တ႐ုတ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဗမာစာရင္း သြင္းလိုက္တာလားလ၀က၏ ထုတ္ျပန္စာ၊ တာမိုးညဲေဒသ၌ ၾသဇာရိွေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးျမင့္လြင္ (ခ)
၀မ္ေကာင္းတာ့ အေၾကာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (Shan Drug Watch) က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရာထူးက မဖယ္မီ ရက္ပိုင္း အလိုမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ထပ္ အမည္ခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္ခု ထပ္ေပၚလာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးထဲမွာ လံုး၀ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိတဲ့ မုန္း၀န္း အမည္ခံ တာမိုးညဲ ေဒသခံေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။

ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ သေဘာဆႏၵ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ အမည္ခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္ခု သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက ဒီလို ထပ္ေပၚလာတဲ့ အမည္ခံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ဆိုတာ ဗမာစာကို မတတ္၊ ဗမာစကား မေျပာပဲ တ႐ုတ္ ဘာသာကိုပဲသိ၊ တ႐ုတ္စကားေျပာ၊ တ႐ုတ္နာမည္ သံုးသူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။


■ မုန္း၀န္း ဗမာ သတ္မွတ္ျခင္း

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည့္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး႒ာန အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က မတ္ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စာတစ္ေစာင္ ေပါက္ၾကားၿပီး လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။

“တာမိုးညဲ ေဒသ (မုန္း၀န္း) ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မုန္း၀န္း ဗမာဟု သတ္မွတ္ အသံုးျပဳသြားရန္ ကိစၥ” လို႔ ေခါင္းစဥ္ေပးထားတဲ့ စာကို လ၀က ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ သံုးဦးထံ ေပးပို႔ခဲ့တာပါ။ စာမွာ အေၾကာင္းအရာ ေျခာက္ခ်က္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမ တစ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ မုန္း၀န္း ဗမာလို႔ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာကို တရား၀င္ ဆက္ၿပီး အတည္ျပဳေပးဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပခဲ့တယ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ဖို႔ မုန္း၀န္း(ဗမာ)လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္လဲေပးဖို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္မွာေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး အတြက္ သူတို႔ (မုန္း၀န္း) ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳမႈမ်ား ရွိခဲ့တယ္၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၁ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းခရီးစဥ္မွာ တာမိုးညဲေဒသ မုန္း၀န္း(ဗမာ) တိုင္းရင္းသားေတြကို မုန္း၀န္း အမည္ကေန တာမိုးညဲေဒသ ဗမာတိုင္းရင္းသား အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ဗမာတိုင္းရင္းသား အမည္ ခံယူခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ မွာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက မုန္း၀န္း တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး တာမိုးညဲၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက တာမိုးညဲေဒသ ဗမာတိုင္းရင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ထုတ္ေပးတဲ့ အခါ လူမ်ိဳးေနရာမွာ ‘မုန္း၀န္း တ႐ုတ္’ အစား မုန္း၀န္းဗမာ/ဗုဒၶဘာသာလို႔ ေဖာ္ျပၿပီး စာရင္း ေရးသြင္းခဲ့တယ္။ ဒီ မတိုင္ခင္ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ မွတ္ပံုတင္ေတြမွာ လူမ်ိဳး ေနရာေတြကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘူး၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ မွတ္ပံုတင္ လုပ္ေပးတုန္းက လူမ်ိဳးေနရာမွာ မုန္း၀န္းလို႔သာ ေဖာ္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ သတ္မွတ္ေပးခဲ့တဲ့ တာမိုးညဲ ဗမာ တိုင္းရင္းသား အမည္ ပယ္ဖ်က္ခံရသလို ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တာမိုးညဲ ေဒသခံေတြက လ၀က ၀န္ႀကီးဆီ တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ တတိယ အခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

လား႐ိႈးၿမိဳ႕ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္တဲ့ တာမိုးညဲ ေဒသ (မုန္း၀န္း) ဗမာတိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈ ျပခန္းတစ္ခန္း ျပသႏိုင္ေရး အစည္းအေ၀းမွာ ေဒသခံ ရွမ္း၊ တအာင္း (ပေလာင္)၊ ‘၀’၊ ကခ်င္၊ ကိုးကန္႔၊ ေျမာင္ ဇီး(ခ)မႈန္႔၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ ဗမာ၊ ဗမာ(မုန္း၀န္း) ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ ၅၇ ဦးက တာမိုးညဲေဒသ (မုန္း၀န္း) ဗမာတိုင္းရင္းသား ျဖစ္တည္မႈကို ေထာက္ခံတယ္လို႔ စတုထၳ အခ်က္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ပဥၥမ အခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အရာက လ၀က ၀န္ထမ္း အခ်ိဳ႕ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို မသိဘဲ မုန္း၀န္း လူမ်ိဳးလို႔ မွတ္ပံုတင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတြက္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္မွာ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိတဲ့ တားမိုးညဲေဒသ မုန္း၀န္း(ဗမာ) တိုင္းရင္းသား ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတဲ့ထဲမွာ ဗမာတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မုန္း၀န္း (ဗမာ) ၆၂၀ ေက်ာ္သာ မဲေပးခြင့္ ရွိခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က မုန္း၀န္း(ဗမာ)ေတြကို မဲေပးခြင့္ ျပဳခဲ့ေပမယ့္ မွတ္ပံုတင္မွာ မုန္း၀န္း/ျမန္၊ မုန္း၀န္း/တ႐ုတ္၊ မုန္း၀န္း/ဗုဒၶလို႔ ေဖာ္ျပခံရသူေတြ မဲေပးခြင့္ မရခဲ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီအတြက္ မွတ္ပံုတင္မွာ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးေနရာေတြမွာ မုန္၀န္း(ဗမာ) သတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား မွတ္ပံုတင္ေတြကို အစားထိုး လဲလွယ္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေနာက္ဆံုး အခ်က္မွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။


