ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ NDF ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္


သတင္း  ျပည္တြင္း
ဖနိဒါ

(NDF) အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္နုိင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲနွင့္ေက်ာက္တံတားျမဳိ႔နယ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ယွဥ္ျပဳိင္သြားမည့္လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မိတ္ဆက္ပြဲ ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ ညေန ၄း၃၀ က ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ဆူေလးပန္းျခံေရွ႕တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔စဥ္။ဓာတ္ပုံ သက္ကုိ

ခ်င္းမုုိင္ ၊ ေမ ၉ ။             ။ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူမႈမ်ား၊ ေတာင္သူဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠဌ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအင္အားစုု(NDF)ပါတီမွ ႏုုတ္ထြက္လုုိက္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေရး လုုပ္ေဆာင္ေနရသျဖင့္ ပါတီ၏ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ ထိေရာက္စြာ မလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခဲ့သျဖင့္ ပါတီမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက မဇိၥ်မကုုိ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မအေနနဲ႔တျခားလုုပ္ငန္းေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ကိစၥ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အရင္တုုန္းက သိမ္းခံရတဲ့ ေျမယာျပႆနာေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွင္းေနရတာေတြကလည္း မျပတ္ႏုုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေတာင္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုုိဘဲ အဓိက လုုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုုိၿပီး ေတာင္သူဖြံ႔ၿဖိဳးေရအတြက္ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ေျမသိမ္း၊ ယာသိမ္း ျပႆ နာေတြ ဦးစားေပးလုုပ္ေဆာင္သြားခ်င္လုုိ႔ အခုုလုုိ႔ ပါတီက ထြက္တာပါ”ဟုု သူက မဇိၥ်မကုုိေျပာသည္။

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ၏ ပါတီမွ ႏုုတ္ထြက္စာကုုိ ေမ ၈ ရက္က NDF ပါတီ၏ ဗဟုုိအလုုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီထံသုုိ႔ ပါတီ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဂ်တ္မွတစ္ဆင့္ ႏုတ္ထြက္စာေပးပုုိ႔လုုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမ ေနရာျပန္ခ်ထားေရးဌာနမွ ေျမယာသိမ္းမႈ အမႈတြဲေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုုိ စိစစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကုုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္ေပးရန္ အစီရင္ခံစာကုုိ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေျမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ညြန္ၾကားစာႏွင့္အတူ ထြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း အစုုိးရေဟာင္းမွ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုုိင္ခဲ့မႈအေပၚ ျပန္လည္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘဝ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္လက္ လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက မဇိၥ်မကုုိ ေျပသာည္။

၄င္းအစီရင္ခံစာအား ျပန္လည္ ေျဖရွင္းေပးရန္ အပါအဝင္ လက္ရွိ ဟူးေကာင္းေဒသ ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားအား ယုုဇန ကုုမၺဏီက သိမ္းယူထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ ရရွိရန္အတြက္ ယေန႔ ေမ ၉ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသုုိ႔ စာေရးသား တင္ျပခဲ့သည္ဟုု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။

“အစုုိးရေဟာင္းက ျပန္ေပးသင့္တယ္ဆုုိတာ အစီရင္ခံစာထြက္ၿပီးသား ျပန္ေပးသင့္တယ္ဆုုိတာ အမႈတြဲ ၃၃ တြဲမွာက်လာတယ္။ က်လာေပမယ့္ အဲဒါေတြကုုိ အစုုိးရေဟာင္းက ဒါေတြ ေျဖရွင္းထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ ဆက္ၿပီး ေျဖရွင္းဖုုိ႔ ဒီေန႔ စာတင္လုုိက္တယ္”ဟုု ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က လယ္ယာေျမႏွင့္ လယ္ေျမသိမး္ဆည္းခံရျခင္းမ်ား ျပန္လည္ စီစစ္ရန္ စိစစ္ေရး ဗဟိုုေကာ္မတီ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ အဆုုိပါ ေကာ္မတီမွ လယ္ေျမသိမ္းေနမႈမ်ား ရပ္ထားေပးရန္ ေမ ၅ ရက္စြဲျဖင့္ သူက မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆုုိထားသည္။

 လယ္ယာေျမ အသစ္ သိမ္းယူရန္ ေျမယာမ်ား မရွိေတာ့ဘဲ ယခင္ သိမ္းယူထားေသာ ေျမယာမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုုပ္ေဆာင္လုုိသျဖင့္ အစုုိးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ဆက္လက္ လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတစ္ႏုုိင္ငံလံုုးမွ လယ္ယာေျမသိမ္းမႈေျဖရွင္းရန္ တုုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုုပါဝင္ေသာအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေနသလုုိ၊ လက္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုုိ ေျဖရွင္းေပးေနရသူ ျဖစ္သည္။

NDF ပါတီမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သလုုိ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာလည္း ရႈံုုးနိမ့္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေရးကုုိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ မၾကာခဏ ဖမ္းဆီး တရားစြဲခံရသူလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ မုုိးညွင္းႏွင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈေပါင္း ၃ မႈျဖင့္ တရားရင္ဆုုိင္ေနရသည္ဟုု သိရသည္။ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းမႈျဖင့္ အမႈ ၂ မႈ တရားစြဲခံရမႈအေပၚ အယူခံ တင္ခဲ့ရာ ပလပ္ခံထားရသည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

- See more at: http://mizzimaburmese.com/article/13987#sthash.DP3cKRkT.dpuf
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)