ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ာထားခံရသူ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲ

သာလြန္ေဇာင္းထက္| February 9, 2016 |
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ , ဧရာ၀တီတုုိင္း , ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ , NLD , ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ။(ဓာတ္ပုုံ-မ်ဳိးမင္းစုုိး/ဧရာ၀တီ)

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လ်ာထားတဲ့ ျပည္နယ္/တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စာရင္းမွာ  ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေနၿပီး NLD
အသုုိင္းအ၀ုုိင္းကုုိ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီသတင္းအေပၚမွာ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳၾကပါဘူး။

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က အႏုုိင္ရ ျပည္နယ္နဲ႔ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ကိုု ဇန္န၀ါရီလ ေႏွာင္း ပိုုင္းမွာ  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းတရပ္ပိုု႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂ ရက္ေန႔မွာ သင္တန္းဆင္းပြဲ လုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္း တက္ေရာက္သူ ၅၀ က မၾကာမီ ဖြဲ႕စည္းေတာ့မယ့္ ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြ ပါ၀င္တယ္လုုိ႔ NLD အသုုိင္းအ၀ုုိင္းက အတည္ျပဳေျပာဆုုိၿပီး  က်ဳံေပ်ာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ
လည္း သင္တန္း သား ၁ ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒ
သႀကီးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ၀ါအရင့္အဆုုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏုုိင္ရရွိထားခဲ့တဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမယ့္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လုုိလူစားမ်ဳိးလဲ။ သူ႕ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္
လုုိျဖတ္သန္းခဲ့ပါသလဲ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀အေပၚ ဘယ္ေလာက္စာနာမလဲ။ လူထုုအတြက္ ဘာေတြ လုုပ္ႏုုိင္မလဲ။ ႀကံ့ခိုုင္ေရးပါတီမွ ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဦးသိန္းေအာင္ ထက္သာေအာင္ ဘယ္လိုုမူ၀ါဒေတြ က်င့္သုုံးသြားမလဲ။

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ၏ ဘ၀ အစ

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီကိုု ၁၉ ၄၂ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အခုုဆုုိရင္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။   ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ၀ိဇၹာဘြဲ႕ နဲ႔
ပညာေရးဆုုိင္ရာ ဒီပလိုုမာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ ဘ၀ အစက ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ အျမင့္ဆုုံး လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးအထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၈ ေလး လုုံး ဒီမုုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုုံမွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ရင္း အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။

၁၉ ၉ ၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ဳံေပ်ာ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။
က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဒုုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ စည္းရုုံးေရး အဖြဲ႕၀င္
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီရဲ႕  ဗဟုုိ ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
 ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုုိင္ငံေရးေလာကကိုု ၀င္ေရာက္ျခင္းအစ

