ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ RCSS/SSA တပ္မ်ားကို အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းေရးျပဳလုပ္မည္


ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရိွေနသည့္ RCSS/SSA ရွမ္းတပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွာ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာသို႔ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အပစ္မရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တအာင္းပေလာင္ တပ္ဖြဲ႔ TNLA/PSLF ႏွင့္ အစိုးရနွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ RCSS/SSA တို႔အၾကား နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ျပသ၁နာမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး တအာင္းပေလာင္ တပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ RCSS/SSA တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ညႊန္ၾကားထားခဲ့ျပီး ျပန္လည္ဆုတ္ခြာမည္ မဟုတ္ဟု RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႔မွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္မွ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ အတြင္းရိွ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးကို ရွင္းလင္းလ်က္ရိွေနေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အစကတည္းက ဒီလိုျဖစ္မယ္ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ေတြအေနနဲ႔ သိသင့္တယ္။ အန္စီေအ ဆိုတာလည္း ဒီအစိုးရကေန စျပီးေတာ့မွ အေျခတည္ထားတာ။ အန္စီေအ ထိုးတဲ႔လူနဲ႔ မထိုးတဲ႔လူကို ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေအာင္ ဖန္တီးတာလည္း သူတို႔ရဲ႔ ပေရာဂ မကင္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ အန္စီေအအေပၚ သာယာေနတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြေရာ တစ္ဖက္သတ္ ျမင္ေနတဲဲ႔အဖြဲ႔ေတြေရာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ နားလည္ဖို႔လိုတယ္” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာခြင့္ရ
ဦးစိုင္းလိတ္က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

အာစီအက္စ္အက္စ္ နွင့္ တအာင္းပေလာင္တို႔ အၾကား RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ေနာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ရွမး္ေျမာက္ရိွ ရွမ္းႏွင့္ တအာင္းပေလာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ နယ္ေျမမ်ားကို သူပိုင္သည္ ကိုယ္ပိုင္သည္ဟု အျငင္းပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အာစီအက္စ္အက္စ္မွာ အစိုးရနွင့္တ ရား၀င္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ မျပဳလုပ္ရခင္ နယ္ေျမခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ စြပ္စြဲမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ၊ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ လြယ္တိုင္းလ်ွံတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ရိွသည့္ အာစီအက္စ္အက္စ္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေထာင္ႏွင့္ခ်ီျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာမႈ အေပၚတြင္လည္း အစိုးရမွ တစ္စံုတစ္ရာ တားဆီးခဲ့မႈ မရိွသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနခဲ့ျပီး ယခုကဲ႔ တအာင္းပေလာင္ တပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ားကို အာစီအက္စအက္စ္အဖြဲ႔မွ သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာစီအက္စ္အက္စ္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ျပန္ဆုတ္ခိုင္းသည့္အေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၂၀(င)တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားျပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံံဥပေဒ အခန္း(၇) ပုဒ္မ ၃၄၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာလွ်င္ တပ္မေတာ္က ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားကာ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း SSA (ရြက္ဆစ္)အဖြဲ႕ ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕မ်ား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဒုကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနမႈအေပၚ တုိက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဒုကၡမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္း၍ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရွားရွင္းလင္းလ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ဆန္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း SSA (ရြက္ဆစ္)အဖြဲ႕ ႏွင့္ TNLA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္အထိ တိုက္ပြဲ အႀကိမ္ ၂၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်းရြာမ်ားကို မီးရိႈ႕ျခင္း၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ေက်ာက္မဲ ခရိုင္အတြင္းမွ ေဒသခံျပည္သူ အမ်ိဳးသား ၁၄၆၇ ဦး၊ အမ်ိဳးသမီး ၂၁၉၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၆၅၇ ဦးသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ မိုးမိတ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည့္ အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္ဟုလည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies

.........................................................


