ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လံုညီလာခံရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း■ လာမည့္ တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား ■

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၇

လာမည့္ တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္း ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို စတင္ႏိုင္ေရး ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယေန႔ မြန္းလြဲ (၂)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အား တစ္ဦးခ်င္း မိတ္ဆက္ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က JMC ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။

ထို႕ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္တ့ံခိုင္ၿမဲမွလည္း ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC-U ထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားသည္ ကမာၻတ၀ွမ္းမွ လုပ္ေနသည့္ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာထားသည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္၍ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈထက္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးက ပိုမိုခက္ခဲသည္ကို သိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အမ်ားစု၏ ကိုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ လပုိင္းအတြင္း ျပန္ပ်က္သြားသည္ကို မိမိအေနျဖင့္ ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ JMC – U က မည္မွ် အေရးႀကီးသည္ကို ျပသသည့္ သက္ေသျဖစ္ပါေၾကာင္း။


ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္လုပ္ရန္သည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ထိုးေရးသည္ ပထမေျခလွမ္းပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲျခင္း မရွိပါက တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္သြား၍ မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ JMC – U အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြစြာ စတင္လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု နားလည္ထားပါေၾကာင္း၊ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ ဆိုသည့္အတိုင္း ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ JMC – U ထဲတြင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အပါအ၀င္ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ၾကသည့္အတြက္ ပါ၀င္ သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား စံုစံုလင္လင္ ပါ၀င္သည္ဟု မိမိအေနျဖင့္ ယူဆပါေၾကာင္း၊ ပါသင့္ ပါထိုက္သူမ်ားသည္ ယခုေခတ္စကားအရ Stakeholder ဆိုသည့္ စကားက တြင္က်ယ္ ေနပါေၾကာင္း၊ Stakeholder ကို တိတိက်က် ေတြးေခၚမည္ဆိုပါက ကိစၥတစ္ရပ္ရပ္တြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သူမွလည္း မက်န္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား သန္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုတာက လက္ေတြ႕မက်ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ မည္သူ မ်ား ပါ၀င္သင့္သည္ကို အမ်ားႀကီး စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ JMC ထဲတြင္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား မည္သူမ်ား ပါ၀င္ရမည္ကုိ စၿပီး စဥ္းစား၍ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္မွ မ်ားစြာ သင္ခန္းစာ ယူႏိုင္မည္ ဟု မိမိ ထင္ပါေၾကာင္း။

ဆက္လုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ယခင္ သေဘာတူညီထားသည့္မ်ားရွိၿပီး ျပဳျပင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထား၍ လိုအပ္ပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ JMC – U ၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ ယခုလိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ JMC – U ထဲမွာ အဘက္ဘက္က ပါသင့္ပါထိုက္သူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားကိုသိရွိၿပီးမည္သို႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားၾကမည္ဟုမိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔စဥ္းစားထားသည္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုမည္သို႔က်င္းပသြားမည္ဆိုသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုရရွိမည္ဟုယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ JMC – U ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ မိမိအေနျဖင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုနားေထာင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။


