ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိတယ္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိေပးတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိတယ္
တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိေပးတယ္
==================================================


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း

သတင္းအဖြဲ႔

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုသည့္ စကားသည္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကိုလိုလားလ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔အတြက္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈအတြက္ သမိုင္းတြင္သည့္ စကားရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏မူဝါဒမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မတ္ ၃ဝ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကိုလည္း က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္ကို ျပည္သူအားလုံး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းထိန္အား တာဝန္လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈအေျခအေနႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္-

ေမး။ အစိုးရအေဟာင္းနဲ႔ အသစ္အၾကား အဆင္ေျပေျပ တာဝန္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အေျခ အေနကို ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္က ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ဘူး၊ မပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕မွာ အေရးပါတဲ့ ေနရာကေန ပါဝင္ခဲ့တယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီးတဲ့ အခါမွာ အစိုးရအေဟာင္းနဲ႔ အစိုးရအသစ္အကူးအေျပာင္းမွာ အဆင္ေျပစြာ တာဝန္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ကို တာဝန္ေပးခံရတယ္။

အစိုးရအေဟာင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေရးအဖြဲ႕လို႔သုံးႏႈန္းၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဖြဲ႕လို႔ သုံးႏႈန္းပါတယ္။ အစိုးရအေဟာင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတာဝန္ လႊဲေျပာင္းေရးအဖြဲ႕မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွထြန္း၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းနဲ႔ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ ငါးဦးပါပါတယ္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္၊ ေဒါက္တာေအာင္သူတို႔ပါပါတယ္။ ပံ့ပိုးကူညီဖို႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းနဲ႔ ဦးေက်ာ္သီဟ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ဆိုၿပီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔က အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑မွာ ပါေနပါတယ္။ ဒီလိုကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြဘယ္လို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသလဲ။

ေျဖ။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို လႊဲတာ၊ သူတို႔တုန္းက အဆင္ေျပတယ္။ ဒါကမဆန္းဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း၊ ပါဝင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း တပ္မေတာ္က ဆိုေတာ့ သိပ္မထူးဆန္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူလူထု အဆုံးအျဖတ္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရက တာဝန္လႊဲတဲ့ အခါက်ေတာ့ အရပ္သားအစိုးရကို တာဝန္လႊဲတာ၊ သမိုင္းဝင္တဲ့ျဖစ္ရပ္ပါ။

ဒီသမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရတာ ဂုဏ္ယူတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အရည္အခ်င္းကို ယုံၾကည္ၿပီး ဒီတာဝန္ကို ေပးတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းသာ မိပါတယ္။

ခ်ီးျမႇင့္တယ္လို႔လည္း ထင္ျမင္မိပါတယ္။

အေျပာင္းအလႊဲကိစၥတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကထိ သမၼတ႐ုံးမွာ အစည္းအေဝး ငါးႀကိမ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ကူးေျပာင္းခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို ဘာမွေထြေထြထူးထူးမေတာင္းဆိုဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုကို ေပါင္းမယ္။ ေပါင္းတဲ့ဌာနေတြကို သူတို႔ကို ေျပာမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္း အေဆာက္အအုံကအစ ဘတ္ဂ်က္ေတြ၊ ေနာက္ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းေတြ အားလုံးပဲ သူတို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္။ ျပင္ဆင္ထားတဲ့အေၾကာင္းလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာတယ္။

သူတို႔ ျပင္ဆင္ထားမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္တယ္။ သူတို႔ဘက္ကလည္း ဘာမွအေထြအထူး မေတာင္းဆိုဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းမယ့္ ၃ဝ ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးေတြက တာဝန္ယူရေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဟိုဘက္က ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ေတြ႕ဖို႔ အစီအစဥ္ဆြဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ႀကီးေတြေနဖို႔၊ ထိုင္ဖို႔အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းေတြ သြားၾကည့္တယ္။ ဒီကိစၥကေတာ့ အေထြအထူးေျပာစရာမရွိလွပါဘူး။

