Latest News

Tuesday, February 9, 2016

ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ာထားခံရသူ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲ

သာလြန္ေဇာင္းထက္| February 9, 2016 |
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ , ဧရာ၀တီတုုိင္း , ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ , NLD , ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ။(ဓာတ္ပုုံ-မ်ဳိးမင္းစုုိး/ဧရာ၀တီ)

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ လ်ာထားတဲ့ ျပည္နယ္/တုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စာရင္းမွာ  ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေနၿပီး NLD
အသုုိင္းအ၀ုုိင္းကုုိ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီသတင္းအေပၚမွာ ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳၾကပါဘူး။

အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က အႏုုိင္ရ ျပည္နယ္နဲ႔ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ကိုု ဇန္န၀ါရီလ ေႏွာင္း ပိုုင္းမွာ  အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရး သင္တန္းတရပ္ပိုု႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂ ရက္ေန႔မွာ သင္တန္းဆင္းပြဲ လုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္း တက္ေရာက္သူ ၅၀ က မၾကာမီ ဖြဲ႕စည္းေတာ့မယ့္ ျပည္နယ္/တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြ ပါ၀င္တယ္လုုိ႔ NLD အသုုိင္းအ၀ုုိင္းက အတည္ျပဳေျပာဆုုိၿပီး  က်ဳံေပ်ာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ မွာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုုိင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ
လည္း သင္တန္း သား ၁ ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒ
သႀကီးက ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ ၀ါအရင့္အဆုုံးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲတုုန္းက ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အႏုုိင္ရရွိထားခဲ့တဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီတိုုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမယ့္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လုုိလူစားမ်ဳိးလဲ။ သူ႕ဘ၀ လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္
လုုိျဖတ္သန္းခဲ့ပါသလဲ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘ၀အေပၚ ဘယ္ေလာက္စာနာမလဲ။ လူထုုအတြက္ ဘာေတြ လုုပ္ႏုုိင္မလဲ။ ႀကံ့ခိုုင္ေရးပါတီမွ ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ဦးသိန္းေအာင္ ထက္သာေအာင္ ဘယ္လိုုမူ၀ါဒေတြ က်င့္သုုံးသြားမလဲ။

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ၏ ဘ၀ အစ

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီကိုု ၁၉ ၄၂ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အခုုဆုုိရင္ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္လူမ်ဳိး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။   ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ၀ိဇၹာဘြဲ႕ နဲ႔
ပညာေရးဆုုိင္ရာ ဒီပလိုုမာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီး သူရဲ႕ ဘ၀ အစက ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ အျမင့္ဆုုံး လက္ေထာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးအထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၈ ေလး လုုံး ဒီမုုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုုံမွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ရင္း အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) စတင္ ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာေတာ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ပါတီ၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။

၁၉ ၉ ၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ဳံေပ်ာ္ အမွတ္ ၁ မဲဆႏၵနယ္ အမတ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။
က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဒုုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီး ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီး NLD ပါတီ စည္းရုုံးေရး အဖြဲ႕၀င္
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ NLD ပါတီရဲ႕  ဗဟုုိ ေကာ္မတီ၀င္လည္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
 ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဧရာ၀တီတုုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ တုုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂ ကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏုုိင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုုိင္ငံေရးေလာကကိုု ၀င္ေရာက္ျခင္းအစ