ရြမ္း်ပၫၷယ္ ေ်မာကၸိဳင္းၾတင္ ရိြေနသၫ့္ RCSS/SSA ရြမ္းတေပၼတာ္ ေတာငၸိဳင္း တျပၹဲ႔မ္ားမြာ အစိုးရတေပၼတာၼြ သတၼြတၳားေသာ ေနရာသို႔ ်ပႏႅၫၦဳၾတၡာ်ခင္း မရိြေသာေၾကာင့္ နယ္ေ်မရြင္းလင္းေရး ်ပဳလုပ္ေတာ့မၫ္ ်ဖစ္ေၾကာင္း ကာၾကယ္ေရး၀ႏ္ႀကီးဌာနမြ သတင္းထုတ္်ပႏ္သၫ္။

အပစၼေရသးသၫ့္ တိုင္းရင္းသား လကၷကၠိဳင္အျဖဲ႔်ဖစ္သၫ့္ တအာင္းေပလာင္ တျပၹဲ႔ TNLA/PSLF ႏြင့္ အစိုးရႏြင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပၥဲထားသၫ့္ RCSS/SSA တို႔အၾကား နယ္ေ်မအ်ငင္းျပားမႈ ်ပသ၁နာမ္ားေၾကာင့္ တိုၾကၸဲမ္ား်ဖျစၸားခဲ့်ပီး တအာင္းေပလာင္ တျပၹဲ႔စခႏ္းမ္ားကို သိမ္းပိုကၡဲ့သၫ့္ RCSS/SSA တပၼ္ားကို ်ပႏႅၫၦဳၾတၡာရႏ္ ေအရြ႕ေ်မာကၱိဳင္း စစၭာနခ္ဳပၼြ ညႊႏ္ၾကားထားခဲ့်ပီး ်ပႏႅၫၦဳၾတၡာမၫ္ မဟုတ္ဟဳ RCSS/SSA တျပၹဲ႔မြ ေအၾကာင္း်ပႏ္ၾကားခဲ့သၫ့္ အၾတက္ တေပၼတာၼြ ေအရြ႕ေ်မာကၱိဳင္း စစၭာနခ္ဳပၷယ္ေ်မ အၾတင္းရိြ လကၷကၠိဳင္ အျဖဲ႔အားလံုးကို ရြင္းလင္းလ္က္ရိြေေနၾကာင္း ကာၾကယ္ေရး၀ႏ္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္်ပႏၡ္ၾကၱင္ ေဖာ္်ပထားသၫ္။

“အစကတၫ္းက ဒီလို်ဖစၼယၦိဳတာ တိုင္းရင္းသား လကၷကၠိဳ္င္ေၾတေအနနဲ႔ သိသင့္တယ္။ အႏၥီေအ ဆိုတာလၫ္း ဒီအစိုးရေကန စ်ပီးေတာ့မြ ေအ်ခတၫၳားတာ။ အႏၥီေအ ထိုးတဲ႔လူနဲ႔ မထိုးတဲ႔လူကို ထိပၲိဳက္ေၾတ႔ေအာင္ ဖႏၲီးတာလၫ္း သူတို႔ရဲ႔ ေပရာဂ မကင္းဘူး။ အဲဒီေတာ့ အႏၥီေအေအပၚ သာယာေနတဲ႔ အျဖဲ႔ေေၾတရာ တစၹက္သတ္ ်မင္ေနတဲဲ႔အျဖဲ႔ေေၾတရာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ နားလၫၹိဳ႕လိုတယ္” ဟု ရြမ္းတိုင္းရင္းသားမ္ား ဒီမိုေကရစီအျဖဲ႔ခ္ဳပၼြ ေ်ပာျခင့္ရ
ဦးစိုင္းလိတၠ မြတၡ္က္်ပဳေ်ပာဆိုသၫ္။

