တာမိုးညဲေဒသခံမ်ားကို မုန္း၀န္းဗမာဟု သတ္မွတ္ရန္ၫႊန္ၾကားထား

တ႐ုတ္စကားႏွင့္ တ႐ုတ္စာကို အဓိကအသံုးျပဳ ေသာ တာမိုးညဲေဒသရွိ မုန္း၀န္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားထုတ္ေပးရာ တြင္ လူမ်ိဳးအမည္ေနရာ၌ (မုန္း ၀န္း)ဗမာဟု ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ ရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၫႊန္ ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တာမုိးညဲေဒသ ခံမ်ားအား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ လူမ်ိဳး ေနရာ၌ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးထည့္ သြင္းေနျခင္းကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူ ေစရန္ႏွင့္ ယခင္သတ္မွတ္ၿပီးသား အမည္ကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ (မုန္း၀န္း)ဗမာဟု သံုးစဲြေစခဲ့ ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။
ထိုသို႔ သတ္မွတ္ေပးသည့္ လူမ်ိဳးစုမွာ ဗမာစကားမတတ္ ေသာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေန ေသာ္လည္း ယခင္ကတည္းက ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိထားသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။
‘‘၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ အခန္း(၂)အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ က ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာလုပ္ပုိင္ ခြင့္အရ လုပ္တာျဖစ္လို႔ သတ္မွတ္ တာ အက်ံဳး၀င္တယ္’’ဟု ဦးျမင့္ ႀကိဳင္က ေျပာသည္။
တ႐ုတ္စာႏွင့္ တ႐ုတ္စကား သာ အသံုးျပဳေနၿပီး တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တိုင္း ရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳး၌ ပါ၀င္ျခင္း မရွိသည့္ မုန္း၀န္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ သားသာမက တုိင္းရင္းသား အျဖစ္ပါ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးျခင္း က ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိေသာ အစိုးရ၏ အစီအမံအေပၚ စဥ္းစားစရာျဖစ္္ေနသည္ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းလိတ္ကေျပာသည္။
‘‘အစုိးရအေနနဲ႔ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ သူတို႔ ေက်းဇူးခံေက်း ဇူး စားေတြကို ေနာက္အစိုးရမတက္ခင္ၾကားကာလမွာ အမီ ေက်းဇူးဆပ္လုိက္တယ္လုိ႔ပဲျမင္ တယ္။ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ဒီ လိုလုပ္မယ္ဆုိရင္ အခုသူတို႔ေျပာ ေနတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြက ဒီမွာအ ေနၾကာလုိ႔ တုိင္းရင္းသား၊ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္ခြင့္ေတာင္းမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုရွင္းမလဲ’’ဟု ၎ကေျပာ  သည္။ယခုကဲ့သို႔ တုိင္းရင္းသားအ မည့္ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးျခင္း ကို အစိုးရက သက္ဆုိင္ရာလူမ်ိဳး ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း တုိင္ပင္ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ လႊတ္ ေတာ္၏ သေဘာထားရယူမႈမရွိ ျခင္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္းရွိ ေနသည္။
၎တို႔မွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အ မည္ေနာက္တြင္ ဗမာဟု ေနာက္ ဆက္တဲြထည့္သြင္းျခင္းမွာ မသင့္ ေလ်ာ္ေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ နမ့္ခမ္း ၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထြန္း လိႈင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
‘‘တ႐ုတ္ဆုိရင္ တ႐ုတ္လိုပဲ သံုးသင့္တာေပါ့။ အရင္ကလည္း မုန္း၀န္းတ႐ုတ္ဆုိၿပီး သံုးဖူးတာ ပဲ။ ဗမာလုိ႔ေပးရေအာင္ ဗမာစာ တတ္တဲ့သူေတာင္ပါလို႔လား’’ဟု ၎က ဆုိသည္။
ထိုသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ တာမိုးညဲေဒသရွိ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အမာခံမ်ားအား ပိုမုိဆက္လက္ခိုင္မာေစရန္ အစိုး ရ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္မီ လုပ္ ေဆာင္္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ မႈမ်ားလည္းရွိသည္။