ေမး။ အစိုးရႏွစ္ရပ္အၾကား အဆင္ေျပေျပနဲ႔ တာဝန္ေတြ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီအေပၚမွာ တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေပးသြားတဲ့ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ အခန္းက႑ ပါဝင္မႈကိုလည္း ေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေလာက္ ဆိတ္သုဥ္း ခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ဆိတ္သုဥ္းတဲ့ျဖစ္စဥ္ကေန အခုလို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္တာ အတူပါဝင္ၾကတဲ့ သူေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြေၾကာင့္ပါ။

ၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္က ပါဝင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ ဦးရဲထြဋ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈကိုလည္း တန္ဖိုးထားပါတယ္၊ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္၊ ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရက သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရထံကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ တာဝန္လႊဲေျပာင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ အစိုးရသစ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြကုိလည္း သုံးသပ္ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ဒီလို သမၼတတာဝန္အလႊဲအေျပာင္းကို လႊတ္ေတာ္ခ်န္နယ္ကေနလည္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္လိုင္းကို ၾကည့္တဲ့သူေတြ မ်ားလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆိုေတာ့ အစိုးရျဖစ္စဥ္ကို ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ဆိုတဲ့ သိသာေစတဲ့အခ်က္ တစ္ခုပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳသိပ္မရွိေသးဘူး။ ဒီထဲမွာ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာကေတာ့ အဓိက ပါေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဂတိလိုက္စားမႈကင္းရွင္းေရးကို အဓိကမွာၾကားထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို နားလည္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါ တိုင္းျပည္အတြက္ အစိုးရတာဝန္စယူတဲ့ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ အတြင္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့အလုပ္ေတြ ႀကိဳးစားလုပ္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္အျဖစ္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဌာနတိုင္း ျပင္ဆင္တာေတြ ရွိေနပါၿပီ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကတည္းက လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႕လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ပြင့္လင္းမႈေတြ ရွိလာတယ္။ မီဒီယာပြင့္လင္းမႈေတြ ရွိလာတယ္။ ဒါေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျပဳျပင္ဖို႔နဲ႔ အဂတိတရား ေလ်ာ့ပါးေရးမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ ဒါကို သူတို႔ကို အျပစ္တင္လို႔ မရဘူး။ သူတို႔ တတ္ႏိုင္သမၽွ လုပ္ခဲ့တယ္။

သူတို႔ အထိုက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျပဳျပင္ဖို႔နဲ႔ အဂတိတရား ေလ်ာ့ပါးေရးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္ၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပါ။ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးမွာ တပ္မေတာ္ေရာ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ေတြေရာ အားလုံးပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိတယ္။ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ကတိေပးတယ္။ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနေရးအဆင္ေျပဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာဟာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုထဲမွာပါပါတယ္။

ေမး။ ဒီေန႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကေန ဆရာ့ရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕မွာ ပါဝင္မႈျဖစ္စဥ္ကိုလည္း သိရွိလိုပါတယ္။

ေျဖ။ ကြၽန္ေတာ္က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ အလယ္ရြာမွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ မိတၴီလာ အထက(၁)ကေန အထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ စစ္တကၠသိုလ္အပတ္စဥ္(၅)မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္ကေန ေအာင္စစ္သည္ဆု၊ စာေပထူးခြၽန္ ေ႐ႊတံဆိပ္ဆု ႏွစ္ခုရရွိခဲ့တယ္။ စစ္တကၠသိုလ္သမိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းတစ္ခုပါ။