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္မွာ ၈ ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုုံႀကီး  ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ တက္
တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ရင္း NLD ပါတီထဲ ေရာက္ခဲ့တယ္ဆုုိေပမယ့္ သူရဲ႕ မူလ စိတ္အစဥ္က ႏုုိင္ငံေရးထက္
 ျပည္သူေတြကိုု ကူညီခ်င္တာခုုပဲျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။
“၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက  NLD ရဲ႕  ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါခ့ဲတာပါ။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက  ငါ့ကိုေရြးလိုုက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ငါတို႔ဟာ  ရာထူးေတြဘာေတြရဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အႏွိပ္စက္ခံဘက္
ဘ၀ေရာက္သြားတယ္။ ဥပမာတခုေျပာမယ္။ က်ံဳေပ်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႀကီးတယ္။ အ့ဲေတာ့ ငတ္ေနတ့ဲဲသူေတြကို ၿမိဳ႕ေပၚက ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ ပိုက္ဆံရိွတ့ဲသူေတြမွာ ငါအလွဴသြားခံေတာ့ ဆန္အိတ္ ၄၀၊ ၅၀ ေလာက္ရတယ္။ တအိမ္ေထာင္စုကို ေလးျပည္၊ ငါးျပည္နဲ႔ သြားေ၀ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လံုး၀အေ၀မခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔က ၀န္ထမ္းေတြ၊ ၀န္ထမ္းဆိုတာ ကမ္းနားသစ္ပင္ေတြပဲ၊ ေနာက္အဆင္မသင့္ရင္ ျပဳတ္မွာပဲ။ က်ဴပ္ကေတာ့  ေ၀မွာပဲဆိုၿပီး ေနာက္ေန႔သြားေ၀တယ္၊ အဲဒီေန႔ပဲဖမ္းၿပီး အခ်ဳပ္ထဲထည့္လိုက္တယ္”လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုုိးရလက္ထက္ကစလိုု႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ရဲ႕ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ မိသားစုုဘ၀ ၊ လူမႈ ဘ၀မွာ ထိခိုုက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ယုုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ဆုုိတဲ့ ခံယူခ်က္ မယုုိင္လဲခဲ့ဘူးလုုိ႔ သူက ဆုုိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမတ္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အလကားမေနဘဲ အစုုိးရဖြဲ႕စည္းဖုုိ႔ ရန္ကုုန္အထိ ေျခဆန္႔ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုု လက္မခံခဲ့တဲ့
အေၾကာင္း သူက ဆိုုပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကေျပာတယ္၊ ေရြးေကာာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္၊ ႏို္င္တ့ဲသူကို အာဏာအပ္မယ္
ဆိုၿပီးေတာ့။ တပ္အေနနဲ႔လည္း စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္မယ္ေပါ့။ ၁၉ ၉ ၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ၅၁ ေနရာရိွတာမွာ ၄၉ ေနရာႏိုင္တယ္။  ၀ါးခယ္မ တေနရာက တုုိ႔ ရံႈးတာမဟုတ္ဘူး၊ အေရြးခံမယ့္သူေသသြားလို႔။  အ့ဲေတာ့  အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ရန္ကုန္ကိုသြားတယ္။  ရိုးရိုးတန္းတန္း သြားလိုု႔မရပါဘူး။ ပုန္းလ ွ်ဳိး ကြယ္လ ွ်ဳိး သြားခ့ဲရတာပါ။ ရန္ကုုန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ စစ္အစုုိးရက ၁၂/၉၀ ဆိုတ့ဲ ဥပေဒက့ဲသို႔ အာဏာတည္တ့ဲဲ
အမိန္႔နဲ႔ ငါတို႔ကို ဖယ္ရွားလိုက္တယ္”လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆိုုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုု ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႕ကိုု အာဏာပိုုင္ေတြက မၾကာခဏဆုုိသလိုု လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုု အဖမ္းခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကိုု လက္ခံဖုုိ႔ ေျပာဆုုိ စည္းရုုံးမႈေတြမွန္သမ ွ်ကိုု လက္မခံခဲ့ဘူးလိုု႔ သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုုပါတယ္။
“လႊတ္ေတာ္ေခၚေပမယ္ေျပာထားၿပီးမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုေတာ့ ဘာာမွမဆိုုင္ေတာ့ဘူး။ ညီလာခံ ကိုုယ္စားလွယ္ဆုုိၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ အကုန္ဖြဲ႔။  ညီလာခံအတြက္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီး   ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြ ထည့္ထားတယ္။ ဆန္စက္ပိုုင္ရွင္က  လယ္သမားအတြက္ စဥ္းစားမလား။ ေတြးၾကည့္ေပါ့။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို လံုး၀မတက္ခ့ဲဘူး။ လံုး၀ သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဖမ္းခံရတယ္” လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

စစ္အစုုိးရ အဆက္ဆက္က မၾကာခဏ ဆိုုသလုုိ ႏွိပ္စက္ဖမ္းခဲ့ေပမယ့္ သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုုတဲ့ မူ၀ါဒက သာလ ွ်င္ ေျပလည္ေစမယ္ဆုုိတာ နားလည္ထားတယ္လိုု႔ သူက ဆုုိပါတယ္။

“ငါတို႔ေခါင္းထဲမွာ အၿမဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ  ရိွတာပါ။ ခုခ်ိန္ထိလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔  အၿမဲတမ္းရိွေနပါတယ္။  ခဏခဏ အဖမ္းခံရတယ္။ ေထာင္ထဲေတာ့ တခါမွမက်ဘူး။ ဖမ္းတာက  အနည္းဆံုး
၂ လေလာက္ၾကာလိုက္ ျပန္လႊတ္လိုက္နဲ႔။  က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕မွာ အခ်ဳပ္ခန္း ၅ခန္းရိွတာ အကုန္လံုးေနဖူးတယ္။
ေထာင္ေတာ့့မက်ဖူးဘူး” လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။

