ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “႐ြန္ႏူ” (ROANU) သတိေပးခ်က္


မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၀)ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည့္ မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္
မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ အမွတ္စဥ္(၁၀)၊၂၀၁၆
မုန္တိုင္းအ‌ေျခအေန
(က) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၅း၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “႐ြန္ႏူ” (ROANU) သည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ တစ္နာရီလၽွင္ (၉)မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဗီဇာကာပတၱနမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္(၈၅)မိုင္ခန္႔၊ ကာကီနာဒါ ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၄၁)မိုင္ခန္႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္(၆၃၀)ခန္႔၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္ မိုင္(၆၅၂)ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ေရြ႔ရွားၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ ေနာက္(၆)နာရီအတြင္း အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါ သည္။
(ခ) အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခကို ဦးတည္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတို႔သည္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္ပါသျဖင့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ သက္ေရာက္မႈအႏၲရာယ္ကို ခံစား ရမည္ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအေျခအေနကို လိေမၼာ္ေရာင္အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။
မုန္တိုင္း၏တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၅း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ(၁၆.၄)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၂.၆)ဒီဂရီတြင္ရွိျပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၉၂)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္(၅၄)နာရီအတြင္း ခန္႔မွန္းခ်က္
(က) အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းမွ ေနာက္(၅၄) နာရီအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္း‌ေျခေဒသ ကို ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕အနီးမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
(ခ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ မိုင္(၆၀)မွ မိုင္(၈၀)ခန္႔အထိႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၄၀)မွ မိုင္(၅၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
(ဂ) ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ မၾကာခဏမိုးသက္ ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးရာမွ လႈိင္းအလြန္ႀကီးမည္။ မိုးသက္ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလၽွင္ မိုင္(၅၀)မွ မိုင္(၆၀)အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။
(ဃ) ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခ သို႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္းဒီေရအျမင့္ဆုံးမွာ ေမာင္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြခ႐ိုင္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားတြင္ (၁၀)ေပမွ (၁၂)ေပခန္႔ အထိႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ကမ္းေျခေဒသတြင္ (၈)ေပမွ (၁၀)ေပခန္႔ အထိ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရပါသည္။
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
(က) အဆိုပါဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ (၂၀.၅.၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၂၂.၅.၂၀၁၆) ရက္ေန႔အတြင္း တစ္ျပည္လုံးတြင္ ေနရာစိပ္စိပ္ မွ ေနရာအႏွံ႔အျပား မိုးထစ္ခ်ဳန္း ႐ြာၿပီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုျပည္နယ္တို႔တြင္ ေဒသအလိုက္ႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးမည္။
အႀကံျပဳခ်က္
(က) အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း ၊ မိုးႀကီးျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ေရႀကီးျခင္းႏွင့္အတူ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ ပါသျဖင္‌့ ကုန္းျမင့္ေဒသ အနီးတြင္ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ေျမၿပိဳမႈ အႏၲရာယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ျမစ္ငယ္၊ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ သတိျပဳေနထိုင္ ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလၽွာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား အေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပထားတဲ့ပံုမ်ားကေတာ့ ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္(၆း၀၀)နာရီ အခ်ိန္ ေက်ာက္ျဖဴေရဒါမွ ဖမ္းယူရရွိေသာ မိုးေရခ်ိန္ျပပံု၊ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း“႐ြန္ႏူ” (ROANU)မုန္တိုင္းေရြွလ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခ်က္ပံု တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
.......................
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ရွန်နူ” (ROANU) သတိပေးချက်
မုန်တိုင်းသတိပေးချက်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ(၂၀)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၆းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် မုန်တိုင်းသတိပေးချက်
မုန်တိုင်းသတိပေးချက် အမှတ်စဉ်(၁၀)၊၂၀၁၆
မုန်တိုင်းအ‌ခြေအနေ
(က) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅း၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ရွန်နူ” (ROANU) သည် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် (၉)မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗီဇာကာပတ္တနမ်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက်(၈၅)မိုင်ခန့်၊ ကာကီနာဒါ မြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် (၄၁)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်တွေမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင်(၆၃၀)ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အနောက်တောင် ဘက် မိုင်(၆၅၂)ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။ အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့ရှားပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာကာ နောက်(၆)နာရီအတွင်း အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါ သည်။
(ခ) အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကမ်းခြေကို ဦးတည်နေသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့သည် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အဝန်းအဝိုင်းအတွင်းသို့ ကျရောက်နိုင်ပါသဖြင့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ သက်ရောက်မှုအန္တရာယ်ကို ခံစား ရမည်ဖြစ်ပါ၍ လက်ရှိအခြေအနေကို လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း၏တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း
(က) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၅း၃၀)နာရီ အချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု(၁၆.၄)ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၂.၆)ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၉၂)ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၅၀)နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။
နောက်(၅၄)နာရီအတွင်း ခန့်မှန်းချက်
(က) အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှ နောက်(၅၄) နာရီအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်း‌ခြေဒေသ ကို ကော့ဘဇားမြို့အနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည် ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
(ခ) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေ သို့ ဖြတ်ကျော်စဉ် ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်းတို့တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ မိုင်(၆၀)မှ မိုင်(၈၀)ခန့်အထိနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)မှ မိုင်(၅၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
(ဂ) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် မကြာခဏမိုးသက် လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးရာမှ လှိုင်းအလွန်ကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၅၀)မှ မိုင်(၆၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။
(ဃ) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေ သို့ ဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့်ဆုံးမှာ မောင်တောနှင့် စစ်တွေခရိုင် ကမ်းခြေဒေသများတွင် (၁၀)ပေမှ (၁၂)ပေခန့် အထိနှင့် ကျောက်ဖြူခရိုင် ကမ်းခြေဒေသတွင် (၈)ပေမှ (၁၀)ပေခန့် အထိ မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။
သတိပေးနှိုးဆော်ချက်
(က) အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် (၂၀.၅.၂၀၁၆)ရက်နေ့မှ (၂၂.၅.၂၀၁၆) ရက်နေ့အတွင်း တစ်ပြည်လုံးတွင် နေရာစိပ်စိပ် မှ နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်း ရွာပြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်း ပြည်နယ်နှင့် ရခိုပြည်နယ်တို့တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးမည်။
အကြံပြုချက်
(က) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ အရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း ၊ မိုးကြီးခြင်း၊ ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနှင့်အတူ မြေပြိုခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင် ပါသဖြင်‌့ ကုန်းမြင့်ဒေသ အနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှု အန္တရာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် မြစ်ငယ်၊ ချောင်းငယ်များအနီးတွင် နေထိုင်ကြသူများ အနေဖြင့် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့် ကြိုတင် သတိပြုနေထိုင် ကြပါရန်နှင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်း ပျံသန်းရေးနှင့် မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ အနေဖြင့်လည်း ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံများကတော့ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက်(၆းဝဝ)နာရီ အချိန် ကျောက်ဖြူရေဒါမှ ဖမ်းယူရရှိသော မိုးရေချိန်ပြပုံ၊ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း“ရွန်နူ” (ROANU)မုန်တိုင်းရွှေလျားမည့် လမ်းကြောင်း ခန့်မှန်းချက်ပုံ တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)