Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, March 2, 2013

သင္ဘယ္အခ်ိန္တြင္ေမြးသနည္း

လူတစ္ေယာက္ရဲ.ေမြးခ်ိန္ က လူတစ္ေယာက္ရဲ.ဘ၀ေတြမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တပ္ပါတယ္ ။ ဒါကေတာ.ေယဘုယ်အေဟာပါ။သင္ဘယ္အခ်ိန္တြင္ေမြးသနည္း

ညသန္းေကာင္ေက်ာ္တြင္ေမြးသူမ်ား ညမြန္းတည့္(၁၂)နာရီေက်ာ္၍ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီစသည့္ အခ်ိန္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဘ၀တစ္ ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ေဆြမ်ိဳးညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ နီးစပ္ဆက္သြယ္ရေသာ အက်ိဳးကိုေပးကုိရလိမ့္မည္။ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသည္ ဇာတာရွင္၏ဘ၀တြင္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးျပဳၾကကုန္ေသာအဓိက ဇတ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတို့တြင္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးေတြ႔ရသူမ်ား ၊ မိဘေမာင္ဘြားမ်ားကိုငဲ့ညွာ၍ အလြယ္တကူ အိမ္ေထာင္မျပဳႏိုင္ဘဲ ရွိၾကသူမ်ားသည္ သန္းေခါင္ယံေက်ာ္တြင္ေမြးၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ညမြန္းတည့္သန္းေခါင္မွ (၂)နာရီအတြင္း ေမြးၾကသူမ်ားသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ခရီးတိုမ်ားမနားမေနသြားရျခင္းမ်ားလိမ့္မည္ ။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးနားေနျငိမ္ဆိတ္ရသည္ဟူ၍ မရွိပဲ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းအျပင္ စာေပေရးသားျခင္း ေလ့လာလိုက္စားျခင္း သိပၸံပညာ စိတ္ပညာ ဘာသာေရးတို႔တြင္ ေလ့လာထူးခြ်န္ျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ နံနက္ေနမထြက္မီ ေမြးဖြားသူမ်ား ညသန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ႏွင့္ နံနက္အာရံုတက္ေနထြက္ခ်ိန္ အၾကားကာလ ေနမထြက္မီတြင္ေမြးလွ်င္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးတြင္ ကံေကာင္းထူးခြ်န္သူမ်ားျဖစ္လ္ိမ့္မည္။

စက္နာရီအားျဖင့္ ေဆာင္းတြင္းကာလျဖစ္လွ်င္ နံနက္ (၄)နာရီ (၅) နာရီခန့္တို႔တြင္ ေမြးသူမ်ားသည္ ဤအစုတြင္ အားလံုးအၾကံဳး၀င္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ဇာတာရွင္တို့သည္ ေငြကိုရွာတတ္ေဖြတတ္သူမ်ား၊ ေငြရလြယ္သူမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္လြယ္သူမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဆရာလည္းလုပ္တတ္ၾက၏။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤသိုေနမထြက္မီ ေမြးၾကသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္း တို့ျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးသူမ်ားေလသည္။

နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္တြင္ေမြးသူမ်ား နံနက္ေနထြက္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ျပီး (၁) နာရီအတြင္း (ေဆာင္းတြင္းျဖစ္လွ်င္ နံနက္ ၆နာရီႏွင့္ ၇နာရီ၊ ေႏြျဖစ္လွ်င္ နံနက္၅ နာရီႏွင့္ ၆ နာရီခန့္ျဖစ္သည္)၎အခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ဘ၀မွာ ကုသိုလ္ကံေကာင္းသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ကုိယ့္ကို ကုိယ္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖ်တ္လတ္၍ ေမွ်ာ္လင့္အားတက္စိတ္မ်ိဳးထားျခင္း စသည့္အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သုခခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စံုသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ၎အခ်ိန္ေမြးဇာတာရွင္မ်ား သည္ တာ၀န္ကုိခံယူ၀ံ့သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမႈတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ျပီး ကုိယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းတို႔တြင္ ေအာင္ျမင္ၾကသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘ၀တြင္ခပ္ငယ္ငယ္အသက္ပိုင္းကပင္ စတင္၍ အေျခတည္ၾကီးပြားၾကသူမ်ားသည္ ၎အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေနထြက္ႏွင့္ေနမြန္းတည့္ၾကား အခ်ိန္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ား နံနက္ေနထြက္ႏွင့္ မြန္းတည့္ၾကားအခ်ိန္ (နံနက္ ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန့္) တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အေပါင္းအသင္းဆန္႔သူ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟေပါမ်ားသူ၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အက်ိဳးခံစားၾကီးပြားရသူမ်ားျဖစ္မည္။ ၎းအခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကပင္ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ခင္မင္တြယ္တာ တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္လံု့လ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ ၾကိဳးစားျခင္းထက္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီကိုယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္းက မ်ားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္၎အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ လူအမ်ားစုေပါင္းေတြ႔ဆံုရာျဖစ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစည္းအရံုးမ်ား၊ သဟာယကလပ္မ်ား စသည္တို့တြင္ဆက္သြယ္၀င္ေရာက္ထားသင့္သည္။ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သမဂၢ၊ ဆန္ဆက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားအသင္း စသည္တို့တြင္ ကိုယ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ ရာတြင္ မပ်က္မကြက္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ထားရမည္။ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္း၊ စာနယ္ဇင္းေလာကတြင္ေနရာေကာင္း တစ္ေနရာရသူျဖစ္လိမ့္မည္။

မြန္းတည့္ခ်ိန္အနီးကပ္၍ေမြးလွ်င္ လူတို့တြင္ ကိုယ့္ဘ၀၌အေရးထားဆံုကိစၥဟူသည္ တစ္ဦးစီတြင္ ရွိၾကစျမဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ကအခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကုိအေရးၾကီးဆံုးအျဖစ္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူက်န္းမာေရးသည္သာလွ်င္ အေရးၾကီးဆံုးဟူ၍မွတ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳး မိဘမ်ားအေရးသည္သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မြန္းတည့္ (၁၂)နာရီထိုးခ်ိန္အနီးကပ္ေမြးၾကသူမ်ားသည္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ အလုပ္အကိုင္အေရး ၊ ရာထူးဌာနႏၱေရး၊ ၾကီးပြားေရးသည္သာလွ်င္အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေနမြန္းတည့္ခါနီးကာလတြင္ နီးကပ္စြာေမြးၾကသူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ၾကီးပြားရမည္ ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာရမည္ဟု သိႏၷဌာန္ ခ်ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းလည္း ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေမြးၾကသူမ်ားသည္တန္ခိုး အာဏာၾကီးမားျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာ္ထင္ရွားျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို့တြင္ ေနရာရျခင္းတို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ိုထို့ေၾကာင့္ ေနမြန္းတည့္အခ်ိန္ အနီးကပ္၍ ေမြးသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္သူ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အၾကီးအကဲျဖစ္တတ္ၾကသူမ်ားသာျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနမြန္းတည့္မွ (၂) နာရီၾကားေမြးဖြားသူမ်ား ေနမြန္းတည့္မွ ေန႔လည္စက္ (၂)နာရီထိုးအၾကားအခ်ိ္န္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ရပ္ေ၀းသို႔ေျပာင္း ေရြ႕ကာ အိုးအိမ္ထူေထာင္အေျခစိုက္ရျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခားခရီးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီးမ်ား မၾကာခဏသြားရျခင္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္။ ၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ ေမြးဖြားၾကီးျပင္းသည့္နယ္ေျမမွ ေက်ာ္လြန္ေသာအရပ္ေဒသတို႔တြင္ ၾကီးပြားခ်မ္း သာေအာင္ျမင္ကံေကာင္းလိမ့္မည္။ တစ္ရြာမေျပာင္းသူေကာင္းမျဖစ္ ဆုိေသာစကားပံုသည္ ထိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္လိ့မ္ မည္။ ၎ဇာတာရွင္မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္မွာ ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းၾက၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း မ်ားသည္ မိမိအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးကို ထူးထူးျခားျခား ေပးစြမ္းႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒပညာရပ္ကိုတတ္ ကြ်မ္းနားလည္ျပီး ဥပေဒဘက္တြင္ အလုပ္အကိုင္လုပ္ရျခင္းမ်ားရွိလိမ့္မည္။