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီဟာ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္မွာ ၈ ေလးလုုံး အေရးေတာ္ပုုံႀကီး  ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ တက္
တက္ၾကြၾကြပါ၀င္ရင္း NLD ပါတီထဲ ေရာက္ခဲ့တယ္ဆုုိေပမယ့္ သူရဲ႕ မူလ စိတ္အစဥ္က ႏုုိင္ငံေရးထက္
 ျပည္သူေတြကိုု ကူညီခ်င္တာခုုပဲျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။
“၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကတည္းက  NLD ရဲ႕  ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႔ထဲမွာ ပါခ့ဲတာပါ။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက  ငါ့ကိုေရြးလိုုက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ငါတို႔ဟာ  ရာထူးေတြဘာေတြရဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အႏွိပ္စက္ခံဘက္
ဘ၀ေရာက္သြားတယ္။ ဥပမာတခုေျပာမယ္။ က်ံဳေပ်ာ္ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေရႀကီးတယ္။ အ့ဲေတာ့ ငတ္ေနတ့ဲဲသူေတြကို ၿမိဳ႕ေပၚက ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြ၊ ပိုက္ဆံရိွတ့ဲသူေတြမွာ ငါအလွဴသြားခံေတာ့ ဆန္အိတ္ ၄၀၊ ၅၀ ေလာက္ရတယ္။ တအိမ္ေထာင္စုကို ေလးျပည္၊ ငါးျပည္နဲ႔ သြားေ၀ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လံုး၀အေ၀မခံဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔က ၀န္ထမ္းေတြ၊ ၀န္ထမ္းဆိုတာ ကမ္းနားသစ္ပင္ေတြပဲ၊ ေနာက္အဆင္မသင့္ရင္ ျပဳတ္မွာပဲ။ က်ဴပ္ကေတာ့  ေ၀မွာပဲဆိုၿပီး ေနာက္ေန႔သြားေ၀တယ္၊ အဲဒီေန႔ပဲဖမ္းၿပီး အခ်ဳပ္ထဲထည့္လိုက္တယ္”လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္အစုုိးရလက္ထက္ကစလိုု႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္ရဲ႕ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ မိသားစုုဘ၀ ၊ လူမႈ ဘ၀မွာ ထိခိုုက္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ သူ႕ယုုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ဆုုိတဲ့ ခံယူခ်က္ မယုုိင္လဲခဲ့ဘူးလုုိ႔ သူက ဆုုိပါတယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အမတ္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အလကားမေနဘဲ အစုုိးရဖြဲ႕စည္းဖုုိ႔ ရန္ကုုန္အထိ ေျခဆန္႔ ခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပခ်ိန္မွာလည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵကုုိ မ်က္ကြယ္ျပဳတဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုု လက္မခံခဲ့တဲ့
အေၾကာင္း သူက ဆိုုပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္ကေျပာတယ္၊ ေရြးေကာာက္ပြဲ က်င္းပေပးမယ္၊ ႏို္င္တ့ဲသူကို အာဏာအပ္မယ္
ဆိုၿပီးေတာ့။ တပ္အေနနဲ႔လည္း စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္မယ္ေပါ့။ ၁၉ ၉ ၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာ ၅၁ ေနရာရိွတာမွာ ၄၉ ေနရာႏိုင္တယ္။  ၀ါးခယ္မ တေနရာက တုုိ႔ ရံႈးတာမဟုတ္ဘူး၊ အေရြးခံမယ့္သူေသသြားလို႔။  အ့ဲေတာ့  အစိုးရဖြဲ႔ဖို႔ ရန္ကုန္ကိုသြားတယ္။  ရိုးရိုးတန္းတန္း သြားလိုု႔မရပါဘူး။ ပုန္းလ ွ်ဳိး ကြယ္လ ွ်ဳိး သြားခ့ဲရတာပါ။ ရန္ကုုန္ေရာက္တဲ့အခါမွာ စစ္အစုုိးရက ၁၂/၉၀ ဆိုတ့ဲ ဥပေဒက့ဲသို႔ အာဏာတည္တ့ဲဲ
အမိန္႔နဲ႔ ငါတို႔ကို ဖယ္ရွားလိုက္တယ္”လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆိုုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုု ဆန္႔က်င္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူ႕ကိုု အာဏာပိုုင္ေတြက မၾကာခဏဆုုိသလိုု လာေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုု အဖမ္းခံခဲ့ရေပမယ့္လည္း အမ်ဳိးသားညီလာခံ ကိုု လက္ခံဖုုိ႔ ေျပာဆုုိ စည္းရုုံးမႈေတြမွန္သမ ွ်ကိုု လက္မခံခဲ့ဘူးလိုု႔ သူက ဆက္လက္ ေျပာဆိုုပါတယ္။
“လႊတ္ေတာ္ေခၚေပမယ္ေျပာထားၿပီးမွ အမ်ိဳးသားညီလာခံဆိုေတာ့ ဘာာမွမဆိုုင္ေတာ့ဘူး။ ညီလာခံ ကိုုယ္စားလွယ္ဆုုိၿပီး ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ အကုန္ဖြဲ႔။  ညီလာခံအတြက္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီး   ဆန္စက္ပိုင္ရွင္ေတြ ထည့္ထားတယ္။ ဆန္စက္ပိုုင္ရွင္က  လယ္သမားအတြက္ စဥ္းစားမလား။ ေတြးၾကည့္ေပါ့။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို လံုး၀မတက္ခ့ဲဘူး။ လံုး၀ သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီအတြက္ အဖမ္းခံရတယ္” လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