JMC – U ၏ တိုက္႐ိုက္ခန္႔အပ္သည့္တာ၀န္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတည္ၿမဲဖို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္ဘက္ကမွ မေက်နပ္စရာမရွိရန္၊ အမွန္အမွား၊ တရားမွ်တမႈရွိမရွိတို႔ကုိJMC – U က အဓိကထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ သြားရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမက်ဳိးပ်က္ေအာင္၊ မက်ဳိးေဖာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ JMC – U ၏ အႀကံဥာဏ္မ်ားထဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္ကိုမိမိတို႔အေနျဖင့္ သိခ်င္ပါေၾကာင္း၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမက်ဳိးေဖာက္ရန္အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာJMC – U ၏ တိုက္ရိုက္ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းတာ၀န္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေရးႀကီးတာ၀န္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားကိုမည္သို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဆိုသည့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကိုလိုခ်င္ပါေၾကာင္း။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အားလံုးပါ၀င္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း။ အားလံုးမပါ၀င္ေသးသည္ကို အမ်ားသိပါေၾကာင္း၊ အားလံုး မပါ၀င္ေသးသည့္အတြက္ မိမိတို႔ စိတ္ပ်က္ရမည္ မဟုတ္ပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အားလံုးပါ၀င္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကိုမိမိတို႔အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစား အေျဖရွာသြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိအေနျဖင့္ တကယ္ေစတနာမွန္ပါက မေအာင္ျမင္စရာမရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္ တစ္ခုကိုလုပ္သည့္ေနရာတြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းၿပီးလုပ္သည့္ေနရာတြင္ အေပးအယူဆိုရာ၌ အဓိကအားျဖင့္ ကိုယ္ဘာေပးမည္ဆိုသည္ကိုတစ္ေယာက္ျခင္း၊ တစ္ေယာက္ျခင္းကစဥ္းစားေပးပါကအမ်ားႀကီးေအာင္ျမင္မည္ဟုမိမိအေနျဖင့္ ထင္ပါ ေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းက ငါဘာယူလို႔ရမလည္းဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လာပါက ပိုခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေပးအယူဟုဆုိသည့္ ေနရာတြင္ ႏိုင္ငံေပၚထားသည့္ ေစတနာ၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာအရကိုယ္ဘာေပးႏိုင္သည္ကိုဦးစားေပး၍ ေဆြးေႏြးစဥ္းစားေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ဘာလိုခ်င္လဲ ၾကည့္မည္ဆိုပါကတိုင္းရင္းသားမ်ဳိးစံုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ ညီညြတ္မႈဖို႔ သည္ လြယ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း။

ယခုအစည္းအေ၀းကစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဦးတည္ ၿပီးေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ တစ္ေယာက္စီတိုင္းကငါတို႔ဘာေပးႏိုင္သလဲ ဆိုသည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈ၊ ကိုယ္ဘာေပးႏိုင္လဲ ဆိုသည္ အဓိက စဥ္းစား၍ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားကူညီေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလိုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားပါကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုလည္းခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္အျပင္ မပါ၀င္ေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားကို ပါ၀င္လာရန္ႏွင့္ ပါ၀င္ ႏိုင္ေအာင္ အေျခအေနတစ္ခုကိုဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုစတင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ မပါ၀င္ေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေရးတို႔သည္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ မ်ဥ္းၿပိဳင္မ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း။ တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုလုပ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခိုင္ၿမဲေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ကို ျပည္သူမ်ားကမည္သို႔ ခံစားရသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္သာထင္သာျပႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာ မပါ၀င္ေသးသည့္ တျခားအစုအဖြဲ႕ေတြပါ၀င္လာေအာင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ အျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတကယ့္ကို ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ အစပ်ဳိးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယခု ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိအေနျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္လ၊ ႏွစ္လအတြင္းမွာ ယခုအစီအစဥ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိုစတင္ေဆာင္ရြက္သြားခ်င္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို နိစၥဓူ၀ လုိအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသည့္ အတြက္ ဒုကၡခံေနရသည့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ တစ္ရက္စီ၏ ၂၄ နာရီသည္ နည္းသည့္အခ်ိန္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မခံစားရသူမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီသည္ ဘာမွ မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရညီလာခံကိုအျမန္ဆံုးေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစား၍ လက္ရွိJMC – U ၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သင္ယူစရာရွိသည္မ်ားကိုမိမိတို႔ကိုသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုျပင္ ဆက္ၿပီးေအာင္ျမင္ ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ မပါ၀င္ေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကို ၀ိုင္း၀န္း အႀကံျပဳေစလိုပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က JMC အေနျဖင့္ NCA ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု ထိန္းသိမ္းလိုုက္နာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ အတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ပါ စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာ အခ်က္ (၅၅) ခ်က္ကိုု လက္မွတ္ေရးထုုိးသူမ်ားအားလုုံး လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သြားေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ JMC ကိုု ျပည္ေထာင္စုု၊ ျပည္နယ္ နဲ႕ ေဒသဆိုုင္ရာ အဆင့္မ်ားဆိုုျပီး အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ အဆင့္တိုုင္းတြင္ အစိုုးရ၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ နွင့္ အရပ္သား ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ JMC ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ကိုု အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ အဆင့္တိုုင္းတြင္လည္း ရုုံးအဖြဲ႕မ်ား ကိုုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ JMC-U အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုုိ (၂၆)ဦးျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ႏိုုင္ငံေတာ္၏ အတိုုင္ပင္ခံ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ JMC-U ၏ အစိုုးရ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားကိုု ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းစရာ ရွိသည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