မုန္း၀န္းမ်ားကို မုန္း၀န္းဗမာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဆုိပါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား ႏုိင္ငံသား အျဖစ္၀င္ေရာက္မႈ ပိုမိုႀကီးမား လာႏုိင္သည့္အတြက္ ယင္းကိစၥ အေပၚ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လည္း ကန္႔ကြက္သင့္သည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးစိုင္း အိုက္ေပါင္းက ေျပာသည္။
‘‘ဒါလံုး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥ ပဲ အခုေတာင္မႏၲေလးလိုေနရာမွာ တ႐ုတ္ေတြမ်ားေနတာ ၾကည့္ ေလ။ အဲဒီလိုသာ မုန္း၀န္းဗမာေပးလိုက္ရင္ အကုန္မုန္း၀န္းျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ တ႐ုတ္စစ္စစ္တစ္ ေယာက္က မုန္း၀န္းပါဆုိၿပီး ႏုိင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ေလွ်ာက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ နဂိုကတည္း က ဗမာစကားေျပာတဲ့သူမဟုတ္ ဘူးေလ။ နယ္ေျမခ်င္းကလည္း ဆက္ေနေတာ့ အေတာ္စိုးရိမ္ရ တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ လံုး၀လက္မခံႏုိင္ဘူး’’ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ယင္းမုန္း၀န္းတုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၉၉၈ တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းခရီးစဥ္၌ တာမိုးညဲေဒသ မုန္း၀န္းတိုင္းရင္း သား အမည္မွ တာမုိးညဲေဒသ ဗမာတိုင္းရင္းသား အမည္သုိ႔ သတ္မွတ္ေပးမည့္ အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ ႏွစ္အတြင္း လူထုသေဘာထားႏွစ္ ႀကိမ္ခံယူၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအ ကဲ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတုိင္း တာမုိးညဲေဒသ မုန္း၀န္း ဗမာ တုိင္းရင္းသားအမည္ကို ေထာက္ ခံခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတ္လ ၁၁ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၫႊန္ၾကားစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွစကာ ၎ တုိ႔အား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ ျပား၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ထုတ္ ေပးရာတြင္ လူမ်ိဳးေနရာ မုန္း၀န္း (တ႐ုတ္)အစား၊ မုန္း၀န္း (ဗမာ/ ဗုဒၶဘာသာ)ဟု ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။
၂၀၁၃ တြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္မ်ား၌ လူမ်ိဳးေနရာတြင္ မုန္း၀န္းဟုသာ ေဖာ္ျပေပးမႈရွိခဲ့ သျဖင့္ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ အမည္ကုိ ပယ္ဖ်က္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ သြား၍ ယင္းလူမ်ိဳးမ်ားက ျပင္ဆင္ေပးရန္ တင္ျပေတာင္းဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ေခတ္အ ဆက္ဆက္က ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ မ်ား၏ သတ္မွတ္လမ္းၫႊန္မႈျပဳ လုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာလူမ်ိဳးေနရာ တြင္ (မုန္း၀န္း) ဗမာဟု သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ယခင္လဲြမွား ၿပီး ေပးခဲ့သည့္ကတ္မ်ားကုိ ျပန္ လည္အစားထိုးျပင္ဆင္လဲလွယ္ ေပးရန္ လက္ရွိႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ ၏ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး ဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ တာမုိးညဲေဒသတြင္ ယင္း တိုင္းရင္းသားလူဦးေရ ေျခာက္ ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အဆုိပါကိစၥမွာ ယခင္အစိုး ရလက္ထက္မ်ားကတည္းက အ တည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္သည့္ကိစၥျဖစ္ ၿပီး ယခုမွအေကာင္္အထည္ေဖာ္ ျခင္းမဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
‘‘မုန္း၀န္းဗမာ တုိင္းရင္းသား ဆုိတာက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ထက္ကတည္းက သေဘာ တူဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ကိစၥပါ။ ဟို တစ္ေလာကေတာ့ အဲဒီတုိင္းရင္း သားေတြဘက္က ေတာင္းဆုိမႈ ေတြ လုပ္လာလို႔ လ၀ကက အ စည္းအေ၀းေတြထိုင္ၿပီး ညိႇတာ မ်ိဳးလုပ္တယ္လုိ႔ေတာ့ သိထား တယ္။ အခုမွထၿပီးေကာက္လုပ္ တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
...................
တာမိုးညဲဒေသခံများကို မုန်းဝန်းဗမာဟု သတ်မှတ်ရန်ညွှန်ကြားထား

