ဝတ္လစ္စလစ္ ေမာ္ဒယ္ကို နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ရတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕

ဝတ္လစ္စလစ္ ေမာ္ဒယ္ကို နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ရတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Time Square ရင္ျပင္မွာ ခႏၶာကိုယ္ ေဆးျခယ္မႈ ျပပြဲ ျပဳလုပ္ရာ သူမရဲ႕ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈကို ပရိသတ္အား ျပသရန္ ေဆ...
Read More