JMC ၏ လုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ရလဒ္မ်ား အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးျပီး (၆) လ အတြင္း အေသးစား ထိေတြ႕မႈ (၃) ၾကိမ္သာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုုင္ငံမ်ားမွ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးသူေတြအၾကား ထိေတြ႕တိုုက္ပြဲေတြ မရွိသေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သိုု႕ေသာ္ JMC ၏ လက္ရွိ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ စနစ္တက် လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ေသာ အေျခ အေနသိုု႕ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးကိုု အေျခခံျပီး လုုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူအေျပာင္းအလဲလုုပ္သည့္အခါ၊ ေျမျပင္တပ္မ်ား အေျပာင္း အလဲလုုပ္သည့္အခါမ်ားတြင္ လက္ရွိတည္ျငိမ္မႈကိုု ဆက္ထိန္းႏိုု္င္ရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ JMC လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္သည့္ ယႏၱရား တစ္ခုု ျဖစ္လာေစရန္ အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤယႏၱရား တစ္ခုု ျဖစ္လာရန္ အဓိကက်သည့္ အလုုပ္အဖြဲ႕ (ရံုုးအဖြဲ႕) အဆင့္ဆင့္ကိုု ဖြဲ႕စည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

အလုုပ္အဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ကိုု ဖြဲ႕စည္းလည္ပတ္ႏိုုင္ရန္ လိုုအပ္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏကိုု စိစစ္တြက္ခ်က္ထားျပီး ႏိုုင္ငံတကာမွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္လည္း ညိွႏိူင္းေဆြးေႏြးထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ (၃) ႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်တ္ကိုု အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၅)သန္းခန္႕ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံ တကာတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္သည့္ လုုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ မိမိတို႕၏ ခန္႕မွန္းကုုန္က်စရိတ္မွာ (၅)ဆေက်ာ္ သက္သာပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းဘတ္ဂ်တ္ကို ကမာၻ႕ကုလသမဂၢမွ ကမကထျပဳျပီး အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ ညိွႏိူင္းေဆြးေႏြးထားေၾကာင္း၊ UN Peace Building Fund မွ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္ လ်ာ ထားသည္ ဟု သိရွိရေၾကာင္း၊ JMC လုုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ား စတင္လည္ပတ္ ႏိုုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုုးရ အသစ္မွ JMC တည္ရွိမႈကိုု အသိအမွတ္ျပဳေပးျပီးမွသာ ႏိုုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားက အေထာက္အပံ့မ်ားကိုု ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသူမ်ား အၾကား ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈမ်ား ရပ္စဲျပီး ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႕ JMC အေနျဖင့္ အားသြန္ခြန္ စိုုက္ လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဟု သေဘာထားျပဳအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္း ဇက္ဖိုးႏွင့္ ဦးျပည့္စံု တို႔က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊခါးက ေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အက်ယ္ တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

အလားတူ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက JMC အား အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ထားရွိေရး၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ထားရွိေရးကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက ျပည္တြင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ညွိႏႈိင္းႏုိင္ေရး ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဦးကိုကိုၾကီးက အရပ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရး ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးသာမက အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုပါ ျခဳံငုံႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူ အနည္းဆုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခိုင္ျမေစရန္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မရွိေသးသည့္ က်န္အဖြဲ႕မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ အျမန္ဆုံးေခၚယူက်င္းပႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆုံး က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိက် မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ခိုင္ခိုင္ မာမာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ဝုိင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဌာန ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(Joint Cease fire Monitoring Committee – JMC)သည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား အား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုအကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္၊ ႏွစ္ဘက္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုေကာ္မတီ National Reconciliation and Peace Centre (NRPC) ဖြဲ႕စည္းေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္၍ လာမည့္ ေမလ ဒုတိယပတ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/

...........................................................
■ လာမည့် တစ်လ၊ နှစ်လအတွင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို စတင်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း ပြောကြား ■

နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၂၇

လာမည့် တစ်လ၊ နှစ်လအတွင်း နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု ပင်လုံညီလာခံကို စတင်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်း ပြောကြားသည်။

နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-U) အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ယနေ့ မွန်းလွဲ (၂)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lake View ဟိုတယ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီဝင်များက နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား တစ်ဦးချင်း မိတ်ဆက်ကြသည်။

ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က JMC ကော်မတီဝင်များအား ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းနှင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။

ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ငန်းများ တည်တ့ံခိုင်မြဲမှလည်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ JMC-U ထဲတွင် ပါ၀င်ကြသူများသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ လုပ်နေသည့် ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးအစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး လေ့လာထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်၍ ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးများတွင် သဘောတူညီမှုထက် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးက ပိုမိုခက်ခဲသည်ကို သိကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ် အများစု၏ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း သည် လပိုင်းအတွင်း ပြန်ပျက်သွားသည်ကို မိမိအနေဖြင့် ကြားသိရပါကြောင်း၊ ဤသည်မှာ JMC – U က မည်မျှ အရေးကြီးသည်ကို ပြသသည့် သက်သေဖြစ်ပါကြောင်း။ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးများ တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ရန်သည် အလွန်အရေးကြီးပါကြောင်း၊ လက်မှတ်ထိုးရေးသည် ပထမခြေလှမ်းပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးများ တည်တံ့ ခိုင်မြဲခြင်း မရှိပါက တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆက်လက်သွား၍ မရနိုင်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် JMC – U အနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အဆင်ပြေချောမွေစွာ စတင်လုပ်ဆောင် နေသည်ဟု နားလည်ထားပါကြောင်း၊ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ ဆိုသည့်အတိုင်း ကောင်းမွန်သော လက္ခဏာများပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ JMC – U ထဲတွင် အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားများနှင့် အရပ်ဘက်အပါအဝင် အဘက်ဘက်မှ ပါ၀င်ကြသည့်အတွက် ပါ၀င် သင့် ပါ၀င်ထိုက်သူများ စုံစုံလင်လင် ပါ၀င်သည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ယူဆပါကြောင်း၊ ပါသင့် ပါထိုက်သူများသည် ယခုခေတ်စကားအရ Stakeholder ဆိုသည့် စကားက တွင်ကျယ် နေပါကြောင်း၊ Stakeholder ကို တိတိကျကျ တွေးခေါ်မည်ဆိုပါက ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်တွင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းပါ၀င် ပတ်သက်နေသူဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည် ဖြစ်ပါကြောင်း။


အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း ပါ၀င်ပတ်သက် နေသူများမှာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား အားလုံးပင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မည်သူမှလည်း မကျန်ပါ ကြောင်း၊ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား သန်း ငါးဆယ်ကျော်ပါ၀င်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွင် ပါ၀င် လုပ်နိုင်သည်ဆိုတာက လက်တွေ့မကျပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် မည်သူ များ ပါ၀င်သင့်သည်ကို အများကြီး စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် JMC ထဲတွင် ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူများ မည်သူများ ပါ၀င်ရမည်ကို စပြီး စဉ်းစား၍ ယခုလုပ်ငန်းစဉ်မှ များစွာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်မည် ဟု မိမိ ထင်ပါကြောင်း။

ဆက်လုပ်ရမည့် လုပ်ငန်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံဖြစ်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရာ၌ ယခင် သဘောတူညီထားသည့်များရှိပြီး ပြုပြင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စီစဉ်ထား၍ လိုအပ်ပါက ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ JMC – U ၏ အတွေ့အကြုံများသည် ယခုလိုဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ JMC – U ထဲမှာ အဘက်ဘက်က ပါသင့်ပါထိုက်သူများကိုကိုယ်စားပြုသူများဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အတွက် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကိုသိရှိပြီးမည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်သွားမည်ကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားကြမည်ဟုမိမိအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့စဉ်းစားထားသည်များကိုအခြေခံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုမည်သို့ကျင်းပသွားမည်ဆိုသည့် အကြံဉာဏ်များကိုရရှိမည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း၊ JMC – U နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် မိမိအနေဖြင့် အတွေ့အကြံုများကိုနားထောင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါကြောင်း။JMC – U ၏ တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်သည့်တာဝန်သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတည်မြဲဖို့ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ဘက်ကမှ မကျေနပ်စရာမရှိရန်၊ အမှန်အမှား၊ တရားမျှတမှုရှိမရှိတို့ကိုJMC – U က အဓိကထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် သွားရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမကျိုးပျက်အောင်၊ မကျိုးဖောက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအောင်မြင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ JMC – U ၏ အကြံဉာဏ်များထဲတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံအောင်မြင်ဖို့အတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်သွားသင့်သည်ကိုမိမိတို့အနေဖြင့် သိချင်ပါကြောင်း၊ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးမကျိုးဖောက်ရန်အတွက် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်မှာJMC – U ၏ တိုက်ရိုက်ချက်ချင်း လက်ငင်းတာဝန် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရမည့် အရေးကြီးတာဝန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံများကိုမည်သို့အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက် ရမည်ဆိုသည့် အကြံဉာဏ်များကိုလိုချင်ပါကြောင်း။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အားလုံးပါ၀င်စေချင်ပါကြောင်း။ အားလုံးမပါ၀င်သေးသည်ကို အများသိပါကြောင်း၊ အားလုံး မပါ၀င်သေးသည့်အတွက် မိမိတို့ စိတ်ပျက်ရမည် မဟုတ်ပါ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အားလုံးပါ၀င်အောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုမိမိတို့အနေဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစား အဖြေရှာသွားရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