ဖရုုိဖရဲ မိသားစုုဘ၀

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီမွာ ဇနီးနဲ႔ သားသမီး ၅ ဦးရွိၿပီး ဇနီးျဖစ္သူက ေက်ာင္းဆရာမ ၁ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးျဖစ္သူ အစုုိးရ၀န္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာမ ကိုု စစ္အစုုိးရက အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိအားေပးခဲ့ၿပီး နယ္ေျပာင္းတာေတြ၊ ပင္စင္ မေပးတာေတြ လုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သားအႀကီးဆုုံးျဖစ္သူကိုုလည္း စစ္အစုုိးရက ၁၁ ႏွစ္ခြဲ အင္းစိန္ေထာင္မွာ
 ႏုုိင္ငံေရးပုုဒ္မ တပ္ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုုပါတယ္။

“သားအႀကီးစက္မႈတကၠသိုုလ္ တတိယႏွစ္တက္ေနရင္း  ဖုန္းေမာ္ေန႔ကို ခ်ီတက္ၾကေတာ့ ဖမ္းၿပီးေထာင္
ခ်တယ္။ ၁၁  နွစ္ခြဲ ေထာင္က် သြားတယ္။ က်ေနာ့္သားက အင္းစိန္ေထာင္၊ ေျမာင္းျမေထာင္ အေျပာင္း
အေရြ႕ လုုပ္ရင္း ဒုုကၡခံခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမ လည္း ခံရတယ္။  က်ံဳေပ်ာ္အထက္
တန္းေက်ာင္းကေနၿပီးေတာ့ ေလ်ာက္လဲမေလ်ာက္ဘဲနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းကိုု ပိုု႔လိုုက္တယ္။ က်ေနာ့္ဇနီးက သူတုုိ႔ပုုိတဲ့ေနရာကိုု မသြားလုုိ႔ဆုုိၿပီး လုုပ္သက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိတာေတာင္ ပင္စင္မေပးဘဲ ျဖဳတ္ပစ္လုုိက္
တယ္လိုု႔ သူက ဆုုိပါတယ္။

“ငါ့အမ်ဳိးသမီးက အသက္ ၇၀ ရိွေနၿပီ။ လုပ္သက္ ၂၈ ႏွစ္ခြဲ လံုး၀ ပင္စင္မရဘူး။  ငါ့အမ်ိဳးသမီး ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ၂၈ ႏွစ္လံုးလံုး လုပ္လာ တာ အခုထိပင္စင္မရဘူး။   သားသမီး ၅ ေယာက္ရိွပါတယ္။ ဒုကၡေတြကို သူတို႔ခံခ့ဲဲရတာေပါ့။ အားလံုးဒုကၡေရာက္က်ေပမယ့္  အားလံုးဘြဲ႔ရေအာင္ ေက်ာင္းထားေပးခဲ့တယ္”လုုိ႔
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။


ျပည္သူအတြက္ ဘာလုုပ္ေပးမလဲ

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ကတည္းက စစ္အစုုိးရ အဆက္ဆက္ ျပည္သူေတြကိုု ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္
လည္း အခုု ဒီမုုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့အာဃာတေတြ မရွိသင့္ေတာ့ဘဲ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိး
အတြက္ အားလုုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ လိုုေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ဆင္းရဲစုုတ္ျပတ္ေနတဲ့ လူထုုဘ၀ကိုု ကယ္တင္ဖုုိ႔ လုုိေနေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာတယ္။

“ငါတို႔က အာဂတကင္းရွင္းစြာနဲ႔ တိုုင္းျပည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက ငါတို႔ကို ယံုလို႔၊ အားကုုိးလို႔  မဲေပးလိုက္ၾကတယ္။  ငါတို႔ျပန္ေပးဆပ္ရမွာေတြက မနည္းဘူး။ အခုငါတို႔က အေျပာင္းလဲလုပ္ေနခ်ိန္ပဲရိွေနေသးလို႔  ငါတို႔က ဘာမွလုုပ္ေပးလိုု႔မရေသးဘူး။လုပ္စရာေတြက အမ်ား
ႀကီးေစာင့္ေနပါတယ္။  ေျမသိမ္းတာေတြ ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ လယ္သမား ေတြအတြက္ကစလုုိ႔ လုုပ္
စရာေတြမွ တပုုံႀကီးပဲ”လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။

