လိႈင္သာယာ(၆)ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အသက္ျပင္းျပင္း မ႐ႈရဲတဲ့ ဒုကၡႏွင့္ ေရပုတ္ေျမာင္းမ်ားကိစၥ (ေပးစာ)ကၽြန္ေတာ္တို႔(၆)ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေနာက္ေဖးေရေျမာင္းမ်ားသည္ စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းသည္ မ်ား၊ အေဆာင္ငွားရမ္းေနသူမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားေၾကာင့္ အလြန္ညစ္ညမ္းေသာ အမႈိက္ကန္မ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ေရစီးေရလာ လံုး၀မရွိေတာ့ဘဲ အိမ္ေရွ႕လမ္းမ်ားေပၚသို႔တိုင္ ညစ္ညမ္းေရမ်ား ေရာက္ရွိေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။

 အေပါ့၊ အေလးမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရာေနရာစြန္႔ေနၾကပါသည္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအား အမႈိက္ကန္သဖြယ္အသံုးျပဳေနပံုကိုလည္း ဓာတ္ပံုအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

အေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္ေဖးေရေျမာင္းအားပိတ္ဆို႔၍ ေျမဖုိ႔ျခင္း၊ ကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း၊ မိလႅာကန္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ထားျခင္း၊ က်န္ရွိလမ္းၾကားေျမေပၚတြင္ အမိႈက္မ်ားစြန္႔ပစ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ပိုးမႊား ျခင္ ယင္ ၾကြက္မ်ား အလြန္အမင္းေပါက္ပြား၍ အန႔ံအသက္ ဆိုး၀ါးၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား
က်န္းမာေရးအလြန္ထိခိုက္ေနရပါသည္။

 ေရေျမာင္းရွင္းေပး သည္ဟုဆိုကာ မိမိတို႔အေဆာင္ဘက္မွ အမိႈက္မ်ားအား လူေနအိမ္မ်ားဘက္သို႔ စုပံုတင္ထားသည္ကိုလည္း ဓာတ္ပံုပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။ တိုင္ၾကားေသာသူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိက်ေသခ်ာ စြာ ရွင္းလင္းေပးျခင္းမရွိဘဲ၊ ေစ်းသည္မ်ား၊ အေဆာင္မ်ားမွ အားလံုးလာေရာက္စြန္႔ပစ္ထားေသာ အမိႈက္မ်ားကို အေဆာင္မ်ားရွိရာဘက္မွ လူေနအိမ္မ်ားဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း စုပံုထားျခင္းသာ ခံခဲ့ရပါသည္။


အခ်ဳိ႕ေသာအေဆာင္မ်ားသည္ ေနာက္ေဖးေျမာင္း၊ အိမ္ေရွ႕ေျမာင္း၊ လမ္းၾကားေနရာမက်န္ ပိတ္ဆို႔တည္ေဆာက္ထားသည့္အျပင္ အမိႈက္မ်ား၊ အညစ္အေၾကးမ်ားကိုလည္းေတြ႕ရာ ေနရာစြန္႔ပစ္ေနပါသျဖင့္ မီးေဘးစုိးရိမ္ရျခင္း၊ က်န္းမာေရး အလြန္အမင္းထိခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနမိသားစုမ်ားမွာ အသက္ပင္ရဲရဲမ႐ႈရဲေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားလာပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ အျမန္ဆံုး ထိေရာက္စြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ သစ္ထူးလြင္မွတစ္ဆင့္ တင္ျပ အပ္ပါသည္။

ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္ဦး
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)