■ တာမိုးညဲ၊ မုန္း၀န္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ကြတ္ခိုင္၊ သိႏၷီ၊ ကြမ္လံု၊ ေလာက္ကိုင္၊ ကုန္းၾကမ္း၊ မူဆယ္ ေဒသေတြနဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ တာမိုးညဲ ေဒသ ဆိုတာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလ စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ လက္ထက္မွာ ထင္ရွားလာတဲ့ ေဒသတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕မွာေရာ၊ မုန္း၀န္းျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕မွာပါ ၾသဇာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဦးျမင့္လြင္ (ေခၚ) ၀မ္ေကာင္းတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာလူမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္-ကိုးကန္႔ႏြယ္ဖြား ျဖစ္တဲ့ ဦးျမင့္လြင္ဟာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး)ရဲ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အႏိုင္ရခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း အႏိုင္ရထားပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္က ဦးျမင့္လြင္ဟာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (ယခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒) ဦးတီခြန္ျမတ္လိုပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြတ္ခိုင္ေဒသတြင္းမွာ နာမည္ႀကီးသူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္လြင္ဟာ ဘိန္းဘုရင္ ခြန္ဆာရဲ႕ Mong Tai Army (MTA) ကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးနဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရး ရွိသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ထုတ္ေ၀တဲ့ ရွမ္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (Shan Drug Watch) အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သူဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသူ တစ္ဦး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားသလို နယ္သာလန္ အေျခစိုက္ (Transnational Institute - TNI) ရဲ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာမွာလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သယံဇာတ ထုတ္ယူမႈေတြမွာ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနတဲ့ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီကို ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္လြင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြမွာ သူဟာ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့သူ ျဖစ္တယ္၊ အသက္ ၇၃ ႏွစ္ရွိၿပီး ပညာ အရည္အခ်င္း - ၇ တန္း၊ အလုပ္အကိုင္ - တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ ဥကၠ႒၊ လူမ်ိဳး - မုန္း၀န္း ဗမာ၊ မိခင္- ေဒၚလီဖူေပါက္၊ ဖခင္- ဦး၀မ္ေလာက္ပန္း၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ - ဗုဒၶလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးျမင့္လြင္ရဲ႕ ဆက္စပ္မႈကို သီးျခား အတည္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ျဖစ္တဲ့ Sunshine Kaidi New Energy Group နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဇီ၀ေလာင္စာ ထုတ္ဖို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ေျမ႐ိုင္း ဧက ၆၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးဖို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အစိုးရဆီမွာ ေတာင္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေဒသခံေတြက လက္မခံဘဲ ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

ဦးျမင့္လြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီဟာ တာမိုးညဲ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တာမိုးညဲၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳၿပီး အနီးတ၀ိုက္မွာ စခန္းရွစ္ခု အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွာ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာ တားမိုညဲဟာ ေက်းရြာ အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ တားမိုးညဲခ်မ္းသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တာမိုးညဲ ေဒသကို တာမိုးညဲ ဗမာ တိုင္းရင္းသား ေဒသလို႔ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အျပင္ ေဒသမွာ ေနၾကသူေတြကို မုန္း၀န္း အမည္ကေန တာမိုးညဲေဒသ ဗမာတိုင္းရင္းသား အျဖစ္ ေျပာင္းဖို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီ ျဖစ္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ စက္ပစၥည္းေတြ၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႔ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု တည္ေဆာက္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြကို၊ ဓာတုပစၥည္းေတြ၊ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ပစၥည္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ငါး၊ ပုစြန္၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ေျပာင္းနဲ႔ ဂုန္ေလွ်ာ္ေတြကို ျပည္ပ တင္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ပါတယ္။

တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီခြဲ ေျခာက္ခုရွိတဲ့ အထိ အင္အားႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကုမၸဏီ အုပ္စုေအာက္မွာ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ၊ တာမိုးညဲခ်မ္းသာ သစ္အေျခခံ စက္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ၊ တာမိုးညဲ ခ်မ္းသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီ၊ တာမိုးညဲ ခ်မ္းသာ ထြန္းေ၀သာ ကုမၸဏီ၊ ခ်မ္းသာ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီႏွင့္ စီမံကိန္းအားလံုး ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ေတြက တာမိုးညဲေဒသ၊ ဦးျမင့္လြင္နဲ႔ မုန္း၀န္းတို႔အၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းရြာအဆင့္ ဌာေန ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ကေန ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အဆင့္ထိ ျဖစ္လာတဲ့ တာမိုးညဲဟာ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူတို႔ ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနသူေတြကို တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ဖို႔ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါၿပီ။


■ တိုင္းရင္းသား စစ္သလား

မွတ္ပံုတင္ရဲ႕ လူမ်ိဳးေနရာမွာ မံုး၀န္းဗမာလို႔ သတ္မွတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ တာမိုးညဲ ေဒသမွာ ေနထိုင္ၾကသူေတြ တိုင္းရင္းသား စစ္သလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ေမးရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈကိုလည္း စိစစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္အရ သတ္မွတ္တဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးမွာ ‘မုန္း၀န္း’ အမည္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိသလို မုန္း၀န္း ဗမာ ဆိုတာလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခ်ိန္မွာလည္း မုန္း၀န္းကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္ မဟုတ္သူေတြ ျဖည့္စြက္ရတဲ့ နံပါတ္ ၉၁၄ မွာ ေရးသြင္းခဲ့ရပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ၃၃ မ်ိဳးထဲမွာ ကိုးကန္႔ကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပမယ့္ မုန္း၀န္း၊ မုန္း၀န္းဗမာ အေခၚအေ၀ၚ မရွိပါဘူး။ ဗမာ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု ကိုးမ်ိဳးထဲမွာလည္း မုန္း၀န္း မပါပါဘူး။ ဗမာ၊ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္၊ ေယာ၊ ရဘိန္း၊ ကခူး (ခံုကူး)၊ ဂဏန္း၊ ဆလံု၊ ဖုန္း(ဖြန္) တို႔ပဲ ဗမာတိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုထဲ ပါ၀င္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အစဥ္တစိုက္ ေနထိုင္လာတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြက မုန္း၀န္းကို မုန္း၀န္း ဗမာ လုပ္ၿပီး လူမ်ိဳး တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္တာ လက္မခံပါဘူး။ မုန္း၀န္းဟာ ေဒသငယ္ တစ္ခုရဲ႕ အမည္သာျဖစ္ၿပီး မုန္း၀န္း အမည္ခံတဲ့ လူဦးေရကလည္း နည္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လ၀ကရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာပါ ၀င္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုအရ တာမိုးညဲ ေဒသမွာ (အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္)ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ မုန္း၀န္း(ဗမာ) တိုင္းရင္းသား ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာက တာမိုးညဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ ၇၃၃၁၈ ဦး ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရ ၄၁၀၅၂ ဦး ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လ၀က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါ၀င္တဲ့ မုန္း၀န္း ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ တာမိုးညဲ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမွာ ေနထိုင္သူ ျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ လူဦး ၂၀၀၀၀ နီးပါး ပိုထြက္ေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ထဲ ေနထိုင္သူေတြ ပါ၀င္တယ္ ဆိုရင္ တာမိုးညဲ ေဒသမွာ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေနထိုင္သူ ဦးေရ ၂၀၀၀၀ နီးပါး ရွိတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လက္ေတြ႕မွာေတာ့ မံုး၀န္း အမည္ခံထားသူေတြဟာ တာမိုးညဲနဲ႔ ကြတ္ခိုင္တင္ မကဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြ အပါအ၀င္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာပါ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ေနထိုင္ေနတဲ့ မုန္း၀န္း အားလံုးကို မုန္း၀န္း ဗမာလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာနဲ႔ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ တ႐ုတ္ေတြ မုန္း၀န္းဗမာ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။


■ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မုန္း၀န္း ဗမာလို႔ ေျပာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ဦးျမင့္လြင္ ကိုယ္တိုင္က ဗမာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ သူ႔ကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါ ကိုးကန္႔ တ႐ုတ္လို႔ ေျပာၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေဖာ္ျပတဲ့အခါ တ႐ုတ္လို႔ပဲ သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတိုင္းပဲ ဦးျမင့္လြင္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးတဲ့ တာမိုးညဲ ေဒသက မံုး၀န္းေတြကို မံုး၀န္း တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြလို႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြက သတ္မွတ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာ တရားစြဲဆိုတဲ့ အမႈေတြ ရွိခဲ့ၿပီး အခုထိလည္း အမႈေတြ ၿပီးျပတ္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ မုန္း၀န္းတ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြကို တရားစြဲခဲ့တဲ့ အမႈေတြထဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၊ နမ့္စမ္႐ံုးက မုန္း၀န္း ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ကို တရားစြဲဆိုတဲ့ အမႈက ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာ မံုး၀န္း ဗမာ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အထဲက ၆၀၀ ေက်ာ္ပဲ မဲေပးခြင့္ ရခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ မုန္း၀န္း ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕ရဲ႕ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈ အားေကာင္းခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ မဲဆြယ္တဲ့ အခါမွာ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို တ႐ုတ္ဘာသာ စကားနဲ႔ ေရးသားခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္မွာ မုန္း၀န္းတ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈ မ်ားစြာ လုပ္ေပးခဲ့တယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အႏိုင္ရရင္ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြ အခြင့္အေရး ရႏိုင္မယ္၊ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ အားျဖင့္ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးပါရန္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ သူတို႔စာမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ ဘာသာနဲ႔ ေရးသားခဲ့တဲ့ အဲဒီ စာရြက္ကို တာမိုးညဲ၊ ကြတ္ခိုင္ေဒသေတြတင္ မကဘဲ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္လံု၊ မိုင္းပြန္၊ နမ့္စမ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ျဖန္႔ေ၀ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းေနတဲ့ အျပင္ စာမွာလည္း မံုး၀န္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီလို႔ သံုးခဲ့တဲ့အတြက္ နမ့္စန္ NLD ပါတီက တရားစြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ပါတီကလည္း တရားစြဲခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဘဂၤါလီေတြကို မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးၿပီး ဆႏၵမဲ ေပးခိုင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲ ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာ ကာလမွာ ဘဂၤါလီအေရး အာ႐ံုစိုက္မႈ အားေကာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ စိမ့္၀င္မႈ က်ယ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာစကား မတတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ထားသူ၊ ျမန္မာပတ္စ္ပို႔ ကိုင္ထားသူ တ႐ုတ္ေတြကို အမ်ားအျပား ေတြ႕လာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ စိမ့္၀င္မႈေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ဆံုးလု နီးပါး ေရာက္လာခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသား အမည္ခံ မုန္း၀န္းေတြကို ဘာတစ္ခုမွ စိစစ္ျခင္း မရွိဘဲ မုန္း၀န္း ဗမာ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာက ျပည္သူေတြ ထိတ္လန္႔စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။


■ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ

အေရအတြက္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတဲ့ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ ဆိုတာဟာ ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသား ေပးဖို႔ စိစစ္တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လ၀က ၀န္ႀကီးဌာန အတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာလို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ကိစၥဟာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း(၂) အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးငွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ လုပ္တာျဖစ္လို႔ သတ္မွတ္တာ အက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ မတ္ ၂၀ ရက္ထုတ္ 7 Day သတင္းစာမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္ႀကိဳင္ ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း(၂) ပုဒ္မ-၄ နဲ႔ ပုဒ္မ ၈ ကို ေျပာတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ-၄ မွာ “မည္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ အခန္း (၂) ပုဒ္မ-၈၊ ပုဒ္မခြဲ (က) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးငွာ မည္သူကို မဆို ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္”၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးငွာ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားမွ အပ မည္သူကို မဆို ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ဧည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္သည္” လို႔ ဆိုထားပါတယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒက ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ရွိေပမယ့္ အခု မရွိပါဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဆိုၿပီး လုပ္လို႔ မရသလို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ လုပ္ေဆာင္မႈအျဖစ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုလို႔ မရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာ သတ္မွတ္ျခင္းဟာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ အခန္း(၂) အရ သမၼတ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ တရား မ၀င္ပါဘူး။ တရား မ၀င္တာကို ဇြတ္အတည္ျပဳတယ္ ဆိုရင္ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


■ တန္းတူညီမွ် စိစစ္ပါ

တ႐ုတ္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက စိမ့္၀င္လာသူေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား၊ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးကို ထိပါးလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ အရင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ေၾကာင့္၊ သမၼတရဲ႕ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခုကို မွတ္ပံုတင္မွာ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး သတ္မွတ္ဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥပါ။