ဧရာ၀တီတုုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ သူ႕ကိုု ခန္႔အပ္မယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းက သူ႕အတြက္ အေရးမႀကီးဘဲ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ သူတတ္ႏုုိင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီပံ့ပိုုးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့တဲ့ အေမြကိုု သူ႕သားသမီးနဲ႔ သူ႕ႏုုိင္ငံအတြက္ သူဆက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေျပာဖူးတယ္။ က်မအေဖတိမ္းပါးသြားေတာ့ က်မ ၂ႏွစ္ပဲရိွေသးတယ္။ သူ႕အေဖ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေပးခ့ဲဲတ့ဲ အေမြက အခု သံုးလို႔မကုန္ဘူးတ့ဲ။ အဲဒီအေမြက ဘာလဲဆိုေတာ့ သိကၡာတ့ဲ။ ငါတို႔လည္း  သိကၡာနဲ႔ပဲသြားမွာပါ”လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။
Irrawaddy
.....................

ဧရာဝတီတုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် လျာထားခံရသူ ဦးမန်းဂျော်နီ ဘယ်လိုုလူစားလဲ
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 9, 2016 |
ဦးမန်းဂျော်နီ , ဧရာဝတီတုုိင်း , ၀န်ကြီးချုပ် , NLD , ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်


ဦးမန်းဂျော်နီ။(ဓာတ်ပုုံ-မျိုးမင်းစုုိး/ဧရာဝတီ)

အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် လျာထားတဲ့ ပြည်နယ်/တုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် စာရင်းမှာ  ဦးမန်းဂျော်နီဟာ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် သတင်းထွက်ပေါ်နေပြီး NLD အသုုိင်းအဝုုိင်းကုုိ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ ဒီသတင်းအပေါ်မှာ ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုကြပါဘူး။

အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) က အနုုိင်ရ ပြည်နယ်နဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကုုိယ်စားလှယ် ၅၀ ကိုု ဇန်နဝါရီလ နှောင်း ပိုုင်းမှာ  အုုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး သင်တန်းတရပ်ပိုု့ချခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ သင်တန်းဆင်းပွဲ လုုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်း တက်ရောက်သူ ၅၀ က မကြာမီ ဖွဲ့စည်းတော့မယ့် ပြည်နယ်/တုုိင်းဒေသကြီး အစုုိးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ ၀န်ကြီးတွေ ပါ၀င်တယ်လုုိ့ NLD အသုုိင်းအဝုုိင်းက အတည်ပြုပြောဆုုိပြီး  ကျုံပျော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အနုုိင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဦးမန်းဂျော်နီလည်း သင်တန်း သား ၁ ဦးအဖြစ် ပါ၀င်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဦးမန်းဂျော်နီဟာ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီးက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကုုိယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ ၀ါအရင့်အဆုုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲတုုန်းက မြောင်းမြမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အနုုိင်ရရှိထားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။

ဧရာဝတီတိုုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ့် ဦးမန်းဂျော်နီ ဘယ်လုုိလူစားမျိုးလဲ။ သူ့ဘဝ လမ်းကြောင်းက ဘယ်လုုိဖြတ်သန်းခဲ့ပါသလဲ။ ၀န်ကြီးချုပ်တဦးအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုဘဝအပေါ် ဘယ်လောက်စာနာမလဲ။ လူထုုအတွက် ဘာတွေ လုုပ်နုုိင်မလဲ။ ကြံ့ခိုုင်ရေးပါတီမှ ဧရာဝတီတုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းအောင် ထက်သာအောင် ဘယ်လိုုမူဝါဒတွေ ကျင့်သုုံးသွားမလဲ။