မိမိအနေဖြင့် တကယ်စေတနာမှန်ပါက မအောင်မြင်စရာမရှိပါကြောင်း၊ အလုပ် တစ်ခုကိုလုပ်သည့်နေရာတွင် အထူးသဖြင့် အများနှင့် စုပေါင်းပြီးလုပ်သည့်နေရာတွင် အပေးအယူဆိုရာ၌ အဓိကအားဖြင့် ကိုယ်ဘာပေးမည်ဆိုသည်ကိုတစ်ယောက်ခြင်း၊ တစ်ယောက်ခြင်းကစဉ်းစားပေးပါကအများကြီးအောင်မြင်မည်ဟုမိမိအနေဖြင့် ထင်ပါ ကြောင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းက ငါဘာယူလို့ရမလည်းဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် လာပါက ပိုခက်ခဲလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အပေးအယူဟုဆိုသည့် နေရာတွင် နိုင်ငံပေါ်ထားသည့် စေတနာ၊ မိမိဂုဏ်သိက္ခာအရကိုယ်ဘာပေးနိုင်သည်ကိုဦးစားပေး၍ ဆွေးနွေးစဉ်းစားစေချင်ပါကြောင်း၊ ကိုယ်ဘာလိုချင်လဲ ကြည့်မည်ဆိုပါကတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ပြည်ထောင်စုကြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့၊ ညီညွတ်မှုဖို့ သည် လွယ်မည်မဟုတ်ပါကြောင်း။

ယခုအစည်းအဝေးကစပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဦးတည် ပြီးဆောင်ရွက်သည့်အခါတွင် တစ်ယောက်စီတိုင်းကငါတို့ဘာပေးနိုင်သလဲ ဆိုသည့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှု၊ ကိုယ်ဘာပေးနိုင်လဲ ဆိုသည် အဓိက စဉ်းစား၍ ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားကူညီစေချင်ပါကြောင်း၊ ယခုလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားပါကအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုလည်းခိုင်မာအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့်အပြင် မပါ၀င်သေးသည့်အဖွဲ့များကို ပါ၀င်လာရန်နှင့် ပါ၀င် နိုင်အောင် အခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထို့သို့ ဆောင်ရွက် နေစဉ်အတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုစတင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

မိမိအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွင် မပါ၀င်သေးသည့် အဖွဲ့များပါ၀င်ရေးတို့သည် တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ရမည့် မျဉ်းပြိုင်များဖြစ်ပါကြောင်း။ တစ်ခုပြီးမှ တစ်ခုလုပ်၍ မရပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ယခုမှစ၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးခိုင်မြဲအောင်လုပ်ခြင်းဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရဲ့ အကျိုးဆက်ကို ပြည်သူများကမည်သို့ ခံစားရသည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်သာထင်သာပြနိုင်ခြင်းဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှာ မပါ၀င်သေးသည့် တခြားအစုအဖွဲ့တွေပါ၀င်လာအောင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဆွဲဆောင်နိုင်မည့် အပြင် တစ်ချိန်တည်းမှာတကယ့်ကို ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရမယ့် ညီလာခံများ ကျင်းပနိုင်ရန် မိမိတို့ အစပျိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။