စစ္အစုုိးရ အဆက္ဆက္က မၾကာခဏ ဆိုုသလုုိ ႏွိပ္စက္ဖမ္းခဲ့ေပမယ့္ သူ႕စိတ္ထဲမွာေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆိုုတဲ့ မူ၀ါဒက သာလ ွ်င္ ေျပလည္ေစမယ္ဆုုိတာ နားလည္ထားတယ္လိုု႔ သူက ဆုုိပါတယ္။

“ငါတို႔ေခါင္းထဲမွာ အၿမဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ  ရိွတာပါ။ ခုခ်ိန္ထိလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔  အၿမဲတမ္းရိွေနပါတယ္။  ခဏခဏ အဖမ္းခံရတယ္။ ေထာင္ထဲေတာ့ တခါမွမက်ဘူး။ ဖမ္းတာက  အနည္းဆံုး
၂ လေလာက္ၾကာလိုက္ ျပန္လႊတ္လိုက္နဲ႔။  က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕မွာ အခ်ဳပ္ခန္း ၅ခန္းရိွတာ အကုန္လံုးေနဖူးတယ္။
ေထာင္ေတာ့့မက်ဖူးဘူး” လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။

ဖရုုိဖရဲ မိသားစုုဘ၀

ဦးမန္းေဂ်ာ္နီမွာ ဇနီးနဲ႔ သားသမီး ၅ ဦးရွိၿပီး ဇနီးျဖစ္သူက ေက်ာင္းဆရာမ ၁ ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးျဖစ္သူ အစုုိးရ၀န္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာမ ကိုု စစ္အစုုိးရက အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိအားေပးခဲ့ၿပီး နယ္ေျပာင္းတာေတြ၊ ပင္စင္ မေပးတာေတြ လုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သားအႀကီးဆုုံးျဖစ္သူကိုုလည္း စစ္အစုုိးရက ၁၁ ႏွစ္ခြဲ အင္းစိန္ေထာင္မွာ
 ႏုုိင္ငံေရးပုုဒ္မ တပ္ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ေျပာဆိုုပါတယ္။

“သားအႀကီးစက္မႈတကၠသိုုလ္ တတိယႏွစ္တက္ေနရင္း  ဖုန္းေမာ္ေန႔ကို ခ်ီတက္ၾကေတာ့ ဖမ္းၿပီးေထာင္
ခ်တယ္။ ၁၁  နွစ္ခြဲ ေထာင္က် သြားတယ္။ က်ေနာ့္သားက အင္းစိန္ေထာင္၊ ေျမာင္းျမေထာင္ အေျပာင္း
အေရြ႕ လုုပ္ရင္း ဒုုကၡခံခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဇနီးက ေက်ာင္းဆရာမ လည္း ခံရတယ္။  က်ံဳေပ်ာ္အထက္
တန္းေက်ာင္းကေနၿပီးေတာ့ ေလ်ာက္လဲမေလ်ာက္ဘဲနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းကိုု ပိုု႔လိုုက္တယ္။ က်ေနာ့္ဇနီးက သူတုုိ႔ပုုိတဲ့ေနရာကိုု မသြားလုုိ႔ဆုုိၿပီး လုုပ္သက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိတာေတာင္ ပင္စင္မေပးဘဲ ျဖဳတ္ပစ္လုုိက္
တယ္လိုု႔ သူက ဆုုိပါတယ္။

