ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေထ႐ုပၸတိၲအက်ဥ္းသက္ေတာ္ (၉၅)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္ (၇၅) ဝါေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္းသာသနာ့ ရိပ္သာ ဆရာေတာ္ႀကီး သည္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂ဝ၃ ခုႏွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္) ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တံတားကေလးေက်းရြာ ေရႊဘိုစု၌ ခမည္းေတာ္ ဦးေဖ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚခ်စ္စုတုိ႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့ေသာ နဝမ သားရတနာ ျဖစ္ပါသည္။

ခုနစ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ပဲခူးေကာ့ခ်ဲေက်းရြာ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္ဇာဂရ ထံတြင္ ပညာစတင္ သင္ယူကာ ေက်ာင္းသားအရြယ္ကပင္ ကဝၿမိဳ႕နယ္ အုႏၷဲရြာ ဒကၡိဏာ႐ံုေရႊက်င္တုိက္ ပရိယတၱိအာဂံုစာျပန္ ပြဲတြင္ ပထမငယ္ႏွင့္ ပထမလတ္
တို႔ကို ျပန္ဆုိေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

(၁၂)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ ဇာဂရထံ၌ပင္ ရွင္သာမေဏ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ သည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္အရြယ္တြင္ ပဲခူးေက်ာက္ တန္းရြာ မဟာေဗာဓိေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး အရွင္ေကလာသ မဟာေထရ္ ထံေရာက္ရွိကာ ေန႔ဝါ ညဝါဆိုင္ရာ က်မ္းစာမ်ား ဆက္လက္ သင္ၾကားရင္း
ေက်ာက္တန္း မဟာေဗာဓိေတာရတုိက္ ပရိယတၱိ အာဂံုစာျပန္ပြဲ တြင္ ပထမႀကီးတန္းကို ျပန္ဆုိေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့သည္။

သက္ေတာ္(၂ဝ)ျပည့္ေသာအခါ ၁၃ဝ၂ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ၈ ရက္ေန႔ တြင္ ေက်ာက္တန္းရြာ ဦးဘိုဟန္-ေဒၚေသာင္းတို႔၏ ပစၥယာႏုဂၢဟကို ခံယူလ်က္ မဟာေဗာဓိေတာရတုိက္ ခ႑သိမ္ေတာ္ႀကီး၌ မဟာ ေဗာဓိေတာရ ဆရာေတာ္ ကို ဥပဇၩာယ္ျပဳ၍ ရဟန္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလတြင္ သဃၤန္းကြၽန္း က်ဳိကၠစံ ေရႊက်င္တုိက္သစ္တြင္ အကူစာခ်ဆရာေတာ္ အျဖစ္ စာေပပို႔ခ်ရင္း ၁၃ဝ၈ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၂၆)ႏွစ္တြင္ ေရွးဦးအစ က်င္းပေသာ ပါဠိပထမျပန္စာေမး ပြဲတြင္ ပထမလတ္တန္း ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ၁၃ဝ၉ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ (၂၇)ႏွစ္တြင္ ပထမႀကီးတန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ ေစတိယဂၤဏ ပရိယတၱိသီးျခား စာသင္တန္းကိုလည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၁ဝ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္(၂၈)ႏွစ္တြင္ မႏၲေလး မဟာ ဝိသုဒၶါ႐ံုတုိက္သစ္၌ ဇီးပင္ဆရာေတာ္ အရွင္သုဇာတေထရ္ ကုိ မီွခိုလ်က္ ဆရာျမတ္မ်ားထံမွ စာခ်တန္းဆုိင္ရာ အထက္တန္းပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာတုိ႔ကို ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးတိုက္မွ လည္းေကာင္း၊ ဆရာ ဦးေအာင္ျမတ္ထြဋ္ ထံမွ လည္းေကာင္း၊ သံလ်င္သေျပကန္ ဓမၼိကာရာမတုိက္ အရွင္ဝါေသ႒ာ ဘိဝံသထံမွ လည္းေကာင္း စာခ်တန္းဆုိင္ရာ နည္းနာနိႆယ တို႔ကို ေလ့လာ ဆည္းပူး ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သက္ေတာ္ (၃ဝ)အရြယ္ ၁၃၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သိရီပဝရ ဓမၼာစရိယတန္းႏွင့္ သာသနဓဇ သိရီပဝရ စာခ်တန္းကို ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။
၁၃၁၄ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္္(၃၁)ႏွစ္တြင္ ေစတိယဂၤဏ စာခ်တန္းကုိ ပထမျဖင့္ ေျဖ ဆုိေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၁၆ ခုႏွစ္ သက္ေတာ္(၃၃)ႏွစ္တြင္ စာခ်ရင္း ဆ႒သဂၤါယနာတင္ကိစၥ၊ ပါဠိဝိေသာဓက ကိစၥတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၁၃၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတိ ပ႒ာန္ဝိပႆနာလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ ေလ့လာ ဆည္းပူး ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးထံသို႔ေရာက္ လာၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးေပးအပ္ေသာ တာဝန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