တာဝန္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚတပ္ကို ေရာက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတက္တဲ့အတြက္ အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ တာဝန္ႀကီးႀကီးေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ ေျခလ်င္တပ္မွာ ငါးႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ၿပီးေတာ့ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ပဲခူး႐ိုးမ၊ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသစစ္ဆင္ေရးေတြမွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ အသက္မေသ႐ုံအႏၲရာယ္ၾကား က်ေရာက္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကမွ လူႀကီးေတြ ေရြးခ်ယ္လို႔ စစ္႐ုံးေရာက္ၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကေန တပ္ရင္းျပန္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်င္ တယ္ဆိုေတာ့ လူႀကီးေတြက ခြင့္မျပဳဘူး။

ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ အုန္းေက်ာ္ျမင့္နဲ႔ အေပါင္းအသင္းေတြက လူႀကီးေတြကို လုပ္ႀကံမယ္ဆိုတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္ ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျခာက္လအခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္ကေနအထုတ္ခံရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ သေဘာမက်လို႔ မပါဝင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ လုပ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ သိတယ္။ သိတဲ့ဟာကို သတင္းမပို႔ခဲ့ဘူး။

ဥပေဒအရ အျပစ္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈကို ၾကားရင္ကို သတင္းပို႔ရမယ္၊ မပို႔ရင္ ႀကံရာပါဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကိုယ္ေျပာလိုက္လို႔ သူတို႔ ေတြလည္း ဒုကၡေရာက္မလားဆိုၿပီး စာနာမႈေၾကာင့္လည္းပါတယ္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကေန တပ္ကထြက္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ထိ စီးပြားေရးလုပ္တယ္။ စီးပြားေရးက ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ျပည္သူလူထုအုံၾကြတဲ့အခါ အဲဒီတုန္းက မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားေခၚတဲ့ အဖြဲ႕ထဲကေန အေရးေတာ္ပုံထဲ ပါခဲ့တယ္။

ေနာက္ NLD ဖြဲ႕တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ပါခဲ့တယ္။ အဲဒီကေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ တိုင္းမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက နဝတေခတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္ကိုတာဝန္ေပးထားတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံကိုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ သူ႕ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကေန တစ္ဆင့္ ယုံၾကည္လို႔ ရာထူးမပါဘဲနဲ႔ ႐ုံးဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ အစအဆုံးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂ဝ ရက္မွာ ေထာင္ခ်ခံရတယ္။ ငါးႏွစ္ခြဲၾကာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လြတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ျပန္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ NLD အားလုံး အဖမ္းခံရတဲ့အတြက္ ေထာင္ထဲျပန္ေရာက္ သြားတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကေန ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ ၁၄ ႏွစ္အတြင္း အင္းစိန္၊ မိတၴီလာ၊ ျမင္းၿခံ၊ မႏၲေလးနဲ႔ ကသာ ေထာင္ငါးခု ေျပာင္းေရႊ႕ခံရတယ္။ ထူးျခားတာတစ္ခုက ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ ကသာေထာင္ကေန ကြၽန္ေတာ့္ကို လႊတ္ၿပီဆိုၿပီးေတာ့ အျပင္က တည္းခိုခန္းမွာ ထားတယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ ေဆြးေႏြးစရာရွိတယ္လို႔ လာေခၚသြားၿပီး ေထာင္ထဲ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ထူးျခားၿပီး စိတ္ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔မွာ အဲဒီလို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္သိၿပီးသားမို႔ပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ မိသားစုက စိတ္ထိခိုက္ၾကတာေပါ့။ လူတစ္ေယာက္ကို ဒီေန႔ေထာင္ကလႊတ္ၿပီး ေနာက္ေန႔ေထာင္ထဲ ျပန္ထည့္ တယ္ဆိုတာ အင္မတန္မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾကည့္ရင္ ဆိုးရြားေပမယ့္ စိတ္ထိခိုက္မႈနည္းခဲ့တယ္။

