ဦးသိန္းစိန္ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သလဲ


ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသက္တမ္း (၅) ႏွစ္ ကုန္ဆံုးတာမွာမို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ အႏွစ္ (၅၀) စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စတင္တည္ေဆာက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြကို ဇန္နဝါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔မွာ ဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းအရွည္ႀကီး ေျခြသြားခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒျပဳစုတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ အဓိကပါဝင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ေအာက္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့တာမို႔ သူ႔ရဲ ႔ျပဳျပင္ေရးကို အစပိုင္းမွာ အေလးမထားၾကပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးစံုျပဌာန္းၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးထားတဲ့ၾကားက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ ဦးသိန္းစိန္က လမ္းခင္းေပးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား Nelson Mandela ကို လက္တြဲေခၚယူတဲ့ သမၼတ De Klerk နဲ႔ တူတယ္လို႔ တင္စားေျပာဆိုၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ ႔ကလည္း ရုရွားမွာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီကို ျမွင့္တင္ေပးတဲ့ Gorbachev နဲ႔ တူတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္တာသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တျခမ္းပဲ့ ဒီမုိကေရစီကို ကမာၻက လက္ခံေအာင္ လုပ္သူဟာ ဦးသိန္းစိန္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔ NLD ပါတီကုိ ဖိႏိွပ္ထားလို႔ နာမည္ပ်က္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊလက္ေအာက္မွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ အမႈထမ္းၿပီး ၂၀၀၇ မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ စီစဥ္တဲ့အတိုင္း သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ ဒီပုပ္ထဲက ဒီပဲမို႔ အေၾကာင္းမထူးဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး စက္တင္ဘာမွာ ျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းတာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ကို စတင္ယံုၾကည္လာၾကပါတယ္။ တျခမ္းပဲ့ လႊတ္ေတာ္စနစ္မွာ ေဒၚစု ပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာရယ္။ တရုတ္ၾသဇာခံ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပသႏို္င္တာရယ္ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးကို အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပအစိုးရေတြက ေထာက္ခံအားေပးလာပါတယ္။ စစ္ဗိုလ္ထဲမွာ ရွားပါးတဲ့ ျပဳျပင္ေရးသမားအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ကို ရႈျမင္သံုးသပ္လာၾကပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ဟာ စိတ္ရင္းမွန္နဲ႔ ျပဳျပင္ေရးလုပ္သူျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုတဲ့အတြက္ အဲဒီတုန္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့ Hillary Clinton ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္လာၿပီး၊ မၾကာမီမွာ သမၼတ Obama ေရာက္လာပါတယ္။ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း နာမည္ဆိုးထြက္ေနတဲ့ စာေပစီစစ္ေရးကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ျပဳမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ စတာေတြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာလည္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံသူ တုိးပြားလာပါတယ္။ တရုတ္ေနာက္လိုက္ ကမာၻ႔အပယ္ခံဘဝကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အေနာက္တိုင္းနဲ႔ ေရႊလမ္းေငြလမ္း ေဖာက္ႏိုင္သူဟာ ဦးသိန္းစိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာနဲ႔ အျခား တရုတ္အရင္းအႏီွးေတြကို ေမ့သြားၾကပံုရပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးကို ကမာၻကို ေထာက္ခံေလေလ၊ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ စစ္အုပ္စု သိမ္းယူထားတဲ့ ဓနဥစၥာဟာ တရားဝင္လာေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚလာေတြကို ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ သံုးေနရတဲ့ဘဝက တရားဝင္ ေျဗာင္သံုးႏိုင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ ျပဳျပင္ေရးမွာ အမ်ားဆံုး အက်ဳိးခံစားရသူေတြဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ ႔ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ကိုေက်ာ္ဖို႔ ဦးသိန္းစိန္က စိတ္မကူးပါဘူး။ ဝန္ႀကီးဌာန (၃၆) ခုအထိ တိုးပြားလာတာဟာလည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ ႔ အသြင္လကၡဏာဆိုး တခုျဖစ္တဲ့ အခြင့္ထူးနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ေတြကို မပယ္ဖ်က္ႏိုင္တာဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ ႔ အားနည္းခ်က္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းမစမီ ရွိသမွ် အခြင့္ထူးကို အရင္ဆံုးယူတာဟာ စစ္ဗိုလ္ရဲ ႔ ဓေလ့ထံုးစံ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္စစ္ပြဲ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡနဲ႔ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းေတြကို ပိုၿပီးလူသိမ်ားပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ အသံသာျမည္ၿပီး အဆန္မပါတဲ့ သႀကၤန္အေျမာက္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ထိပ္ပိုင္းအရာထမ္းေတြ ဥစၥာပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေၾကညာဖို႔ ၂၀၁၂ မွာ ဦးသိန္းစိန္က ေဆာ္ၾသေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္သြားၿပီး က်ပ္ (၃) သိန္း လာဘ္စားတာကို ခြင့္ျပဳရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားပါတယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ မညီသူအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ကို ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြမွာ ေဝဖန္လာၾကပါတယ္။

အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာဟာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ မတရားလုပ္မႈ၊ မမွန္မကန္လုပ္မႈ၊ ေၾကာက္ၿပီးလုပ္မႈ၊ ဘက္လိုက္မႈ စတာေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုဟာ အယံုအၾကည္မရွိလို႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ရႈံးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး ျပႆနာေတြကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ေျဖရွင္းရာမွာ မထိမေရာက္ ျဖစ္ေနတာဟာ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဒီ ပဋိပကၡေတြဟာ အစိုးရကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တျခမ္းပဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရွင္သန္လာေအာင္ လုပ္သူအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ရစ္မွာကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com
....................


ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသက်တမ်း (၅) နှစ် ကုန်ဆုံးတာမှာမို့ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ အနှစ် (၅၀) စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှာ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စတင်တည်ဆောက်ဖို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကို ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့မှာ ဦးသိန်းစိန်က မိန့်ခွန်းအရှည်ကြီး ခြွေသွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ဟာ လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေပြုစုတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံမှာ အဓိကပါဝင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလက်အောက်မှာ ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တာမို့ သူ့ရဲ ့ပြုပြင်ရေးကို အစပိုင်းမှာ အလေးမထားကြပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာ ဒီမိုကရေစီ သူရဲကောင်းလို့ ယူဆကြပါတယ်။

ဒါပေမဲ့ ဥပဒေမျိုးစုံပြဌာန်းပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံရေးမလုပ်နိုင်အောင် တားဆီးထားတဲ့ကြားက ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်အောင် ဦးသိန်းစိန်က လမ်းခင်းပေးတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား Nelson Mandela ကို လက်တွဲခေါ်ယူတဲ့ သမ္မတ De Klerk နဲ့ တူတယ်လို့ တင်စားပြောဆိုကြပါတယ်။ တချို ့ကလည်း ရုရှားမှာ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ Gorbachev နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အနောက်တိုင်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တခြမ်းပဲ့ ဒီမိုကရေစီကို ကမ္ဘာက လက်ခံအောင် လုပ်သူဟာ ဦးသိန်းစိန်ပါ။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD ပါတီကို ဖိနှိပ်ထားလို့ နာမည်ပျက်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလက်အောက်မှာ နှစ်နဲ့ချီ အမှုထမ်းပြီး ၂၀၀၇ မှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းစိန်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ စီစဉ်တဲ့အတိုင်း သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒီပုပ်ထဲက ဒီပဲမို့ အကြောင်းမထူးဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၁ သြဂုတ်လမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး စက်တင်ဘာမှာ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းတာကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ကို စတင်ယုံကြည်လာကြပါတယ်။ တခြမ်းပဲ့ လွှတ်တော်စနစ်မှာ ဒေါ်စု ပါဝင်လာနိုင်အောင် လုပ်နိုင်တာရယ်။ တရုတ်သြဇာခံ မဟုတ်ကြောင်း ပြသနို်င်တာရယ်ကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ ပြုပြင်ရေးကို အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပအစိုးရတွေက ထောက်ခံအားပေးလာပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ထဲမှာ ရှားပါးတဲ့ ပြုပြင်ရေးသမားအဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ကို ရှုမြင်သုံးသပ်လာကြပါတယ်။

