကာင္းမြန္သည္။ ေခတ္ မီဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇုိင္းပံုထုတ္ထား သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္လံုၿခံဳမႈအဆင့္ မ်ား (Safety) ျပည့္စံုစြာပါရွိသည္။ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအားေကာင္းၿပီး ဆီစား သက္သာ၍ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္ သည္။ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုတည္း၌ပင္ ကြဲျပားေသာေရြးခ်ယ္မႈ (Variety of Options) မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္။ Scania ၏ နည္းပညာမ်ား သည္ ကမၻာ့အဆင့္မီျဖစ္ၿပီး Scania ၏ Service Network မ်ားသည္ လည္း တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ကြန္ရက္သ ဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ထား၍ ယာဥ္အပို ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရရွိေရးမွာ မ်ားစြာ အဆင္ေျပလြယ္ကူသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီး၌ ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘတ္စ္ကား လိုအပ္ခ်က္သည္ စဥ္ ဆက္မျပတ္တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္ခရီးသြားမ်ား၏ ေရာင္ ျပန္ထင္ဟတ္မႈသည္ ကမၻာႀကီး၏ မ်ားျပားလွစြာေသာ မတူကြဲျပားမႈ (Diversity)မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ Scania ဘတ္စ္ကားႀကီး မ်ား၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ၊ သက္ေသာင့္သက္သာရွိမႈႏွင့္ လွပေသ သပ္ေခတ္မီဆန္းသစ္ျခင္းခံစားရမႈ မ်ားသည္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကုိ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ရရွိေစပါ သည္။ အေ၀းေျပးခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ ေရး ဘတ္စ္ကားလုိင္းအခ်ဳိ႔တြင္ ယခု အခါ နာမည္ေက်ာ္ Scania ဘတ္စ္ ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ပါၿပီ။ ပြင့္လင္းတိုးတက္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အတူ ခရီးေ၀းခရီးနီး၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း ခရီးစဥ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အိမ္နီး ခ်င္းေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ က်ယ္ျပန္႔လာပါေတာ့မည္။ မၾကာ ေတာ့ေသာ အနာဂတ္တြင္ Scania အဆင့္ျမင့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္ လည္း ယခုထက္ပုိမို၍အသံုးျပဳလာ ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Ref & Credit : Auto World Car Journal

No comments:

Post a Comment