၁၃၂ဝျပည့္ႏွစ္ သက္ေတာ္ (၃၇) ႏွစ္တြင္ သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံ ကိုလံဘုိၿမိဳ႕၌ ကမၼ႒ာန္းဌာနသစ္ဖြင့္ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ဆရာေတာ္အား ေခၚေဆာင္ သြား၍ ဆရာေတာ္သည္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အတုိင္း (၃)ႏွစ္နီးပါး ပဋိပတၱိ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်န္းမာေရး မျပည့္စံုသျဖင့္ မဟာစည္ေတာ္ဘုရားႀကီးထံ ျပန္လာခဲ့ၿပီး ပရိယတၱိ ပဋိပတၱိ နည္းနာနိႆယမ်ား ကို ဆက္လက္ ဆည္းပူးရင္း တရားအားထုတ္ရန္ လာေရာက္ေသာ ေယာဂီ မ်ားကို ေဟာၾကားၫႊန္ျပဆံုးမေပးခဲ့ပါသည္။

၁၃၄ဝ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၇၉ခုႏွစ္)တြင္ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာ၌ နာယကဆရာေတာ္ တစ္ပါးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ႀကီး စံလြန္ေတာ္မူသြားေသာအခါ ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္အျဖစ္ (၈)ႏွစ္တာမွ် သာသနာ့ဝန္ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

၁၃၅၂ခုႏွစ္ (၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္) သက္ေတာ္(၆၈)ႏွစ္ တြင္ အမွတ္(၈ဝ-က) သံလြင္လမ္း ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ ပ႑ိ တာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း သာသနာ့ ရိပ္သာကို စတင္တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး အနာဂတ္ သာသနာေရး အတြက္ပါ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ ပရိယတ္ မကင္းေသာ ပဋိပတ္၊ ပဋိပတ္ မေကာင္းေသာ ပရိယတ္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းကို ဗုဒၶနည္းက် မဟာစည္ ဆရာေတာ္ ႀကီး၏ ၾသဝါဒေတာ္အတုိင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