“ငါ့အမ်ဳိးသမီးက အသက္ ၇၀ ရိွေနၿပီ။ လုပ္သက္ ၂၈ ႏွစ္ခြဲ လံုး၀ ပင္စင္မရဘူး။  ငါ့အမ်ိဳးသမီး ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ၂၈ ႏွစ္လံုးလံုး လုပ္လာ တာ အခုထိပင္စင္မရဘူး။   သားသမီး ၅ ေယာက္ရိွပါတယ္။ ဒုကၡေတြကို သူတို႔ခံခ့ဲဲရတာေပါ့။ အားလံုးဒုကၡေရာက္က်ေပမယ့္  အားလံုးဘြဲ႔ရေအာင္ ေက်ာင္းထားေပးခဲ့တယ္”လုုိ႔
ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။


ျပည္သူအတြက္ ဘာလုုပ္ေပးမလဲ

၁၉၈၈ ခုုႏွစ္ကတည္းက စစ္အစုုိးရ အဆက္ဆက္ ျပည္သူေတြကိုု ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္
လည္း အခုု ဒီမုုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့အာဃာတေတြ မရွိသင့္ေတာ့ဘဲ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိး
အတြက္ အားလုုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ လိုုေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ဆင္းရဲစုုတ္ျပတ္ေနတဲ့ လူထုုဘ၀ကိုု ကယ္တင္ဖုုိ႔ လုုိေနေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာတယ္။

“ငါတို႔က အာဂတကင္းရွင္းစြာနဲ႔ တိုုင္းျပည္တည္ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက ငါတို႔ကို ယံုလို႔၊ အားကုုိးလို႔  မဲေပးလိုက္ၾကတယ္။  ငါတို႔ျပန္ေပးဆပ္ရမွာေတြက မနည္းဘူး။ အခုငါတို႔က အေျပာင္းလဲလုပ္ေနခ်ိန္ပဲရိွေနေသးလို႔  ငါတို႔က ဘာမွလုုပ္ေပးလိုု႔မရေသးဘူး။လုပ္စရာေတြက အမ်ား
ႀကီးေစာင့္ေနပါတယ္။  ေျမသိမ္းတာေတြ ေျဖရွင္းေပးရမယ္။ လယ္သမား ေတြအတြက္ကစလုုိ႔ လုုပ္
စရာေတြမွ တပုုံႀကီးပဲ”လိုု႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။

ဧရာ၀တီတုုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ သူ႕ကိုု ခန္႔အပ္မယ္ဆိုုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းက သူ႕အတြက္ အေရးမႀကီးဘဲ ႏုုိင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးအက်ဳိးအတြက္ သူတတ္ႏုုိင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီပံ့ပိုုးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့တဲ့ အေမြကိုု သူ႕သားသမီးနဲ႔ သူ႕ႏုုိင္ငံအတြက္ သူဆက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ဆုုိပါတယ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ေျပာဖူးတယ္။ က်မအေဖတိမ္းပါးသြားေတာ့ က်မ ၂ႏွစ္ပဲရိွေသးတယ္။ သူ႕အေဖ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေပးခ့ဲဲတ့ဲ အေမြက အခု သံုးလို႔မကုန္ဘူးတ့ဲ။ အဲဒီအေမြက ဘာလဲဆိုေတာ့ သိကၡာတ့ဲ။ ငါတို႔လည္း  သိကၡာနဲ႔ပဲသြားမွာပါ”လုုိ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီက ေျပာပါတယ္။
Irrawaddy
.....................

ဧရာဝတီတုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် လျာထားခံရသူ ဦးမန်းဂျော်နီ ဘယ်လိုုလူစားလဲ
သာလွန်ဇောင်းထက်| February 9, 2016 |
ဦးမန်းဂျော်နီ , ဧရာဝတီတုုိင်း , ၀န်ကြီးချုပ် , NLD , ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်


ဦးမန်းဂျော်နီ။(ဓာတ်ပုုံ-မျိုးမင်းစုုိး/ဧရာဝတီ)

အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် လျာထားတဲ့ ပြည်နယ်/တုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် စာရင်းမှာ  ဦးမန်းဂျော်နီဟာ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် သတင်းထွက်ပေါ်နေပြီး NLD အသုုိင်းအဝုုိင်းကုုိ မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့ ဒီသတင်းအပေါ်မှာ ငြင်းပယ်ခြင်းမပြုကြပါဘူး။

အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) က အနုုိင်ရ ပြည်နယ်နဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကုုိယ်စားလှယ် ၅၀ ကိုု ဇန်နဝါရီလ နှောင်း ပိုုင်းမှာ  အုုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေး သင်တန်းတရပ်ပိုု့ချခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ သင်တန်းဆင်းပွဲ လုုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသင်တန်း တက်ရောက်သူ ၅၀ က မကြာမီ ဖွဲ့စည်းတော့မယ့် ပြည်နယ်/တုုိင်းဒေသကြီး အစုုိးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်တွေ၊ ၀န်ကြီးတွေ ပါ၀င်တယ်လုုိ့ NLD အသုုိင်းအဝုုိင်းက အတည်ပြုပြောဆုုိပြီး  ကျုံပျော်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်အနုုိင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဦးမန်းဂျော်နီလည်း သင်တန်း သား ၁ ဦးအဖြစ် ပါ၀င်တက်ရောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဦးမန်းဂျော်နီဟာ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီးက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကုုိယ်စားလှယ်တွေထဲမှာ ၀ါအရင့်အဆုုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲတုုန်းက မြောင်းမြမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အနုုိင်ရရှိထားခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။

ဧရာဝတီတိုုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ့် ဦးမန်းဂျော်နီ ဘယ်လုုိလူစားမျိုးလဲ။ သူ့ဘဝ လမ်းကြောင်းက ဘယ်လုုိဖြတ်သန်းခဲ့ပါသလဲ။ ၀န်ကြီးချုပ်တဦးအနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုဘဝအပေါ် ဘယ်လောက်စာနာမလဲ။ လူထုုအတွက် ဘာတွေ လုုပ်နုုိင်မလဲ။ ကြံ့ခိုုင်ရေးပါတီမှ ဧရာဝတီတုုိင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသိန်းအောင် ထက်သာအောင် ဘယ်လိုုမူဝါဒတွေ ကျင့်သုုံးသွားမလဲ။

ဦးမန်းဂျော်နီ၏ ဘဝ အစ

ဦးမန်းဂျော်နီကိုု ၁၉ ၄၂ ခုုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အခုုဆုုိရင် ဦးမန်းဂျော်နီဟာ အသက် ရ၄ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။   ဦးမန်းဂျော်နီက ၀ိဇ္ဖာဘွဲ့ နဲ့ ပညာရေးဆုုိင်ရာ ဒီပလိုုမာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး သူရဲ့ ဘဝ အစက ပညာရေးနယ်ပယ်မှာဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အမြင့်ဆုုံး လက်ထောက်မြို့နယ် ပညာရေးမှူးအထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၈ လေး လုုံး ဒီမုုိကရေစီ အရေးတော်ပုုံမှာ တက်ကြွစွာပါ၀င်ရင်း အမျိုးသားဒီမုုိကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) စတင် ဖွဲ့စည်းချိန်မှာတော့ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ပါတီဝင်အဖြစ် ပါ၀င်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။

၁၉ ၉ ၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျုံပျော် အမှတ် ၁ မဲဆန္ဒနယ် အမတ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျုံပျော်မြို့နယ် NLD ဒုုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီး NLD ပါတီ စည်းရုုံးရေး အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့  ဗဟုုိ ကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြောင်းမြမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ဧရာဝတီတုုိင်းဒေသကြီးရဲ့ တုုိင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ကျုံပျော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ ကနေ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနုုိင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