သူတို႔ ေထာင္ခ်တာ ၁၄ ႏွစ္ ဆိုေပမယ့္ ၁၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ေနခဲ့ရၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွာ ေထာင္ကလြတ္တယ္။ လြတ္တဲ့အခါမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီပဲ ျပန္ၿပီးလုပ္တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ အမွတ္မရွိဘူး ေျပာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေထာင္က်ၿပီး ျပန္လြတ္လာတဲ့ အခါ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စသျဖင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မွာကို ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းေတြ မလာရဲၾကဘူး။ လာရင္ျပဳတ္မွာကိုး။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ေထာင္ကထြက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေတြ ေျပာင္းသြားတာ၊ စီးပြားပ်က္သြားတာ၊ ႐ူးသြားတာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကံအားေလ်ာ္စြာ ဘာသာေရးအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္နဲ႔ လူမႈေရးအျမင္ေတြနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပန္လြတ္တိုင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီမွာပဲ ကူညီခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၂ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD ဟာ အခ်ိန္မေရြး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရႏိုင္တဲ့အေနအထား၊ ေနာက္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ေတြ႕တယ္။ လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျပင္ေပးတယ္။ ၂ဝ၁၂ ၾကားျဖတ္ကေန လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္တဲ့အခါ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းသြားၿပီဆိုၿပီး အေျပာခံရတာေတြရွိတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာကိုသိတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို မမွိတ္မသုန္ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာ သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္သာ လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွာေရာ အမ်ားစုပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ တာဝန္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒီလိုတာဝန္ယူတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအေျခ အေနျမင့္မားတိုးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

............................................................
 ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တပ်မတော်ကို သံယောဇဉ်ရှိတယ်
တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကတိပေးတယ်
==================================================အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း

သတင်းအဖွဲ့

ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဆိုသည့် စကားသည် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကိုလိုလားလျက်ရှိသော ပြည်သူ့အတွက်၊ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုအတွက် သမိုင်းတွင်သည့် စကားရပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။

ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏မူဝါဒများနှင့်ကိုက်ညီစွာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

မတ် ၃ဝ ရက်တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုလည်း ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်ကို ပြည်သူအားလုံး သိရှိကြပြီးဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန် အောင်အောင်မြင်မြင် လွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းထိန်အား တာဝန်လွှဲပြောင်းမှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခဲ့မှုအခြေအနေနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများကို သတင်းအဖွဲ့က ဧပြီ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်များကို ပြန်လည်ရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါသည်-

မေး။ အစိုးရအဟောင်းနဲ့ အသစ်အကြား အဆင်ပြေပြေ တာဝန်လွှဲပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အခြေ အနေကို ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။

ဖြေ။ ကျွန်တော်က ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျန်းမာရေးကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမဝင်ဘူး၊ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့မှာ အရေးပါတဲ့ နေရာကနေ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ အခုရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီးတဲ့ အခါမှာ အစိုးရအဟောင်းနဲ့ အစိုးရအသစ်အကူးအပြောင်းမှာ အဆင်ပြေစွာ တာဝန်လွှဲပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ပေးခံရတယ်။

အစိုးရအဟောင်းကတော့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ တာဝန်လွှဲပြောင်းရေးအဖွဲ့လို့သုံးနှုန်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအဖွဲ့လို့ သုံးနှုန်းပါတယ်။ အစိုးရအဟောင်းရဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတာဝန် လွှဲပြောင်းရေးအဖွဲ့မှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းနဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးတို့ ငါးဦးပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ပြီး ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ဒေါက်တာအောင်သူတို့ပါပါတယ်။ ပံ့ပိုးကူညီဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇုန်လှယ်ထန်းနဲ့ ဦးကျော်သီဟ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။

မေး။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့က အဓိကကျတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါနေပါတယ်။ ဒီလိုကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ ဆရာတို့အနေနဲ့ ဘာတွေဘယ်လို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသလဲ။