၁၃၆၉ ခုႏွစ္(၂ဝဝ၇ခုႏွစ္) သက္ေတာ္(၈၆)ႏွစ္တြင္ ႏွလံုးခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္၊ ထုိင္ဝမ္၊ နီေပါ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပါ ၾကြေရာက္ကာ ဓမၼဂုဏ္ ရည္မ်ား ျပသေပးခဲ့ပါသည္ ။ ျပည္တြင္းတြင္ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဆယ္မုိင္ကုန္း၊ သန္လ်င္၊ ေထာက္ၾကန္႔၊ လွည္းကူး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ျပင္ဦးလြင္ ရိပ္သာခြဲ မ်ားရွိလာၿပီး ျပည္ပတြင္ နီေပါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကိုရီးယား၊ အဂၤလန္၊ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ ရိပ္သာခြဲမ်ား ရွိလာကာ ဓမၼအလင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ေတာ္ဖို႔ထက္ လူေကာင္း၊ လူမြန္ေလးမ်ား ျဖစ္လာၾကေစရန္ ဗုဒၶအဆံုးအမ၊ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ကိန္းေအာင္းက်င့္သံုးလာေစရန္အတြက္ ေႏြရာသီ တစ္လတာ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳသင္တန္းကိုလည္း ယခုႏွစ္တြင္ (၂၆)ႀကိမ္တုိင္တုိင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားျပသဆံုးမေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၃၆၄ခုႏွစ္ (၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္)မွစ၍ ဝါတြင္းကာလမ်ားတြင္လည္း အပတ္စဥ္ ဥပုသ္ေန႔တုိင္း ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈမ်ား သင္ၾကားျပသေပးေတာ္မူခဲ့ပါ သည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ပရိယတ္မကင္းေသာ ပဋိပတ္၊ ပဋိပတ္မကင္းေသာ ပရိယတ္သာသနာကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ျပဳရင္း သက္ေတာ္(၉၅)ႏွစ္ ဝါေတာ္(၇၅)ဝါ အရြယ္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၉ ရက္၊ သႀကၤန္အတက္ေန႔၊ စေနေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္)တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဘာမြန္ ဂတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေဆး႐ံုႀကီး (Burmungard International Hospital) တြင္ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၈ နာရီ ဝ၅ မိနစ္ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၃၅ မိနစ္)၌ ဘုရားရွင္ပင္ မလြန္ဆန္ ႏုိင္ေသာ အနိစၥ သေဘာႏွင့္ေတြ႕ ရ၍ ခႏၶာဝန္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ စံလြန္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar

..........................................


ကျေးဇူးတော်ရှင် ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်းသာသနာ့ ရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂ဝ၃ ခုနှစ် ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၉ ရက်(ခရစ်နှစ် ၁၉၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်) ကြာသပတေးနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ တံတားကလေးကျေးရွာ ရွှေဘိုစု၌ ခမည်းတော် ဦးဖေ၊ မယ်တော် ဒေါ်ချစ်စုတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သော နဝမ သားရတနာ ဖြစ်ပါသည်။

ခုနစ်နှစ်သားအရွယ်တွင် ပဲခူးကော့ချဲကျေးရွာ ကျောင်းဆရာတော် အရှင်ဇာဂရ ထံတွင် ပညာစတင် သင်ယူကာ ကျောင်းသားအရွယ်ကပင် ကဝမြို့နယ် အုန္နဲရွာ ဒက္ခိဏာရုံရွှေကျင်တိုက် ပရိယတ္တိအာဂုံစာပြန် ပွဲတွင် ပထမငယ်နှင့် ပထမလတ်
တို့ကို ပြန်ဆိုအောင်မြင် တော်မူခဲ့သည်။

(၁၂)နှစ်သားအရွယ်တွင် ဆရာတော်အရှင် ဇာဂရထံ၌ပင် ရှင်သာမဏေ အဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူ သည်။ အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ်တွင် ပဲခူးကျောက် တန်းရွာ မဟာဗောဓိတောရ ဆရာတော်ကြီး အရှင်ကေလာသ မဟာထေရ် ထံရောက်ရှိကာ နေ့ဝါ ညဝါဆိုင်ရာ ကျမ်းစာများ ဆက်လက် သင်ကြားရင်း
ကျောက်တန်း မဟာဗောဓိတောရတိုက် ပရိယတ္တိ အာဂုံစာပြန်ပွဲ တွင် ပထမကြီးတန်းကို ပြန်ဆိုအောင်မြင် တော်မူခဲ့သည်။