ဦးမန်းဂျော်နီ၏ ဘဝ အစ

ဦးမန်းဂျော်နီကိုု ၁၉ ၄၂ ခုုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အခုုဆုုိရင် ဦးမန်းဂျော်နီဟာ အသက် ရ၄ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။   ဦးမန်းဂျော်နီက ၀ိဇ္ဖာဘွဲ့ နဲ့ ပညာရေးဆုုိင်ရာ ဒီပလိုုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး သူရဲ့ ဘဝ အစက ပညာရေးနယ်ပယ်မှာဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အမြင့်ဆုုံး လက်ထောက်မြို့နယ် ပညာရေးမှူးအထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၈ လေး လုုံး ဒီမုုိကရေစီ အရေးတော်ပုုံမှာ တက်ကြွစွာပါ၀င်ရင်း အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) စတင် ဖွဲ့စည်းချိန်မှာတော့ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ပါတီဝင်အဖြစ် ပါ၀င်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။

၁၉ ၉ ၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျုံပျော် အမှတ် ၁ မဲဆန္ဒနယ် အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျုံပျော်မြို့နယ် NLD ဒုုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီး NLD ပါတီ စည်းရုုံးရေး အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့  ဗဟုုိ ကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြောင်းမြမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီးရဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ကျုံပျော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ ကနေ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနုုိင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

နုုိင်ငံရေးလောကကိုု ၀င်ရောက်ခြင်းအစ

ဦးမန်းဂျော်နီဟာ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာ ၈ လေးလုုံး အရေးတော်ပုုံကြီး  ဖြစ်ပွားချိန်မှာ တက်တက်ကြွကြွပါ၀င်ရင်း NLD ပါတီထဲ ရောက်ခဲ့တယ်ဆုုိပေမယ့် သူရဲ့ မူလ စိတ်အစဉ်က နုုိင်ငံရေးထက်  ပြည်သူတွေကိုု ကူညီချင်တာခုုပဲဖြစ်တယ်လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။
“၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက  NLD ရဲ့  မြို့နယ်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါခဲ့တာပါ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြို့မိမြို့ဖတွေက  ငါ့ကိုရွေးလိုုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ငါတို့ဟာ  ရာထူးတွေဘာတွေရဖို့မဟုတ်ဘူး။ အနှိပ်စက်ခံဘက် ဘဝရောက်သွားတယ်။ ဥပမာတခုပြောမယ်။ ကျုံပျော် မြို့နယ်မှာ ရေကြီးတယ်။ အဲ့တော့ ငတ်နေတဲ့ဲသူတွေကို မြို့ပေါ်က ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေ၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေမှာ ငါအလှူသွားခံတော့ ဆန်အိတ် ၄၀၊ ၅၀ လောက်ရတယ်။ တအိမ်ထောင်စုကို လေးပြည်၊ ငါးပြည်နဲ့ သွားဝေတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လုံးဝအဝေမခံဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ၀န်ထမ်းတွေ၊ ၀န်ထမ်းဆိုတာ ကမ်းနားသစ်ပင်တွေပဲ၊ နောက်အဆင်မသင့်ရင် ပြုတ်မှာပဲ။ ကျူပ်ကတော့  ဝေမှာပဲဆိုပြီး နောက်နေ့သွားဝေတယ်၊ အဲဒီနေ့ပဲဖမ်းပြီး အချုပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်”လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

ဗိုုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစုုိးရလက်ထက်ကစလိုု့ စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ရဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် မိသားစုုဘဝ ၊ လူမှု ဘဝမှာ ထိခိုုက်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပေမယ့် သူ့ယုုံကြည်ချက်နဲ့ ပြည်သူအတွက်ဆုုိတဲ့ ခံယူချက် မယုုိင်လဲခဲ့ဘူးလုုိ့ သူက ဆုုိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အမတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း အလကားမနေဘဲ အစုုိးရဖွဲ့စည်းဖုုိ့ ရန်ကုုန်အထိ ခြေဆန့် ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပချိန်မှာလည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒကုုိ မျက်ကွယ်ပြုတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကိုု လက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်း သူက ဆိုုပါတယ်။