ဖြေ။ ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းနိုင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပထမအကြိမ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို လွှဲတာ၊ သူတို့တုန်းက အဆင်ပြေတယ်။ ဒါကမဆန်းဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း၊ ပါဝင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်များများကလည်း တပ်မတော်က ဆိုတော့ သိပ်မထူးဆန်းဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြည်သူလူထု အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရက တာဝန်လွှဲတဲ့ အခါကျတော့ အရပ်သားအစိုးရကို တာဝန်လွှဲတာ၊ သမိုင်းဝင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပါ။

ဒီသမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်မှာ ကျွန်တော် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော့်အရည်အချင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဒီတာဝန်ကို ပေးတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းသာ မိပါတယ်။

ချီးမြှင့်တယ်လို့လည်း ထင်မြင်မိပါတယ်။

အပြောင်းအလွှဲကိစ္စတစ်လျှောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကထိ သမ္မတရုံးမှာ အစည်းအဝေး ငါးကြိမ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ ကူးပြောင်းချင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ဘာမှထွေထွေထူးထူးမတောင်းဆိုဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဝန်ကြီးဌာန ၃၆ ခုကို ပေါင်းမယ်။ ပေါင်းတဲ့ဌာနတွေကို သူတို့ကို ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ဝန်ကြီးဌာနတိုင်း အဆောက်အအုံကအစ ဘတ်ဂျက်တွေ၊ နောက် လုပ်မယ့် စီမံကိန်းတွေ အားလုံးပဲ သူတို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။ ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပြောတယ်။

သူတို့ ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်တယ်။ သူတို့ဘက်ကလည်း ဘာမှအထွေအထူး မတောင်းဆိုဘူး။ အသွင်ကူးပြောင်းမယ့် ၃ဝ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးတွေက တာဝန်ယူရတော့မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဟိုဘက်က ဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဝန်ကြီးတွေနေဖို့၊ ထိုင်ဖို့အတွက် နေရာထိုင်ခင်းတွေ သွားကြည့်တယ်။ ဒီကိစ္စကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမရှိလှပါဘူး။

မေး။ အစိုးရနှစ်ရပ်အကြား အဆင်ပြေပြေနဲ့ တာဝန်တွေ လွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ တာဝန်လွှဲပြောင်း ပေးသွားတဲ့ အစိုးရဟောင်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်မှုကိုလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။

ဖြေ။ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ တာဝန်လွှဲပြောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ လောက် ဆိတ်သုဉ်း ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ဆိတ်သုဉ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေ အခုလို အဆင်ပြေပြေနဲ့ လွှဲပြောင်းနိုင်တာ အတူပါဝင်ကြတဲ့ သူတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ပါ။

ပြီးတော့ တစ်ဖက်က ပါဝင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း၊ ဦးရဲထွဋ်တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းကူညီမှုကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါတယ်၊ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်၊ ချီးကျူးမိပါတယ်။ အဓိကကတော့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရက သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရထံကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ တာဝန်လွှဲပြောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။

မေး။ အစိုးရသစ်အတွက် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း သုံးသပ်ပြောကြားပေးစေလိုပါတယ်။


ဖြေ။ ဒီလို သမ္မတတာဝန်အလွှဲအပြောင်းကို လွှတ်တော်ချန်နယ်ကနေလည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တဲ့အတွက် လွှတ်တော်လိုင်းကို ကြည့်တဲ့သူတွေ များလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရဖြစ်စဉ်ကို ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဆိုတဲ့ သိသာစေတဲ့အချက် တစ်ခုပါ။

ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေခုံရုံး၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသေးဘူး။ ဒီထဲမှာ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ စေတနာကတော့ အဓိက ပါနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဂတိလိုက်စားမှုကင်းရှင်းရေးကို အဓိကမှာကြားထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

နောက်တစ်ချက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ တိုင်းပြည်အတွက် အစိုးရတာဝန်စယူတဲ့ ရက်ပေါင်း ၁ဝဝ အတွင်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့အလုပ်တွေ ကြိုးစားလုပ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခြောက်လ၊ တစ်နှစ်အဖြစ် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်မယ်။ ဌာနတိုင်း ပြင်ဆင်တာတွေ ရှိနေပါပြီ။

ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်ကတည်းက လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး ပွင့်လင်းမှုတွေ ရှိလာတယ်။ မီဒီယာပွင့်လင်းမှုတွေ ရှိလာတယ်။ ဒါတွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပြုပြင်ဖို့နဲ့ အဂတိတရား လျော့ပါးရေးမှာ အထိုက်အလျောက် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကို သူတို့ကို အပြစ်တင်လို့ မရဘူး။ သူတို့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ခဲ့တယ်။

သူတို့ အထိုက်အလျောက် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားပြုပြင်ဖို့နဲ့ အဂတိတရား လျော့ပါးရေးမှာ ကျွန်တော်တို့က ဆက်ပြီးအောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမယ်။

ပြီးတော့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးပါ။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးမှာ တပ်မတော်ရော၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေရော အားလုံးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တပ်မတော်ကို သံယောဇဉ်ရှိတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်။ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကတိပေးတယ်။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့ ဆောင်ရွက်တာဟာ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုထဲမှာပါပါတယ်။

မေး။ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကနေ ဆရာ့ရဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့မှာ ပါဝင်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလည်း သိရှိလိုပါတယ်။

ဖြေ။ ကျွန်တော်က ၁၉၄၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ မိတ္ထီလာမြို့နယ် အလယ်ရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မိတ္ထီလာ အထက(၁)ကနေ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးတော့ စစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်(၅)မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်တက္ကသိုလ်ကနေ အောင်စစ်သည်ဆု၊ စာပေထူးချွန် ရွှေတံဆိပ်ဆု နှစ်ခုရရှိခဲ့တယ်။ စစ်တက္ကသိုလ်သမိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခုပါ။

တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တပ်ကို ရောက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်တဲ့အတွက် အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ တာဝန်ကြီးကြီးတွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။ ခြေလျင်တပ်မှာ ငါးနှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပြီးတော့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ပဲခူးရိုးမ၊ အရှေ့မြောက် ဒေသစစ်ဆင်ရေးတွေမှာ ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။ အသက်မသေရုံအန္တရာယ်ကြား ကျရောက်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီကမှ လူကြီးတွေ ရွေးချယ်လို့ စစ်ရုံးရောက်ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ တပ်ရင်းပြန်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင် တယ်ဆိုတော့ လူကြီးတွေက ခွင့်မပြုဘူး။

နောက်ဆုံးကျတော့ အုန်းကျော်မြင့်နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေက လူကြီးတွေကို လုပ်ကြံမယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော် ပါတယ်ဆိုပြီး ခြောက်လအချုပ်နဲ့ တပ်ကနေအထုတ်ခံရတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ သဘောမကျလို့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လုပ်မယ် ဆိုတာတော့ သိတယ်။ သိတဲ့ဟာကို သတင်းမပို့ခဲ့ဘူး။

ဥပဒေအရ အပြစ်ရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှုကို ကြားရင်ကို သတင်းပို့ရမယ်၊ မပို့ရင် ကြံရာပါဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ပြောလိုက်လို့ သူတို့ တွေလည်း ဒုက္ခရောက်မလားဆိုပြီး စာနာမှုကြောင့်လည်းပါတယ်။

၁၉၇၇ ခုနှစ်ကနေ တပ်ကထွက်ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်ထိ စီးပွားရေးလုပ်တယ်။ စီးပွားရေးက အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်သူလူထုအုံကြွတဲ့အခါ အဲဒီတုန်းက မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ထဲကနေ အရေးတော်ပုံထဲ ပါခဲ့တယ်။