သက်တော်(၂ဝ)ပြည့်သောအခါ ၁၃ဝ၂ ခုနှစ် တပို့တွဲလဆန်း ၈ ရက်နေ့ တွင် ကျောက်တန်းရွာ ဦးဘိုဟန်-ဒေါ်သောင်းတို့၏ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟကို ခံယူလျက် မဟာဗောဓိတောရတိုက် ခဏ္ဍသိမ်တော်ကြီး၌ မဟာ ဗောဓိတောရ ဆရာတော် ကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍ ရဟန်း အဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူသည်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလတွင် သင်္ဃန်းကျွန်း ကျိုက္ကစံ ရွှေကျင်တိုက်သစ်တွင် အကူစာချဆရာတော် အဖြစ် စာပေပို့ချရင်း ၁၃ဝ၈ ခုနှစ် သက်တော် (၂၆)နှစ်တွင် ရှေးဦးအစ ကျင်းပသော ပါဠိပထမပြန်စာမေး ပွဲတွင် ပထမလတ်တန်း ကို အောင်မြင်တော်မူခဲ့သည်။ ၁၃ဝ၉ ခုနှစ် သက်တော် (၂၇)နှစ်တွင် ပထမကြီးတန်း ကိုလည်းကောင်း၊ စေတိယင်္ဂဏ ပရိယတ္တိသီးခြား စာသင်တန်းကိုလည်းကောင်း အောင်မြင် တော်မူခဲ့ပါသည်။

၁၃၁ဝ ခုနှစ် သက်တော်(၂၈)နှစ်တွင် မန္တလေး မဟာ ဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၌ ဇီးပင်ဆရာတော် အရှင်သုဇာတထေရ် ကို မှီခိုလျက် ဆရာမြတ်များထံမှ စာချတန်းဆိုင်ရာ အထက်တန်းပါဠိ အဋ္ဌကထာ ဋီကာတို့ကို လေ့လာဆည်းပူး ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဘုရားကြီးတိုက်မှ လည်းကောင်း၊ ဆရာ ဦးအောင်မြတ်ထွဋ် ထံမှ လည်းကောင်း၊ သံလျင်သပြေကန် ဓမ္မိကာရာမတိုက် အရှင်ဝါသေဋ္ဌာ ဘိဝံသထံမှ လည်းကောင်း စာချတန်းဆိုင်ရာ နည်းနာနိဿယ တို့ကို လေ့လာ ဆည်းပူး တော်မူခဲ့ပါသည်။

သက်တော် (၃ဝ)အရွယ် ၁၃၁၃ ခုနှစ်တွင် သိရီပဝရ ဓမ္မာစရိယတန်းနှင့် သာသနဓဇ သိရီပဝရ စာချတန်းကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
၁၃၁၄ ခုနှစ် သက်တော််(၃၁)နှစ်တွင် စေတိယင်္ဂဏ စာချတန်းကို ပထမဖြင့် ဖြေ ဆိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါသည်။

၁၃၁၆ ခုနှစ် သက်တော်(၃၃)နှစ်တွင် စာချရင်း ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ကိစ္စ၊ ပါဠိဝိသောဓက ကိစ္စတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ၁၃၁၇ ခုနှစ်တွင် သတိ ပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကို ဆက်လက် လေ့လာ ဆည်းပူး ရန် ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးထံသို့ရောက် လာပြီး ဆရာတော်ကြီးပေးအပ်သော တာဝန်တို့ကို ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်။

၁၃၂ဝပြည့်နှစ် သက်တော် (၃၇) နှစ်တွင် သီဟိုဠ်နိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့၌ ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနသစ်ဖွင့်ရန် ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးသည် ဆရာတော်အား ခေါ်ဆောင် သွား၍ ဆရာတော်သည် မဟာစည် ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သြဝါဒတော်အတိုင်း (၃)နှစ်နီးပါး ပဋိပတ္တိ သာသနာပြု လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျန်းမာရေး မပြည့်စုံသဖြင့် မဟာစည်တော်ဘုရားကြီးထံ ပြန်လာခဲ့ပြီး ပရိယတ္တိ ပဋိပတ္တိ နည်းနာနိဿယများ ကို ဆက်လက် ဆည်းပူးရင်း တရားအားထုတ်ရန် လာရောက်သော ယောဂီ များကို ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမပေးခဲ့ပါသည်။