သတ္မွတ္ ေပးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ပထမ အခ်က္က ဘဂၤါလီေတြကို စိစစ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အတိုင္း လုပ္ရပါမယ္၊ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြရဲ႕ ေနာက္ခံနဲ႔ ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ေနာက္ခံကို ၾကည့္ရင္ ဘဂၤါလီေတြက ပိုၿပီး အခြင့္အေရး ရႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ ဘဂၤါလီေတြကို ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔ အေသးစိတ္ စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္အတြက္ သတိထား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတရဲ႕ မွတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာ သတ္မွတ္ေပးတယ္ ဆိုတာ မမွ်တတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ ဥပေဒခ်င္း တူတာေတာင္ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခား လုပ္တဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ မုန္း၀န္းတ႐ုတ္ေတြကို ဘဂၤါလီေတြထက္ အခြင့္အေရး ပိုေပးတယ္ ဆိုတာ ဘဂၤါလီနဲ႔ တ႐ုတ္ ႏွစ္ခုအၾကား တ႐ုတ္ကို မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေၾကာင့္ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြကို မုန္း၀န္း ဗမာ လုပ္မယ့္ ကိစၥကို ျပန္ၿပီး စိစစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒုတိယ တစ္ခ်က္က ရွိရင္းစြဲ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးစာရင္းမွာ လံုး၀ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု တစ္ခု သတ္မွတ္၊ မွတ္ပံုတင္ေပၚမွာ မွတ္တမ္းတင္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံသား အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္တင္ မကဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ၿပီးမွ သတ္မွတ္ေပးရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။


■ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ

မုန္း၀န္း ဗမာ သတ္မွတ္ေရး ကိစၥဟာ ေသးငယ္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ မၾကာေသးခင္ကမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္က အက်အဆံုး မ်ားခဲ့ရတဲ့ ကိုးကန္႔ ေလာက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္က ေၾကးစားေတြ စိမ့္၀င္ၿပီး တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

တာမိုးညဲ ေဒသဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ၿပီး ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းတဲ့ ေလာက္ကိုင္၊ ကုန္းၾကမ္း ေဒသေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ နယ္ေျမ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနယ္ေျမ အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ေရာက္ရွိ ေနထိုင္ေနၾကသလဲ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလို ေနထိုင္ၾကသူေတြမွာ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ အေရျခံဳထားတဲ့ တ႐ုတ္ေၾကးစား စစ္သားေတြ၊ စီးပြားေရး သမားေတြ၊ သာမန္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားေတြလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ မုန္း၀န္း ဗမာလို႔ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ အားလံုး ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကို အလြယ္တကူ ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လ၀က ညႊန္ၾကားခ်က္စာအရ (ယခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒) ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ ဦးျမင့္လြင္တို႔ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ကြတ္ခိုင္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုတည္းမွာတင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဆႏၵမဲေပးမႈမွာ တ႐ုတ္ေတြ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကာလ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးမႈမွာလည္း မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြက တ႐ုတ္ ဘာသာစကား အသံုးျပဳၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးၾကဖို႔ ညႊန္ၾကားတာေတြ ရွိခဲ့တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြမွာ တ႐ုတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြ အဓိက ႀကီးစိုးထားတဲ့ တာမိုးညဲ ေဒသ၊ ကြတ္ခိုင္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ ဦးျမင့္လြင္တို႔ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ေနာက္ကြယ္မွာ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို မုန္း၀န္း ဗမာအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျခင္းဟာ တ႐ုတ္မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို ဗမာတိုင္းရင္းသား စာရင္း သြင္းသလိုပဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ေဆာင္မႈက မုန္း၀န္း တ႐ုတ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔သာ သက္ဆိုင္႐ံု မကဘဲ မုန္း၀န္း အေရျခံဳထားတဲ့ တ႐ုတ္ေတြကို ဗမာ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ဖို႔ အလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရွ႕တံခါး အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံထဲကို ႏိုင္ငံသား မဟုတ္တဲ့ တ႐ုတ္ေတြ စိမ့္၀င္ေနခ်ိန္မွာ ဗမာစကား မေျပာ၊ ဗမာစာ မတတ္တဲ့ တ႐ုတ္ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို စနစ္တက် စိစစ္ျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အလြယ္တကူ သတ္မွတ္ေပးေနမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။


Writer:
ေနထြန္းႏိုင္၊ စည္သာ(ေတာင္ႀကီး)

Eleven Media Group
..........................
တရုတ် ၆၀၀၀၀ ကျော်ကို ဗမာစာရင်း သွင်းလိုက်တာလား

လဝက၏ ထုတ်ပြန်စာ၊ တာမိုးညဲဒေသ၌ သြဇာရှိသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးမြင့်လွင် (ခ) ၀မ်ကောင်းတာ့ အကြောင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များနှင့်
ရှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Shan Drug Watch) က ဖော်ပြခဲ့သော အချက်အလက်များကို တွေ့ရစဉ်

သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရာထူးက မဖယ်မီ ရက်ပိုင်း အလိုမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နောက်ထပ် အမည်ခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်ခု ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ လုံးဝ ပါ၀င်ခဲ့ခြင်း မရှိတဲ့ မုန်းဝန်း အမည်ခံ တာမိုးညဲ ဒေသခံတွေကို မုန်းဝန်း ဗမာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။

ဒါဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောဆန္ဒ ပါ၀င်ခြင်း မရှိဘဲ အမည်ခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်ခု သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဒီလို ထပ်ပေါ်လာတဲ့ အမည်ခံ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ဆိုတာ ဗမာစာကို မတတ်၊ ဗမာစကား မပြောပဲ တရုတ် ဘာသာကိုပဲသိ၊ တရုတ်စကားပြော၊ တရုတ်နာမည် သုံးသူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။


■ မုန်းဝန်း ဗမာ သတ်မှတ်ခြင်း

လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည့်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဋ္ဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်က မတ် ၁၁ ရက် ရက်စွဲနဲ့ လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာတစ်စောင် ပေါက်ကြားပြီး လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။

“တာမိုးညဲ ဒေသ (မုန်းဝန်း) ဗမာတိုင်းရင်းသားများအား မုန်းဝန်း ဗမာဟု သတ်မှတ် အသုံးပြုသွားရန် ကိစ္စ” လို့ ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ စာကို လဝက ၀န်ကြီးဌာန အောက်မှာ ရှိတဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သုံးဦးထံ ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ စာမှာ အကြောင်းအရာ ခြောက်ချက် ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။

