ဥပေဒေရးရာ ေကာ္မရွင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား အသစ္ဖြဲ႕စည္း(ဥပဒေရေးရာ ကော်မရှင်နဲ့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ အသစ်ဖွဲ့စည်း)


ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း ကို ေတြ႔ရစဥ္။ Photo: RFA
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲြ႔စည္းတဲ့ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္းကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿပီး အဖြဲ႔ဝင္ ၃၅ ဦးနဲ႔ ဒီေန႔ ဖြဲ႔စည္းလုိက္ပါတယ္။

တည္ဆဲဥပေဒေတြကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အသစ္ျပဌာန္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးထံ အႀကံျပဳတင္ျပဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ၁ အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကုိကုိႏုိင္ က ေျပာပါတယ္။

"တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ျပဌာန္းႏိုင္ေရးတို႔ ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႔မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔ အႀကံျပဳတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒါ့အျပင္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက ၄င္းကိစၥရပ္မ်ားအား ဥပေဒအျမင္ႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ အမ်ိဳးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌတို႔မွတဆင့္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရပါတယ္၊ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားက သတ္မွတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္၊ နာယကႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားက က႑ အလိုက္ သီးျခားသတ္မွတ္ေပးသည့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အတြင္း တာဝန္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမယ္၊ နာယက၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ားက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံသည့္အခါ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းသံုးသပ္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္အႀကံေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္"

ေကာ္မရွင္ဟာ အထူးကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာရင္ ဥပေဒေရးရာရႈေထာင့္ကေန ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌေတြထံ တင္ျပဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုတည္းအတြက္သာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အားလံုးသက္ ဆုိင္မႈရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္မွာ သူရဦးေရႊမန္းအျပင္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖ၊ ဦးေမာင္တုိး၊ ဦးၾကည္သာ၊ ဦးေအးေမာက္၊ ဦးတင္ေမာင္ဦး စတဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တခ်ဳိ႕ပါဝင္ၿပီး အၿငိမ္းစားအစိုးရ ထိပ္တန္းအရာရွိေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီေကာ္မရွင္ကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အဖဲြ႔ဝင္ ၂၃ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဖဲ႔ြစည္းတဲ့အခါ အဲ့ဒီအဖဲြ႔ဝင္ ၂၃ ဦးအျပင္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ အၿငိမ္းစားအစိုးရအရာရွိတခ်ဳိ႕ ထပ္တုိးလာတာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အ့ဲဒီေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႔စည္းလုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အရင္ဖြဲ႔စည္း ထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမလား၊ ဆက္လက္ထားရွိမလားဆုိတာ မသိရေသးဘူးလို႔ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႔ဝင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔ MPU ကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူမွာျဖစ္ၿပီး အဖဲ႔ြဝင္ ၁၇ ဦးနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ က်ယ္ျပန္လာဖို႔ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းျမွင့္တင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ နာယက ဦးေအးသာေအာင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ MPU ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ျပည္သူကို ကုိယ္စားျပဳ တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ခိုင္မာလာေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာေစေရး၊ ႏိုင္ငံတကာလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေသာ အေတြ႔ အႀကံဳေကာင္းမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တိုးတက္လာေစေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ကမၻာက သိရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရးနဲ႔ ပိုမိုတိုးတက္လာေစေရး"

ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တဲ့ MPU အဖဲြ႔ဟာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာ မွာ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြက လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့အပိုင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးေအးသာေအာင္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအဖဲြ႔မွာ ဒုတိယဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္၊ အဖဲြ႔၀င္ေတြအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတီခြန္ျမတ္နဲ႔ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုက လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ ပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese
.............
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားေ
ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ကို တွေ့ရစဉ်။ Photo: RFA
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်းတဲ့ ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်းကို ဥက္ကဌအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးပြီး အဖွဲ့ဝင် ၃၅ ဦးနဲ့ ဒီနေ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။