မြန္းလြဲ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီၾကားေမြးလွ်င္ ဤအခ်ိန္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔ ဘ၀တစ္သက္တာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေၾကြတစ္လက္၊ ၾကက္တစ္ခုန္ဆုိ သကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္ေကာင္း အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ရတတ္ျခင္းမ်ား မၾကာခဏ ၾကံဳလိမ့္မည္။ ေလာင္းကစားရာတြင္ အႏိုင္ရျခင္း၊ ျမင္းေလာင္းျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္းမ်ား တစ္ၾကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္ လိမ့္မည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကိုယ္တုိင္ျခစ္ခ်ဳပ္၍ စုေဆာင္းကာၾကီးပြားရသည္ထက္ ကံေကာင္းေထာက္မ၍ စုပံုရျခငး္ျဖင့္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာလိမ့္မည္။ ၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ရရွိ ခံစားရမည္။ စီးပြားေရးတြင္ စပ္တူလုပ္ကိုင္ျခငး္မ်ားျဖင့္ အမ်ားဆံဳး ေအာင္ျမင္မႈရေနသူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေန၀င္ခ်ိန္အနီး ကပ္ေမြးဖြားလွ်င္ ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွ (၆) နာရီ ေန၀င္ရီတေရာ အခ်ိန္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဦးေဆာင္ေခါင္း ေဆာင္လုပ္ရန္ ၀န္ေလးသူမ်ားျဖစ္တတ္ၾက၏။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံဳးတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္း လခစား အလုပ္မ်ိဳး လုပ္ကုိင္ရတတ္ျပီး သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးတတ္ ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ျပဳလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရသင့္သေလာက္မရပဲ ျဖစ္တတ္မည္။ ေနမ၀င္မီကာလ အပိုင္းအျခားအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ အမွီျပဳ၍ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔သည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စီးပြားဘက္တို႔၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္းကို ခံရတတ္ပါသည္။ ၎ဇာတာရွင္မ်ားအတြက္ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အေရးၾကီးဆံဳးျဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ကုိေရြးရာမွာ အထူးသတိျပဳေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္သည္ လူကံုထံ၊ ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ိဳးထဲမွ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ မာန္မာနၾကီးသူမ်ားျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္မေျပျဖစ္ရ တတ္သျဖင့္၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး သာယာမႈကင္းမဲ့တတ္သည္ကို အထူးနား လည္ၾကရေပမည္။

ေန၀င္ျပီး (၂)နာရီအတြင္း ေမြးဖြားလွ်င္ ေန၀င္ျပီးေနာက္ (၂) နာရီၾကားကာလအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအဖို႔ က်န္းမာေရးကုိ အထူးသတိျပဳရန္လိုေပသည္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အလြန္ပင္အထိခိုက္ႏိုင္ဆံုးေသာ အေရး ကိစၥျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကုိ အထူးဂရုျပဳရန္လိုမည္။ အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ ႏွင့္ဦးေႏွာက္အာရံဳေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ရတတ္သည္။ အစာမေၾက ေလနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားလြယ္ကာ ေနမေကာင္းထိုင္မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ျခင္း တို့သည္ ၎ဇာတာရွင္ အမ်ားစုထဲတြင္ အေတာ္ပင္မ်ားေပလိမ့္မည္။