Byမိုးမင်းOn  Sun, 2016-03-20 06:30Locationရန်ကုန်Issue No.No.1044 Sunday, March 20, 2016
တရုတ်စကားနှင့် တရုတ်စာကို အဓိကအသုံးပြု သော တာမိုးညဲဒေသရှိ မုန်းဝန်း တိုင်းရင်းသားများအား နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားထုတ်ပေးရာ တွင် လူမျိုးအမည်နေရာ၌ (မုန်း ၀န်း)ဗမာဟု ထည့်သွင်းသတ်မှတ် ရန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ညွှန် ကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်ရှိ တာမိုးညဲဒေသ ခံများအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားပြုလုပ်ပေးရာတွင် လူမျိုး နေရာ၌ အမည်အမျိုးမျိုးထည့် သွင်းနေခြင်းကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူ စေရန်နှင့် ယခင်သတ်မှတ်ပြီးသား အမည်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုရန် (မုန်းဝန်း)ဗမာဟု သုံးစွဲစေခဲ့ ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်ကြိုင်က ပြောသည်။

ထိုသို့ သတ်မှတ်ပေးသည့် လူမျိုးစုမှာ ဗမာစကားမတတ် သော တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်နေ ခြင်းကြောင့် ဝေဖန်မှုများရှိနေ သော်လည်း ယခင်ကတည်းက နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရရှိထားသည့် တိုင်းရင်းသားများ ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။

‘‘၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ၊ အခန်း(၂)အရ နိုင်ငံတော်သမ္မတ က နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာလုပ်ပိုင် ခွင့်အရ လုပ်တာဖြစ်လို့ သတ်မှတ် တာ အကျုံးဝင်တယ်’’ဟု ဦးမြင့် ကြိုင်က ပြောသည်။

တရုတ်စာနှင့် တရုတ်စကား သာ အသုံးပြုနေပြီး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် တိုင်း ရင်းသား ၁၃၅ မျိုး၌ ပါ၀င်ခြင်း မရှိသည့် မုန်းဝန်းများကို နိုင်ငံ သားသာမက တိုင်းရင်းသား အဖြစ်ပါ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပေးခြင်း က နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် လုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုသော အစိုးရ၏ အစီအမံအပေါ် စဉ်းစားစရာဖြစ််နေသည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းလိတ်ကပြောသည်။

‘‘အစိုးရအနေနဲ့ ခေတ်အ ဆက်ဆက် သူတို့ ကျေးဇူးခံကျေး ဇူး စားတွေကို နောက်အစိုးရမတက်ခင်ကြားကာလမှာ အမီ ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တယ်လို့ပဲမြင် တယ်။ ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီး ဒီ လိုလုပ်မယ်ဆိုရင် အခုသူတို့ပြော နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက ဒီမှာအ နေကြာလို့ တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံ သားဖြစ်ခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုရှင်းမလဲ’’ဟု ၎င်းကပြော  သည်။ယခုကဲ့သို့ တိုင်းရင်းသားအ မည့်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေးခြင်း ကို အစိုးရက သက်ဆိုင်ရာလူမျိုး ရေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ လွှတ် တော်၏ သဘောထားရယူမှုမရှိ ခြင်းအပေါ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး များအကြား ဝေဖန်မှုများလည်းရှိ နေသည်။

၎င်းတို့မှာ တရုတ်လူမျိုးများ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လူမျိုးစုဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အ မည်နောက်တွင် ဗမာဟု နောက် ဆက်တွဲထည့်သွင်းခြင်းမှာ မသင့် လျော်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နမ့်ခမ်း မြို့နယ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းထွန်း လှိုင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။

‘‘တရုတ်ဆိုရင် တရုတ်လိုပဲ သုံးသင့်တာပေါ့။ အရင်ကလည်း မုန်းဝန်းတရုတ်ဆိုပြီး သုံးဖူးတာ ပဲ။ ဗမာလို့ပေးရအောင် ဗမာစာ တတ်တဲ့သူတောင်ပါလို့လား’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

ထိုသို့ သတ်မှတ်ခြင်းမှာ တာမိုးညဲဒေသရှိ အစိုးရနှင့်နီးစပ် သော ပြည်သူ့စစ်အမာခံများအား ပိုမိုဆက်လက်ခိုင်မာစေရန် အစိုး ရ အပြောင်းအလဲမဖြစ်မီ လုပ် ဆောင််ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ် မှုများလည်းရှိသည်။

