ယေန ့ “႐ြန္ႏူ” (ROANU) မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္


မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္

(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)
-----------------------------------------------------------------------
မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္(၁၆)၊၂၀၁၆

မုန္တိုင္းအ‌ေျခအေန
----------------------
(က) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “႐ြန္ႏူ” (ROANU)သည္ အေရွ႕-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ တစ္နာရီလၽွင္ (၁၀)မိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနပါသည္။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပါရာေဒ့ရွ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္(၅၀)ခန္႔၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၇၅)မိုင္ခန္႔၊ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၆၅)မိုင္ခန္႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၃၀၅)မိုင္ခန္႔၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ၏ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ (၃၄၅)မိုင္ခန္႔၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ (၂၇၅)မိုင္ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနၿပီး၊ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ခ) အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခကို ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္ကို ခံစားရမည္ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအေျခအေနကို လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။


မုန္တိုင္း၏တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း
------------------------------------------------------------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ြမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ လတၱီက်ဳ(၂၀.၁)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၇.၅)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ ေလဖိအား (၉၉၂)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ (၅၅)မိုင္ႏႈန္း ြဖစ္ပါသည္။

ေနာက္(၁၈)နာရီအတြင္း ခန္႔မွန္းခ်က္
----------------------------------------
(က) အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ယေန႔ညပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ကမ္း‌ေျခေဒသကို ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ခ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုင္(၅၀)မွ မိုင္(၆၀)ခန္႔၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တို႔တြင္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ (၃၅)မိုင္မွ မိုင္(၄၀)ခန္႔ တိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ဂ) ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ မၾကာခဏမိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးရာမွ လႈိင္းအလြန္ႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)မွ မိုင္(၆၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဃ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီေရ အျမင့္ဆုံးမွာ ေမာင္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ (၁၀)ေပမွ (၁၂)ေပခန္႔အထိႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ကမ္းေျခေဒသတြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန္႔ အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္းခန္႔မွန္းရပါသည္။

သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
-----------------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ (၂၁.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၂၃.၅.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အတြင္း တစ္ျပည္လုံးတြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုျင္ပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးမည္။

အႀကံျပဳခ်က္
---------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသျဖင္‌့ ကုန္းျမင့္ေဒသအနီးတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္သတိျပဳ ေနထိုင္ ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီး
..............

မုန်တိုင်းသတိပေးချက်

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၆းဝဝ)နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်)
-----------------------------------------------------------------------
မုန်တိုင်းသတိပေးချက် အမှတ်စဉ်(၁၆)၊၂၀၁၆

မုန်တိုင်းအ‌ခြေအနေ
----------------------
(က) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅း၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ရွန်နူ” (ROANU)သည် အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် (၁၀)မိုင်နှုန်း ဖြင့်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိ နေပါသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါရာဒေ့ရှ်မြို့၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင်(၅၀)ခန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် (၂၇၅)မိုင်ခန့်၊ ကော့ဘဇားမြို့၏ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် (၂၆၅)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်တွေမြို့၏ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် (၃၀၅)မိုင်ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ ၏ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် (၃၄၅)မိုင်ခန့်၊ မောင်တောမြို့၏ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် (၂၇၅)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပြီး၊ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

(ခ) အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကို ဦးတည်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့သည် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အဝန်းအဝိုင်းအတွင်းသို့ ကျရောက်နိုင်ပါသဖြင့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ သက်ရောက်မှုအန္တရာယ်ကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအခြေအနေကို လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။မုန်တိုင်း၏တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း
------------------------------------------------------------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ွမန်မာစံတော်ချိန်(၀၅း၃၀)နာရီအချိန်တွင် မြောက် လတ္တီကျု(၂၀.၁)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၇.၅)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက် လေဖိအား (၉၉၂)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၅၅)မိုင်နှုန်း ွဖစ်ပါသည်။

နောက်(၁၈)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်
----------------------------------------
(က) အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ယနေ့ညပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကမ်း‌ခြေဒေသကို ကော့ဘဇားမြို့နှင့် စစ်တကောင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

(ခ) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ ဖြတ်ကျော်စဉ် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုင်(၅၀)မှ မိုင်(၆၀)ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ (၃၅)မိုင်မှ မိုင်(၄၀)ခန့် တိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။

(ဂ) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မကြာခဏမိုးသက် လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးရာမှ လှိုင်းအလွန်ကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၅၀)မှ မိုင်(၆၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။

(ဃ) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေသို့ ဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်းဒီရေ အမြင့်ဆုံးမှာ မောင်တောနှင့် စစ်တွေခရိုင် ကမ်းခြေဒေသများတွင် (၁၀)ပေမှ (၁၂)ပေခန့်အထိနှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင်ကမ်းခြေဒေသတွင် (၈)ပေမှ (၁၀)ပေခန့် အထိ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းရပါသည်။

သတိပေးနှိုးဆော်ချက်
-----------------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် (၂၁.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၂၃.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့အတွင်း တစ်ပြည်လုံးတွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုငြ်ပည်နယ်တို့တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးမည်။

အကြံပြုချက်
---------------
(က) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးကြီးခြင်း၊ ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနှင့်အတူ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင်‌့ ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် မြစ်ငယ်၊ ချောင်းငယ်များအနီးတွင် နေထိုင်ကြသူများ အနေဖြင့် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ကြိုတင်သတိပြု နေထိုင် ကြပါရန်နှင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းပျံသန်းရေးနှင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများအနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။


မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီး
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)