ရန္ကုန္ ဧရိယာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရွိေရး ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ အစားထိုး ျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားရန္ စီမံထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ကမ္းလြန္ ေဇာတိက စီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္ေရးစင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ကံေပါက္ေဒသရွိ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုး စက္ရုံမ်ားသုိ ့ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္မႈ ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ ဧရိယာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အျပည့္အဝ ရရွိေရး အတြက္ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ အစားထိုး ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားရန္ စီမံထားေၾကာင္း စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန ့သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ ကမ္းလြန္ ေဇာတိက စီမံကိန္း၏ ထုတ္လုပ္ေရးစင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား မုတ္သံု ရာသီမဝင္ေရာက္မီ မတ္လ ၁၉ ရက္ မွ ၂၈ ရက္ထိ ၁၀ ရက္ၾကာ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ သထံု၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ကံေပါက္ ေဒသရွိ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုမ်ားႏွင့္ စက္ရံုငယ္မ်ားသို႔ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ အထိ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ပို႔လႊတ္မႈ ေခတၱ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ရန္ကုန္ ဧရိယာအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အဝရရွိေရး အတြက္ ရတနာ-ရန္ကုန္ ၂၄ လက္မ ပိုက္လိုင္းမွ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ အစားထိုး ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားရန္ စီမံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com

..........................................


ရႏၠဳႏ္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ အား လြ္ပၥစၶာတ္အား ်ဖႏ္႔်ဖဴး ေပးထားသၫၠိဳ ေၾတ႔ရစၪ္ (ဆျင္ဟာ)
    ရႏၠဳႏ္ ၊ မတ္ ၄ ရက္ (ဆျင္ဟာ)

    ကမ္းၾလႏ္ ေဇာတိက စီမံကိႏ္း၏ ထုတႅဳပ္ေရးစင္ ်ပဳ်ပင္ ထိႏ္းသိမ္း်ခင္း လုပ္ငႏ္းမ္ား ေဆာျင္ရက္ေနစၪ္ ကာလအၾတင္း သထံု၊ ေမာႅၿမိဳင္၊ ကံေပါက္ေဒသရြိ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕သံုး စက္ရဳံမ္ားသုိ ့ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕ ပို႔လႊတၼႈ ေခတၱ ရပၧိဳင္းထားမၫ္ ်ဖစ္ေသာႅၫ္း ရႏၠဳႏ္ ဧရိယာအၾတင္း လြ္ပၥစ္ ဓာတ္အား အ်ပၫ့္အဝ ရရြိေရး အၾတက္ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕်ဖင့္ အစားထိုး ်ဖႏ္႔်ဖဴးေပးၾသားရႏ္ စီမံထားေၾကာင္း ျစမ္းအင္ ဝႏ္ႀကီးဌာနမြ ေယန ့သတင္း ထုတ္်ပႏၡဲ့သၫ္။

ႏြစၥၪ္ ်ပဳလုပ္ေလ့ရြိသၫ့္ ကမ္းၾလႏ္ ေဇာတိက စီမံကိႏ္း၏ ထုတႅဳပ္ေရးစင္ ်ပဳ်ပင္ ထိႏ္းသိမ္း်ခင္း လုပ္ငႏ္းမ္ားအား မုတ္သံဳ ရာသီမဝင္ေရာကၼီ မတႅ ၁၉ ရက္ မြ ၂၈ ရကၳိ ၁၀ ရက္ၾကာ ေဆာျင္ရကၼၫ္်ဖစ္သ်ဖင့္ သထံု၊ ေမာႅၿမိဳင္၊ ကံေပါက္ ေဒသရြိ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕သံုး လြ္ပၥစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံဳမ္ား၊ ဘိလပ္ေ်မ စက္ရံဳမ္ားႏြင့္ စက္ရံဳငယၼ္ားသို႔ မတႅ ၁၉ ရက္ေန႔မြ ၂၄ ရက္ အထိ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕ ပို႔လႊတၼႈ ေခတၱ ရပၧိဳင္းထားမၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။

ထုိ႔အတူ ရႏၠဳႏ္ ဧရိယာအၾတင္း လြ္ပၥစၶာတ္အား အ်ပၫ့္အဝရရြိေရး အၾတက္ ရတနာ-ရႏၠဳႏ္ ၂၄ လကၼ ပိုကႅိဳင္းမြ ရတနာ သဘာဝ ဓာတ္ေျင႕်ဖင့္ အစားထိုး ်ဖႏ္႔်ဖဴးေပးၾသားရႏ္ စီမံထားၿပီး ်ဖစ္ေၾကာင္း သိရသၫ္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)