အာစီအကၥ္အကၥ္ ႏြင့္ တအာင္းေပလာငၲိဳ႕ အၾကား RCSS/SSA အျဖဲ႔မြ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစၡတ္ရပၥဲမႈ လကၼြတ္ေရးထိုး်ပီး ေနာကၸိဳင္း တိုၾကၸဲမ္ား ်ဖျစၸားခဲ့်ခင္း်ဖစ္်ပီး ရြမး္ေ်မာက္ရိြ ရြမ္းႏြင့္ တအာင္းေပလာင္ တိုင္းရင္းသားမ္ား ေနထိုင္သၫ့္ နယ္ေ်မမ္ားကို သူပိုင္သၫ္ ကိုယၸိဳင္သၫ္ဟဳ အ်ငင္းျပားခဲ့်ခင္း်ဖစၠာ အာစီအကၥ္အကၥၼြာ အစိုးရႏြင့္တ ရား၀င္ နယ္ေ်မသတၼြတၼႈ မ်ပဳလုပ္ရခင္ နယ္ေ်မခ္ဲ႔ၾထင္်ခင္း ်ဖစ္သၫ္ဟဳလၫ္း တိုင္းရင္းသား လကၷကၠိဳင္အျဖဲ႔မြ ျစျပၥဲမႈမ္ားရိြခဲ့သၫ္။

ရြမ္း်ပၫၷယ္ေတာငၸိဳင္း ၊ ထိုင္း်မႏၼာနယၥပ္ ၾလယၱိဳင္းလ္ြံၾတင္ ဌာနခ္ဳပ္ရိြသၫ့္ အာစီအကၥ္အကၥ္ တျပၹဲ႔၀ငၼ္ား ေထာင္ႏြင့္ခ္ီ်ပီး ရြမ္း်ပၫၷယ္ ေ်မာကၸိဳင္းသို႔ ေရာက္ရိြလာမႈ ေအပၚၾတငႅၫ္း အစိုးရမြ တစၥံဳတစ္ရာ တားဆီးခဲ့မႈ မရိြသၫ့္ေအပၚ ေ၀ဖႏၼႈမ္ားရိြေနခဲ့်ပီး ယခုကဲ႔ တအာင္းေပလာင္ တျပၹဲ႔စခႏ္းမ္ားကို အာစီအကၥအကၥ္အျဖဲ႔မြ သိမ္းပိုကၡဲ့်ပီးေနာၾကၱင္ တေပၼတာၼြ အာစီအကၥ္အကၥ္ တျပၹဲ႔မ္ားကို ်ပႏၧဳတၡိဳင္းသၫ့္ေအပၚ ေမးျခႏ္းထုတၼႈမ္ားလၫ္း ရိြေနပါသၫ္။

ျဖဲ႕စၫ္းပုံေအ်ခခံဥေပဒ အခႏ္း(၁) ပုဒၼ ၂၀(င)ၾတင္ ်ပၫ္ေထာငၥဳမၿပိဳၾကဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စၫ္းလုံးညီျညတၼႈ မၿပိဳၾကဲေရးႏြင့္ အခ္ဳပ္အ်ခာအာဏာ တၫၱံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕ကို ကာၾကယ္ေစာင့္ေရြာက္ရႏ္ တေပၼတာ္ၾတင္ အဓိကတာ၀ႏ္ရြိသၫ္ဟဳ ေဖာ္်ပထား်ပီး ျဖဲ႕စၫ္းပုံ ေအ်ခခံံဥေပဒ အခႏ္း(၇) ပုဒၼ ၃၄၁ ၾတင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾတင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏြင့္ ႏိုင္ငံသားမ္ားအၾတက္ ေဘးအႏၲရာယ္ က္ေရာကႅာလြ္င္ တေပၼတာၠ ကူညီေဆာျင္ရက္ရမၫ္ဟဳ ေဖာ္်ပထားကာ အဆိုပါ်ပ႒ာႏ္းခ္က္ႏြင့္အညီ တေပၼတာၼြ ေဆာျင္ရက္ရ်ခင္း်ဖစ္ေၾကာင္း ကာၾကယ္ေရး၀ႏ္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္်ပႏၡ္ၾကၱင္ ေဖာ္်ပထားသၫ္။