နုုိင်ငံရေးလောကကိုု ၀င်ရောက်ခြင်းအစ

ဦးမန်းဂျော်နီဟာ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ်မှာ ၈ လေးလုုံး အရေးတော်ပုုံကြီး  ဖြစ်ပွားချိန်မှာ တက်တက်ကြွကြွပါ၀င်ရင်း NLD ပါတီထဲ ရောက်ခဲ့တယ်ဆုုိပေမယ့် သူရဲ့ မူလ စိတ်အစဉ်က နုုိင်ငံရေးထက်  ပြည်သူတွေကိုု ကူညီချင်တာခုုပဲဖြစ်တယ်လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။
“၁၉၈၉ ခုနှစ်ကတည်းက  NLD ရဲ့  မြို့နယ်အဖွဲ့ထဲမှာ ပါခဲ့တာပါ။ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မြို့မိမြို့ဖတွေက  ငါ့ကိုရွေးလိုုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ငါတို့ဟာ  ရာထူးတွေဘာတွေရဖို့မဟုတ်ဘူး။ အနှိပ်စက်ခံဘက် ဘဝရောက်သွားတယ်။ ဥပမာတခုပြောမယ်။ ကျုံပျော် မြို့နယ်မှာ ရေကြီးတယ်။ အဲ့တော့ ငတ်နေတဲ့ဲသူတွေကို မြို့ပေါ်က ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေ၊ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေမှာ ငါအလှူသွားခံတော့ ဆန်အိတ် ၄၀၊ ၅၀ လောက်ရတယ်။ တအိမ်ထောင်စုကို လေးပြည်၊ ငါးပြည်နဲ့ သွားဝေတော့ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက လုံးဝအဝေမခံဘူး။ ခင်ဗျားတို့က ၀န်ထမ်းတွေ၊ ၀န်ထမ်းဆိုတာ ကမ်းနားသစ်ပင်တွေပဲ၊ နောက်အဆင်မသင့်ရင် ပြုတ်မှာပဲ။ ကျူပ်ကတော့  ဝေမှာပဲဆိုပြီး နောက်နေ့သွားဝေတယ်၊ အဲဒီနေ့ပဲဖမ်းပြီး အချုပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်”လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

ဗိုုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစုုိးရလက်ထက်ကစလိုု့ စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ရဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့် မိသားစုုဘဝ ၊ လူမှု ဘဝမှာ ထိခိုုက်မှုများစွာ ရှိခဲ့ပေမယ့် သူ့ယုုံကြည်ချက်နဲ့ ပြည်သူအတွက်ဆုုိတဲ့ ခံယူချက် မယုုိင်လဲခဲ့ဘူးလုုိ့ သူက ဆုုိပါတယ်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အမတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း အလကားမနေဘဲ အစုုိးရဖွဲ့စည်းဖုုိ့ ရန်ကုုန်အထိ ခြေဆန့် ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပချိန်မှာလည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒကုုိ မျက်ကွယ်ပြုတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကိုု လက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်း သူက ဆိုုပါတယ်။

“ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကပြောတယ်၊ ရွေးကောာက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်၊ နို်င်တဲ့သူကို အာဏာအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့။ တပ်အနေနဲ့လည်း စစ်တန်းလျားကို ပြန်မယ်ပေါ့။ ၁၉ ၉ ၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ၅၁ နေရာရှိတာမှာ ၄၉ နေရာနိုင်တယ်။  ၀ါးခယ်မ တနေရာက တုုိ့ ရှုံးတာမဟုတ်ဘူး၊ အရွေးခံမယ့်သူသေသွားလို့။  အဲ့တော့  အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ရန်ကုန်ကိုသွားတယ်။  ရိုးရိုးတန်းတန်း သွားလိုု့မရပါဘူး။ ပုန်းလ ျှုိး ကွယ်လ ျှုိး သွားခဲ့ရတာပါ။ ရန်ကုုန်ရောက်တဲ့အခါမှာ စစ်အစုုိးရက ၁၂/၉၀ ဆိုတဲ့ ဥပဒေကဲ့သို့ အာဏာတည်တဲ့ဲ အမိန့်နဲ့ ငါတို့ကို ဖယ်ရှားလိုက်တယ်”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆိုုပါတယ်။