ပထမ တစ်ချက်မှာ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ မုန်းဝန်း ဗမာလို့ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာကို တရားဝင် ဆက်ပြီး အတည်ပြုပေးဖို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြခဲ့တယ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်ဖို့ မုန်းဝန်း(ဗမာ)လို့ သတ်မှတ်ပြီး မှတ်ပုံတင်လဲပေးဖို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒုတိယ အချက်မှာတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော်အကြီး အကဲတွေက နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး အတွက် သူတို့ (မုန်းဝန်း) ရဲ့ ပူးပေါင်းပါ၀င်မှုကို အသိအမှတ် ပြုမှုများ ရှိခဲ့တယ်၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မေ ၁၁ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းခရီးစဉ်မှာ တာမိုးညဲဒေသ မုန်းဝန်း(ဗမာ) တိုင်းရင်းသားတွေကို မုန်းဝန်း အမည်ကနေ တာမိုးညဲဒေသ ဗမာတိုင်းရင်းသား အမည်သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း ဗမာတိုင်းရင်းသား အမည် ခံယူခဲ့တယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ မှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက မုန်းဝန်း တိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး တာမိုးညဲမြို့မှာ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး (၁) ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနက တာမိုးညဲဒေသ ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား ထုတ်ပေးတဲ့ အခါ လူမျိုးနေရာမှာ ‘မုန်းဝန်း တရုတ်’ အစား မုန်းဝန်းဗမာ/ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ဖော်ပြပြီး စာရင်း ရေးသွင်းခဲ့တယ်။ ဒီ မတိုင်ခင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေမှာ လူမျိုး နေရာတွေကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိဘူး၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးတုန်းက လူမျိုးနေရာမှာ မုန်းဝန်းလို့သာ ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တဲ့ တာမိုးညဲ ဗမာ တိုင်းရင်းသား အမည် ပယ်ဖျက်ခံရသလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ တာမိုးညဲ ဒေသခံတွေက လဝက ၀န်ကြီးဆီ တင်ပြခဲ့တယ်လို့ တတိယ အချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။

လားရှိုးမြို့ ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၆ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ တာမိုးညဲ ဒေသ (မုန်းဝန်း) ဗမာတိုင်းရင်းသား ယဉ်ကျေးမှု ပြခန်းတစ်ခန်း ပြသနိုင်ရေး အစည်းအဝေးမှာ ဒေသခံ ရှမ်း၊ တအာင်း (ပလောင်)၊ ‘၀’၊ ကချင်၊ ကိုးကန့်၊ မြောင် ဇီး(ခ)မှုန့်၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ ဗမာ၊ ဗမာ(မုန်းဝန်း) ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ကိုယ်စားလှယ် ၅၇ ဦးက တာမိုးညဲဒေသ (မုန်းဝန်း) ဗမာတိုင်းရင်းသား ဖြစ်တည်မှုကို ထောက်ခံတယ်လို့ စတုထ္ထ အချက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။

ပဥ္စမ အချက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အရာက လဝက ၀န်ထမ်း အချို့ဟာ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ၏ လမ်းညွှန်ချက်ကို မသိဘဲ မုန်းဝန်း လူမျိုးလို့ မှတ်ပုံတင်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိတဲ့ တားမိုးညဲဒေသ မုန်းဝန်း(ဗမာ) တိုင်းရင်းသား ၆၀၀၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ထဲမှာ ဗမာတိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို မုန်းဝန်း (ဗမာ) ၆၂၀ ကျော်သာ မဲပေးခွင့် ရှိခဲ့တယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က မုန်းဝန်း(ဗမာ)တွေကို မဲပေးခွင့် ပြုခဲ့ပေမယ့် မှတ်ပုံတင်မှာ မုန်းဝန်း/မြန်၊ မုန်းဝန်း/တရုတ်၊ မုန်းဝန်း/ဗုဒ္ဓလို့ ဖော်ပြခံရသူတွေ မဲပေးခွင့် မရခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။

ဒီအတွက် မှတ်ပုံတင်မှာ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်တဲ့ လူမျိုးနေရာတွေမှာ မုန်ဝန်း(ဗမာ) သတ်မှတ်ပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြား မှတ်ပုံတင်တွေကို အစားထိုး လဲလှယ် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ နောက်ဆုံး အချက်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။


■ တာမိုးညဲ၊ မုန်းဝန်းနှင့် ဆက်နွှယ်မှုများ

ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသ ကွတ်ခိုင်၊ သိန္နီ၊ ကွမ်လုံ၊ လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်း၊ မူဆယ် ဒေသတွေနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ တာမိုးညဲ ဒေသ ဆိုတာ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းကာလ စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်တွေ လက်ထက်မှာ ထင်ရှားလာတဲ့ ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

တာမိုးညဲ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့မှာရော၊ မုန်းဝန်းပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့မှာပါ သြဇာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ ဦးမြင့်လွင် (ခေါ်) ၀မ်ကောင်းတာ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာလူမျိုး မဟုတ်ဘဲ တရုတ်-ကိုးကန့်နွယ်ဖွား ဖြစ်တဲ့ ဦးမြင့်လွင်ဟာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)ရဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အနိုင်ရခဲ့သလို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အနိုင်ရထားပါတယ်။

ထူးခြားချက်က ဦးမြင့်လွင်ဟာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (ယခု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ) ဦးတီခွန်မြတ်လိုပဲ မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွတ်ခိုင်ဒေသတွင်းမှာ နာမည်ကြီးသူ ဖြစ်ပါတယ်။

ဦးမြင့်လွင်ဟာ ဘိန်းဘုရင် ခွန်ဆာရဲ့ Mong Tai Army (MTA) ကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးနဲ့ အနီးကပ် ဆက်ဆံရေး ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက ထုတ်ဝေတဲ့ ရှမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Shan Drug Watch) အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။

သူဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုမှာ ပါ၀င် ပတ်သက်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားသလို နယ်သာလန် အခြေစိုက် (Transnational Institute - TNI) ရဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာမှာလည်း ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သယံဇာတ ထုတ်ယူမှုတွေမှာ ပါ၀င် ပတ်သက်နေတဲ့ တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်သူအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

ဦးမြင့်လွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေမှာ သူဟာ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူ ဖြစ်တယ်၊ အသက် ရ၃ နှစ်ရှိပြီး ပညာ အရည်အချင်း - ရ တန်း၊ အလုပ်အကိုင် - တာမိုးညဲချမ်းသာ ရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမျိုး - မုန်းဝန်း ဗမာ၊ မိခင်- ဒေါ်လီဖူပေါက်၊ ဖခင်- ဦးဝမ်လောက်ပန်း၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ - ဗုဒ္ဓလို့ ဆိုထားပါတယ်။

မူးယစ်ဆေးဝါး ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးမြင့်လွင်ရဲ့ ဆက်စပ်မှုကို သီးခြား အတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီဟာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တဲ့ Sunshine Kaidi New Energy Group နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဇီဝလောင်စာ ထုတ်ဖို့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မြေရိုင်း ဧက ၆၀၀၀၀၀ ကျော် ပေးဖို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က အစိုးရဆီမှာ တောင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒေသခံတွေက လက်မခံဘဲ ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။