ဦးသိန်းစိန်ဟာ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ ပြုပြင်ရေးလုပ်သူဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုတဲ့အတွက် အဲဒီတုန်းက အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ Hillary Clinton နေပြည်တော်ကို ရောက်လာပြီး၊ မကြာမီမှာ သမ္မတ Obama ရောက်လာပါတယ်။ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီအတောအတွင်း နာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့ စာပေစီစစ်ရေးကို ဖျက်သိမ်းပြီး၊ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထုတ်ဝေခွင့်ပြုမှု၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု စတာတွေကြောင့် ပြည်တွင်းမှာလည်း ဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံသူ တိုးပွားလာပါတယ်။ တရုတ်နောက်လိုက် ကမ္ဘာ့အပယ်ခံဘဝကို စွန့်လွှတ်ပြီး အနောက်တိုင်းနဲ့ ရွှေလမ်းငွေလမ်း ဖောက်နိုင်သူဟာ ဦးသိန်းစိန် ဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာနဲ့ အခြား တရုတ်အရင်းအနှီးတွေကို မေ့သွားကြပုံရပါတယ်။

ဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ ပြုပြင်ရေးကို ကမ္ဘာကို ထောက်ခံလေလေ၊ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စစ်အုပ်စု သိမ်းယူထားတဲ့ ဓနဥစ္စာဟာ တရားဝင်လာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာတွေကို ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် သုံးနေရတဲ့ဘဝက တရားဝင် ဗြောင်သုံးနိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ ပြုပြင်ရေးမှာ အများဆုံး အကျိုးခံစားရသူတွေဟာ ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ စစ်အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ ့ အခြေခံဥပဒေဘောင်ကိုကျော်ဖို့ ဦးသိန်းစိန်က စိတ်မကူးပါဘူး။ ဝန်ကြီးဌာန (၃၆) ခုအထိ တိုးပွားလာတာဟာလည်း ဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ လုပ်ဆောင်ချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ ့ အသွင်လက္ခဏာဆိုး တခုဖြစ်တဲ့ အခွင့်ထူးနဲ့ အဆောင်အယောင်တွေကို မပယ်ဖျက်နိုင်တာဟာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ ့ အားနည်းချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းမစမီ ရှိသမျှ အခွင့်ထူးကို အရင်ဆုံးယူတာဟာ စစ်ဗိုလ်ရဲ ့ ဓလေ့ထုံးစံ ဖြစ်ပါတယ်။

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခနဲ့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို ပိုပြီးလူသိများပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ ့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဟာ အသံသာမြည်ပြီး အဆန်မပါတဲ့ သင်္ကြန်အမြောက်လို ဖြစ်နေပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းအရာထမ်းတွေ ဥစ္စာပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှုကို ကြေညာဖို့ ၂၀၁၂ မှာ ဦးသိန်းစိန်က ဆော်သြပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားပြီး ကျပ် (၃) သိန်း လာဘ်စားတာကို ခွင့်ပြုရတဲ့ အခြေအနေ ရောက်သွားပါတယ်။ အပြောနဲ့အလုပ် မညီသူအဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ကို ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေမှာ ဝေဖန်လာကြပါတယ်။

အဂတိလိုက်စားမှုဆိုတာဟာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတင် မဟုတ်ပါဘူး။ မတရားလုပ်မှု၊ မမှန်မကန်လုပ်မှု၊ ကြောက်ပြီးလုပ်မှု၊ ဘက်လိုက်မှု စတာတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအများစုဟာ အယုံအကြည်မရှိလို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ၊ ဘာသာရေးနဲ့ လူမှုစီးပွားရေး ပြဿနာတွေကို ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဖြေရှင်းရာမှာ မထိမရောက် ဖြစ်နေတာဟာ အဂတိလိုက်စားမှုကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ကြပါတယ်။ ဒီ ပဋိပက္ခတွေဟာ အစိုးရကို အယုံအကြည် ကင်းမဲ့စေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဦးသိန်းစိန်ဟာ တခြမ်းပဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ရှင်သန်လာအောင် လုပ်သူအဖြစ် သမိုင်းတွင်ရစ်မှာကတော့ သေချာသလောက် ဖြစ်နေပါတယ်။

ဦးအောင်ခင်, ကျော်ကျော်သိန်း / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
http://burmese.voanews.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)