မုန်းဝန်းများကို မုန်းဝန်းဗမာ အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည်ဆိုပါက တရုတ်နိုင်ငံသားများ နိုင်ငံသား အဖြစ်ဝင်ရောက်မှု ပိုမိုကြီးမား လာနိုင်သည့်အတွက် ယင်းကိစ္စ အပေါ် လွှတ်တော်အနေဖြင့် လည်း ကန့်ကွက်သင့်သည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးစိုင်း အိုက်ပေါင်းက ပြောသည်။

‘‘ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ ပဲ အခုတောင်မန္တလေးလိုနေရာမှာ တရုတ်တွေများနေတာ ကြည့် လေ။ အဲဒီလိုသာ မုန်းဝန်းဗမာပေးလိုက်ရင် အကုန်မုန်းဝန်းဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ တရုတ်စစ်စစ်တစ် ယောက်က မုန်းဝန်းပါဆိုပြီး နိုင်ငံ သားစိစစ်ရေးကတ်လျှောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နဂိုကတည်း က ဗမာစကားပြောတဲ့သူမဟုတ် ဘူးလေ။ နယ်မြေချင်းကလည်း ဆက်နေတော့ အတော်စိုးရိမ်ရ တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး’’ဟု ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုသည်။

ယင်းမုန်းဝန်းတိုင်းရင်းသား များနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၉၉၈ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ရှမ်း ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခရီးစဉ်၌ တာမိုးညဲဒေသ မုန်းဝန်းတိုင်းရင်း သား အမည်မှ တာမိုးညဲဒေသ ဗမာတိုင်းရင်းသား အမည်သို့ သတ်မှတ်ပေးမည့် အကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို နှစ်အတွင်း လူထုသဘောထားနှစ် ကြိမ်ခံယူပြီး နိုင်ငံတော်အကြီးအ ကဲ၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း တာမိုးညဲဒေသ မုန်းဝန်း ဗမာ တိုင်းရင်းသားအမည်ကို ထောက် ခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနက အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မတ်လ ၁၁ ရက်၌ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ညွှန်ကြားစာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှစကာ ၎င်း တို့အား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ် ပြား၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင် ထုတ် ပေးရာတွင် လူမျိုးနေရာ မုန်းဝန်း (တရုတ်)အစား၊ မုန်းဝန်း (ဗမာ/ ဗုဒ္ဓဘာသာ)ဟု ပြောင်းလဲသတ် မှတ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

၂၀၁၃ တွင် နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်များ၌ လူမျိုးနေရာတွင် မုန်းဝန်းဟုသာ ဖော်ပြပေးမှုရှိခဲ့ သဖြင့် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် အမည်ကို ပယ်ဖျက်သကဲ့သို့ ဖြစ် သွား၍ ယင်းလူမျိုးများက ပြင်ဆင်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။

ထို့ကြောင့် ယခင်ခေတ်အ ဆက်ဆက်က နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ များ၏ သတ်မှတ်လမ်းညွှန်မှုပြု လုပ်ထားပြီးဖြစ်သောလူမျိုးနေရာ တွင် (မုန်းဝန်း) ဗမာဟု သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ယခင်လွဲမှား ပြီး ပေးခဲ့သည့်ကတ်များကို ပြန် လည်အစားထိုးပြင်ဆင်လဲလှယ် ပေးရန် လက်ရှိနိုင်ငံ့အကြီးအကဲ ၏ မှတ်ချက်နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်က လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မတ်လ ၁၁ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည်။ တာမိုးညဲဒေသတွင် ယင်း တိုင်းရင်းသားလူဦးရေ ခြောက် သောင်းကျော်ရှိသည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။

အဆိုပါကိစ္စမှာ ယခင်အစိုး ရလက်ထက်များကတည်းက အ တည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့်ကိစ္စဖြစ် ပြီး ယခုမှအကောင််အထည်ဖော် ခြင်းမဟုတ်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။

‘‘မုန်းဝန်းဗမာ တိုင်းရင်းသား ဆိုတာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လက်ထက်ကတည်းက သဘော တူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဟို တစ်လောကတော့ အဲဒီတိုင်းရင်း သားတွေဘက်က တောင်းဆိုမှု တွေ လုပ်လာလို့ လဝကက အ စည်းအဝေးတွေထိုင်ပြီး ညှိတာ မျိုးလုပ်တယ်လို့တော့ သိထား တယ်။ အခုမှထပြီးကောက်လုပ် တာမျိုးမဟုတ်ဘူး’’ ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

7Daydaily
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)