ဦးမြင့်လွင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီဟာ တာမိုးညဲ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တာမိုးညဲမြို့ကို ဗဟိုပြုပြီး အနီးတဝိုက်မှာ စခန်းရှစ်ခု အခြေစိုက် လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ကို ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာ စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။ စတင် ဖွဲ့စည်းချိန်မှာ တားမိုညဲဟာ ကျေးရွာ အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။

၁၉၉၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာမှာ တားမိုးညဲချမ်းသာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ တာမိုးညဲ ဒေသကို တာမိုးညဲ ဗမာ တိုင်းရင်းသား ဒေသလို့ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အပြင် ဒေသမှာ နေကြသူတွေကို မုန်းဝန်း အမည်ကနေ တာမိုးညဲဒေသ ဗမာတိုင်းရင်းသား အဖြစ် ပြောင်းဖို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။

တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ စက်ပစ္စည်းတွေ၊ မဟာဓာတ်အားလိုင်းနဲ့ ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကို၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငါး၊ ပုစွန်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ လက်ဖက်ခြောက်၊ ပြောင်းနဲ့ ဂုန်လျှော်တွေကို ပြည်ပ တင်ပို့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပါတယ်။

တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီဟာ တရုတ်နိုင်ငံက အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီခွဲ ခြောက်ခုရှိတဲ့ အထိ အင်အားကြီးခဲ့ပါတယ်။ ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ တာမိုးညဲချမ်းသာ ကုမ္ပဏီ အုပ်စုအောက်မှာ တာမိုးညဲချမ်းသာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ကုမ္ပဏီ၊ တာမိုးညဲချမ်းသာ သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ၊ တာမိုးညဲ ချမ်းသာ သတ္တုတူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ၊ တာမိုးညဲ ချမ်းသာ ထွန်းဝေသာ ကုမ္ပဏီ၊ ချမ်းသာ ကျောက်မျက်ကုမ္ပဏီနှင့် စီမံကိန်းအားလုံး ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။

ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေက တာမိုးညဲဒေသ၊ ဦးမြင့်လွင်နဲ့ မုန်းဝန်းတို့အကြား ဆက်နွှယ်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာအဆင့် ဌာနေ ပြည်သူ့စစ် အဖွဲ့ကနေ မြို့နယ်ခွဲ အဆင့်ထိ ဖြစ်လာတဲ့ တာမိုးညဲဟာ အခုချိန်မှာတော့ သူတို့ ဒေသမှာ နေထိုင်နေသူတွေကို တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ဖို့ တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။


■ တိုင်းရင်းသား စစ်သလား

မှတ်ပုံတင်ရဲ့ လူမျိုးနေရာမှာ မုံးဝန်းဗမာလို့ သတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင် တာမိုးညဲ ဒေသမှာ နေထိုင်ကြသူတွေ တိုင်းရင်းသား စစ်သလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မေးရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်မှုကိုလည်း စိစစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ရလဒ်အရ သတ်မှတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးမှာ ‘မုန်းဝန်း’ အမည် ပါ၀င်ခြင်း မရှိသလို မုန်းဝန်း ဗမာ ဆိုတာလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူချိန်မှာလည်း မုန်းဝန်းကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မရှိဘဲ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ် မဟုတ်သူတွေ ဖြည့်စွက်ရတဲ့ နံပါတ် ၉၁၄ မှာ ရေးသွင်းခဲ့ရပါတယ်။

ဒီအတိုင်းပဲ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု ၃၃ မျိုးထဲမှာ ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ပေမယ့် မုန်းဝန်း၊ မုန်းဝန်းဗမာ အခေါ်အဝေါ် မရှိပါဘူး။ ဗမာ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု ကိုးမျိုးထဲမှာလည်း မုန်းဝန်း မပါပါဘူး။ ဗမာ၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ယော၊ ရဘိန်း၊ ကခူး (ခုံကူး)၊ ဂဏန်း၊ ဆလုံ၊ ဖုန်း(ဖွန်) တို့ပဲ ဗမာတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုထဲ ပါ၀င်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အစဉ်တစိုက် နေထိုင်လာတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေက မုန်းဝန်းကို မုန်းဝန်း ဗမာ လုပ်ပြီး လူမျိုး တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်တာ လက်မခံပါဘူး။ မုန်းဝန်းဟာ ဒေသငယ် တစ်ခုရဲ့ အမည်သာဖြစ်ပြီး မုန်းဝန်း အမည်ခံတဲ့ လူဦးရေကလည်း နည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လဝကရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါ ၀င်တဲ့ အချက်တစ်ခုအရ တာမိုးညဲ ဒေသမှာ (အသက် ၁၈ နှစ်အထက်)ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ မုန်းဝန်း(ဗမာ) တိုင်းရင်းသား ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း ရလဒ်မှာ ဖော်ပြထားတာက တာမိုးညဲ မြို့နယ်ခွဲ နေထိုင်သူ လူဦးရေ ရ၃၃၁၈ ဦး ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူဦးရေ ၄၁၀၅၂ ဦး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လဝက ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါ၀င်တဲ့ မုန်းဝန်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ဟာ တာမိုးညဲ မြို့နယ်ခွဲမှာ နေထိုင်သူ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် လူဦး ၂၀၀၀၀ နီးပါး ပိုထွက်နေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။

ဒါမှမဟုတ် လူဦးရေ ၆၀၀၀၀ ကျော်မှာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ထဲ နေထိုင်သူတွေ ပါ၀င်တယ် ဆိုရင် တာမိုးညဲ ဒေသမှာ ၄၀၀၀၀ ကျော်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာ နေထိုင်သူ ဦးရေ ၂၀၀၀၀ နီးပါး ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

လက်တွေ့မှာတော့ မုံးဝန်း အမည်ခံထားသူတွေဟာ တာမိုးညဲနဲ့ ကွတ်ခိုင်တင် မကဘဲ ရှမ်းပြည်နယ် မြို့ကြီးတွေ အပါအဝင် မန္တလေးမြို့မှာပါ နေထိုင်နေကြတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့ ဖြန့်ကျက်နေထိုင်နေတဲ့ မုန်းဝန်း အားလုံးကို မုန်းဝန်း ဗမာလို့ သတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ သိန်းဂဏန်းရှိတဲ့ တရုတ်တွေ မုန်းဝန်းဗမာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။