နောက် NLD ဖွဲ့တဲ့ အချိန်ကစပြီး ပါခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စည်းရုံးရေးခရီးစဉ် တိုင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက နဝတခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ဆက်ဆံဖို့အတွက် ကျွန်တော့်ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင် နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကနေ တစ်ဆင့် ယုံကြည်လို့ ရာထူးမပါဘဲနဲ့ ရုံးဝန်ထမ်းအနေနဲ့ အစအဆုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ဝ ရက်မှာ ထောင်ချခံရတယ်။ ငါးနှစ်ခွဲကြာခဲ့တယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပြန်ပြီးလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။

၁၉၉၆ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ NLD အားလုံး အဖမ်းခံရတဲ့အတွက် ထောင်ထဲပြန်ရောက် သွားတယ်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အထိ ၁၄ နှစ်အတွင်း အင်းစိန်၊ မိတ္ထီလာ၊ မြင်းခြံ၊ မန္တလေးနဲ့ ကသာ ထောင်ငါးခု ပြောင်းရွှေ့ခံရတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ ကသာထောင်ကနေ ကျွန်တော့်ကို လွှတ်ပြီဆိုပြီးတော့ အပြင်က တည်းခိုခန်းမှာ ထားတယ်။ နောက်နေ့မှာ ဆွေးနွေးစရာရှိတယ်လို့ လာခေါ်သွားပြီး ထောင်ထဲ ပြန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။

ကျွန်တော် ထူးခြားပြီး စိတ်ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ အဲဒီလို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီးသားမို့ပါ။ ကျွန်တော့် မိသားစုက စိတ်ထိခိုက်ကြတာပေါ့။ လူတစ်ယောက်ကို ဒီနေ့ထောင်ကလွှတ်ပြီး နောက်နေ့ထောင်ထဲ ပြန်ထည့် တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ နိုင်ငံရေးအရ ကြည့်ရင် ဆိုးရွားပေမယ့် စိတ်ထိခိုက်မှုနည်းခဲ့တယ်။

သူတို့ ထောင်ချတာ ၁၄ နှစ် ဆိုပေမယ့် ၁၄ နှစ်ကျော် နေခဲ့ရပြီးတော့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်မှာ ထောင်ကလွတ်တယ်။ လွတ်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီပဲ ပြန်ပြီးလုပ်တယ်။ သူတို့ကတော့ အမှတ်မရှိဘူး ပြောကြတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထောင်ကျပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ အခါ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး စသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာကို ကျွန်တော့်ဆီ မောင်နှမသားချင်းတွေ မလာရဲကြဘူး။ လာရင်ပြုတ်မှာကိုး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထောင်ကထွက်တဲ့အခါ နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တွေ ပြောင်းသွားတာ၊ စီးပွားပျက်သွားတာ၊ ရူးသွားတာ အများကြီးရှိပါတယ်။

ကျွန်တော်ကတော့ ကံအားလျော်စွာ ဘာသာရေးအမြင်၊ နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ လူမှုရေးအမြင်တွေနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ပြန်လွတ်တိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီမှာပဲ ကူညီခဲ့တယ်။ ၂ဝ၁၂ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ NLD ဟာ အချိန်မရွေး ခြိမ်းခြောက်ခံရနိုင်တဲ့အနေအထား၊ နောက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်တွေ့တယ်။ လိုချင်တဲ့ အချက်တွေ ပြင်ပေးတယ်။ ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ကနေ လွှတ်တော်ထဲဝင်တဲ့အခါ အစိုးရနဲ့ ပေါင်းသွားပြီဆိုပြီး အပြောခံရတာတွေရှိတယ်။

ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောကိုသိတယ်။ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို မမှိတ်မသုန်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါကြောင့်သာ လွှတ်တော်မှာရော၊ အစိုးရအဖွဲ့မှာရော အများစုပါဝင်နိုင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ တာဝန်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။

ဒီလိုတာဝန်ယူတဲ့အခါ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ စားဝတ်နေရေးအခြေ အနေမြင့်မားတိုးတက်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်သွားမယ်။

အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)