အမျိုးသားညီလာခံကိုု ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုု အာဏာပိုုင်တွေက မကြာခဏဆုုိသလိုု လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုု အဖမ်းခံခဲ့ရပေမယ့်လည်း အမျိုးသားညီလာခံ ကိုု လက်ခံဖုုိ့ ပြောဆုုိ စည်းရုုံးမှုတွေမှန်သမ ျှကိုု လက်မခံခဲ့ဘူးလိုု့ သူက ဆက်လက် ပြောဆိုုပါတယ်။
“လွှတ်တော်ခေါ်ပေမယ်ပြောထားပြီးမှ အမျိုးသားညီလာခံဆိုတော့ ဘာာမှမဆိုုင်တော့ဘူး။ ညီလာခံ ကိုုယ်စားလှယ်ဆုုိပြီး ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ အကုန်ဖွဲ့။  ညီလာခံအတွက် လယ်သမားကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး   ဆန်စက်ပိုင်ရှင်တွေ ထည့်ထားတယ်။ ဆန်စက်ပိုုင်ရှင်က  လယ်သမားအတွက် စဉ်းစားမလား။ တွေးကြည့်ပေါ့။ အမျိုးသား ညီလာခံကို လုံးဝမတက်ခဲ့ဘူး။ လုံးဝ သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအတွက် အဖမ်းခံရတယ်” လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

စစ်အစုုိးရ အဆက်ဆက်က မကြာခဏ ဆိုုသလုုိ နှိပ်စက်ဖမ်းခဲ့ပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုုတဲ့ မူဝါဒက သာလ ျှင် ပြေလည်စေမယ်ဆုုိတာ နားလည်ထားတယ်လိုု့ သူက ဆုုိပါတယ်။

“ငါတို့ခေါင်းထဲမှာ အမြဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲ  ရှိတာပါ။ ခုချိန်ထိလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့  အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။  ခဏခဏ အဖမ်းခံရတယ်။ ထောင်ထဲတော့ တခါမှမကျဘူး။ ဖမ်းတာက  အနည်းဆုံး ၂ လလောက်ကြာလိုက် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့။  ကျံုပျော်မြို့မှာ အချုပ်ခန်း ၅ခန်းရှိတာ အကုန်လုံးနေဖူးတယ်။  ထောင်တော့့မကျဖူးဘူး” လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။

ဖရုုိဖရဲ မိသားစုုဘဝ

ဦးမန်းဂျော်နီမှာ ဇနီးနဲ့ သားသမီး ၅ ဦးရှိပြီး ဇနီးဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ၁ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ အစုုိးရဝန်ထမ်း ကျောင်းဆရာမ ကိုု စစ်အစုုိးရက အမျိုးမျိုး ဖိအားပေးခဲ့ပြီး နယ်ပြောင်းတာတွေ၊ ပင်စင် မပေးတာတွေ လုုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ သားအကြီးဆုုံးဖြစ်သူကိုုလည်း စစ်အစုုိးရက ၁၁ နှစ်ခွဲ အင်းစိန်ထောင်မှာ နုုိင်ငံရေးပုုဒ်မ တပ်ဖမ်းဆီး ထောင်ချခဲ့ကြောင်း သူက ဆက်လက်ပြောဆိုုပါတယ်။

“သားအကြီးစက်မှုတက္ကသိုုလ် တတိယနှစ်တက်နေရင်း  ဖုန်းမော်နေ့ကို ချီတက်ကြတော့ ဖမ်းပြီးထောင်ချတယ်။ ၁၁  နှစ်ခွဲ ထောင်ကျ သွားတယ်။ ကျနော့်သားက အင်းစိန်ထောင်၊ မြောင်းမြထောင် အပြောင်းအရွေ့ လုုပ်ရင်း ဒုုက္ခခံခဲ့ရတယ်။ နောက်ဇနီးက ကျောင်းဆရာမ လည်း ခံရတယ်။  ကျံုပျော်အထက်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ လျောက်လဲမလျောက်ဘဲနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပုုိင်းကိုု ပိုု့လိုုက်တယ်။ ကျနော့်ဇနီးက သူတုုိ့ပုုိတဲ့နေရာကိုု မသွားလုုိ့ဆုုိပြီး လုုပ်သက် ၂၈ နှစ်ရှိတာတောင် ပင်စင်မပေးဘဲ ဖြုတ်ပစ်လုုိက်တယ်လိုု့ သူက ဆုုိပါတယ်။