ရြမ္း်ပၫၷယ္ေ်မာကၸိဳင္း နမ့္ဆႏ္၊ ေက္ာကၼဲၿမိဳ႕နယၼ္ား အၾတင္း SSA (ျရကၦစ္)အျဖဲ႕ ႏြင့္ TNLA အျဖဲ႕မ္ား တိုၾကၸဲ်ဖျစၸား မႈေၾကာင့္ ေဒသခံ်ပၫ္သဴမ္ား ဒုကၡမ္ား ႀကံဳေၾတ႕ေနမႈေအပၚ တုိၾကၸဲမ္ား အ်မႏၧံဳး ရပၧိဳင္းႏိုင္ေရးႏြင့္ စစ္ေဘးေရြာင္ ်ပၫ္သဴမ္ား၏ လူမႈဒုကၡမ္ား ေ်ဖရြင္းေဆာျင္ရက္ ေပးႏိုင္ေရးတို႔အၾတက္ ေေဖဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရကၠ ်ပဳလုပၡဲ့ေသာ ်ပၫ္သဴ႕လႊတ္ေတာ္ အစၫ္းေအဝး၌ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ ရြမ္း်ပၫၷယ္အစိုးရႏြင့္ သကၦိဳင္ရာ အျဖဲ႕အစၫ္းအားလံုးအား တိုၾကၱႏ္းေၾကာင္း ေအရးႀကီးအဆို တျင္သင္း၍ ေၾဆးေႏျးဆံုး်ဖတ္ၿပီး အတၫ္်ပဳခဲ့သၫ့္အၾတက္ တေပၼတာၠ ျဖဲ႕စၫ္းပံု ေအ်ခခံဥေပဒႏြင့္အညီ ဒို႔တာဝေႏ္အရးသံုးပါးႏြင့္ ်ပၫ္သဴလူထု၏ အသက္အဳိးအိမ္ စၫ္းစိမၠိဳ ကာၾကယ္ေစာင့္ေရြာက္ ႏုိင္ရႏ္အၾတက္ တုိၾကၸဲ်ဖျစၸားရာ ေဒသမ္ားသို႔ ဝင္ေရာက္ လႈပ္ရြားရြင္းလင္းလ္က္ ရြိသၫ္ဟဳလၫ္း ေဖာ္်ပထားသၫ္။

ရြမ္း်ပၫၷယ္ေ်မာကၸိဳင္း၊ နမ့္ဆႏ္၊ ေက္ာကၼဲၿမိဳ႕နယၼ္ားအၾတင္း SSA (ျရကၦစ္)အျဖဲ႕ ႏြင့္ TNLA အျဖဲ႕မ္ားသၫ္ ၂၀၁၅ ခုႏြစ္ စကၱငၻာ ၂၅ ရကၼြ ယခုႏြစ္ ေေဖဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္အထိ တိုၾကၸဲ အႀကိမ္ ၂၀ ်ဖျစၸားခဲ့ၿပီး ေက္းျရာမ္ားကို မီးရိႈ႕်ခင္း၊ ရဟႏ္းသံဃာမ္ားကို ဖမ္းဆီး်ခင္း၊ ျရာသူျရာသားမ္ားကို ဖမ္းဆီးသတ္်ဖတ္်ခင္းမ္ား ်ပဳလုပၡဲ့ရာ ေေဖဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရကၼြ ၁၅ ရက္အၾတင္း ေက္ာကၼဲ ခရိုင္အၾတင္းမြ ေဒသခံ်ပၫ္သဴ အမ္ိဳးသား ၁၄၆၇ ဦး၊ အမ္ိဳးသမီး ၂၁၉၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၆၅၇ ဦးသၫ္ ေက္ာကၼဲၿမိဳ႕ေပၚႏြင့္ မိုးမိတ္၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယၼ္ားရြိ ေက္းျရာမ္ားသို႔ တိမ္းေရြာင္ လ္က္ရြိသၫ္။

အဆိုပါတိုၾကၸဲမ္ားႏြင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားညီအစၠိဳ အခ္င္းခ္င္းအၾကား ညႇိႏႈိင္း ေ်ဖရြင္းေေနၾကာင္း ႏြစၹက္အျဖဲ႕အစၫ္းမ္ား၏ ထုတ္်ပႏ္ေၾကညာခ္ကၼ္ားအရ သိရြိရသၫ့္ အၾတက္ တေပၼတာ္ေအန်ဖင့္ ေစာင့္ၾကၫ့္ခဲ့သၫ္ဟဳလၫ္း ကာၾကယ္ေရး၀ႏ္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္်ပႏၡ္ၾကၱင္ ေဖာ္်ပခဲ့သၫ္။

သတင္း - ေဇာၼင္းၾထႏ္း
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)