ညဦးပိုင္းတြင္ေမြးဖြားသူမ်ား ညဦးပိုင္းကာလျဖစ္ေသာ (၈) နာရီမွ (၉) နာရီထိကာလအတြင္း ေမြးဖြားသူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ေရးသည္ အေရးၾကီးေနတတ္၏။ ၎တို႔သည္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ သံေယာဇဥ္ကိစၥမ်ားမ်ား တတ္ၾက၏။ သားေရး သမီးေရးကိစၥမ်ားလည္း မ်ားတတ္ၾက၏။ စိတ္ေနစိတ္ထားအားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြသူမ်ား ျဖစ္ျပီး ေလာင္းကစားျခင္းတြင္ လြန္စြာ ၀ါသနာထံုတတ္မည္ျဖစ္၏။ ၎ဇာတာရွင္မ်ားသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ အခ်စ္ေရးကိစၥအလြန္မ်ားျပီး အရြယ္ၾကီးေသာကာလတြင္ သားသမီးအလြန္မ်ားလိမ့္မည္။ ပါတီ၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ရုပ္ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္၊ စတိတ္ရိႈးမ်ားဆိုလွ်င္ ၎ဇာတာရွင္မ်ားလြန္စြာ ႏွစ္ျခိဳက္လိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ ေတးဂီတထုတ္လုပ္ေရး၊ ဗြီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္လည္း ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားလိမ့္မည္။

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္အနီး ေမြးဖြားသူမ်ား ည(၉)နာရီေက်ာ္၍ သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီမထိုးမီ ၾကားကာလတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လူလားမေျမာက္ႏိုင္၊ အေျခမက်ႏိုင္ပဲရွိမည့္သူမ်ားျဖစ္တတ္ၾက၏။ အသက္(၃၀) ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ တစ္အုိုးတစ္အိမ္ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ေနရတတ္သည္။ အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွအလုပ္အကိုင္ အေျခအေန အတည္တက်ျဖစ္ရတတ္သည္။ အသက္(၃၀) မတိုင္မီကာလ တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအလယ္တြင္ ကေလးဆိုးၾကီးသဖြယ္ျဖစ္ကာ ဟိုေဆြမ်ိဳးအိမ္တက္ ဒီေဆြမ်ိဳးအိမ္ တက္ဆိုသလိုပင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ကာ ေဘာ္ေၾကာ့ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။ ဤဇာတာရွင္ မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းကုိ အလြန္ခင္တြယ္တတ္ၾကသည္။ သူတို့၏ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စျဖင့္ လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္မဟုတ္ပဲ ဘာမဆို မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားကိုပင္ အားကိုမႈျပဳတတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔ဇာတာရွင္မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳးတို႔၏ အိုးအိမ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရသည္ႏွင့္ပင္ ကုိယ့္အိုးကိုယ့္အိမ္ကို မထူေထာင္ႏုိင္ပဲ ရွိေနတတ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ၎အခ်ိန္ေမြးေသာ ဇာတာရွင္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုိယ့္မိဘမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္းပင္ အပ်ိဳၾကီးဘ၀ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၾကရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုဇာတာရွင္မ်ားသည္ အိုးအိမ္ေျမယာပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကံေကာင္းတတ္ၾက၏။ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အဦးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္းတို႔တြင္ အထူးတလည္ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားႏိုင္ၾကေပသည္။

ဤသို႔နံနက္သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္ထိုးကာလမွစ၍ ညသန္းေခါင္ယံ (၁၂)နာရီထိုးကာလထိ တစ္ေန႔တာပတ္လံုး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆိုေမြးဖြားၾကသူမ်ား၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပးမ်ားကို အေနာက္တိုင္းေဗဒင္အရ ေမြးသည့္နာရီတစ္ခုတည္းကို အေျချပဳျပီး သင့္ဘ၀လမ္းညႊန္ေဟာဆို ျခင္းျပီးျပည့္စံုျပီျဖစ္သည္။ သင့္ဘ၀လမ္းညႊန္အေဟာမ်ားသည္ စာရႈသူတို႔၏ဘ၀တာတြင္ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ညီမွန္ကန္စြာ အက်ိဳးေပးလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ ဆရာဦးခန့္ေက်ာ္ေရးသားေသာ ကိုယ္ေတြ႔သုခခ်မ္းသာစာအုပ္မွေကာက္ႏူတ္ထားပါသည္။ (http://itmanhome.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

No comments:

Post a Comment