ယခု ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် မိမိအနေဖြင့် အချိန်ဆွဲဆောင်ရွက်သွားမည် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ တစ်လ၊ နှစ်လအတွင်းမှာ ယခုအစီအစဉ်များကို ပြီးမြောက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုစတင်ဆောင်ရွက်သွားချင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို နိစ္စဓူဝ လိုအပ်နေပါကြောင်း၊ နေ့စဉ် ငြိမ်းချမ်းရေးမရသည့် အတွက် ဒုက္ခခံနေရသည့် မိမိတို့ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအတွက် တစ်ရက်စီ၏ ၂၄ နာရီသည် နည်းသည့်အချိန် မဟုတ်ပါကြောင်း၊ မခံစားရသူများအတွက် ၂၄ နာရီသည် ဘာမှ မဟုတ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြင့် နေထိုင်နိုင်ရန် ငြိမ်းချမ်းရေညီလာခံကိုအမြန်ဆုံးအောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစား၍ လက်ရှိJMC – U ၏ လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သင်ယူစရာရှိသည်များကိုမိမိတို့ကိုသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထိုပြင် ဆက်ပြီးအောင်မြင် အောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်၊ မပါ၀င်သေးသည့်အဖွဲ့များ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်ထဲမှာ ပါ၀င်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်အောင် မည်သို့ဆောင်ရွက်သွားမည်ကို ၀ိုင်းဝန်း အကြံပြုစေလိုပါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။

ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့် ကြည့်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်က JMC အနေဖြင့် NCA ကိုု အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ စစ်ဖက်ဆိုုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကိုု ထိန်းသိမ်းလိုုက်နာ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားရန် အတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် NCA ပါ စစ်ဖက်ဆိုုင်ရာ အချက် (၅၅) ချက်ကိုု လက်မှတ်ရေးထုုိးသူများအားလုုံး လိုုက်နာဆောင်ရွက်သွားစေရန် ဦးတည် ဆောင် ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ JMC ကိုု ပြည်ထောင်စုု၊ ပြည်နယ် နဲ့ ဒေသဆိုုင်ရာ အဆင့်များဆိုုပြီး အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ အဆင့်တိုုင်းတွင် အစိုုးရ၊ တိုုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုုင် နှင့် အရပ်သား ကုုိယ်စားလှယ်များဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ JMC ကော်မတီ အဆင့်ဆင့်ကိုု အထောက်အကူပြုရေးအတွက် အဆင့်တိုုင်းတွင်လည်း ရုုံးအဖွဲ့များ ကိုုလည်း ဖွဲ့စည်းထားရှိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအချိန်တွင် JMC-U အဖွဲ့ဝင်များကုုိ (၂၆)ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ အခြေအနေအချိန်အခါ လိုုအပ်ချက်များအရ နိုုင်ငံတော်၏ အတိုုင်ပင်ခံ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့် JMC-U ၏ အစိုုးရ ကိုုယ်စားလှယ်များကိုု ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းစရာ ရှိသည်များကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း။

JMC ၏ လုုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု ရလဒ်များ အနေဖြင့် NCA လက်မှတ်ရေးထိုုးပြီး (၆) လ အတွင်း အသေးစား ထိတွေ့မှု (၃) ကြိမ်သာ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ အခြားနိုုင်ငံများမှ ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ဖြစ်စဉ်များနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပါက NCA လက်မှတ်ရေးထိုုးသူတွေအကြား ထိတွေ့တိုုက်ပွဲတွေ မရှိသလောက် လျှော့ချနိုုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ သိုု့သော် JMC ၏ လက်ရှိ လုုပ်ငန်းစဉ်များကိုု ထိရောက်စေရန်အတွက် စနစ်တကျ လုုပ်ဆောင်နိုုင်သော အခြေ အနေသိုု့ မရောက်ရှိသေးကြောင်း၊ နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ၏ နားလည်မှုနှင့် ဆက်ဆံ ရေးကိုု အခြေခံပြီး လုုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်နေရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး လုုပ်ငန်းစဉ်တွင် လူအပြောင်းအလဲလုုပ်သည့်အခါ၊ မြေပြင်တပ်များ အပြောင်း အလဲလုုပ်သည့်အခါများတွင် လက်ရှိတည်ငြိမ်မှုကိုု ဆက်ထိန်းနိုု်င်ရန် အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် JMC လုုပ်ငန်းစဉ်များကိုု စနစ်တကျအကောင်အထည်ဖော်နိုုင်သည့် ယန္တရား တစ်ခုု ဖြစ်လာစေရန် အချိန်ယူတည်ဆောက်ရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဤယန္တရား တစ်ခုု ဖြစ်လာရန် အဓိကကျသည့် အလုုပ်အဖွဲ့ (ရုံုးအဖွဲ့) အဆင့်ဆင့်ကိုု ဖွဲ့စည်း အကောင် အထည်ဖော်သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း။