“ငါ့အမျိုးသမီးက အသက် ရ၀ ရှိနေပြီ။ လုပ်သက် ၂၈ နှစ်ခွဲ လုံးဝ ပင်စင်မရဘူး။  ငါ့အမျိုးသမီး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ၂၈ နှစ်လုံးလုံး လုပ်လာ တာ အခုထိပင်စင်မရဘူး။   သားသမီး ၅ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခတွေကို သူတို့ခံခဲ့ဲရတာပေါ့။ အားလုံးဒုက္ခရောက်ကျပေမယ့်  အားလုံးဘွဲ့ရအောင် ကျောင်းထားပေးခဲ့တယ်”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

ပြည်သူအတွက် ဘာလုုပ်ပေးမလဲ

၁၉၈၈ ခုုနှစ်ကတည်းက စစ်အစုုိးရ အဆက်ဆက် ပြည်သူတွေကိုု ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အခုု ဒီမုုိကရေစီ အသွင်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အာဃာတတွေ မရှိသင့်တော့ဘဲ နုုိင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် အားလုုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖိုု့ လိုုကြောင်း၊ အဓိကအားဖြင့် ဆင်းရဲစုုတ်ပြတ်နေတဲ့ လူထုုဘဝကိုု ကယ်တင်ဖုုိ့ လုုိနေကြောင်း သူက ဆက်ပြောတယ်။

“ငါတို့က အာဂတကင်းရှင်းစွာနဲ့ တိုုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပါပြီ။ ပြည်သူတွေက ငါတို့ကို ယုံလို့၊ အားကုုိးလို့  မဲပေးလိုက်ကြတယ်။  ငါတို့ပြန်ပေးဆပ်ရမှာတွေက မနည်းဘူး။ အခုငါတို့က အပြောင်းလဲလုပ်နေချိန်ပဲရှိနေသေးလို့  ငါတို့က ဘာမှလုုပ်ပေးလိုု့မရသေးဘူး။လုပ်စရာတွေက အများကြီးစောင့်နေပါတယ်။  မြေသိမ်းတာတွေ ဖြေရှင်းပေးရမယ်။ လယ်သမား တွေအတွက်ကစလုုိ့ လုုပ်စရာတွေမှ တပုုံကြီးပဲ”လိုု့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။

ဧရာဝတီတုုိင်း ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ် သူ့ကိုု ခန့်အပ်မယ်ဆိုုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်နေပေမယ့် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ်ခြင်းက သူ့အတွက် အရေးမကြီးဘဲ နုုိင်ငံနဲ့ လူမျိုးအကျိုးအတွက် သူတတ်နုုိင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီပံ့ပိုုးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည်ကိုု ဗိုုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပေးခဲ့တဲ့ အမွေကိုု သူ့သားသမီးနဲ့ သူ့နုုိင်ငံအတွက် သူဆက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ဦးမန်းဂျော်နီက ဆုုိပါတယ်။

“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုုကြည် ပြောဖူးတယ်။ ကျမအဖေတိမ်းပါးသွားတော့ ကျမ ၂နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူ့အဖေ ဗိုုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပေးခဲ့ဲတဲ့ အမွေက အခု သုံးလို့မကုန်ဘူးတဲ့။ အဲဒီအမွေက ဘာလဲဆိုတော့ သိက္ခာတဲ့။ ငါတို့လည်း  သိက္ခာနဲ့ပဲသွားမှာပါ”လုုိ့ ဦးမန်းဂျော်နီက ပြောပါတယ်။
Irrawaddy

ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လ်ာထားခံရသူ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲအမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္...
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 9 February 2016

ဧရာ၀တီတုုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ လ်ာထားခံရသူလိုု႔ သတင္းႀကီးေနတဲ႔ ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ ဘယ္လိုုလူစားလဲ။ ဘယ္လိုု ဘ၀ကိုု ေက်ာ္ျဖတ္ရု...

Posted by The Irrawaddy (Burmese Version) on Monday, February 8, 2016

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post