မုိးေဟကုိက ခင္ပြန္းေဟာင္းရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကုိ တုံ႔ျပန္

No comments

 မုိးေဟကုိႏွင့္ ခင္ပြန္းေဟာင္း ဦးညီညီထြန္း၊ ဓာတ္ပံု- Myanmarcelebrity.com 

နာမည္ႀကီး ေမာ္ဒယ္ သရုပ္ေဆာင္ မုိးေဟကိုက လက္ရွိေနထုိင္ေနတဲ့ သူ႔အမည္ႏွင့္ ေနအိမ္ဟာ ခင္ပြန္း သည္ေဟာင္း ဦးညီညီထြန္း ၀ယ္ေပးခဲ့တယ္ဆုိတာ မဟုတ္ေၾကာင္းနဲ႔ မၾကာေသးခင္က ခင္ပြန္းေဟာင္းရဲ႕ အဆုိပါေနအိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ျပန္ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ သတင္းစာက တဆင့္  ေတာင္းဆုိထား ပါတယ္။ 

No comments :

Post a Comment

သဲပန္းပု

No comments

No comments :

Post a Comment

ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမွဳနွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးပံုမ်ား ေဖာ္ျပေနျခင္းကိစၥ။

No comments


Ministry of Information

ျပည္တြင္းထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမွဳနွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ အမ်ဳိးသမီးပံုမ်ား ေဖာ္ျပေနျခင္းကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထံုးစံနွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရိွသည့္ ေဖာ္ျပေနမွဳမ်ားအေပၚ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေနျဖင့္ လိုအပ္သလို သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာနက နိုဝ
င္ဘာလ ၉   ရက္ေန႔  ရက္စဲြျဖင့္ စာအမွတ္ ၁-၃ (၃၂)/ ၂၀၁၂ (၃၇၆၉)ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။


ျပန္ၾကားေရးဝန္ျကီးဌာနမွ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီသို႔ ေပးပို႔ထားေသာ စာဓါတ္ပံုအား တင္ျပလိုက္ပါသည္။
Photo From :Infinity Power

No comments :

Post a Comment

Powered by Blogger.