၁၃၄ဝ ခုနှစ် (ခရစ်နှစ် ၁၉၇၉ခုနှစ်)တွင် မဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ၌ နာယကဆရာတော် တစ်ပါးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၂ ခုနှစ် မဟာစည် ဆရာတော်ကြီး စံလွန်တော်မူသွားသောအခါ သြဝါဒါ စရိယ ဆရာတော်အဖြစ် (၈)နှစ်တာမျှ သာသနာ့ဝန်ကို ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်တော် မူခဲ့ပါသည်။

၁၃၅၂ခုနှစ် (၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်) သက်တော်(၆၈)နှစ် တွင် အမှတ်(၈ဝ-က) သံလွင်လမ်း ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော ပဏ္ဍိ တာရာမ ရွှေတောင်ကုန်း သာသနာ့ ရိပ်သာကို စတင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့ပြီး အနာဂတ် သာသနာရေး အတွက်ပါ အမြော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့် ပရိယတ် မကင်းသော ပဋိပတ်၊ ပဋိပတ် မကောင်းသော ပရိယတ် သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို ဗုဒ္ဓနည်းကျ မဟာစည် ဆရာတော် ကြီး၏ သြဝါဒတော်အတိုင်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

၁၃၆၉ ခုနှစ်(၂ဝဝ၇ခုနှစ်) သက်တော်(၈၆)နှစ်တွင် နှလုံးခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူပြီးနောက် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပ နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် အမေရိကန်၊ ထိုင်ဝမ်၊ နီပေါ၊ စင်ကာပူနိုင်ငံများသို့ပါ ကြွရောက်ကာ ဓမ္မဂုဏ် ရည်များ ပြသပေးခဲ့ပါသည် ။ ပြည်တွင်းတွင် ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ ဆယ်မိုင်ကုန်း၊ သန်လျင်၊ ထောက်ကြန့်၊ လှည်းကူး၊ မော်လမြိုင်၊ ပြင်ဦးလွင် ရိပ်သာခွဲ များရှိလာပြီး ပြည်ပတွင် နီပေါ၊ သြစတြေးလျ၊ ကိုရီးယား၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိက၊ ကနေဒါ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနှင့် ထိုင်ဝမ် ရိပ်သာခွဲများ ရှိလာကာ ဓမ္မအလင်းများ ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဆရာတော်ကြီးသည် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် တော်ဖို့ထက် လူကောင်း၊ လူမွန်လေးများ ဖြစ်လာကြစေရန် ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ၊ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုတို့ ကိန်းအောင်းကျင့်သုံးလာစေရန်အတွက် နွေရာသီ တစ်လတာ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု အခြေပြုသင်တန်းကိုလည်း ယခုနှစ်တွင် (၂၆)ကြိမ်တိုင်တိုင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပြသဆုံးမပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၆၄ခုနှစ် (၂ဝဝ၂ ခုနှစ်)မှစ၍ ဝါတွင်းကာလများတွင်လည်း အပတ်စဉ် ဥပုသ်နေ့တိုင်း ကျောင်းသား လူငယ်များအတွက် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုများ သင်ကြားပြသပေးတော်မူခဲ့ပါ သည်။

ကျေးဇူးတော်ရှင် ပဏ္ဍိတာရာမ ရွှေတောင်ကုန်း ဆရာတော်ကြီးသည် ပရိယတ်မကင်းသော ပဋိပတ်၊ ပဋိပတ်မကင်းသော ပရိယတ်သာသနာကို အားသွန် ခွန်စိုက်ပြုရင်း သက်တော်(၉၅)နှစ် ဝါတော်(၇၅)ဝါ အရွယ် ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက်၊ သင်္ကြန်အတက်နေ့၊ စနေနေ့ (ခရစ်နှစ် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်)တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ ဘာမွန် ဂတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံကြီး (Burmungard International Hospital) တွင် ဗန်ကောက်မြို့ စံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီ ဝ၅ မိနစ် (မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ရ နာရီ ၃၅ မိနစ်)၌ ဘုရားရှင်ပင် မလွန်ဆန် နိုင်သော အနိစ္စ သဘောနှင့်တွေ့ ရ၍ ခန္ဓာဝန် ချုပ်ငြိမ်းကာ စံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)