“ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူး” ဟု SSA-N မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆထန္ ေျပာၾကား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “အားလံုးပါ၀င္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိဖို႔ ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရဘဲ ဘာမွလုပ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္သည့္ ကာလတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္၌ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N) တို႔ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံသယ၀င္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အစိုးရ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ KIA, TNLA တို႔ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းတို႔အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ယူၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ SSA-N မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစထန္က အစိုးရ၏ တပ္အား ယံုၾကည္မႈမရွိဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစထန္က ယင္းတု႔ိ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေပၚမွသာ လက္နက္စြန္႔မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဦးစြာအေနျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား စစ္မွန္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးရမည္ဟု ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳကာ စစ္တပ္ႏွင့္အရပ္ဘက္ ပစ္မွတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္မွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ရွမ္းက လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ၁၉၅၈ ကတည္းက ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစထန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရသစ္အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၈၀ ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစထန္က ၀မ္ဟိုင္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူ႔ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို ယံုၾကည္မႈရွိပါတယ္။ တျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

SSA-N တပ္ဖြဲ႕တြင္ အင္အား တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ အျခားအဓိက တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္နယ္အတြင္း ကိုယ္ပိုင္ေဒသတစ္ခု တည္ေထာင္ထားႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး အပါအ၀င္ ဌာန ၂၈ ခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ မိဘမဲ့ကေလးေဂဟာတစ္ခု ရွိသည့္အျပင္ ကားမ်ားကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေ၀အသံုးျပဳေစသည္။

ေဒသခံမ်ားထဲမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိၿပီး တ႐ုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားတို႔ရွိ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္မ်ားမွ လက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြရရွိသည္မွ အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

၀မ္ဟိုင္းမွ ၅ မိုင္ခန္႔အကြာ ေရွ႕တန္းတြင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ၂၄ နာရီ တပ္လွန္႔ထားၿပီး ညအခ်ိန္တြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား စခန္းခ်ရာေနရာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိသည္။ ေလွခါးထစ္စပါးခင္းမ်ားႏွင့္ လွပေနသည့္ ေတာင္ၾကားေဒသ တြင္ မည္သူမွ်မလာႏိုင္ရန္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းခင္းမ်ားရွိေနသည္။

SSA-N တပ္ဖြဲ႕၀င္ ဗိုလ္ေစာေမာင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီနယ္ေျမေသးေသးေလးပဲရွိၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနခ်င္ေပမယ့္ သူတို႔က လာတိုက္ေနပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕အနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ SSA-N သည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕တို႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေပ။ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း SSA-S/RCSS တပ္ဖြဲ႕ကလည္း လက္နက္စြန္႔ျခင္းမရွိေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ား ေရး သားခဲ့သည့္ အေမရိကန္ စာေရး ဆရာ ေဒးဗစ္စတိန္းဘာ့ဂ္က “အစိုးရက တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ယင္းတို႔လက္နက္ေတြ ခ်ထားခဲ့ၿပီး ငါတို႔နဲ႔ လာေဆြးေႏြးလို႔ အၿမဲေျပာေလ့ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အရင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ငါတုိ႔လက္နက္ စြန္႔ခ်င္စြန္႔မယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိပါက ျပႆနာက အဲဒါပါပဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္း ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုၾကာ တည္ရွိခဲ့သည့္ သံသယမ်ား အမုန္းမ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ေပးမည္ဆိုသည့္ NLD ၏ ကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

မၾကာမီက တိုက္ပြဲအတြင္း လက္နက္ႀကီး က်ည္ထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားရသည့္ ၀မ္ဟိုင္းဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းအနီးတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း SSA-N တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ စစ္သီဟက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဖိႏွိပ္တာေတြ၊ အႏိုင္က်င့္တာေတြ၊ တရားမွ်တမႈမရွိတာေတြ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ၃၅ ႏွစ္ၾကာ သကၤန္း၀တ္ျဖင့္ေနခဲ့ကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ စစ္သီဟသည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ယင္း၏ၿမဳိ႕ မိုင္းေနာင္အား စစ္တပ္က တိုက္ခိုက္လာခ်ိန္တြင္ SSA-N သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

KHTun
Source - AP
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
.............


ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အားလုံးပါ၀င်တဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ရရှိဖို့ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားပါမယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး မရဘဲ ဘာမှလုပ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်သည့် ကာလတွင်ပင် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၌ အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်း (SSA-N) တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သံသယဝင်မှုများ ရှိနေသည်။ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်သော KIA, TNLA တို့ကြား တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ယူပြီးနောက် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SSA-N မှ ဗိုလ်ချုပ်စေထန်က အစိုးရ၏ တပ်အား ယုံကြည်မှုမရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်စေထန်က ယင်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်များ အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ပေါ်မှသာ လက်နက်စွန့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးစွာအနေဖြင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများ စစ်မှန်သည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိသည့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သုံးရမည်ဟု ဆိုသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ပွဲများတွင် အစိုးရစစ်တပ်က ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ၊ တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ အသုံးပြုကာ စစ်တပ်နှင့်အရပ်ဘက် ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကျေးရွာများ ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူ ၁၀၀၀၀ ကျော် နေရပ်မှ ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။

နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသော လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများတွင် ရှမ်းက လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်သည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွင် ၁၉၅၈ ကတည်းက ပါ၀င်ခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်စေထန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အစိုးရသစ်အပေါ် မျှော်လင့်ချက်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

အသက် ၈၀ ရှိနေပြီဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်စေထန်က ၀မ်ဟိုင်းမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးတွင် “ကျွန်တော်တို့ သူ့ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ကို ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ တခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

SSA-N တပ်ဖွဲ့တွင် အင်အား တစ်သောင်း ကျော်ရှိပြီး ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၁၈,၀၀၀ ခန့် ထိန်းချုပ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ အခြားအဓိက တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကဲ့သို့ပင် ပြည်နယ်အတွင်း ကိုယ်ပိုင်ဒေသတစ်ခု တည်ထောင်ထားနိုင်သည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဒေသအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး အပါအဝင် ဌာန ၂၈ ခု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်စာသင်ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံနှင့် မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာတစ်ခု ရှိသည့်အပြင် ကားများကိုလည်း ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ပြားများ ထုတ်ဝေအသုံးပြုစေသည်။

ဒေသခံများထဲမှ အခွန်ကောက်ခံခြင်းဖြင့် ၀င်ငွေရရှိပြီး တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားတို့ရှိ မှောင်ခိုစျေးကွက်များမှ လက်နက်များ ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကဲ့သို့ပင် မူးယစ်ဆေးလုပ်ငန်းမှ ၀င်ငွေရရှိသည်မှ အစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိသည်။

၀မ်ဟိုင်းမှ ၅ မိုင်ခန့်အကွာ ရှေ့တန်းတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို၂၄ နာရီ တပ်လှန့်ထားပြီး ညအချိန်တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ စခန်းချရာနေရာများကို စောင့်ကြည့်လေ့ရှိသည်။ လှေခါးထစ်စပါးခင်းများနှင့် လှပနေသည့် တောင်ကြားဒေသ တွင် မည်သူမျှမလာနိုင်ရန် မြေမြှုပ်မိုင်းခင်းများရှိနေသည်။

SSA-N တပ်ဖွဲ့ဝင် ဗိုလ်စောမောင်က “ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီနယ်မြေသေးသေးလေးပဲရှိပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်ပေမယ့် သူတို့က လာတိုက်နေပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

အဓိက ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့အနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် SSA-N သည် အောက်တိုဘာလအတွင်းက အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့တို့ လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့သည့် အပစ်ရပ်စာချုပ် (NCA) တွင် ပါ၀င်ခြင်းမရှိပေ။ NCA လက်မှတ်ရေး ထိုးခဲ့သော်လည်း SSA-S/RCSS တပ်ဖွဲ့ကလည်း လက်နက်စွန့်ခြင်းမရှိပေ။

မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း စာအုပ်များ ရေး သားခဲ့သည့် အမေရိကန် စာရေး ဆရာ ဒေးဗစ်စတိန်းဘာ့ဂ်က “အစိုးရက တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကို ယင်းတို့လက်နက်တွေ ချထားခဲ့ပြီး ငါတို့နဲ့ လာဆွေးနွေးလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိပြီး တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ နိုင်ငံရေး အရင်ဆွေးနွေးပြီးမှ ငါတို့လက်နက် စွန့်ချင်စွန့်မယ်လို့ ပြောလေ့ရှိပါက ပြဿနာက အဲဒါပါပဲ”ဟု ပြောကြားသည်။

နိုင်ငံအတွင်း ဆယ်စုနှစ် ရ ခုကြာ တည်ရှိခဲ့သည့် သံသယများ အမုန်းများနှင့် သွေးထွက်သံယိုပဋိပက္ခများကို အဆုံးသတ်ပေးမည်ဆိုသည့် NLD ၏ ကတိကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။

မကြာမီက တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကြီး ကျည်ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့သဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားရသည့် ၀မ်ဟိုင်းဘုန်းကြီး ကျောင်းအနီးတွင် လမ်းလျှောက်ရင်း SSA-N တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ စစ်သီဟက “ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖိနှိပ်တာတွေ၊ အနိုင်ကျင့်တာတွေ၊ တရားမျှတမှုမရှိတာတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။

အသက် ၄၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ၃၅ နှစ်ကြာ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့်နေခဲ့ကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည့် စစ်သီဟသည် အောက်တိုဘာလတွင် ယင်း၏မြို့ မိုင်းနောင်အား စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်လာချိန်တွင် SSA-N သို့ ၀င်ရောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

KHTun
Source - AP
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)