တည်ဆဲဥပဒေတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်၊ အသစ်ပြဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက် လွှတ်တော် အသီးသီးထံ အကြံပြုတင်ပြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဥပဒေရေးရာနဲ့ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဌ ၁ အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခံရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင် က ပြောပါတယ်။

"တည်ဆဲဥပဒေများအား လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်ရေး၊ ပယ်ဖျက်ရေး၊ အသစ်ပြဌာန်းနိုင်ရေးတို့ ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးလွှတ်တော် ဥက္ကဌတို့မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်သို့ အကြံပြုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် အထူးကိစ္စရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက ၄င်းကိစ္စရပ်များအား ဥပဒေအမြင်နှင့်ယှဉ်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးလွှတ်တော် ဥက္ကဌတို့မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြရပါတယ်၊ နာယကနှင့် လွှတ်တော် ဥက္ကဌများက သတ်မှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရပါမယ်၊ နာယကနှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများက ကဏ္ဍ အလိုက် သီးခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် အထူးကိစ္စရပ်များအတွက် ကော်မရှင်အတွင်း တာဝန်ခွဲဝေ သတ်မှတ် ဆောင်ရွက် ရပါမယ်၊ နာယက၊ လွှတ်တော် ဥက္ကဌများက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အကြံဉာဏ်တောင်းခံသည့်အခါ ဥပဒေနဲ့အညီ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသုံးသပ်ပြီး သင့်တော်သည့်အကြံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်"

ကော်မရှင်ဟာ အထူးကိစ္စရပ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဥပဒေရေးရာရှုထောင့်ကနေ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး လွှတ်တော် ဥက္ကဌတွေထံ တင်ပြဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။

အဲ့ဒီကော်မရှင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တစ်ခုတည်းအတွက်သာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ် ပြီး ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တို့အတွက် အားလုံးသက် ဆိုင်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

အဲ့ဒီကော်မရှင်မှာ သူရဦးရွှေမန်းအပြင် ဦးဇော်မြင့်ဖေ၊ ဦးမောင်တိုး၊ ဦးကြည်သာ၊ ဦးအေးမောက်၊ ဦးတင်မောင်ဦး စတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း တချို့ပါဝင်ပြီး အငြိမ်းစားအစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

အဲ့ဒီကော်မရှင်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အဖွဲ့ဝင် ၂၃ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင် ၂၃ ဦးအပြင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးနဲ့ အငြိမ်းစားအစိုးရအရာရှိတချို့ ထပ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ အဲ့ဒီကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အတွက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ အရင်ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ ကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းမလား၊ ဆက်လက်ထားရှိမလားဆိုတာ မသိရသေးဘူးလို့ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တွေက ပြောပါတယ်။

အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ MPU ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက မန်းဝင်းခိုင်သန်းက ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် ၁၇ ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။

ငြိမ်းချမ်းရေးအပါအဝင် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျယ်ပြန်လာဖို့ နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အရည်အချင်းမြှင့်တင့်နိုင်ဖို့အတွက် ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဒုတိယ နာယက ဦးအေးသာအောင်က ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

"မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ MPU ကို ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် နဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ အရည်အသွေးမြင့်မားရေး၊ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြု တဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ခိုင်မာလာစေရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအပါအဝင် လွှတ်တော်ဆိုင် ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာစေရေး၊ နိုင်ငံတကာလွှတ်တော်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆက်ဆံသော အတွေ့ အကြုံကောင်းများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ တိုးတက်လာစေရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို ကမ္ဘာက သိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးနဲ့ ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေး"

ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ MPU အဖွဲ့ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရာ မှာ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ဦးအေးသာအောင် က ပြောခဲ့ပါတယ်။

အဲဒီအဖွဲ့မှာ ဒုတိယဥက္ကဌအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်၊ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအေးသာအောင်၊ အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးတီခွန်မြတ်နဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ၁၄ ခုက လွှတ်တော်ဥက္ကဌတွေ ပါ၀င်တာဖြစ်ပါတယ်။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmeseတွနဲ့ ဒေါ်စုဆွေးနွေး 
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)