“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကပြောတယ်၊ ရွေးကောာက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်၊ နို်င်တဲ့သူကို အာဏာအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့။ တပ်အနေနဲ့လည်း စစ်တန်းလျားကို ပြန်မယ်ပေါ့။ ၁၉ ၉ ၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ၅၁ နေရာရှိတာမှာ ၄၉ နေရာနိုင်တယ်။  ၀ါးခယ်မ တနေရာက တုုိ့ ရှုံးတာမဟုတ်ဘူး၊ အရွေးခံမယ့်သူသေသွားလို့။  အဲ့တော့  အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်။  ရိုးရိုးတန်းတန်း သွားလိုု့မရပါဘူး။ ပုန်းလ ျှုိး ကွယ်လ ျှုိး သွားခဲ့ရတာပါ။ ရန်ကုုန်ရောက်တဲ့အခါမှာ စစ်အစုုိးရက ၁၂/၉၀ ဆိုတဲ့ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်တဲ့ဲ အမိန့်နဲ့ ငါတို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်တယ်”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆိုုပါတယ်။

အမျိုးသားညီလာခံကိုု ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုု အာဏာပိုုင်တွေက မကြာခဏဆုုိသလိုု လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုု အဖမ်းခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း အမျိုးသားညီလာခံ ကိုု လက်ခံဖုုိ့ ပြောဆုုိ စည်းရုုံးမှုတွေမှန်သမ ျှကိုု လက်မခံခဲ့ဘူးလိုု့ သူက ဆက်လက် ပြောဆိုုပါတယ်။
“လွှတ်တော်ခေါ်ပေမယ်ပြောထားပြီးမှ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတော့ ဘာာမှမဆိုုင်တော့ဘူး။ ညီလာခံ ကိုုယ်စားလှယ်ဆုုိပြီး ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ အကုန်ဖွဲ့။  ညီလာခံအတွက် လယ်သမားကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး   ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေ ထည့်ထားတယ်။ ဆန်စက်ပိုုင်ရှင်က  လယ်သမားအတွက် စဉ်းစားမလား။ တွေးကြည့်ပေါ့။ အမျိုးသား ညီလာခံကို လုံးဝမတက်ခဲ့ဘူး။ လုံးဝ သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် အဖမ်းခံရတယ်” လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

စစ်အစုုိးရ အဆက်ဆက်က မကြာခဏ ဆိုုသလုုိ နှိပ်စက်ဖမ်းခဲ့ပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုုတဲ့ မူဝါဒက သာလ ျှင် ပြေလည်စေမယ်ဆုုိတာ နားလည်ထားတယ်လိုု့ သူက ဆုုိပါတယ်။

“ငါတို့ခေါင်းထဲမှာ အမြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲ  ရှိတာပါ။ ခုချိန်ထိလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့  အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။  ခဏခဏ အဖမ်းခံရတယ်။ ထောင်ထဲတော့ တခါမှမကျဘူး။ ဖမ်းတာက  အနည်းဆုံး ၂ လလောက်ကြာလိုက် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့။  ကျံုပျော်မြို့မှာ အချုပ်ခန်း ၅ခန်းရှိတာ အကုန်လုံးနေဖူးတယ်။  ထောင်တော့့မကျဖူးဘူး” လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။

ဖရုုိဖရဲ မိသားစုုဘဝ

ဦးမန်းဂျော်နီမှာ ဇနီးနဲ့ သားသမီး ၅ ဦးရှိပြီး ဇနီးဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ၁ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ အစုုိးရဝန်ထမ်း ကျောင်းဆရာမ ကိုု စစ်အစုုိးရက အမျိုးမျိုး ဖိအားပေးခဲ့ပြီး နယ်ပြောင်းတာတွေ၊ ပင်စင် မပေးတာတွေ လုုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ သားအကြီးဆုုံးဖြစ်သူကိုုလည်း စစ်အစုုိးရက ၁၁ နှစ်ခွဲ အင်းစိန်ထောင်မှာ နုုိင်ငံရေးပုုဒ်မ တပ်ဖမ်းဆီး ထောင်ချခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုုပါတယ်။