■ မုန်းဝန်း တရုတ်

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မုန်းဝန်း ဗမာလို့ ပြောပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးမြင့်လွင် ကိုယ်တိုင်က ဗမာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင်းမှာ သူ့ကို ဖော်ပြတဲ့အခါ ကိုးကန့် တရုတ်လို့ ပြောပြီး နိုင်ငံတကာ အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတွေက ဖော်ပြတဲ့အခါ တရုတ်လို့ပဲ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။

ဒီအတိုင်းပဲ ဦးမြင့်လွင် သြဇာသက်ရောက်မှု ကြီးတဲ့ တာမိုးညဲ ဒေသက မုံးဝန်းတွေကို မုံးဝန်း တရုတ် လူမျိုးတွေလို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ တရားစွဲဆိုတဲ့ အမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး အခုထိလည်း အမှုတွေ ပြီးပြတ်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ မုန်းဝန်းတရုတ် လူမျိုးတွေကို တရားစွဲခဲ့တဲ့ အမှုတွေထဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၊ နမ့်စမ်ရုံးက မုန်းဝန်း ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ကို တရားစွဲဆိုတဲ့ အမှုက ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။

ရွေးကောက်ပွဲ ကာလမှာ မုံးဝန်း ဗမာ ၆၀၀၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အထဲက ၆၀၀ ကျော်ပဲ မဲပေးခွင့် ရခဲ့တယ် ဆိုပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ မုန်းဝန်း ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့ရဲ့ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှု အားကောင်းခဲ့ပါတယ်။

သူတို့ မဲဆွယ်တဲ့ အခါမှာ လက်ကမ်းစာစောင်ကို တရုတ်ဘာသာ စကားနဲ့ ရေးသားခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လက်ထက်မှာ မုန်းဝန်းတရုတ် လူမျိုးတွေကို ကူညီထောက်ပံ့မှု များစွာ လုပ်ပေးခဲ့တယ်၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ အနိုင်ရရင် မုန်းဝန်း တရုတ် လူမျိုးတွေ အခွင့်အရေး ရနိုင်မယ်၊ ကျေးဇူးသိတတ်သော အားဖြင့် မုန်းဝန်း တရုတ် လူမျိုးတွေ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို မဲပေးပါရန် ဆိုတဲ့ အချက်တွေ သူတို့စာမှာ ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။

တရုတ် ဘာသာနဲ့ ရေးသားခဲ့တဲ့ အဲဒီ စာရွက်ကို တာမိုးညဲ၊ ကွတ်ခိုင်ဒေသတွေတင် မကဘဲ တောင်ကြီး၊ ပင်လုံ၊ မိုင်းပွန်၊ နမ့်စမ် အပါအဝင် ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မြို့ကြီးတွေကို ဖြန့်ဝေပါတယ်။ ဒါဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့ အပြင် စာမှာလည်း မုံးဝန်းပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီလို့ သုံးခဲ့တဲ့အတွက် နမ့်စန် NLD ပါတီက တရားစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီကလည်း တရားစွဲခဲ့တာ ရှိပါတယ်။

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်မှာ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ တရုတ်၊ ဘင်္ဂါလီတွေကို မှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးပြီး ဆန္ဒမဲ ပေးခိုင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်တာ ကာလမှာ ဘင်္ဂါလီအရေး အာရုံစိုက်မှု အားကောင်းခဲ့တာကြောင့် နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ စိမ့်ဝင်မှု ကျယ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဗမာစကား မတတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ မှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားသူ၊ မြန်မာပတ်စ်ပို့ ကိုင်ထားသူ တရုတ်တွေကို အများအပြား တွေ့လာပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တရုတ်တွေရဲ့ စိမ့်ဝင်မှုကြောင့် မန္တလေးမြို့ ကျဆုံးလု နီးပါး ရောက်လာချိန်မှာ တိုင်းရင်းသား အမည်ခံ မုန်းဝန်းတွေကို ဘာတစ်ခုမှ စိစစ်ခြင်း မရှိဘဲ မုန်းဝန်း ဗမာ သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာက ပြည်သူတွေ ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။


■ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ

အရေအတွက် ၆၀၀၀၀ ကျော် ရှိတဲ့ မုန်းဝန်း တရုတ်တွေကို မုန်းဝန်း ဗမာအဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ဆိုတာဟာ ဘင်္ဂါလီများ နိုင်ငံသား ပေးဖို့ စိစစ်တဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေနဲ့ပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လဝက ၀န်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်က မုန်းဝန်း တရုတ်တွေကို မုန်းဝန်း ဗမာလို့ သတ်မှတ်တဲ့ ကိစ္စဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသား ဥပဒေ အခန်း(၂) အရ နိုင်ငံတော် သမ္မတက နိုင်ငံတော် အကျိုးငှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လုပ်တာဖြစ်လို့ သတ်မှတ်တာ အကျံုးဝင်တယ်လို့ မတ် ၂၀ ရက်ထုတ် 7 Day သတင်းစာမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။

ဦးမြင့်ကြိုင် ဆိုလိုတာက နိုင်ငံသား ဥပဒေ အခန်း(၂) ပုဒ်မ-၄ နဲ့ ပုဒ်မ ၈ ကို ပြောတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ အခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ-၄ မှာ “မည်သည့် မျိုးနွယ်စုသည် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို နိုင်ငံတော် ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခန်း (၂) ပုဒ်မ-၈၊ ပုဒ်မခွဲ (က) မှာ “နိုင်ငံတော် ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ မည်သူကို မဆို နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်”၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) မှာ “နိုင်ငံတော် ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ မွေးရာပါ နိုင်ငံသားမှ အပ မည်သူကို မဆို နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူအဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်” လို့ ဆိုထားပါတယ်။

၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေက ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ လက်ထက်မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါ။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ရှိပေမယ့် အခု မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်နေသူတွေကို နိုင်ငံတော် ကောင်စီ ဆိုပြီး လုပ်လို့ မရသလို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို နိုင်ငံတော် ကောင်စီ လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုလို့ မရပါဘူး။

ဒါကြောင့် မုန်းဝန်း တရုတ်တွေကို မုန်းဝန်း ဗမာ သတ်မှတ်ခြင်းဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေ အခန်း(၂) အရ သမ္မတ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာ တရား မဝင်ပါဘူး။ တရား မဝင်တာကို ဇွတ်အတည်ပြုတယ် ဆိုရင် ဥပဒေကို ကျော်လွန် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။


