ဝတ္လစ္စလစ္ ေမာ္ဒယ္ကို နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ရတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕

ဝတ္လစ္စလစ္ ေမာ္ဒယ္ကို နစ္နာေၾကး ေပးခဲ့ရတဲ့ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရဲ႕ Time Square ရင္ျပင္မွာ ခႏၶာကိုယ္ ေဆးျခယ္မႈ ျပပြဲ ျပဳလုပ္ရာ သူမရဲ႕ အႏုပညာ ဖန္တီးမႈကို ပရိသတ္အား ျပသရန္ ေဆ...
Read More

ေရႊစင္

" က်ေနာ္တို႕သမိုင္းအစဥ္အလာၾက ီးမားတဲ့မႏၱေလးကို အရွက္ရေစခဲ့သူ (သို႕မဟုတ္) ေမာ္ဒယ္ေလာကမွ ေရႊစင္ " အမည္ရင္း- ေရႊစင္ အဖအမည္- ဦးေ...
Read More