အလုုပ်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်ကိုု ဖွဲ့စည်းလည်ပတ်နိုုင်ရန် လိုုအပ်သည့် ငွေကြေးပမာဏကိုု စိစစ်တွက်ချက်ထားပြီး နိုုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့်လည်း ညှိနိူင်းဆွေးနွေးထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းလုုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် (၃) နှစ်စာ ဘတ်ဂျတ်ကိုု အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅)သန်းခန့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြောင်း၊ နိုုင်ငံ တကာတွင် ပြုလုုပ်ခဲ့ကြသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်သည့် လုုပ်ငန်း များနှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်လျှင် မိမိတို့၏ ခန့်မှန်းကုုန်ကျစရိတ်မှာ (၅)ဆကျော် သက်သာပါ ကြောင်း၊ ယင်းဘတ်ဂျတ်ကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ ကမကထပြုပြီး အထောက်အပံ့ပြုရန် ညှိနိူင်းဆွေးနွေးထားကြောင်း၊ UN Peace Building Fund မှ အထောက်အပံ့ပြုရန် လျာ ထားသည် ဟု သိရှိရကြောင်း၊ JMC လုုပ်ငန်းများနှင့် အလုုပ်အဖွဲ့များ စတင်လည်ပတ် နိုုင်ရေးအတွက် လက်ရှိအစိုုးရ အသစ်မှ JMC တည်ရှိမှုကိုု အသိအမှတ်ပြုပေးပြီးမှသာ နိုုင်ငံတကာ အလှူရှင်များက အထောက်အပံ့များကိုု ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုုးထားသူများ အကြား ပစ်ခတ်တိုုက်ခိုုက်မှုများ ရပ်စဲပြီး နိုုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုုင်ရေးအတွက် မိမိတို့ JMC အနေဖြင့် အားသွန်ခွန် စိုုက် လုုပ်ဆောင်သွားမည် ဟု သဘောထားပြုအပ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။

ဆက်လက်၍ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်စောအိုင်း ဇက်ဖိုးနှင့် ဦးပြည့်စုံ တို့က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားကြသည်။

ယင်းနောက် ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာရွှေခါးက ကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို အကျယ် တဝင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

အလားတူ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးက JMC အား အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထားရှိရေး၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် ထားရှိရေးကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။

ဆက်လက်၍ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းက ပြည်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းမှုများ ညှိနှိုင်းနိုင်ရေး ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။

ထို့နောက် ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ၏ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုကြီးက အရပ်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်နိုင်ရေး ရှင်းလင်း တင်ပြသည်။

နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် ပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြောကြားပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးသာမက အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးကိုပါ ခြုံငုံနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူ အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ခိုင်မြစေရန်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးမှု မရှိသေးသည့် ကျန်အဖွဲ့များ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လာနိုင်စေရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တိကျ မှန်ကန်သော အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ် ခိုင်ခိုင် မာမာ ချမှတ်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ဌာန ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ(Joint Cease fire Monitoring Committee – JMC)သည် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ မူဝါဒချမှတ်သူများ အား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် မူဝါဒဆိုင်ရာ ကူညီပံ့ပိုးပေးရန်၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးအတွက် ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်ပေးသည့် ယန္တရားတစ်ခုအကာင်အထည်ဖော်နိုင် ရန်၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကို တည်ငြိမ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်၊ နှစ်ဘက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်စေရန်နှင့် ပဋိပက္ခ ဒေသများတွင် ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် ဆိုသည့် ရည်မှန်းချက်များကို အခြေခံ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီ National Reconciliation and Peace Centre (NRPC) ဖွဲ့စည်းရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်၍ လာမည့် မေလ ဒုတိယပတ်အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)