■ တန်းတူညီမျှ စိစစ်ပါ

တရုတ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက စိမ့်ဝင်လာသူတွေကြောင့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွား၊ အမျိုးသား လုံခြံုရေးကို ထိပါးလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေချိန်မှာ အရင် အုပ်ချုပ်သူ အဆင့်ဆင့်ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကြောင့်၊ သမ္မတရဲ့ မှတ်ချက်ပြုမှုကြောင့် တရုတ် မျိုးနွယ်စု တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်မှာ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပြီး သတ်မှတ်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စပါ။

သတ်မှတ် ပေးချင်တယ် ဆိုရင် ပထမ အချက်က ဘင်္ဂါလီတွေကို စိစစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတိုင်း လုပ်ရပါမယ်၊ မုန်းဝန်း တရုတ်တွေရဲ့ နောက်ခံနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ နောက်ခံကို ကြည့်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေက ပိုပြီး အခွင့်အရေး ရနိုင်ပါတယ်။

ဒီအချိန်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေကို ၁၉၈၂ ဥပဒေနဲ့ အသေးစိတ် စိစစ်ပြီး နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်အတွက် သတိထား လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ သမ္မတရဲ့ မှတ်ချက် တစ်ခုတည်းနဲ့ မုန်းဝန်း တရုတ်တွေကို မုန်းဝန်း ဗမာ သတ်မှတ်ပေးတယ် ဆိုတာ မမျှတတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ ဥပဒေချင်း တူတာတောင် ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား လုပ်တဲ့ သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ မုန်းဝန်းတရုတ်တွေကို ဘင်္ဂါလီတွေထက် အခွင့်အရေး ပိုပေးတယ် ဆိုတာ ဘင်္ဂါလီနဲ့ တရုတ် နှစ်ခုအကြား တရုတ်ကို မျက်နှာသာ ပေးခြင်းပါပဲ။ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကြောင့် မုန်းဝန်း တရုတ်တွေကို မုန်းဝန်း ဗမာ လုပ်မယ့် ကိစ္စကို ပြန်ပြီး စိစစ်ရပါလိမ့်မယ်။

ဒုတိယ တစ်ချက်က ရှိရင်းစွဲ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုးစာရင်းမှာ လုံးဝ ပါ၀င်ခြင်း မရှိဘဲ နောက်ထပ် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု တစ်ခု သတ်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်ပေါ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ပေးမယ့် အစီအစဉ်ဟာ နိုင်ငံသား အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင် ရှမ်းပြည်နယ်တင် မကဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပြီးမှ သတ်မှတ်ပေးရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။


■ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ

မုန်းဝန်း ဗမာ သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စဟာ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာသေးခင်ကမှ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်ဘက်က အကျအဆုံး များခဲ့ရတဲ့ ကိုးကန့် လောက်ကိုင် တိုက်ပွဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ကြေးစားတွေ စိမ့်ဝင်ပြီး တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။

တာမိုးညဲ ဒေသဟာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်ပြီး ဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းတဲ့ လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်း ဒေသတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်မြေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနယ်မြေ အတွင်းမှာ နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ တရုတ်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ရောက်ရှိ နေထိုင်နေကြသလဲ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီလို နေထိုင်ကြသူတွေမှာ မုန်းဝန်း တရုတ် အရေခြံုထားတဲ့ တရုတ်ကြေးစား စစ်သားတွေ၊ စီးပွားရေး သမားတွေ၊ သာမန် တရုတ် နိုင်ငံသားတွေလည်း ပါ၀င်နိုင်ပါတယ်။ မုန်းဝန်း ဗမာလို့ သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ သူတို့ အားလုံး မြန်မာတိုင်းရင်းသား ခေါင်းစဉ်အောက်ကို အလွယ်တကူ ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လဝက ညွှန်ကြားချက်စာအရ (ယခု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ) ဦးတီခွန်မြတ်နဲ့ ဦးမြင့်လွင်တို့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ကွတ်ခိုင် မဲဆန္ဒနယ် တစ်ခုတည်းမှာတင် မဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူ မုန်းဝန်း တရုတ် ၆၀၀၀၀ ကျော် ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဆန္ဒမဲပေးမှုမှာ တရုတ်တွေ ပါ၀င် ပတ်သက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဆက်နွှယ်နေပါတယ်။

ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ကာလ မဲဆွယ် စည်းရုံးမှုမှာလည်း မုန်းဝန်း တရုတ်တွေက တရုတ် ဘာသာစကား အသုံးပြုပြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို မဲပေးကြဖို့ ညွှန်ကြားတာတွေ ရှိခဲ့တဲ့ အတွက် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ တရုတ်တွေ ဘယ်လောက်ထိ ပါ၀င် ပတ်သက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မုန်းဝန်း တရုတ်တွေ အဓိက ကြီးစိုးထားတဲ့ တာမိုးညဲ ဒေသ၊ ကွတ်ခိုင် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဦးတီခွန်မြတ်နဲ့ ဦးမြင့်လွင်တို့ အနိုင်ရခဲ့ခြင်း နောက်ကွယ်မှာ မုန်းဝန်း တရုတ်တွေ ဘယ်လောက် ပါ၀င် ပတ်သက်ခဲ့သလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရမယ့် အချက် ဖြစ်ပါတယ်။

သေချာတာကတော့ မုန်းဝန်း တရုတ် ၆၀၀၀၀ ကျော်ကို မုန်းဝန်း ဗမာအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခြင်းဟာ တရုတ်မျိုးနွယ်စုတွေကို ဗမာတိုင်းရင်းသား စာရင်း သွင်းသလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုက မုန်းဝန်း တရုတ် ၆၀၀၀၀ ကျော်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ရုံ မကဘဲ မုန်းဝန်း အရေခြံုထားတဲ့ တရုတ်တွေကို ဗမာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ဖို့ အလွယ်တကူ ခွင့်ပြုလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။

တိုင်းပြည်ရဲ့ အရှေ့တံခါး အားနည်းချက်ကြောင့် နိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ တရုတ်တွေ စိမ့်ဝင်နေချိန်မှာ ဗမာစကား မပြော၊ ဗမာစာ မတတ်တဲ့ တရုတ် မျိုးနွယ်စုတွေကို စနစ်တကျ စိစစ်ခြင်း မရှိဘဲ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အလွယ်တကူ သတ်မှတ်ပေးနေမယ် ဆိုရင် ဒါဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာအတွက် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။


Writer:
နေထွန်းနိုင်၊ စည်သာ(တောင်ကြီး)

Eleven Media Group
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)