ကမၻာ႔ပံုစံ အဆိုးရြားဆံု သရဲျမိဳ႕ေတာ္11May2016 7day

ေနျပည္ေတာ္သည္ ကမၻာ႔ပံုစံ အဆိုးရြားဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုးၿမိဳ႕အနက္ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Thrillist မီဒီယာ ကုမၸဏီက လတ္တေလာထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္သည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အရြယ္အစားထက္ အၾကမ္းဖ်င္းေျခာက္ဆ ပိုမိုႀကီးမားလာၿပီး လမ္း ၂၀ သြား အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ ဝိုင္ဖုိင္ကြန္ရက္မ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို လႊမ္းၿခံဳထားသည္။

သို႔ေသာ္ ေနျပည္ေတာ္သည္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကလြဲ၍ အျခားမည္ သူမွ် ေနထုိင္မႈမရွိေသာ သီးျခားထီးတည္း ေဝးလံေခါင္ဖ်ားရာ အရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထုတ္ျပန္ထားေသာ လူဦးေရ အေရအတြက္မွာ ကိုးသိန္းခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယင္း ကိန္းဂဏန္းမွာ လုပ္ဇာတ္ခင္းခ်ဲ႕ ကားထားသည့္ အေရအတြက္ သာျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္ယူၾကသည္။

ေန႔တစ္ေန႔၏ အလုပ္အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ပင္ ေနျပည္ေတာ္ လမ္းမက်ယ္ႀကီးမ်ားသည္ လူသူမရွိ ဟာလာဟင္းလင္း ဗလာက်င္း ျဖစ္ေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြဟာ လူေတြ ေနထုိင္ၾကဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ကေတာ့ ဒီအေျခအေနအတိုင္းဆို အႀကီး အက်ယ္ သတင္းႀကီးေနတဲ့ မ ေအာင္ျမင္က်ဆံုးမႈပါပဲ။ တကယ္ အတည္ေျပာတာပါ။ တစ္ခါတေလ ပဲ့တင္ထပ္သံေတြကိုေတာင္ ခင္ဗ်ားၾကားႏိုင္တယ္။ လူမရွိ သူ မရွိ ဟင္းလင္းႀကီးပါ’’ဟု Thrillist က ေရးသားထားသည္။


ပံုစံဆိုးရြားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ျပရန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲသူ ေျမာက္ျမားစြာ၏ထင္ျမင္မႈ ဆန္း စစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို Thrillist က ေမးျမန္းရယူခဲ့သည္။

ထုိစစ္တမ္းမွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ ကမၻာ႔ပံုစံအဆိုးရြားဆံုး ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုးၿမိဳ႕မွာ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဂ်ကာတာ၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားျပည္ေထာင္စု၏ ဒူဘိုင္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အတၱလန္တာ၊ ျမန္မာ၏ ေနျပည္ေတာ္၊ ဘရာဇီး၏ ေဆာ္ေပၚလို၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေဘာ္စတြန္၊ ဘရာဇီး၏ ဘရာစီးလီးယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ မစ္ဇူးလားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ ဒါကာတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Social Action for Women - SAW
https://www.facebook.com/Social-Action-for-Women-SAW
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)