“သားအကြီးစက်မှုတက္ကသိုုလ် တတိယနှစ်တက်နေရင်း  ဖုန်းမော်နေ့ကို ချီတက်ကြတော့ ဖမ်းပြီးထောင်ချတယ်။ ၁၁  နှစ်ခွဲ ထောင်ကျ သွားတယ်။ ကျနော့်သားက အင်းစိန်ထောင်၊ မြောင်းမြထောင် အပြောင်းအရွေ့ လုုပ်ရင်း ဒုုက္ခခံခဲ့ရတယ်။ နောက်ဇနီးက ကျောင်းဆရာမ လည်း ခံရတယ်။  ကျံုပျော်အထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ လျောက်လဲမလျောက်ဘဲနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပုုိင်းကိုု ပိုု့လိုုက်တယ်။ ကျနော့်ဇနီးက သူတုုိ့ပုုိတဲ့နေရာကိုု မသွားလုုိ့ဆုုိပြီး လုုပ်သက် ၂၈ နှစ်ရှိတာတောင် ပင်စင်မပေးဘဲ ဖြုတ်ပစ်လုုိက်တယ်လိုု့ သူက ဆုုိပါတယ်။

“ငါ့အမျိုးသမီးက အသက် ရ၀ ရှိနေပြီ။ လုပ်သက် ၂၈ နှစ်ခွဲ လုံးဝ ပင်စင်မရဘူး။  ငါ့အမျိုးသမီး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ၂၈ နှစ်လုံးလုံး လုပ်လာ တာ အခုထိပင်စင်မရဘူး။   သားသမီး ၅ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခတွေကို သူတို့ခံခဲ့ဲရတာပေါ့။ အားလုံးဒုက္ခရောက်ကျပေမယ့်  အားလုံးဘွဲ့ရအောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့တယ်”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

ပြည်သူအတွက် ဘာလုုပ်ပေးမလဲ

၁၉၈၈ ခုုနှစ်ကတည်းက စစ်အစုုိးရ အဆက်ဆက် ပြည်သူတွေကိုု ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုု ဒီမုုိကရေစီ အသွင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အာဃာတတွေ မရှိသင့်တော့ဘဲ နုုိင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် အားလုုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖိုု့ လိုုကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် ဆင်းရဲစုုတ်ပြတ်နေတဲ့ လူထုုဘဝကိုု ကယ်တင်ဖုုိ့ လုုိနေကြောင်း သူက ဆက်ပြောတယ်။

“ငါတို့က အာဂတကင်းရှင်းစွာနဲ့ တိုုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါပြီ။ ပြည်သူတွေက ငါတို့ကို ယုံလို့၊ အားကုုိးလို့  မဲပေးလိုက်ကြတယ်။  ငါတို့ပြန်ပေးဆပ်ရမှာတွေက မနည်းဘူး။ အခုငါတို့က အပြောင်းလဲလုပ်နေချိန်ပဲရှိနေသေးလို့  ငါတို့က ဘာမှလုုပ်ပေးလိုု့မရသေးဘူး။လုပ်စရာတွေက အများကြီးစောင့်နေပါတယ်။  မြေသိမ်းတာတွေ ဖြေရှင်းပေးရမယ်။ လယ်သမား တွေအတွက်ကစလုုိ့ လုုပ်စရာတွေမှ တပုုံကြီးပဲ”လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။

ဧရာဝတီတုုိင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် သူ့ကိုု ခန့်အပ်မယ်ဆိုုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်နေပေမယ့် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းက သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘဲ နုုိင်ငံနဲ့ လူမျိုးအကျိုးအတွက် သူတတ်နုုိင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပံ့ပိုုးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်ကိုု ဗိုုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပေးခဲ့တဲ့ အမွေကိုု သူ့သားသမီးနဲ့ သူ့နုုိင်ငံအတွက် သူဆက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် ပြောဖူးတယ်။ ကျမအဖေတိမ်းပါးသွားတော့ ကျမ ၂နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူ့အဖေ ဗိုုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပေးခဲ့ဲတဲ့ အမွေက အခု သုံးလို့မကုန်ဘူးတဲ့။ အဲဒီအမွေက ဘာလဲဆိုတော့ သိက္ခာတဲ့။ ငါတို့လည်း  သိက္ခာနဲ့ပဲသွားမှာပါ”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။
Irrawaddy

ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ာထားခံရသူ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္...
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 9 February 2016

ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားခံရသူလိုု႔ သတင္းႀကီးေနတဲ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲ။ ဘယ္လိုု ဘ၀ကိုု ေက်ာ္ျဖတ္ရု...

Posted by The Irrawaddy (Burmese Version) on Monday, February 8, 2016
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)