ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(၁၀၁)ႏွစ္ျပည့္ေန႔ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ေပးပို႔ပန္ၾကားခ်က္ (သူရေရႊမန္း)

★★★ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း(၁၀၁)ႏွစ္ျပည့္ေန႔
------------------------------------------------
ျပည္သူလူထုထံသို႔ ေပးပို႔ပန္ၾကားခ်က္ ★★★
-------------------------------------------------

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုအေပါင္းခင္ဗ်ား -

❖ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၆ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁ ရက္ေန႔ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္၊ စေနေန႔) တြင္ မေကြးခရိုင္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ့၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔မွာ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္ (၁၀၁)ႏွစ္ တိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

❖ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလအတြင္း -

✔︎ ❝ က်ဳပ္တို႔ဟာ ေခတ္နဲ႔ညီေအာင္ လုပ္တက္ရမယ္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ေရွးရႈရမယ္။ လူတစ္ေယာက္တေလ၊ တစ္ဖြဲ႔တစ္ပါတီ မုန္းရံုနဲ႔ ကိုယ္ထင္တာကို လုပ္လို႔ မျဖစ္ဘူး။ တိုင္းျပည္နာမွာကို ၾကည့္ရမယ္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔၊ ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မိန္႔ခြန္း တြင္လည္းေကာင္း၊


✔︎ ❝ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္အေရးဟာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္တဲ့သူေတြ ညီညြတ္စြာနဲ႔ လုပ္တတ္မယ္၊ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္တယ္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္းေကာင္း၊

✔︎ ❝ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးဆိုသည္မွာ ထိပ္ပိုင္းညီညြတ္ေရးကိုသာ ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္။ လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား-မ မေရြး၊ ဂိုဏ္းဂဏ ပါတီမေရြး၊ အမ်ိဳးသားတာဝန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ အေျပာႏွင့္သာမဟုတ္၊ အလုပ္တြင္ပါ ညီညြတ္ေသာ ညီညြတ္ေရးကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္တြင္ ဖဆပလ ပထမကြန္ဂရက္တြင္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္း တြင္လည္းေကာင္း၊

✔︎ ❝ ညီညြတ္ေရးဟာ အဂၤလိပ္လို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ (Historical Necessity) အခ်ိန္အခါအလိုက္ ဒီတိုင္းျပည္ ဒီလူမ်ိဳးရဲ့အက်ိဳးကို အႀကီးဆံုးေဆာင္ရြက္နိုင္မယ့္ လက္နက္ႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ညီညြတ္ေရးမ်ိဳးရေအာင္လုပ္ရမယ္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔၊ ဖ.ဆ.ပ.လ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံ၌ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္းေကာင္း၊

✔︎ ❝ တစ္တိုင္းျပည္လံုးႀကီးပြားေစခ်င္ရင္ လူအား၊ ေငြအား၊ ပစၥည္းအားနဲ႔ေပါင္းၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ႏိုင္မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိၾကမွာပဲ။ ဗမာကတစ္မ်ိဳး၊ ကရင္က တစ္ဖံု၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔က တျခား အကြဲကြဲအျပားျပား လုပ္ေနၾကရင္ အက်ိဳးရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မယ္။ လုပ္ၾကည့္မွလည္း အက်ိဳးရွိေၾကာင္း သိႏိုင္တယ္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ည၊ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ေစာ္ဘြားမ်ား ထမင္းစားပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔မွာခ်က္တြင္လည္းေကာင္း၊

✔︎ ❝ လူေတြကတင္ေျမွာက္ျပီး၊ လူေတြရဲ့အက်ိဳးကိုလုပ္တဲ့.. လူေတြရဲ႕အစိုးရသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ❞ ဟူ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္းေကာင္း၊

❖ ယေန႔တိုင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ရင္တြင္းႏွလံုးသား၌ စြဲၿမဲေစခဲ့ေသာ လိုက္နာမွတ္သားဖြယ္ရာ ဆိုဆံုးမစကားမ်ားပါ၀င္သည့္ မိန္႔ခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

❖ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ရွိမႈကို ဟန္ခ်က္ညီညီ က်င့္သံုးသည့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏၀ါဒကို ေဖာ္ေဆာင္ေနပါသည္။

❖ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကသည္နွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး၊ ယခုလိုအခြင့္အခါေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခ်ိန္တြင္ အေလးအနက္ထားပါ၀င္ၾကကာ အေျပာအလုပ္ ညီညြတ္ေသာ၊ ေစတနာမွန္ေသာ၊ လုပ္နည္းမွန္ကန္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳၾကရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၁၀၁)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္းရင္း ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


▪ သူရဦးေရႊမန္း

-- --

ဓာတ္ပုံ >> နက္ေမာက္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေနအိမ္သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္း၌ သူရဦးေရႊမန္း အမွတ္တရ ေရးသားခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း။

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)